Bowie, Daily Racing Form, 1917-04-07

past performance


view raw text

Bowie Entries and Past Performances for Saturday, April 7. WEATHER CLEAR. TRACE HEAVY. Racing starts at 2:oO p. in. Chicago time, 1:30. XRuns well in mud. ©Suiterior mud runner. M maidens. Apprentice allowance. First Race — 7-8 Mile. 3-year-olds and upward. Selling. i Track record: .Nov. 21, MM 1:28% 4 HO. Todays Ind. HDrse. Wt. Rec. A.Wt.Haa. .1225:1* Jerry 4 112 X 72.". _fejur. z.iii MO 1:20% 0 110X720 ■H2101 Iailor Rov 10S 1:27"-, 9 1120715 :i2t:i2 Mini Kruter • M7X712 :i2I2S:* Kdith I.aiiniann ...104 1 :2S! 4 07X718 82443 Joe Finn 107 1:20 7 109x71.". 32455 Pharaoh 112 1:20 9 MS X 715 82*21 Humiliation MS 1:28% 0 110x710 88434 The Bnoyhedy 112 1:2." "5 8 110X718 82441 Queen of the Sea ..100 1:28 :« 97x710 22443** Dolina 10. 1:20 4 115X718 :5244.". Costumer 4 110X70.". .-.21 S9 La ate M .■ 9.". X 70.". ■2480 Gateway 105 1:29.-, 8 118X788 Also eligihlo to start in order named should any of the above be scratched: 82484* Infidel II 08 1:21% 4 101x71.". SIMS* Kginoiit 110 1:2."..-, .-.104X710 31550 Mr. Mack 110 1:29 8 1129705 :.:;:i.v.i* .lessi.. Louise 8 111X708 ::24.".r. 1 bm 112 1:21% 8 284x708 8041S Kea worthy 100 1:29.-. 8 118x708 Race of doubtful outcome. Second Race — 1 Mile. 3-year-olds and upward. Claiming. .Track record: Sot. 28, 1910— 1:41— 8—4 14. 82457* Rustling 111 01 ...102 1:42% 0 112x72.". :;24:u* Welga 108 1:48% 4 1080720 :.2444» Little Cottage 1071:48% I 88x718 32458 Carltoa G 107 1:28% 10 1120718 32444 letelus 110 1:41% 8 112X708 32481* Captain Elliott ...921:41V. 7107X703 32440* Q. V. Kisker 104 1:41% 8 107X708 32457 Ilnda-* Brother ...108 1:42% 8 1120700 32483 Oaiaaboroash 107 1:44*7 .-.112x09.". 322S8 Btaaj Brook 100 1:42 8 101.. 088 Rustling Brass appears best here. Third Race — 5 1-2 Furlongs. The Military Handicap. I Year-olds and upward. Track record: April 2. 1817—1:07—3—180. 82428* The Deriatea 107 1:07% 4 107X738 1 :.:.•! 98 Kewiwi 110 1:00 7 110x745 32458 King Tuscan 111 1:88% 4 107x740 32428 Hauberk 118 1:08% 5 128X785 :S.,Ti Adalid 128 1:0."..-, 7 108x780 32458 Heautiful Morn . ..110 1 :os-.-. 3 83X728 28408 Prohibition Ill 1:08% 4 88X788 Todays I ml. Horse. Wt. Bee. A.Wt.IIan. 32403 Dunca I in 107 148% 3 100.. 72". 