Fifth Race [5th Latonia, Daily Racing Form, 1914-06-26

past performance


view raw text

9 824 I-atonia FIFTH RACE — 1 Mile and 70 Yards. 4-year-olds and upward. Selling. 8*9155 -1:12 — 1 80%. JENNY GEDDES. h. m, 5 105 Bv Cesarion — Hull Down J. B. Respess. 15024 Latonia 3-4 l:12%faat 12 M6 M I 9 7 5=1 G CarB12 Louise Paul. I.uria. Coy 1 1851 Churchill 1 1 Ifi 1:4* fast 10 1o7 5 5 E 6 5"* fi:;* Montour 8 JorDeibold, Oakhurst, S. Hlrseh Il70 Douelas Im7«y 1 4Pfast 27 10 I02 5 4 4 4 2» 1" Van Dusen S S. Hiiscb. T.M. Greea, T. Grader Hi;-" Douelas lni7ov 143 fast 32 10 lofi 1 C 5 3 3" 3ri Montour H Clubs. Win. Witch. S. Hiiaeh . 10600 VVInflsor l 112 hvy 2 106 3 4 5 4 5" 5* Montour c, Mel. Street. T. Bill. U. Brigade ],-.,. ii,, 1 ,,r 1 1 4.: .mud 14 5 :iS 2 4 3 3 2S* 1- Montour -1 Fluab. Vuiir. ll Oro it • -e KortKrie 1 1 lfi IM fast 6 5 99 13 4 5 5 V Monlour 5 Melton Street, Yniir. Elwah Wl- Port lrie I 1 4 244*4faat 10 97 7 6 5 6 fir- 6*1 Montour R F. Flna, Donerail, Itabhetgasl S877 Hamilton 1 1 4 246 fast 11 5 MS 5 4 5 4 !■ 3*1 Snv.lr S Blackford. Iaton. Fount. Fay 8882 Windsor 3 4 l:13fcfaat t MB 7 7 5 4- 2- Kedetis S Leochares. K. Differ. R. Irij?ade FONT br K 8 aU By Hastings — Bellegarde F. J. Pons. 1 4780 I Atonia 3-4 l:13%faat 3s M8 9 8 7 11 • D Coaaellyll Gabria, Fly. Yankee, BeauCbilton I4C47 Douglas 2 4 1 ISVtfast 42 103 S S S S 7"M» Connelly S T.Niiian, C.onDivcry. QBMSter 1 1. I Douglas 3 4 l:14%alow Ml 106 fi 5 5 45 i:4 I CoaaeBy C I. Yankee. Merrick. T. Busybudj 11114 ui-ion 2 4 1:15"; hvy 13 io7 6 G 6 6- 6**18 Davis 7 Bob 1 teash y. J.Dockery, Mhtda 4 1 veion 3 4 1 i;aiiiu.1 55 103 7 7 6 fiJ «*f W Ohert 8 G.nngbea, Back Bay, Hawthorn 1 -.,-1 1, ,,i. n 3-4 l:16%hvy 6 nolo 10 7 6s 6*1 W Ohert 11 Yorkl-ad. Par.l.oy. TheBuaybody 18853 Charlea 1 147 hvy 4 5 109 2 2 1 1 lJ lh W Murphy 7 Servicence, MasteiJim. Ruisseaa 131 34 i charlen 1m20y i:47%mud 8-C lofi 5 3 1 1 t* 1* J McTagrt 0 |*g« Maacfc, B. Llo.v.l. i. Fallen , ACOB BUNN. h c, 4 110 Bv Hippodrome — Hurrah J. H. McCarren. 150*7 latonia liuT-v l:l".,fast 21 Mi 4 3 2 4 5 B*J A Molt 5 Coy Lad. P. Hero, is. F.Callaway 15011 Litonia 1 1 !». 1:46 fast is 5 108 11 11 lo fi C "l V Roblnsnll n»i r. KeHowmau, C.McKerran 14.1,. Dorval I 1 16 1...I last 20 ill :: 222 :•• ..