Second Race [2nd Havana, Daily Racing Form, 1921-03-02

past performance


view raw text

SECOND RACE 34 Mile 3yearolds and upward Claiming Jan 8 1920 111 6 102 TALENT b c 3 97 97Trainer By Tony Bonero Tallahassee by Tho Commoner Trainer M GoldbZatt Owner M Goldblatt uSOlG Ha ana 5i f l07 fast 45 III 1 1 ink nf I KcnnMy 0 Cnca Cola Shy Ann Our Imk 5iS32 IIi ana 51 i l07ifast 21 111 1 1 1 lt 2 R Kenndy 8 TheKnijiiirer PegKives SliyAmu 52U50 Ha ana 51 f l07fast G 100 4 1 1 I1 35 L Penman 8 Stepson FirstConsul LwieMay 52S6S Ha ana 51 f l08 sood 5 107 5 2 1 2 k 3 L Penman ShyAmi TEiuiuirer Bchanalian 52757 Ha ana 34 l13fast 5 101 4 1 1 I8 1 L Penman 8 Molinero GeoigeOJr OurIack 52G97 Ha ana 51 f 108 fast 2 110 3 2 2 2J a It Kenndyll Flowhigh Julieanne Expiment 52675 Ha ana 31 l14fast 8 101 4 45i 1 1 I2i 4J B Kenndy 0 AVinall Cigale Cabin Creek 52G14 Ha ana 5i f l07fast 3 104 4 45J 1111 34J D Kenndy S Aoorin Aunt Deda Molinero 52575 Havana 5J f l08 fast 3 107 4 1 1 2J oi B KennclylO TheEiuiuirer Julieanne Molero J1217 Latonia 34 l15hvy 29f 101 6 346 7 J Roberts 11 White Star Julia X Itama GEORGE AV b c 3 100 By Runnymedo Zmola by Solitaire II Trainer M Seifcrt Owner M Seifert 53112 Havana 51 f l07ffast X 112 G 54 54530SO 4 2l 2 T Francis Itavanna Distbance Kxpinipnt 530SO Havana SJ f lASVifast S5 S7 4 21 215S031 1 I1 IJ L Penman 7 FlyingKrog Kayman TerSusan 5S031 Havana iii f lOSfast 21 100 1 3 C 4J 2 1 Pit 7 Starkader Coombs Plantagenet 51948 Havana 51 f Flipf l08fa t 20 110 4 85 8 93 71 J Pitx 11 Coca Cola George C Jr Flip 52909 Havana 5i f 109 fast JC 110 3 C 07 0752C05 7 S 6s J Pitz 10 Experiment ICayman CocaCola 52C05 Havana 34 4 l15V l15fast fast 20 104 7 7 76 6 73 75i J Pitz 12 ICoundel Loyalist Tnty Seven 52224 Havana 34 4 116 good 25 105 7 S 88 S SoIOSS 8 7 k 71 = j pita 9 Huntress P Myrtle Itavensea oIOSS Havana 58 8 l05fmud 6 113 3 5 55 5 5 518 E Atkinsn 5 Draftsman Perhaps KathleenK KathleenKf 52012 Havana 5 f l09fast J09VSfast 10 108 3 6 G 6l G14 J Pitz 7 Mavehona AYTree TKquire 51079 Laurel 1 l43fast 35 111J 9 999 9 9 S S50S06 9 75 7IT A Johnson 0 Lotiga itwl Galiot Zealous 50S06 Laurel 1 l42 fast 1lf 110 8 7 7 6 Gi G5J A Johnsonll Dolly C Vic Chow JAKE FELD h g 4 110 110Trainer By St Volma Bonetto by Hasetto Trainer T Brown Owner E J Sullivan 4 5 5 4 i L AAirth 10 Hatrack TwtySevcn Driffield 5301S Ha ana l14fast 7 101 7 2 3 2i 2i L AVIrth 7 Misericde GUump JuaiiilalH 52912 Ha ana 5J f l07fast 15 103 G C 7 G = 5S3 L AVirth 7 Ed Garrison PoJane MProcter 52821 Ha ana 34 l13fast C IOC 7 7 7 5 5 J Francis 8 Klniont PreadMnc Chimera 5277 Ha ana S4 l12fast 31 llli G G52rr 3 a 5 4 C H Miller i Itliuulel ClarkM Whippwrwill 52rr Ha ana 51 f lOCfast 3J 1 J7 G f 5 5 0 = 1 R MeDott Huntress Xeiie Smite 52510 Ha Havana ana 34 114 fast 75 111 6 3 1 I3 1 li C H MillerlO PIioneio PokevIS Amdorlll 