32401 Nolli 105 1 :0.v £ 4 104 X 710 Should be a close finish here. Fourth Race — 1 Mile. Prince QcatgC Handicap. 3-year-olds and upward. Track record: Nov. 23, 1910-1:41—0—114. 32430 Woodstone 1011:41 4 108X788 32132- Libyan Sands 188 1:40% 4 109x745 81888 Woodward 112 1:40% 4 120X740 81884* Monomov 87 1:42% 8 88X788 81888 Merchant 100 1:13;, 3 101x730 28821 Athena iM 3 104.. 705 Woodstone should score here. Fifth Race— 1 Mile and 20 Yards. Annapolis Selling Handicap. 3-year-ohls ami upward. Track record: Nov. 30, 1018—1:48% 4 107. 32459 Yodeles 118 1:48% 5 107X725 32459= Fairy Legend 103 l:44-,s 4 105X720 82481* Maxims Choice ...110 1:40% 0 110x715 32459* Keno 110 1:41% 7 105 X 710 31007 Harry l.auder 107 1:41% 7 1O7X708 3O7O0 Sky Pilot 107 1:48% 4 103X705 Yodeles may win agate. Sixth Race — 1 Mile. 3-year-olds and upward. Claiming. Track record: Nov. 28, 1810—1:41—0—114. 30400* Peacock 100 1:43.-. 8 107X725 82428 Edna Kenna 97 1:41% 4 105x720 32428* Koya! Tea 107 1 :39"- S 115x71 5 32431s Kuterpe 111148% 7 107x715 32483* Pane White 103 1:41 5 1100710 32139* Supremo 180 1:41% 0 107x710 82428 Malabar 102 1:42 8 115X705 32133* Atebny UO 1:41% 5 107. .708 82488* Prim Harry 1M1 ..115 1:45% 4 105x700 Peacock races well early in the year. Seventh Race — 1 1-16 Miles. 4-year-olds jmd upward. Clainiinjr. Track record: Nov. 25. 1018—1:48 — 1—110. 32433 BTJBGLAB losi:533s 4 108X728 32433* Star BM 112 1:48% 5 111. .715 1324571 Dartwortii 102 1:48% 9 105X715 1 324 14 I* Minda 95 1:40% I KHIX715 32400-* Progressive RM» 1:45% 7 102X715 32400* Boxer 103 1 :4N4.-, .". lor. ; 71o 32405 Menh. Park 108 1:48 5 105X710 32431 Fonciioaiiaire 90 148% 4 114X705 32457 Ago* 114 1:48 6 1O5X70Q 29301, Marslion 100 1:17 7 1050705 32459 Kil.lay 108 1:47% 0 112x700 32438 Ahara 117 1:48 5 110X700 32483 Flying Feet 113 1:40 % 9 1070700 Burglar is goad and should repeat. FIRST RACE — 7-3 Kile. 3-year-olds and upward. Selling. Nov. 21. 1910 -1 :2i-:, — 1—110. Index Course DislTimeTckOdds Wt St % % % Str Fin Jockeys Started Order of Finish JERRT, ch. g, 4 102 By Alvescot— Levia E. K. Bryson. 32253 Havana 5 f l:47%faat C 149 G C ..