-. it l*tcfcett ." Nightstick, Alrey. l.ocbiei 14711 Dorval lmTOy D48 fast 10 Phi - l l 2 2s 2 .1 Simth : I. Gentleman, Br ti.iinah. Bdda i«i8; Dorval liu.ov l:48*i*aat 10 116 r, l ! 1 1= 24 K Fi.kett 13 AskMa. Orperth. ICarlyLigbl 14636 Blue Bon I 1 ::i:i-lasl 30 1«9 8 8 8 8 7- 6*»1R Pickett 10 Dor.D«an. EmeraldGeni, Sll. Pilot 14oD 11 deOca 3 4 l:12*4faat 10 io-» 5 5 6 6 6*1 .1 Smyth B Marjorle A., Moaoeacy, Mater F"isfi II de Fee 5J T 1 -07". fast 30 Ll 5 4 2 31* 3J II Skirvin 7 F. Hodson. Holiday, Tea Enough 1 12018 laiii.-sn 1 1:42 "fast 10 ill 6 8 S 8 8 sUit Watts 8 Jabot. Counterpart, C. Astiaaasda l"ivi«» fharlen lm7»v l:50*ihvv 6 97 5 3 2 1 Ill"1 11 Breach 1 Jo.Sleiii. Tomhlng. MiltonB. 13807 Charlea lm7oy 1:40 good 41 MO 2 3 4 2 8* ltn R H.ihlron I Coreopsis. Czar Michael. IollyH. YMIR b. h. 5 114 Bv Pnryear D. — Aya T. T. Weaver. 15f«3 Latonia 1 1 Mi l:5**4mud21 10 1 9 2 2 1 1 1] ll D Conn.-lly !i FHlowmaD, Rxpectlon, A. Sellers Iflbio 1 -itonia 1 1 16 1:46? fast 13-3 UM III lo v, .. ::- I Traban 1i Flouinaii. C.Mefrran, M.AnnK. 149W Latonia 1m7i-v 1 :44iLfast lfi 5 111 6 3 3 2 1» V ¥ Teahaa K Transption. Kinglillg. INp.-etioii l;..|, i-jioiiia 2 11:13 fast fij HO 10 9 3 711 5* K Tealian II Channse. J.B.Hobsoii. Seienala 14SU0 Latonia 3-4 1:13 fast 11 lis 10 M 9 S! 5* V Teahaa IO Transptioa, L. Paul, RioBraaos 14783 latonia 3-4 l:13%fast 13 bis s 8 7 71 .J I- Teahaa 8 [TncteHart, Rny.Tea, Roy.Daiaty 14676 I itonia 3 4 1:12 fast 101 lofi 6 6 6 6 V 1 Connelly 6 Granite. Gipsy Love, Morrlstowa I34at 1 , Ionia 1 1 :::sAfast 21 108 4 10 9 9 9" 9" Cross 11 Clint, Plying Tom, Flex 1 1 1 ttonia 1 1 :4..,Bhvv 81 lo7 C 6 6 6 6 6-JCross ti MiltoaB.. Justlt.-.l. High Private ! l M L:Conia lm70y 1 :4sv.hvy 101 102 3 3 2 2 3 3°i Cross 4 Kleburne. Just Bed. H. Bmlher KINGLING. b. 8- * 107 By Ort Wells — Intrigue M. G. Thompson. i -» I Latonia 1 I 1*: l b;|;.fast 8 5 Ml 111 1 2- 2* A Neylon s Transportatloa, Wander, Hanly 14879 Latonia lm70y l:44%ifast 29-10 pit :. 2 1 1 3* 8* 0 Dishmon S Tsportatioa, Yniir. Rxnectatioa . 