11112 Latonia 34 l135fast Of 303 9 10 10 Sl 7 T Murray 12 Disusii Piillux PofElizibcthfn i08S8 Latonia 1 116 l477faat 24f 104 8 4 4 2 11 124 O Willis 12 PirateMcGee Plenly Speedatcr DOUGLAS FAIRBANKS ch c By Celt Maud B L by Star Shoot Trainer W A Carter Owner Armonia Stable 5ilr Havana 1 1 71 Sl R Lcaster 9 Bread Line Azurila Starkader 53057 Havana 5i f lOG ffast S 107 C C5J 4 G G Gl R Lcaster 8 Currency Bread Line Xcpe 52923 Havana 5J f lOSfast 2 107 5 2 2 21 11 R Lcaster 8 CThantoiir Franklurke Sureget 52737 Havana 34 l13fast 5 10G 2 1 4 10 II1 J Pitz It Vim Willie Woods Emma J 47452 Jamaica 34 l15slow 10 105 1 3 4 4 4 T Kocllcr 4 TheArcher Ftygibbct 1h Fair 473S3 Jamaica 34 l13fast S 109 2 3 4 4s 413 T Murray r Ilcl 0 ji els ijiairi Eilot 1G399 Havana 34 l13fast 2i 108 1 11 2fk 2i W Taylor 0 Ilerron Uavcnsea Sentry 4G077 Haana 5J f l07fast 3 106 2 31 4 = 3 A Pickens 5 PlaclUrince Xorltellc LSwcep 45171 Havana 58 59fast 1 10S 3 2 28 A Pickens 7 Ft Churchill PolarCub Diorned 44932 Havana 58 l05hvy S5 108 2 lli 1J1 A Pickens G M liradley Annabellc LSweep JACK HEALEY ch g 5 100 100Trainer By Dalhousie Princess Cog by Caughnawag Trainer G Dennler Owner J Everest 29Sl Havana ImCOy 144 fast 7 103 f li f a l C L Penman i Jellison Firewoith OMalley 52940 Havana 1 l41fast 3 lOt 3 3 3 2 2l 3J L Penman 7 Lenora P OMalley Ilomain Ilomain527G1 ISalufro52C3S 527G1 Havana Im50y l42fast 10 102 222 2 26 2 L Penman 7 Grundy Attor Muir I ISalufro 52C3S Smite5253G Havana IniSOy 141 fast 12 101 7 C G a C ° C A McLhlin 7 OMalley Sinn Feiner Smite 5253G Havana Im50y l44fast G 105 7 7 7 7 7 G S J Francis 7 Incintor SinnFner FosEmbry 52134 Havana ImSOy l45 l45osood osood G 103 1 2 4 5 31 21 I Fletcher S Kuumlel Sinn Feiner Jellison 52310 Havana 1 116 l49 fast S 104 5 6 6 G 5 531 J Francis Allsmokc ISlazonry Fly Home 52268 Havana 1 11G 150 fast 5 100 2 4 G 6 51 4s A McLhlin 7 IJuiicrina Fly Home James James5AYONA 5AYONA br m 5 105 By Magellan Sayonara by Santol SantolTrainer Trainer A L Austin Owner A C Henderson Henderson5i9S4 5i9S4 OMalley5293S Havana ImMy 141 fast G 107 G 4 3 4 4 5 R Lcaster C Jellivjn Fireworth OMalley 5293S Haviina ImaOy l44fast 2i Kx 2 4 5 G S S J Dminick 8 Klniont Itavensta Gold Stone 52550 Havana 34 114 good 31 102 5 S S S G5J I Gordon S Avion Slippery Silver Clark M 52821 Havana 34 ll5sfast S 101 4 4 4 3s 42 L Gordon S Elmont ISreadLine Chimera 5273S Havana 34 114 fast 3 110 4 33 Ink 11 j Domick 9 EdGrisou Prlionero TwScven 52G77 Havana 34 l14fast 4 101 S S 7 55 4 = 1 L Gordon S Pey Jane Cstal Day EGson 52551 Havana 34 114 fast 4 112 10 766 2K AV Crump 12 ISread Line AY Woods Pgenet 52471 Havana 51 f l07fast 21 10810 8 8 91 10 J Dmlnickll Klniont IILine TMasqucrador 52216 Havana 5J f l09fast S5 103 5 66 5n 3 R McDott Kuwessa Ed Garrison Drifflelll MAYROSE b f 4 10G By Plaudit Mendrose by