• E*| B Bobel o Friendless. Borax, Immense 31952 Havana lmSSy l:43%faat I M 7 7 7 7 7 6*1 K Bobel 7 Ninety Simplex- Reno alhena 31925 Havana 3 4 1:13 fast 4i 304 r, 4 4 IJ 1« R Bobel 8 Darkey, olvn C, Droll Z1S83 Havana linMy l:41.,fast 2 102 0 4 2 2 1 31 R .sobol 7 Sandhill, Alliena, Jesse Jr. 31704 Havana Imf.iiy 1:51 %hvy 2 146 ■• ! - I 1* 2- B Kl.vgor 5 Malabar, Alheaa, l. Cunarder 31653 Havana lmf.Oy l:48%aloW 4 100 3 o I I Q L4 R Bobel 5 Shoot. Star. Wenonah Sevillian H575 Havana 3-4 1:12 fast 31 107 1 3 4 4 4*1 B Kleeger 4 Murphv, Droll, Marianao US41 Havana 1 l:M%faat 8-5 104 2 2 2 1 11 ll R Wingfd 5 Sevillian. Scorpii, Owaaa ::I471 Havana 1 l:38%faat 4-5 Ml 2 112 Zn* 4*1 R Wing-fd 4 Alliena. Thesieres, Max. Choice ZALI. ch. g, 6 110 By Zal— Wasti A. Keith. 32445 Bowie 6 f l :22-,fasl 2tf HO ! 1 3 3 S*f J Peta 11 Korfhage, Daliaa. Reptoa 32212 Havana 5] f l:07%faat 2i 116 7 G 4 **• I* E Taplin 8 Imtaense, Sable. Little Nephew :.J170 Havana 51 f 1:08 good 21 IM 1 i G 0* 4*1 E Taplin 8 Sun-get, Cuddle Up, Bird Man 32497 Havana | f 1:11 slow 6 106 1 0 4 1* 1] B Wingfd 7 Lit. Nephew, Par.Roy. HirdMau 31883 Havana .v 1" 1:07 fast 6 NO S 7 7 I- 5--J B Ambrosell Caddie Up, Plumose, Darkey 31785 Havana 51 f l:ll%hvy 4 102 7 I 4 4* 4" J Carroll 8 Borax, Welga, Yorkville 31092 Havana 1 l:40%fast 5 106 2 4 3 2 2 2« .1 Carroll S Thesieres, Euterpe. Scorpii USES Havana H f 1:06 fast 4 Ml I 4 3 S* 2£ B Kleeger 0 Dignity, J.R.Harrell, Yorkville : 1472 Havana 3-4 l:12%taat 9-5 Ml i 2 2 2"" 2- Wakoff 0 Dignity, Eleanor, Rad. Flower 31433 Havana 51 f l:05V5fast 6 106 S 7 7 6» 5J L Gray 8 J.R.Harrell, Cuddle Up, Owana PARLOR BOY, ch. g, 9 112 By Deutschland— Reina de Los Angeles P.L. Short. 324*1 Bowie 3-4 I :I7%alowl3-Mf 112 a 3 1 1 - 1" B Tapita 11 Anxiety. Broom Corn. P.ricklev 3242" Bowie SJ t l:22.-,fast 14-Sf 118 a 2 :; 71 1*1 E Taplin 10 O. Prince. Dtworth. E.Uaiimann 32142 Havana G] f 1 OTnlinfl 1 115 I 6 4 4;. 4*J R Win«rd ~ Little Nephew, Mae, Refugee 32M7 Havana G f 1:11 slow S-5 113 3 4 2 2* 3* E Taplin 7 Zali, Little Nephew, Rird Man ::2i U Havana 51 f l:12%hvy 9-5 IM 2 I 1 I* 1" E Talpin 8 Pird Man, Encore, Malabar BM81 Havana 5 f l:08%good 4 110 7 C 5 4l 43i K Taplin 8 Klecha Nccra. Rird Man. Laura MTS:; Havana 3-4 l:28%hvv 31 116 5 3 3 1* 1 E Taplin S OldManCrit. K. Stalwart. Wizard . 31711 Havana 51 f l:M%avv 6-5 113 2 11 1* U K Taplin S RoyalTea, Lewis Opper, Muzanti 031473 Havana 3-4 1:15 fast 21 113 : 4 I T M K Taplin 8 RoyalTea, PageWhite. Welga •"ir.7:i Havana M l:00%fast 3 115 6 7 6 511" 5s ■ Taplin 7 Two Royals, Skeets, Idler MISS KRUTER, b. m, 6 107 By Transvaal— Lillie Kruter W. Cahill. 