Havana Entries and Past Performances for Friday, February 10, Daily Racing Form, 1922-02-10

entry


view raw text

HAVANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR FRIDAY, FEBRUARY 10 U i:THMIl CMEnVmi TRACK FAST. Racing starts al 2:3» a. m. tCliicngo time 1:."71. ® Bnperior mad mnner. x Gaad mnd runner. ;j: Pall mud runner. Ml Maidens. *Anprcntiee ■Uowaace. b BHnkera. First Race— 3-4 Mile. Pane 87BB B-year-oWs and upward, ciaiminpr. Track record: Jan. S. 1B9B— 1Jl— B— 1B2. Today*! Ind. Horse. Wt. Roc. A.Wt.Han. 8BB8S3 bWreekieM BB 1:1S% B BBXT28 :.7 7«; Lady Loritl IBB 1:13% 4 1B4..72B 58530* Viola ; 87 1:14% 5 IB.. 715 59S74 - bOohfaa Red MB 1:14$ 7 112x713 MMBS* Altanaaha HB 1:14% 14 112*710 . :nr!f :; Dandy Van 112 1:14% 3 llBxTlfl BB088 Klv .»s 1:14% 5 112x710 59x49 Belle Wraeh 188 1:21 -.ra 3 92X705 rMBBB Tattbag Ml MB 1:13% :4 .»7 .788 5BB74 hLady rreeaaeea ...IBB 1:18 5 107..700 cotKii* hPraaaaros Baby ..MS 14% B 112X78B 597ti9 louiul 112 1:13% IS llSsklBB Second Race — 3-4 Bile. Burse £710. 3-year-olds. Claiming. • Track record: Jan. B, 1920— 1:11— 6—102. 1 BB821 Coseonon 110 1:13% 111.. 725 aajM M,on Winks IBB 1:14% 107X720 597:::; Mrs Brandy BB l:l«-.-, UB..71S MBM Koul Weather ...105 1:11-- 110X715 i;oi27» *Manrarel Nash MM 1:13% 91. 710 5B7B3 Carrathera 11B 1:18% UBX718 BBM8 Ameriean I cioii ..MM 1:18 115. .705 599«:5 *OatcUe M IBB 1:18% 93..700 «0 i9:t »I.Mary I 109 1:13% 105. 700 98788 *iol Tex 103 1 llB% 110X700 BB677 Ban Manuel L. . . .100 1:18% 115.. 700 Third Race — 6 1-2 Furlongs. Pane S700. B-yaar-aMa. Allaaraaced. Track record: Jan. L4. 1817—13% B IBB. 38718 Wayward Lady ...112 147% 107x725 59809- bLittle Black Sheep. 94 1:88% 107. 720 I I BBBBB* Comedie dAinour .105 1:07:-. 102X715/ / 59790J The Roll Call 105 l:U8fe ILL .715 I I I I / I I Todays Ind Horse. Wt. Ree A.Wt Han. 5H: .22S Anna B. MI 115 1:07.-, 107. 715 kiiii.5 Lustre 188 148% M8XT18 B0085 hPtacaatb! 188 147% 107x710 H00051 ritimo 114 147% 112X705 -09-3 bAiti.de X 118 147% 107X705 53386 Califa till 102.. 700 B88181 hSpods Mi 100 1 47% 102X700 Fourth Race — 1 Mile and 50 Yards. Burse S700. :i year-olds and aaarard. Claiming. Track rerord: Man li «. M18— 1:41— 3— 117. BBM4 Walter Tninhan .. 7 107x725 59789 The BacBahaaaa .. 9i 1:4B 4 101.. 720 59414 Btarbey BB 144 8 112.715 59910 *i;reat Hawk BB 1:44% 5 102x710 99138 hTananiinlha 188 1:44% 4 194*795 99132 Huntress 189 1:48% 1! 183x783 5S129 Stanley 4 105.. 700 Fiith Race — 1 Mile and 50 Yards. Pane 8888. Bjraar aide ami aaarard. Clabnhna* Track raeard: March «. BBS— 141— 3 117. i 88837* blJJFIS A 5 188X739 00095 Bnd Man 5 113x7411 59770- bPetrarch »7 l:43:i0 4 MB X 749 59727 Cleaner s 4 188X733 0OO07 bThe I jeopard 5 10«X7.".0 59944 Urayssian 5 106. .725 Sixth Race — 1 1-8 Biles. Burse S700. I year olds and upward. Claiming. Traek re.-ord: Jan. IS. MB— 148%— 8— BB. iitk6«3 Sue?: 4 IBB. .723 5SBB3 Misericorde 8 llox"-o »V09«t •Marcella Boy 4 102.. 715 60049 Zoie 97 1:34% 6 105.. 715 88822* bW. ti. BcCUntacfc. 100 1:34% 4 1834B713 8BBM hCarh 185 1:54% 7 110X71 88188* Dolly 0 BB 1:85% I 88x798 00130 *lMcAioo 104 1:53 10 105X705 60066 Scar Frank M ... I OS.. 700 BBBB *Maa fJreMa 109 I4B% i» I03x70o 601513 •Counsel 105 1:55;, S 105X700


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922021001/drf1922021001_5_5
Local Identifier: drf1922021001_5_5
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800