Meadovthorpo Trainer AV B Finnegan Owner R P Brooks 12SS2 Haana 1 l42VaKoo I 5 HU 1112 2 Il R McDott i Chimera AmcrSoIdier AYarTjix 52434 SiniiFeinerf2391 Havana ImaOy l45good 41 9i 4 5 7 C 5 = 55i R Lcaster 8 Uoundel Jackllealey SiniiFeiner f2391 Havana 1 11G lJ7 = Kfast i 101 811 1 4 S1 F AVeiner S Ithymer Kl Coronel Puncrana 2310 Havana 1 116 llJfast 21 97 6 1 1 1 lh 44 F AVilson 0 Allsmokc ISlazonry Fly Home 52163 Havana 51 f lHfhvy 5 9S 7 7 6 63 65 F AVilson 7 Gold Stone Fleer Ziudo 52049 Havana 51 f l03 fast G 10S 4 333 = 2i R MeDott S Aiew Juanita III McLelland POKEY JANE br f 4 103 By Angel Jim Yilhalln by Posiaro Trainer AV C Westmoreland Owner V C Westmoreland 5o019 Havana 34 l13ffast 7 102 2 6 6 6 J Smith 0 F Consul PofComo FAccuuinli C2912 Havana 51 f l0773fast 6 105 4 f 4 31 21 J Smith 7 Ed Garrison MProcter Aigrette 52779 Ha ana 34 l12fast 5 107 2 226 Gl F Hunt Plondel ClarkM Whlppoonvill 52G77 Ha ana 34 l14fast 7 101 5 4 4 Sl in F Wilson S Crystal Day K Garrison Sona 52429 Ha ana 34 116 good 5 1042 2 1 41 GJ R Lcaster I Hatrack Phuitagenct Elmont 52H06 Ha ana 34 l14ifast 6 104 3 1 1 1 1 7CJ B AtkinsnlO PMyrtle TJHogan Clark M 521S4 Ha ana 34 121 hvy 3 102 3 2 2 31 43 R Lcaster LoPalafre Pianca Thorn ISloom 5210J Havana 51 f 114 hvy 8 107 4 5 4 4 32 F Hunt 7 PHunley ScarpialL ISron Hilly HillyBy JANICE LOGAN ch f 4 105 By Astronomer Keep Still by St Blaise Trainer H G Woods Owner H G Woods 53018 Ha ana 34 l14ifast 7 75293S G 4 4 6 = J AV Meejian 7 Misericerde JakeFeltl GvUuinp 5293S Ha ana ImoOy l44 l44jfast = jfast 12 1252SM 78 7 41 5 1 J Smith 8 Elmont Uavensea Gold Stone 52SM Ha ana 34 115 crood S 7 fi 3J 1 = 1 J Smith 12 Hon George AlPorter Starkader 5277S Ha aia 34 l13fast 10 10Srcyii 99 2 i 2 2 31 0 li Lcaster 0 MarlyLnn CounlltoHs Driffield Srcyii lla ana 31 113 fast 25 25B2G3I loS 7 f S i 510 K AYilson S Ossood llMSIevens IliiUeKilff B2G3I Ha ana 34 l147tfiKt 30 111 5 55S i 9 9l 10 AV Crump 10 Aigrette KdGaison FAccompli r1751 Havana 5S 105 good 15 100 S S 8 S S L Gordon 8 M Irush ISianca Our Nephew 51555 Havana 58 l03slow G 97 5 3 555 ° 6IS L Gordon 1ns deChnticc Avion MartyLou I5U9H Cljagrin Abo8 101 faat 10 54i N FoUen U KLOWUH HatWilldo JulyFlj JOSEPHINE K cli f 3 100 By Martinet Hostility by St Blalso Trainer W Coll Owner T Hofflor 5112 Havana 51 f l071ifast 7 112 7 2 2 Si1 7 J Hoffler l Itnrnnni Geo W Disturbance 53055 Havana 51 f 1 07f ast 8 107 1 1 1 15 1 = 1 J Hoffler S Lyric Black Pat Ksiyman 629S1 Havana 55 f l07 tfast 20 101 1 2 2 21 S4 T Hofflor 8 Toscn Flip Black Pat PatS 52jCS Havana 51 f lOSfKOod 0 I0r 8 8rl S 6 6 S13 J Hoffler ShyAnn The Enquirer Talent Talentfi 62841 Havana rl f iosfast 12 103 6 fi 7 7 ° 7 7l l J Hofflor 8 OurJnek Shy Ann Coca Cola CISC Havana 51 f iiisTffis t 3 2 2 2 4h 0 1 Hoffler 10 Winall Coombs Tuscit V f l Havana 51 f l09 fcfast 