Sixth Race [6th New York, Daily Racing Form, 1910-06-30

past performance


view raw text

--■•■■ iiatrnruu j 1 1-8 i-a 1:54* i ...if. fast iu.-i J. 12 105 j». 3 ..ii 4 4 4 i ■ - I* 3- .. F r ii II King imiik 11 J l Qaaatlca, ljualillco. Sir Mr Cleges. UlegcS, Big B1I Stick. Ssl.CK. SIXTH RACE— 1 Mile. 3-year-olds and upward. Selling. ItltfT ItTtTJ J ltJ, SIR CLEGES. b. g. * 110 By Falsetto— Florika R. F. Carman. WllV2Sli.tpsli.-ad 7-8 1:262 fast 7 1117 6 6 6 5 A 1" K Dagaa 11 llamp.Courl. Fal.ada. F.Pnrccll JJH24 «. .-s.nd l 1-16 1 :4tfft fast 9 E ln7 2 2 I 3 3 V K Pagan 12 tJjoaaUco, LfLangden K.Sthop.- s 15 Gravesend 1 1-S 1:54ft faat 7-6 105 Sill 1" 2»k K Dagan s D. Dixon. L.ofLiicden Bocks tone B9S9M limn send I 1 -X 1 :54ft faat 2J mi 2 2 1 1 ll 2 K Pagan 11 Qua n lieu, Kocksh.no Bis Stick B8721 Uctnaoal 1 1 M 1:41 fast 8 5 ltr.i 2 2 2 2 21 2S Laiiiran ft Boh K.. Falcada, Petronius. FRANK PURCELL. ch. c. 3 97 By Griffon — Roseland Miss A. M Marronej. ""04tJSh.HT.sh.ad ll:3Sftfast 4 93 6 4 4 4 32 lft Est... 10 gt. Regis. BlkMaic. Sup.rstil i.m Mtt.z sit.-, pshcad 7-8 l:26g last 7 ion l 7 s s o1 4*1 J Bergen 11 RlrCleges. Hauip Court Falcada. »«181 Sli..psh.| 11-8 1:53 I d 3 HI 2 1 1 1 Is 2J J Bergen G Mntgomcry. IVlobnson IlarvevF Smow Gvesend 1 1-16 1:512 hvy 9-20 i » ir l l ] ]•• i .1 Bergen 5 Sandrtan. Kalian Loco 9n«3l Gves-n. i 1 1 16 1 :49i mud 13 5 M 14 2 3 2ft 2 Van B*Oten H Ardri. K Stanhope GoldenLegend M»h::7 gv. s. n.i l ] p; 1 :50jE mud 3 lot 2 «0 2 1 1 21 J K.id g ldroiiius. Dnlleare. Harvey F, Ma Gveaend A1.3 4 1 :12 fast 20 Hh; n n H 7 If MaCrtaf 14 Big Sii.k.O Km. Woolcasta. JEANNE DARC. ch. m. 5 108 By Ben Strome— Naoma S. C. Hildreth. *C4M sii.-.-psli.-ad 1 !:::: ? fast 4 ] n, Jill » 7"V H Bhirg » K. Parcel I. St.Regis. BUcktMate W.-nl si..-. |cli M :; f 1 :_• . fast I Pis 7 :, 4 6 T™fVan BatenlO Caaune Alfred Noble HoraccK SUH18 trvvseikl Ab3-4 1:M| good 4 ill 7 7 6 4» 4" . .II Shilif • Fotl.Lerjr, Wooleaata. R Captive 8sv,:, •: v. ■:. 1,1 ,i,:: 4 1 :iig fast 3 *i 11 » I 5 ll Vu gotautt T.4 ieea. B.Ca»4ive, O.W Lebult ■W82 Belmont 1 1 ::::• fast 2i 99 3 2 1 1 2= E*| Lamgaa 7 Itou. Kelso. K.ori/n.lcii Wander fcl Be tit I 1 1:!3J fast 7-10 109 4 6 7 2J 2=1 0 11 Shirg f Top Note. Pant-mrl.