Fifth Race [5th Hamilton, Daily Racing Form, 1910-06-25

past performance


view raw text

... ...» „ ,, ,, 4, u.auu .ioii. million. ,„,,,. Soteiuht. r„uii|,;!. oa Sau.lv IIII.V Hill. 1111. I I" FIFTH RACE — 1 1-8 Miles. National Handicap. 3-ycar-olds and upward. . s."it|!i-1:51:;-. :: R. j STANLEY FAY. b. h 5 117 By Canopus— Mamie B. W. Walker. I r! :...•: ;""""" I,1," :.• ?. last 7 M 111 112 1 P 1 1 Mus-rave I Blauilnii.r... Ur.-.nia. Otilo. W»22» Haiiilton 11-8 1:42 last 11 lo UK 2 111 lafc 31 S Bit vis 3 Bete, live Sii.il i.i.nii.l !«;i!3 li;:i.iilt..ii :: I 1:1U fast 20 113 7 7 7 51 f Ramsey Bl .1. Atkin. I-, ..,..s,,„a,e. TheoCook . ! :««.„ .. vese.i.i 1 l-lfi 1:4.1 fast ti M 5 4 3 3 3 Ill asm ; Firestone. ;ine,,se. Berkeley. S .?Jfrr?TIV,E- ch: c 4-, , . U9 By -Mcddlor— Admiration Woodstock Stable. :*:,..,a":""" N I --fast 21 114 13 3 1 3 If Wanton 3 SneUhoiUtd. Stanley Fav S97I5 I .loin., J 1 1.. l:.,a;, slow 2 131 .. S 7 I 3! I1 •» Mefthv s Bon Antonio Busy Ilenlev 1 83375 Shcepahd 1 5-* 2J45 fart M 111 1 ! J J J 4- Taplln Kit] Herbert Ol. ... a V eite. ■23H Hamilton I 1-4 !M rood 41 111 f, 3 2 2 2" U 1 McCtbrllUtc S*i kin Kinir llol i.l«v KM Toronto |MU|C 8 107 9 4 3 2 ■ P E Clark .;ny hshei toll" """winder ! !S£-ISM,IC- .• h- ,5, . ._ , Hi By Havoc— Semlcy J. E. Seagram. .• ....I la, mlton 11 s :a. fast 2-s 127 133 2 11 1- Musfrrvc K Men.lip. Krolle. Capet Same. I x,....: I..,,,,,,,, l i it; ] :4H iast 3 MQ 1 2 2 2 2 P» Musrave 3 Plaudnore Baser m;!;;-;,, 7-iV5*SSirU g I ! ! i 54. S MUsSr-v;: RSssSTaffl V-„S. S»Ss s SPELLBOUND b. K 4 105 By Albert-Hoodoo M. C. Pritchard. ■] 9 ,. Hamilton 1 lib l:*.g fast 3 111 ., 2 2 3 3- l» Kteinudl 5 Razman Baaivex Vonaole JE»2J "" 1 M 1* ** 115 1..:: I 2 2 2 2» 2 . Musyrave 3 lleteetBe Slauley KaV ! SSmS« ,::i :! " 1 ! - IVase 7 Banivi.s. IlUnnU ■ l.a.B- Esther, s 52 --""I real S-lJSi W 1:1.:* slow 31 117 2 4 4 »•• 4«| I ease C J.Krardon IH-troil .1 Griffin 11 K ""-" :10 1M1 .; ;: 4 2-i .1 ii.-ury HrhedLa ■ 552 M!:H«f 7 F,„ ,.s f„ ire ., , i mm I. -on... M:l fast 2| M 1 5 2 2» 2« Mwerae N TUmK-.h,!;. Vieelainl. Jan. Swift I PI.AUDMORE. ch. c. 4 104 By Plaudit— Manzanit a II. J. H. Doane. • »-:. : Hamilton 1 1 I-; 1:17,. fast 7 Will 2 2 2". I-aso i Stanley Kay ;lraaJa OtUn ■ 9B2I. Hamiltou 3 1 1:1 1| fast 15 H.7 I 4 5 5 .V.Mtisravc 5 B •,,l,ai,i J. Atkin iviin Sou ire I -•..;. M. „,;,,., I 1 1-8 2:a«, hvy 7 10 111 ! 2 2 2 2» 2» II MHVthy 3 Busy. Adoration. S v.!sr: -r;?,"1 f:13 0ZL 2 ,?! f i 2 2 -; Xoaur-ve IO K«l River. KIOi, Beau. I.M.Miller « S.e.1, ...■., in,, i 11:11?. I 111 R 41 12 2 2 2- Jl Taplin 4TI Cook l.a.lv Esther i,,1• Ilhon m*mm- « Mm T.,.-..n., 1 1 H l:lfi.:; fast 1 IIS 2 1 1 1 H 2«* l»Me«"thv 3 Seis ■. Saer J SK? ,br- fi ? , . ... 10° 3y Plaudit— Tactful J. W. Schorr. a 90197 Hamilton 1 I 1 2: *S| last 3 1l„ 6 4 4 3 4". 4". i I.ur.is 7 Chief Kee S.-,r Win Iitt WWTomaMo 1 I s 1 ::.:: last | m 144 2 2- 2-" ; Burns 8 KinsJames Wm.Pitt j, k ikin i ■ ■WToroto 1 1 g 1 ::.:,=: Inst 4-6 M7 14 3 3 3- 2» MwtRrare 7 Banhr.-a :l,i V Kee s- al. ,n.i n K«-; Toronto 1 1 hi I :!9r slow 2 1-3 1 7 7 5 53 Li. ,: £,« , Kan.an. CI i,.„.T Mie , A n"e L J MM A,iii,,lu.t 1 !::;:.* fast 11-5 :i4 7 7 fi 5 7 7"-;,; Garner 7 Ar.is.-e Iriiu-e h I Mi-./ine J x .JaeksiMe 1 ,:4fast 1S5 10112 4 4 4 4 VMi.srve 5 vSSSi/ jSSSHS. v£g£~ ? S84... Ja.ks ville 11:431 fast 1** .,:: I -j ] | i •« Mussive B Sajrer. l-lls. the Co|.|. Battertj g 5S9 wNT?,NI0-, .h-. c, 3 . ... 98 By Alvescot— Variora R. J. Mackenzie. MOT Hamilton 1 1-4 2:i».» ■■ c fast 13-5 IN 5 7 fi 7 7 «• Ta,.|iu 7 *W Kee.HMer W„, Bill S9923 Moi 11 real I IS 1:531 sl«W r». 103 10 fi fi 4 V. 2" Tapliu IO Ball sie Cliiellwe Foils 83SU Toronto I 1 K 1:531 Caat S I 1 3 5 5° 5". Taplin 5 Kinir .lain-s. Fullill Win Bill 8974 ;..,,.„,.. 1 1 -8 l::,:,sfast a* 112 2 fi I fi fi K«iT»5ta 7 Ba,,i-es. Fullill Chief Re, bJ.la Ion, nio 11 li, l:a0i slow 7 lo , 7 6 « fi fi 21 - - ■ " MJ" ■ ■ " " - Tai.lin j.ii.iiii a 8 ei-iriu,,, Betective. r.us.l Busy, , ll.-ulev. .l"lliey.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1910062501/drf1910062501_5_2
Local Identifier: drf1910062501_5_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800