Bowie Entries and Past Performances for Saturday, April 1, Daily Racing Form, 1922-04-01

entry


view raw text

BOWIE ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR SATURDAY, APRIL 1 WI4TUI CLOUDY; TRACK FAST. Rfdag tut- ..:;it OMeasi time i::«n. R Superior mud runner. X Good mini runner. :.: Pair mini nmiirr. M Maidens. •Apprcnti-c illliWHllrc. I Blinkers. First Race— 1-2 Mile. Parac .2:12:11. Tjiai ■Me. MaMaaa. Allowances. Ti.-nk record: April 1. 8881 — 88% 2 tt4 . Toda»Ta 1ml. Baaaa, Wt llec. A.wt.Hau. raniajli li:: ..« ;?? ; P. -Iter Link 110X725 606313 Carmen Pantsjrcs. . 1111x720 bObHO H!r,-il.lli Briev ...111 :51%h 113.. 715 60414 Biiiv GlMaa ii«..7u» C0119-- Laura Gaffnry ... 113x710 51770 Kitan US. .""•"■ 60312 Jennie C 113.. 700 Bt Trueman 113 Wrangle Ill Buddugie llfi .ivy Bard 1M Bilk* ami Satin ... 113 -il.iilli W 113 Top.-ing.i 11i Iteaedee lit? tSunnvland Stable eutr.v. Second Rare — 6 1-2 Furlongs. llif-i- .232.31. 3-veu-olds ami upward. laimin4. Track record: Nov. 29. 1917—1:19—4—112. 58604 Cha-to Star 3 93. .728 60285-*t Moae 112 l:24.s 7 107X720 G063S:*l Ettahc US 1:21% 7 107x715 C0460 Encriuite ..107:1:71.". 60939 •bSandj II 3 112. .715 60740 *I.Do:iatello .",110. .715 59895 bRusllcr 108 l:23-isv 4 113X715 6TMTO Mark West ." 113.710 58656 Dairyman 7 112X710 887182*bZainer 4 148x746 60037 War Relief .-. 93x70.". 6074G •liTigcr Rose f. 107 X 700 C0739 Perhaps 4 108x700 58C95 I.Kcziah 103 1:2314 9 107X700 C05E1 Lady Zeus 3 88x700 60588 •h,.:i Boy 112 1:25% H112X70O mi* •i:dna 1 4 103X700 Third Race — 5 1-2 Furlongs. Iiiuneiiadi Purse. Pius.. ,232. SI. 3-year-olds. Allowances. Ira. I: record: .April 2. 1917—1:07—3—100.1 58746 ELEMENTAL .... 118X780 60636- hBrillinnt Kay 109 1:07 108x74o 604543 Kwepy 1 Hi 1:07 110X740 S778T bBrninstorm 115 1:09 101X735 5S679 All Fair 114 1:07 147X783 C0233 Fly I!;ll 108 1:07 144. .788 68910- Mape Pillar lW!l:i;.i lt 4..730 60898 Miss Emma 6. ...103 1:08 99. .720 Fourth Rico — 3-4 Mile. Twin Cities Purse. Purse .fl. 232.31. 1 year olds and upward. Allowances. Track record: Nov. 21. 1917--1:12%— 1-122 54611 Exodus 1011:11. 4 100.725 C0777 - 1. Apple Jack II. .113 1:12-.-. 9 1 IMP.-: 720 55691- Despair 112 1:13-,, 4 100X715 5372C- I.K n I g h t of the Heather 118 1:12% 4 104x715 C0123 Mercury 97 1:11-., 1110X715 584731 hilie Archer 103 1:18% ■ 110X71.". 60368 hIlol.iv Baker 103 1:13 5 103X710 64-430 I.St. Allan 103 1:12-. 5 112X705 59,80 Torn McTaggart . .11111:12- 8 106® 705 59394 blltra Gold 116 1:12.-, 7 106.700 58688- hQacea Blonde 113 1:14% 7 97X700 Fifth Race— 7-8 Mile. inaugural Handicap. ,949 added, o-vear-o.ds and upward. Track record: Nov. 21. 1916—1:26% — 1—116. G0591 *Bvgoue Days 113 1:27% 4 110® 750 60583- Slipperv Kim 117 l:284/,m 9 1110745 60591 *T.ungn Puck 881:21 4 123X75 60261 Lnnetta 100 1:24% 5 105X740 60368 tbTippitv Witt-net . .115 l:25yoS 7 124® 740 60590.bPiff Bang 5 110X740 G0368 bllol.ev Baker 5 10,8x735 C4591 bGray Gables 5 108x735 53748 •bSuper 5 104 X730 60430 bSt. Allan 98 1:24% B 110X725 tL. T. P.auer entry. Sixth Race — 1 Mile ar.d 70 Yards. Pur-e §1.232.31. 3-year-olds and upward. Claiming. Track record: April 10. 1919— 1 :45%— 4 — 107. 60536 bRome.. 106 1:47% 6 116X725 60459-- bMiraele Man 148 1:44% 3 93x720 60684 ••Attorney 101 1:48% 4 110X719 60777 »hJoaquina 97 1:14% 4 107x715 60458 bMaster -lack 106 1:45.-, 1115x710 60310 •I.Cle.in Cone 100 1:42 ti 114x705 60090 bOur Birthday 114 l:53h 5 113®705 Seventh Race — 1 1-16 Miles. Purse 81.232.31. 4-vear-oIds and upward. Claiming. Track record: Nov. 28, 1915— 1:48— 4—116. » 60586 *b.Tohn Arbor 102 1:48% 4 105X725 60747 * n High 106 1:47% 5 103X720 60536 Trickster II 108 1:47% 6 111X715 60091- bXapthalina 101 1:47 t; 110X715 60432 Search Ijght III . ..100 1:48% 6 111x715 60460= *bAttoruev Muir 101 1:48% 7 108x713 60536 *bLittle Bd 112 1:47% 8 111:710 60349 bLexacy 108 1:46 6 113x710 60146 Solid Hock 104 1:46% 8 108*710 60609 *Walk l"p 97 1:48% 4 100x710 60686 *Anna Callup 148 1:48 5 103x705 G0942 black Beeves 110 1:47% 9 113X70O G0S21-*bI.a Kross 109 1 :48 8 10.8X700 G0G378 bToreador S7 1:30% 4 110x700 58696- •kOaataa Waak4aa4aall0 1:47% 7 103x700


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922040101/drf1922040101_3_1
Local Identifier: drf1922040101_3_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800