32132 Bowie 1 l:43%faat 14 Ml I G I I S*» 8»* W Obert 7 T. Leaend, Ub.Bands, P. Around 22295 Oaklwn 3-4 1:15 hvy 15 112 4 5 5 G 6* W Obert 8 Porkichoo, Briaa, I all anil S2234 0aklwn i| f 147%awod IS in 7 I s I I" W Obert 8 Lansnorne, UtcJaa. Recluse 21S94 N.OrTna 1 1:43 slow 31 M4 2 4 5 4 3 3i P Lowder S Turco. Moncmoy. Reautv Shop 31849 N.OrTna 1 l:41%faat I M7 2 4 5 2 ih 2| K Rob.sonli .1. Reeves. Talebearer, Monomov 31771 N.Orlns 1 1:48 hvy 7 Ml 4 4 4 3 *J 81 P Lowdci 8 J.Reeves, Talebearer, Paymaster S173G N.Orlns 1 l:43%b,vy 13-5 MS 1 I 3 2 3 V V Lowder 7 No .Manager. Turco, Jack Reeves 3167! N.Orlns 1 l:44%mtjd 5 MS 12 2 2 11 l| P Lowder 7 PorkJchoo. Monomoy. Teagbea :;i38 N.Orlns 3-1 1:15 slow 41 109 2 5 4 31 21 W Crump 9 Briaa, Langhorne, Commensia EDITH BAUMANN, ch. f, 4 95 By Pr. of Melbourne— Rose Prim J. Arthur. 32428 Bowie U t 1:225fast 14-Sf 103 4 7 I ."- 35 U C WattslO It. Prince. Dartwortii. R.Rdtichl 28742 Connht 1 1-16 l:48%faat I rM 5 6 6 6 6 61S R McDott 0 L. Ruttcrfly. Orpcrth. L. Travers 288M Windsor 1 1-16 1 :48%good 12 M 1 4 7 6 6= 7»i It McDott 10 Volant. AnnaRrazel. Sepherdess £8412 FortHrie lm74yl:44%faat 5 94 5 5 5 4 4s V P Lowder 8 Roxer. Damietta, The Rusvbody 28284 HamtOB 3-4 l:14%taat 20 M] S 7 5 33 3J T Ruckles B Miss Gavin, Ratina, Qaleawintbc 22481 Hamton 1 1-3 1:51 fast 49 102 2 6 7 7 8* 610 M Mntain 7 H.Lauder, Capt.Parr. M. Waters 2GM7 Pimlico 3-4 1:16 fast 39-5 105 6 8 8 o- 4*1 G Alexdrall Handfull. Dr. Gremer, Tze-Lsi 25788 H.deGce 3-4 1 :14%faat 34-5103 4 6 5 5* 3-J J McTagrt 7 Tactless, Prest.Lyun. L.Fortune 2567S Bowie 3-4 l:16slop 14 10110- 10 6 4"" 4=i J Dreyer 11 Lily Orme, Aprisa, 0 Tis True JOE FINN, blk. g-, 7 109 By Heno — Alchemy J. F. Sweeney. 32445 Bowie tj f l:225fast 11-18 MS I 6 I -P Il R McDott 11 Korfhage. Dolina. Repton M248 Devshire 1 1-4 2:05a:,fast 31-M MS 6 3 2 2 4= 47 N Barrett 8 llayden. Fleuron II., Pudweiser 38218 Dovahlre 1 1-14 l:47%taat 21-5 107 I :; 3 2 8*1 22 H Stearns 10 Marianao, Fleuron II., StarRird 3dS4 Devshire 3-4 1:13 fast 7-5 108 7 8 7: 8 j A Claver 11 Nellie R.. Luzzi. Ed. Adams 2M43 KenllW*h 51 f l.