-. Big Sli.k. BIG STICK, hr. g, 3 93 Bv Ogden— Ondurdis H. R. Brandt. 04«2 Sh-.p--ii.-ad 7-8 1:27 fast 6 MS 4 6 6 5 4- 3*1 T Kocrner 16 Cohort. Homeereat, .Ini.ilcr .! «■. •v.. :,.s.-n.i 1 1 16 1 :5of mud 4 ill 1 i :; :, :. t" V r.ovcrs s Petroatua, FrgPnreeil Dnlleare ••••.« ;i aw-, nd 1 1 s l:5«i fast 1 91 7 I 7 7 f 4" Kstep 11 Quantieo. Sir Clegea Rockatone 8Se»31 ;.-s,-nd AU3-4 1:12 fast 8 I.hi 14 7 4 II 1. I aagan 14 41 Bni Wooleaata Pollle I .w 8973H l:.-lm..nt 3 4 1:141 fast I U3 2 2 2 2- 2 Biitwdl 4 Kill- Olvinpian, Kv.ivil i;:1iii BW8I Ifajiuont 3 4 1:134 fast 10 92 3 B 5 4= 4". Kst.-p » Top Note. Jean. clAre. PantouHe **■"■• 1-1 nt 1 1:41 fast 30 M 7 6 5 6 5- 4:i l.utwcll 7 K.olvinpi.-ni. Pnt-nd. Martinez. COUNTY FAIR. ch. B. 4 108 Bv Hamburg— Mnieola Miss A. M. Mnrrone. M124 :v s.-n l 1 1 l 1 :481 fast 15 Ml S 10 10 I I j-..l Bergen 12 Qnantieo, UofKantrdeo SirCleaec 8»i7 «:v. send AIC 4 1:111 fast «" 1"1 1 :. 6 41 4* M.-rali-y 10 FoLU-vy, K,,s. iii.-.-n KKbtlleck 5 v - Pimlioo I 1-K 1:49ft fast I M 1 I I E V 7*» Palms 10 Kverard. Merman. Oerenionlaa BttU Pimlico 11:14 sl..w 3 no 4 13 4 5 5»*fB Dagaa B Apoiogiae, L.ofLaaden Hive Bis »1»6 Pimlioo ii;,K:hvy 4 M 2 1 2 I 3 21 s Uavis S G.Deeeiver. Juggler, C.ofCaeabk BH7S Plmlieo 7-S lN h«7 !| 11". 2 2 2 2 21" 2* B D:uis 7 Hiil.le. Kail Bagm, Aphrodite. BELLE MAWR. b. f, 3 95 By Bryn Maur— Queen Belle W. P. Burch. i»404 Iiailic. 3 4 1:132 fast 4 M 6 5 2 2= l» S l ai.s IZ Jolly. Baeiag p.ell. Vreeland 893U5 Pimli.-.! :, v 1 :o: last 6-5 IP. 5 4 4 B :." .1 K.id 9 In.l. M.-ii.!. Cliil.di n. Preh ; i rl : 8S6S3 Jacksville 3 -1 1 : 13* fast 6 5 M 3 ] 1 l l- .1 Reld s Boaerrian, Youthful. Mozart 88642 Jacks ville 3-4 1:13ft fast 2 Ki7 5 3 3 4* 3« S Uavis TJ tol.Ashiiir.-i.le. Aut.Uose. M Knris I s..,o Ilioii.-.. 2 ti:i.v= fast 3ft I"! G 6 3 2ft 1* .1 Peavpt Orenae. Plioronis. Bay Deeelrer. -•"" Imili.-o 5 f l:oSi fast 7 99 3 7 7 6" 6C A l.anc; Cliiit .n Jiieeii. Phor.Jnis. Kvle. QUANTTCO. b. c. 4 12C By Atheling— Pilgrimage Beverwyck Stable. .:::;:. Sh.-.-ps-d 11-1C1:48 fast I 114 1 1 5 5 # 5 ftV Powera 8 Boekatoae. Blackford. Beaaeoan 902O5 She. -pshd 11-8 1:57 fast 11-10 km 2 2 2 I 2 l!f! Oarner B Uockstoiie, Mgomery W.Maaon 90124 ;.s, nd 1 1-K 1:48ft fast 2J 110 111 1 1 1« V Powers 12 d....t Kan-don. B.Cleges. I. Stlu MUC4 Ov.