119 ■■ Lai. .nia in.7-.v l:44«Afaat 53-10 111 2 3 3 4 3*1 21 R Waldronll Vlador. Boly Hill. Harteaac I4W4 latonia 1 1 16 1 :4 ;-«tfast 42 107 12 12 21 "■* It Waldroolfl Dilatory. G. Treasure. Geo. Stoll I 14587 Douglaa 1 1 8 1 :52 fast 43 5 107 6 6 5 7 8s 6" J WaldronlO Cable Post. GoM.Treaaare, Defy 14467 Douglaa 1 1 4 244%fast 32-6 106 12 2 2 2» iu R Wablron 7 Verena, Coin, Wooorran 11414 Douglas lni7o 1 4- fast 62 Kr7 8 10 10 lo 81 6*» R WaldronlO KtarAetresa, Bpoha, T. M. Green 14331 Douglas 1 1 8 1:51 Vast 26 1o7 3 4 4 5 lfi 5" F Keogh fi Flying Feet, Sain Ilirsch. Verena 14102 Churchl 1 1-16 l:45%faat 48 Ht 3 6 9 10 10 6"1R WaktroalS Reno, Weyaaoke, Spindle Hlli: Lxtrion 1 1 8 1 :57%hvy 13-6 109 4 2 2 1 lh lh R Wablron 7 PtaapHL Ben Ineas. M. Phelps OBEEN, ch. rn. 5 105 By Oram — Jenny Monroe C. W. Reidinger. 14953 Laion-a linT" 1:45 fast 21 i.m, ] I 2 1 11 -" l» CoaaellylO T. M. Greea. Prospect. BeaLasea !l l« l Latonia •: I 1 : l".L.fast 20 113 1 9 1 7" 7:- B Martin lo Rustace. Cliarm -u-e. Theodorlta 14.U5 Latonia 2 4 1:1. -last 28 M2 2 fi fi fi fi" W ft Tlor tl C. on Delivery, It. Tea. F.Iovs.jii 14082 L-xgton 3 4 Llfiituuil 17 5 IOS 2 3 3 VI :"J W Andreas 7 Lace. Kiva. I". A. Btaac 1 II Latonia 1 1-8 l:57V.niuil fid I07 3 5 5 6 G* 5** J Hanover 7 O.I. Sands. Curlicue. Dr.W.Brga " 1 ; " l-iilonia 3 4 LIS hvv 8J 110 5 4 0 4 33 Ke.l.ris 11 SirMarion. CalhySlave. [.I.iiiina 1 1 Latonia 1 1-K ld-.hvv 29 10 lif. 3 3 3 3 3* 3» J Hanover 6 Coppertowa, P.Mohr. Darlintrt-n J i 1 I . . Chiucliill I 1-16 L.Vi-r.inuil 10 112 5 2 3 3 3 3=i .1 Hanover !l.|. Dockerv. Cnpncilown. C.SIae t. CHARLEY McFERRAN, b. g. 4 103 By Lissak— Anna Hastings J. M. Goode. Ii01 Latonia 1 1 16 llfi-fast «. H«T. 1111 2" Jj * Neylon 11 Vnilr, Fellow man. Mary Ann K. 14953 Latonia lm?0y 1:45 last 47 104 .. s 7 9 B» •■ « IHshwonlo T. M. Green, Oreen, Proaptcl 14901 latonia 3-4 l:i::Lfast 40 113 S 10 10 10 9"i.I Howard IO Ensti Cbarni.ii-e. Theodorlta a 14834 latonia lm7ov 1 44 -.last 31 107 2 112 5h 9--1i.l Howard R Afador. Expectation, Boly Hill 14350 Douglas 3-4 1:11 fast 405 107 2 7 6 8" 9»» J Howard 9 Win. Wileh. Ciaxonette. B. Belle e L L. is I . ™ » IS « M M M M jj ij U M j .:, g ,:, . S fi 11 14 . y H , j H ADAIR blk g 4 103 Bv Bannockburn — Hand Bell Mrs. W. A. Klrwan. 15083 Latonia 1 l-KlStsmod 37-M M4 fi 2 3 4 61 8»*UB Martia » Yn.ir. Fetlowaiaa, RxneetatJaa 15029 Latonia 1 1-16 l:455fcfast lfi 1"" fi I fi 6 •■ 5*J W * r lor 8 Star Actress JBaeBe 14757 Latonia lm70y LHVaM 21-5 105 4 5 4 4 2 4 1. Marl m S !:,:,„. 