-8r%KOod 14-5 MS 3 5 41 22 R McDottl2 Detour. MissR. Harbor, T. Hare 2M11 Laurel 3-4 l:13%faat £7-10 111 I 8 S 8- la1 P Robsonll LittleDipper, Salon. Kroomvale 2S8.S5 Kenilwh 5. f l:07%fast 1 112 4 5 51 78* C Dishmon 7 Korfhage. Owana. Curious BS13 AVindsor 51 f lM4%fant I 109 5 10 10 11 1210 C Dislunonl2 Retween Da, M.Cassidy, Dimitri PKARAOH, br. h, 9 106 Bv Meddler — Hatasoo W. T. Ryanl. 32455 Bowie 7-8 l:34%faat 2] OS 12 2 1 I] I] R C Watts 8 Alston. Rob Redlield. Virg. W. MI508 Howie lm20y l:47%ntnd 21-5 112 1 7 8 13 13 13** W Doyle 13 Mr.Maek, Cannonade, Handfull 30202 Laurel lm20y l:42%taat 88-10 113 111 1 1* 11 W Doyle 11 Ro.seJliette, TiePin, Y. Emblem M17I Laurel 3-4 l:13%faat 11 114 6 4 3 3- 2 W Doyle 13 RlueCap, GoldenList, Surprising 1"692 Iaurel 3-4 1:14 fast 24 112 6 3 3 S* 4-J W Doyle 14 Rlue Cap, Rroomvale, Thesieres 3M01 Laurel 3-4 l:14%fast 19 114 7 8 8 6 59i W Doyle 10 Thesieres, Presumption, P.. Cap 2:«i28 Timium Ab.".-8 58 fast 3-5 115 2» W Doyle 4 St.Helene, Thrill, Dr.R.L.Sngei HUMILIATION, ch. g, 6 106 By Aeronaut — Millie A. R. Newman. 32441 Bowie 3-4 l:17%alow 21 Ml 7 6 6 8 V 11 Wakoff 11 Par. Boy, Anxiety, Broom Cora 32428 Bowie 6. f 1 :22f.fast 23 11-5 16 16 H M M" R Rail 10 O. Prince. Dtworth, E.Paumann 30505 Howie 7-8 l:29%mud 17 HS 4 17 S S 89 W Oourley 8 Progsive, Pontefct, Lohengn •1-154 Bowie C. f l:21i.slow fid 108 S 7 9 10 10 » W Obert 11 Ina Kay, Pontefract, Rae R. 30370 Bowie 7-8 l:27fnst 43 MS 3 2 4 4 51 5*1 W Obert 11 F. Helen, Presumption. Ret. Us •••34: Rowie 3-4 iaS%alOW 16 110 I 5 9 9* 10* R Rail 1" Ina Kay. Golden List, Salon 31 •; , Pimlico 3-4 l:12%faat 42 MI 4 S 8 ll5 11" R Rail 12 T.-a-Ling, T. as Steel, F. Helen 3MJI Laurel lm70y l:48%Bvy 23-10 MS 2 11 1 8* 1| R Eall 7 High Tide. Disturber. R. R.ikei THE BUSYBODY, b. m, 9 110 By Meddler— Belle Hoyt J. D. Misick. •JlYl Rowie • f l:21.-,slow 01-10 113 G I 1 41 4* W Ward 11 Ina Kay. Pontefract, Rae P.. 38351 Howie 6] f 1:22 good87-10 112 7 I 1 U 1 W Ward S Progressive. Favour, II. Horse 28964 Laurel ii-4 1:16 hvy 31-5 115 I 7 6 7 73 K Ambrose ! Rroora Corn. Ancon. Wizard 2M8S Laurel 3-4 1:14 fast fid 113 7 4 3 I* 3J W Ward 15 Pierrot, Meelicka, Jacklet jajec Kempton 3-4 l:17%slow 4-5 107 2 3 Is l W Young 4 Mayme W., PinMoney, NellieB. MOM Dorval 3-4 1:14 fast 16 107 1 4 4 32 1" W Ward 10 Korfhage, T.-a-Ling, Yorkville °9006 BlueBon. 