109 1 1 1 W 2i 1 Hoffler 10 Lottn Speed Toscn Mister UKKS 62264 Havana 34 llSfnst CO 303 1 2 8 8 7 Hoffler S Pansy Tin Enquirer Shy Ann AnnPulled 617S9 Havana 58 101 jjood 12 103 U Pulled up J Hofflor i CabinCreek WllTroe Ravaunn 01281 Church 1 34 lirinud 123 112 2 2Cl 7 14 14 1444 7 Hoffler It Lonlso Wynne GoldQuincc louia r0959 Latonla Cl f lOS ffast 17f 115 4 43i 1 1 7l 30B L Mink II Cfcale Cut Up NIolm NIolmG 4G233 Jefson JefsonSUPERIOR 3i t 43Vifast 15 1041 7 G 91 9 ° J Heupel 11 Humpy Oh Yes Twinkle Blue SUPERIOR b 4 105 By Superman Hortense II by Troutbeck Troutbeck9i Trainer W Dugan Owner W Dugan 53113 Havana 51 f 1 07fast 10 310 S 9 9i S F MerimeelO Hatrack TwtySeven Driffield MOM Havana 51 f ltWfant 20 10S 3 7 S 8 = F Merimee S Peasant Currency Avion 53057 H vana 51 f l06fast 12 312 1 S 8 83 F Merimee S Currency Pread Line Xcpe B301 Hi vana 34 l13 fnst G 10 1 6 4 vj B Kenndy i FConsnl PofComo FAccompli j 5i37 17 vana 3 142 fast 4 104 5 1 3 33 33 F Merimeo 7 Foster Embry Jellison Galppin j C2911 H vana 6 f 3 i7fast 8 312 1 4 2 2 F Merimeo 8 I ml Wood M Wright 7ir7unes 2SSO Havana 34 114 K od 20 309 2 4 7 8 F Merimeo 8 Avion Slippery Silver Clark M 62779 II vana 34 l12fast 30 3o9 1 5 4 r l V Merimee i Blonde ClarkM Wliippoorwill C2VT3 H vana 34 l144fcfast 3 306 2 6 fil ln F MerimeelO Garbage F Burke Triumphant C2131 Hi vana 34 313fast 4 303 4 5 6J r cj V Meriinee AiuerKsiKlc Driffield LueieMay D2428 Havsina 34 117 mind 3 306 7 2 2 4 A Pickens 8 TlinPlnom MDixie TJHognn r2306 Ih vana 34 l14faHt 3 107 4 2 CMO1 1 CarmodylO PMyrtle Tlllogiin Clark M C2014 Hs vana 61 t 103 fast 7 307 2 S 6 45J J Carmody 8 Cavaii Boy Pagenet 7jHesler 7jHeslerBy GREY RUMP ch g 4 107 107Tra By Aeronaut Bouitas by Prince Jamei Tra ner V Porteric Owner K Comer fvfi9M7a a la 51 f l06fast 9S 1 5 5KMUS 6 = 7s T Burns 8 Peasant Currency Avion KMUS Ha a ia 4 l14 = fcfast 10 301 T 3 1 3 T Burns 7 Misericorde JFeld liianitalH liianitalHI1 52922 Ha a nt 51 I fast 3 104 1 3 3C2 I1 1 T Burns S Starkader TerSusan Rlisulntnes Rlisulntnesr C2 7 Hi a ia IrnMly l46ioort S 107 3 2 3 302S20 r 73 S 7owc 30 MissIIilarity MyAda Miss7ixio Miss7ixioG1 02S20 Ha a ia 5 f lH7fast 4 316 4 3 G1 f i I1 Hunt 11 Triomplit Xobleman Trentino 62730 Ha ana 34 l14V fast 10 306 2 2 23 Z F Hunt 1U HapGoLucky GoldRed Stiletto Stiletto7s 02633 Ha ana 34 l14 faKt 35 9S 0 f ff2491 7s G3 T Burns 1 Vna Vim Ambasiidor III III7l f2491 Ha ana lit = ffist SO 307 7 5 5E21H7 7l S1 R Ball 8 CavanBoy SlipSilver Scarpia7I E21H7 Havana 1110 I K hvy 30 106 111 111C2145 51 6 11 Ball i PIIunley lllcaley Doublet II C2145 Havana IrnrOy l56hvy SO 301 a G C 7 7 U 75all 7 LiltlcEd Hemlock Haro Hover


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921030201/drf1921030201_3_3
Local Identifier: drf1921030201_3_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800