8 . pa-trig. T.M ..rcen 14688 Latonia 1 1-M 1 :4a*Afast 23-5 108 5 5 5 5 3* 3*4 B Martin 8 Helen M.. Loyelaad, itarActresa 14651 Doualas 1 1:39. fast 6 106 4 4 4 4 3= WI Martin 4 P.Hermls, P.Callaway, Disparity 14fi"4 Douelas 1141 slbw 8 108 5 5 2 4 5* GT1 C DishmonlO Ixiveland. Bon. Chance, Mornst 11 14462 Douelas 1 1-16 l45*4fast 51 108 3 5 5 4 4s 4 B Waldrou « Bell Dorse. Yengbee. Ciaxonette 14383 Douelas 1 1-16 1:46 fast 11 108 2 3 2 1 li -h R WaldronlO Mary Ann K.. Sam Hlrseh. Coin 1 299 Churchl 11-16 1:46 fast 5 10S 4 5 4 3 •» 35 R Waldrou 8 Betilnli S.. Reno. Verena WANDER ch a 8 HI By Peep oDay— Strayaway C. E. Hamilton. 15063 Latonia 11-16 l:48%fast M 5 KH 3 2 2 3 V ll A Mott 8 Transportation. Kii.gling. Hanly 15.H0 Latonia I 1-M l:44PJfcfa»t 31-5 110 3 2 2 4 7 .v;.,F heogb 11 Y inir. IH.owiuan. t McF*rraa 14*22 Latonia DnTOy l:44**faat 10 111 1 2 2 3 5 5-i M .rnur 11 Alador. Kingling. Boly Hill 14784 Latonia 1 1-M l:4*%faat 43-10 111 2 4 8 10 10 M»l W Ohert 10 Dilatory. G. treasure Kingling 14trT7 Latonia lm70vl:43 fast 5-4 110 2 2 2 2 2* 2* W Ohert S 1 exas Tomuiie. Be. Mary Ann K. 14.07 Douglas 1 1-16 l:4fi= -fast 41 115 4 3 1 1 11 1*1 Ohert 8 Hortense. J.B.R Inson. rrtatioti 14491 Douglas 1 1-16 l:47"islow 3-2 111 3 2 3 4 41 4i D Nicol 8 Wdcraft. Tportation. Sr keaco *9 14301 Douglas 1 1-16 l4fiv-fast 24 -5 lofi 3 3 2 1 3" 22 A Neylon 12 Herniuda, G.Marchuiont, ;.. Slave 14318 Douglas 1 1-16 1 -44 /-fast 111 104 3 3 3 3 4J 48 L Deronde G BellHorse, F.llaP.ryRon. Disparity 142S2 Churchl 1 1-16 1:46 fast 12 108 4 4 4 4 S" 35 W Obert 8 Jas. Dockery. Furlong, B. Chance OUTLAN ch a 6 all By Star Shoot — Outcome X. C. ShobeL 14923 Latonia 1 1«« 2:3Saifa«t 4 106 7 7 6 4 v ::T V Oberl 7 Be. Dilatory. Fellowaaan I486* Latonia 1 1 4 -:ofi fast M MB 9 9 7 6 4 41 H Connelly 10 Be. Verena. Feiiowman 14"Sl Churchl 1144 fast 63-10 151 6 5 6 6 6 fi:l..Mr Wat s n o Paliua. ;alley Slave, Hanly 139 Jamesn ImlOy l:44%fast 12 110 I 12 10 9 S1 fi1! J Class 12 Ta Nun Da. B. Around, K. Crane 13888 Jamean ltn-Ov 1:47 slop 16 111 2 3 7 6 6 8**»I BatweH 10 Job Finn, Armor, Ford Mai 13534 Charlea Lni -oy l:4Zlfchvy 8 107 