3-4 1:14 fast 79-10 107 6 6 6 51 6l3 W Ward 10 L.Miean, T.-a-Ling, Igabibble 2SC87 Mt.Royal 3-4 1:13 fast 4 102 2 3 2- 2 J Dreyer 7 Ischgabibble, CanonUridge, Glint aUEEN OF THE SEA. ch. f. 3 97 By Sea King — Cantaloupe W. Stockton. 32441 Bowie 5. f l-.OSfast 51-M113 7 7 6 7 l-K Porend 7 S.thanSugar. Sleepy Sam. Kilts 38278 PbxUiCO 3-11:15 fast 41-10 109 11 10 8 7s l*| F Robsonl2 RlueG.Relle. Greeutree, Precise 38344 Pimlico 11:41 fast 32 114 9 11 9 9 7 815 E Haynes 11 Columbine, Courtship, Cadillac •""".Pimlico 3-4 l:13%faat 17 109 4 4 4 4; 2« J McTagt 0 Trip. Crown, Greeutree, Killdee 30152 I aurel 5?. f l:07»ifast 15 109 12 10 8 7" 7lft J McTagt 12 TripleCrowu, Yelwstone, Cheet 2S3M Wdbine 3-4 l:13%fast 91-10 107 9 10 10 92 SJ F RobsonlO GloomyGus, Waukeag, Rondage 29010 RlueBon 7-8 l:27%faat 11 106 7 7 6 5 5s 5*j C Dishmon 7 Waukeag, Rlue Fox, Cadillac 28S79 BlueBon. 3-4 l:16VssIow 34-5 1"7 7 2 3 l1 1 S Wolsm 8 Incog, Rlue Fox. Waukeag BOLINA. ch. f, 4 115 By Sir Huon — Bonnie Kate W. Walker. 32445 Bowie «■ -f l:22ifast 59 IM 1 - 1 1,! 8* A Casey 11 Korfhage. Repton. Joe Finn £2848 Tijuana 1 1-1* 1:47 that 12 MS 6 4 3 3 4- 4T A Alexdra S O.Rroom. Comnurotta. C. Tower 32046 Tijuana 1 1-16 1 :502f,good 6 K6 111 1 P St A Alexdra S Rigtodo, C.Marchmont. J.Graham 21*75 Tijuana 3-4 l:U%atoW 21 110 5 5 5 5J 3- A Casey 6 Commauretta, S.Moon, J.Hurie •!H7ri Tiiiina 1 l*4S%hvy 1 MS 111 1 li 2" R Harton r. Executor, Jawbone, Comauretta 31843 TUnann 3-4 1 17 slop 6-5 105 4 4 3 2-l 2-1 R Harton 0 Palatable, Manganese, Rlue Cap 3MB5 Tijuana 3-4 1 :13f ast 12 108 2 4 4 41 43 A Casey 0 Grapeshot, K.Worth, Fresumpn 31570 Tijuana 1 1-16 l:49/sgood 10 103 5 2 2 5 52 5* F Hopkins 7 Star of Love. Executor, J.Graham COSTUMER.b. g. 4 118 By Ogden— Masquerade F. Harlan. 32445 Bowto C". f 1 -22Vjfast 26 112 4 I 7 7*1 53 E Haynes 11 Korfhage. Dolina. Repton 21823 MOrina "11-42 fast 7 112 4 7 7 3 Sl i3 F Robson i Alex Getz. Tom Cam, Progressive 31695 NOrlna 3 4 118 mud 6 116 6 5 6 G" 1 V Robsonll Sperintendt, S. Heart, Pontefct "1fiS N Orlns 3-4 1 15 "slow 12 112 S 9 9 7 8-1 W A Carll 9 Rrizz, Miss Kruter, Langhorne 1526 NOrlns 3-4 l:19%hvy 10 IM 4 6 5 Ill2 V RobsonlO Raby Cal, Alex Getz, Langhorne "1499 N Orlns 3-4 120 hvy 7 114 4 5 6 5° 5« P Robson JS Souvenir, E. Greetings, Perugino XIXM MOrina 3-4 118 hvy 3 10S 1 3 2 2* 2* P Robson 9 Progressive, Anxiety, L. Powers l NOrlns 3-4 l:18%hw 5 113 6 6 7 5« 53J T McTagt 7 Rrizz. Paymaster. Lukemae 31275 N.Orlns 6i f l:ll%mud 20 112 4 4 4 4= 2= F Robson 7 Talebrer, T.Msqrader. R.Goose TAVTAVA cb. f. 3 25 By Dr. Leg-go— The Peeress N. K. Gilpin. 