-seod I !-K !* ship 4 116 12 12 »« 4S» V Powers 5 Petroniiis. TnePeer, P.andNeetllea BCWOraveaead 1 1-t l:-",4A fast 3 ill 1 1 2 I f 1 V Pow.ts 11 Sir Oegea, Bockatoae, Big 8lick 1 ARCITE. ch. h. C 108 By Alvoscot — La Gascogne R. F. Carman. 90340 Sh.epshead 1 1 39* fast 10 los 4 2 6 9 9 9-- K Uagaa 10 F.I*nreeJl, EU.Regia. Blaek Male s*,; 7 -I nt 3-4 1:13| faat 20 109 6 s 8 s S*,fLangan s R ioeUueen. Btargowan TopNote :-..:■::.. K.-l,noiit 11 ::»;-; fast 5 115 4 4 4 4 4 4«ftC H ShilgWiae Mason. Afflletkm. Pbilander 8478t» Sii.-epsh.-ad 11:38 fast S lo.; :,7 7 7 I* 7M|C Grand Kiln-rial. Dreamer. L. of Lausden I *..-:: sh- .-pird 11S1:52 fast 2 113 2 112 2» 3" K Diman Beaoeonp. Norbitt. 84421 Sh.-.-psheail 1 1 1 4o fast 11-10 |9J 5 3 3 1 *• 2-?. Botwell Kllerial. Notaaulga. Iirlem Maid bars Saratoga, l i -8 1 :5i-j fast 13 5 124 :i | i | | :;■. - ptnrera Moaajette. Kins Jt Ncdh-s. HARVEY F.. ch. c. 3 96 By Meltonian — Tchoupetoulas J. Fitzsimmons. :«1S1 Shei-pshd 1 1 8 1:5* pood 7 M 3 3 3 3 5" 4 *ftiilberi 0 Mtgomcrv. F.Purcill, P.Joitnsnn SW1I3 tivesend I 2 1 2: tl2 good 3 »3 6 2 2 I 41 B»| Met alley 7 I». l»ion. K. Moving. St. Joseph. 90O16 Cravosend 1 1 8 1:54 fast 6 93 1111 1* 1* McCahey 7 B.News. K.ol Kantcden. Bellevlew 89937 l-v.-s.nd 1 1-1« 1 :5o* mud 7 loo 4 4 5 6 ft 4s M.Cali.-v g Ielroiiiiis, Krkluveell. Hull, are 89890 tlrave--nd 1 1 8 1:54ft fast 30 H3 5 3 3 3 5s 5";McCaliey 11 QuanUco. Sir Clecea, Boekatoue BMagyeaead 1 1 16 1 :47J fast 40 81 10 8 8 9 9"- •*• Davtea 12 Blackford. Pile. Male, Baa. Dixon SHAWNEE, b. f, 3 80 By Chuctar.unda— Adriutha J. R. Marquette. Jr.. SN.241 Kheepshead 11:48 fast 20 110 3 4 4 4 41 4.1. A Kan;. 7 Kol.I.evv. O.IIaiinali. In.lianMai.l 9K149 .ves.nd ] 1 16 1 :5l? mud 15 M3 4 3 2 2 2" 1- A Lang S II. Monro. M.Kismore. tharivari. M88S cv.-s.-iid A 1. 3 I 1:11 mud 100 in:: 10 11 11 II U** A Laag IS KoIlieK.-vy. Boaaeaax, Woakasta FSFT.I.TvVIEW. ch. r. 7 110 By Bel Demonio — Gadabout Bevei-wyck Stable. 9o4i7 si,,-. |,si -,| l 1 s 1:53 slow 30 MB M 9 8 S 6"- «»| G darner 11 Jnajoe, Dan.Dixon, L orLangden :«■..., si. .