3 8 6 6 62 71* J McTagrt 8 P. Began, Ka.oflJacas. Bulaatai 13486 Churlen 1 I:44Vgood6 101 4 5 5 6 7 tl W Ward 7 Folly H.. Mycenae, Bnisseau 13306 Charlen 1 1-8 1 :5S "slow 7 105 6 4 2 4 4 T» R Watklaa 8 Fffendl. Mycenae, Pliant 13.98 Charlen lm70y 1 :49M-,good 6 1% 8 7 7 8 6h 7* B Watkinsl V.n.ia Slroine, Myceaaa, Pliant 13131 Charlen lm20y 1:45 good.:! 103 6 9 8 8 71 7»i J McTagrt 10 Jabot. Ford Mat. Stentor 13065 Charb-n lrr.20v l:44*Agood 5 Mi 4 6 5 5 3 3«1 C Turner 7 Karl of Savoy. Jabot. Myce-nae 13029 Charlen lm70y 1:49 good 8 Ml 8 7 5 3 I« f* C Turner 9 Beno, Llnbrook, Master Jim LEOPOLD b. g 6 102 By Woolsthorpe — Leonoldina W. O. Yaake, 15063 I-atonia 1 1-16 1 Ifi/fat M] 188 2 3 1 6 5»| V Oberl 8 Tnsportatlon. Kingling. Wander 14953 Latonia lmTOy 1:45 fast fit M 108 lo 9 10 8 fi fi- W Obert In T. M. Creen. Oreen, Prospect 14706 Latonia 1 1-M 1:46 fast 87 10 lOfi 7 5 6 6 6* C" W Obert 8 Carpathla. C. Treasure, S.Hirsch 14433 Douglas 1 1-16 l:4C%faat 41-20 110 3 8 8 7 81 7"iW Obert 10 S. OKyan. O.Treasur-. nartenaa 14286 Churchl 11-16 1:47 fast 12 5 108 6 3 3 4 31 S C Turner 1 Spindle, Dilatory, Carpalliia 14162 Churchl 1 1-16 l:45%faat 17 110 4 3 4 6 4J 4" C Turner 1.1 Beno. Weyanoke. Spindle 14061 Lexgton 1 1-16 l:46-*,fast 41 110 8 7 9 9 9 9" J McCabe 11 BeulahS.. GuIdePost. SamHIrsch 13427 Charlen 3 4 I loihgood 9"« n: u r 5 fiI r7* C Uolel *■ «mcracker, M. Eleanor, Stentor HIGHER UP b. f. 4 105 Bv Out of Reach — Rubus Ellis and Porter. 11-11 [Atonia 1 1 tfl:46%fast 61 104 7 7 7 7 7 V* L Gaagel 7 Guide Post, Helen M.. Cartteae 9721 Min Spgs 11:44 good 4 113 3 11 1 11 2*8 Moadon G Missie, Herniuda, Pucbsia 9663 Min. Spgs 3-4 1:16 slow 2 I.hi 7 fi 6 fi" 6M Vim Dus.-n 7 Eva Taagaay, Tony v.. Dipper 8488 Min Spgs 3-4 l:15%faat 3 HIS 2 2 1 V 11 Taplin T Fuchsia. Fatnpinea. J. of Heart! .453 Min spgs 3-4 1-I87f fast 1 120 4 2 3 33 23 Auhchon 4 G. Ramble, Bidgef arm, S.Coataaoa 9112 9112 kfln-SpgS Min.sp gs 3-4 3-4 l:lfi%fast i:ifi%tasi 13-5 ia-o 103 hij 7 i 3 j 3 o i- 18 I1 i- s-ti i Zepp 7 • Hawley. mwi, Bogart, »««• » Donovan ■■ ■ ■■■


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1914062601/drf1914062601_6_3
Local Identifier: drf1914062601_6_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800