2«x« Havana lm20v l:43%fast 3* 91 7 5 5 3 6* 5i R Wingfld ■ Star Rird. Fonctionnaire, SMtcrpe • ••:110 H-ivana lm0v l-512-hvy 3 92 3 3 2 2 1 l"t R Wingfd 7 F.Duster, Fonetionire, Autumn 82B42 Havana lrn20y 1:51 hvy 3 941 5 2 1 1 2i 31 J Tetz 7 Ampere II., Sandel, lA rd Ryron W7 Havana 1 1 41%f a»t 5 99 7 7 6 4 3 j 2"k R Wingfd 8 Galaway, Aim. Iiwrence, Kazan nan Havana lmy 144%fast 7 96 2 1 1 7 7i" 8« A Collins S Supreme. Sandel, Louise Stone 31705 Havana 1 1:47 hvy 21 90 3 2 2 2 2* 2" R Wingfd 8 Welga. Celtabel, Runway ,™S*,j„, 3-4 1:13%fast 4 98 8 4 3 3« 2J B Kleeger 8 Mae. Unity. Casco 31430 Havana 3-4 1:13 fast 2 102 1 3 2 1» 1* B Kleeger 9 Tolonium, Palisade, Jim Hutch r»TAWAY h m 5 118 By Galveston — Rainaway G. Hitchcock. T 4W Bowie 7-8 1:27 fast 28 105 6 4 3 3 7» 7= A Collins S Kewessa. Indian Chant Kilmer £001 Havana ll:40Vsfast 2 112 6 3 3 1 1* £ R Rail 8 Goodwood, Euterpe, A.Lawrence 31%2 Havana lmSOy l:43Afast 12 101 4 3 3 2 41 4»| A Collins 7 Ninety Simplex, Reno, Alliena im7H,vim 1 141%fast 1 ■ 110 5 8 3 2 l2 P* E Ambrose 8 Lantana. Aim. Lawrence, Kaaan 298 Laton"a 1 1-16 1*7 fast 14 99 2 1 1 2 4* 6J J Brown « M.Fannie. Cadenaa. Comnretta Miwohnrrhl lmTOylMHalow 19 111 6 3 4 3 6» 5»| J Sloan 7 Turco. Sam.R.Meyer. Camellia 2MM S* lmSOV 146 nvV 43-in 1J2 4 4 3 4 4« 4" W Hoag 6 Sosius, AllenCain WldsWonder S Douglas I 11-81:55 fast 12-5111 5 2 1 2 l3«M Garner 7 Jawbone, B.Bill, Comauretta Also eligibe lo start should any of the above be scratched: INFIDEL II., b. g. 4 104 By Radford— Miss Matthew* H. G. Bedwoll. 32461 Howie lnnty l:G0%slow 14-5 113 1111 ll 21 J Hutw.ll 7 PinMoney, Harwood. KRc.tlicId 31813 N.Orlns 1 1-M l:BS%al»W M 110 3 4 4 4 4 4ri M Puxton 8 MissWaters, Palgee, StoutHeart 3RS8 N.Orlns 11:46 hvy 10 M8| 3 2 3 4 44 5"J L C.augel 7 Royal Interest. Joel.. Lukemae 31699 N.Orlns 11-16 1:54 mud 13-6 107 12 2 2 2J 2« R C Watts 5 R. Interest. StelclifT, Lit.Bigger 31641 N.Orlns 1 l:43%alow 8 108 1 3 3 3 43 i" V Robson 8 Joe D., Gibraltar, King Mart 21564 N.Orlns 