|, h,l l 181:54 fast 3D US 12 13 12 lo lo 8»C Brady 12 P. Johnson. L Swans.. n cheek MM3I Gveaead 1 1 M I: CM. mud 15 ME 7 7 7 6 6" 5s A Kantr K ARM, K. Puicell. K. Stanhope 90W16 1 v. send 11-8 1:54 fast 25 MS 6 7 5 4 4* I". A bug 7 HarvevK.. K.News. I. ofK-iicdcn 899S7 Craves, nd 1 1-4 2 : «i fast 40 105 4 4 4 4, 4 6»J A Lang 5 Petronlus, P.ftNeedies, ThePeer ■BBS .Kvesend 1 IS l:54g fast 30 M 7 7 7 7 8 l*» 8 Davii B D.Dixon. SlrClrgea. L.ofLangdea KRIKINA. b. f, 4 101 By St. Evox— Miss Boggiano J. J. Hyland. 8*353 Aqueduct 61 f 1 :20 fast 5 MB 2 6 6 6 5* : Garner lit Kanlield. Tubal. Bob K. V../24 :v. -s. -nd 1 1-8 1:54 fast 4 91 4 4 4 4 4 5»1 1ral Taboo, Imitator Nethermost mm., cv. s.-nd 1 1 -16 1:481 fast 10 90 4 5 6 7 6* 6°J Iral A.Baird. Q.Marguerite Bam.KIght : 84.83 sheeps-d 1 1 16 1 :47g fast 4 91 5 6 6 6 8 ft 4* Ural Blackford. Anne Met See. Moonshine 84..3.S Sheepsird 1181:52| fast 12 IB 2 3 3 3 31 If Ural Araaee. SaperaUtion. Campaigner. 840..L- Saratoga 1 1:40 fast 3 86 4 4 1 1 ll l» O Garner Patsy. Magwaatp. KhH llolladay. QBKEN MARGUERITE, br. m, 5 112 By Henry of Navarre— Sneerwell Miss E. Guret. 89S73 iTs. send 1 1 16 1:49= fast 12 109 13 3 5 11 11- K Dagaa 11 Taboo. Keep Moving. Imitator 89448 A | ucduct 3-4 1:14ft hvy 15 114 4 I I 4 4;,?.Uilert 4 KollieKevv. IhtnUi-hl. Bandy Dixon 89276 Aqu.-.lu -t 7-8 1 :27ft good 11-5 1M 3 5 5 6 6 I" Laagaa « mi Ball. Dnlleare. Blaek Mate. 8H190 Aqueduct l 1:42 slow 15 115 4 2 2 2 I1 5" Lelbert .". Four. Banbury. The Peer ■ BQ4 Aqu.-.iuct 1 1:40 fast 6 112 5 7 4 4 41 6= J. Garner .leann-dArc. Sum. Ni-lil KadNews : 862T.5 Aqn. du.-t 1 1-16 1 :4S fast 8 106 2 111 S EH G Garner W—Jtiaft. May River Siskin B3 A. |io-. In. t 1 l:4U fast 6 ltif. 5 5 5 3 3 32 tl tlarner Twi.»neen. Jean. f Arc. Iara.Oloi-n CLEF. br. f. 4 106 By Plaudit— Canzonotta G. M. Odom. 9i.lt sh.-epshd 1 1-4 2:08 fast 50 loo 4 5 6 6 6 8«*ftt Brady C BonnleKelao. BlackMate, T.IN-er 89464 Aqicluet 1 1:42 good 15 96 4 4 6 9 9 9s" Xicolai 11 P.adNews, Heart Paag. Geo. Field NOB Piiiilico 3 4 fast 5 96 8 6 5 5 Steiuhdt .. ! -■ -"" ■ •■•■ •• o -■ 1:152 j.ib ...-i a v o m w w- T] 4si .-...-inn ui ! First rim Pp. I ji, Proviloti, [1..MHMI, .iKirim-L. Margaret.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1910063001/drf1910063001_5_1
Local Identifier: drf1910063001_5_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800