11-16 1:58 hvy 10 102 3 1 2 5 6 os R C Watts 5 No Manager, Turco, Stolen Ante 31526 N.Orlns 3-4 l:19%hvy 15 105 7 9 9 82 5" R C WattslO Costumer, Baby Cal, Alex Getx 31372 N.Orlns 1 l:47%hvy 10 103 2 2 2 5 4« 4" F Merimee 6 Diamond, Grtings, Pleasureville 31298 N.Orlns 1 1-8 2:02 hvy 7 103 21 1 1 1 ll F Merimee 6 Chivator, Mikifula. Brian Born EGM0NT, br. g, 5 104 By Plaudit— Nettie Dutchman J. Phillips. 31 895 N.Orlns ll:432is1ow4 111 7 4 3 4 9 12»* T McTagt 14 Wh. Crown, E. Stuart, L.Mildred M288 Devshire lm70yl:44ifast 46-5105 7 3 7 5 6 62i R Kopmnll F.Legeml, H. Temple, RoyalTea 30232 Devshire fjn78yl:48%faat 31 112 1 1 1 2 5 6-i H Thurberll Kazan. Jerry, River King 29735 Latonia lm70y l:43%fa*t 19 110 2 2 2 3 4 6s H Shilling !» Jessie Louise. Syrian, Reno 2SG33 thurchl 11-16 1:48 fast 36 107 S I 4 4 4 46J H Shilling 7 Reau. Shop, Syrian, Miss Fannie B368 Douglas 1 1-16 1 :47*4fast 24 111 1 1 1 3 5J 6" H Shilling 8 MissKannie, Sleeth, ReautyShop 2°11» Lexgton 1 l:4145hvy 48 106 1 2 2 I 4* 44 J Kederis 5 R.Hensley. Yenghee, S.Jasmine Ll US Ixgton 3-4 1:14 fast 65 108 6 5 6 05 6r A Alott 7 Mars Cassidy, B. Daw, S. Knob MR. MACK, ch. h, 6 112 By Banaoekburn — Ravelue L. A. CappO. 31550 N.Orlns 3-4 l:29%bvy 4 107 1 4 1 1*| 1* W Crump 8 R. Interest, Lukemae, Perugino 31425 N.Orlns 51 f l:12%hvy 13-5 119 3 4 4 4- 5" T McTagt 8 Rrizz. Mico Girl, L. Mildred 31319 N.Orlns 3-4 l:19Vihvv 21 107 1 3 1 ll l3 W Crump 7 Disturber. Shpnel, Gntlewoman 31021 N.Orlns 3-4 1:16 slow 8 112 1 6 f. 8* 5s VV Crump 8 Paymaster. Lady Ward, Recluse 30508 Rowie lm20v l:47%mud 21-10 107 4 11 1 Is I* R Ball 13 Cannonade, Handfull, Sou. Gold 31-456 Bowie 1 1-16 l:51%slow 7-5 108 2 2 3 9 ll3 122» R Kail 10 Dartwortii, Penniless, Minda 30126 Laurel 1 1-16 l:47%fast 29 111 5 5 5 6 41 2s R Ball 7 Ambrose, Q. of Paradise, Borax 30009 Laurel 1 1-S 1:57 hvy 41-5 106 3 1 1 1 1 1J R Ball 8 Juliet. Patty Regan, Fairly JESSIE LOUISE, ch. m, 6 111 By Marta Santa— Dollie Mc J. M. Booker. 32259 Oaklwn lm70y l:442.,fast 15 MS I 11 1 -I VI .1 Williams 7 Wad. Last. Thoriihill. Reau. Shop 32237 Oaklwn lm70v l:48%gOOd 3J 110 4 11 1 6* «- J Williams 0 JackReeves. Turco. LittleString 32207 Oaklwn lm70y l:47%mad 7 lo9 1 1« J Williams 7 Turco, Raby Lynch. Hops 31832 N.Orlns 11:42 fast 3-2 MS S 5 3 5 7 S2 J Williams 9 Alex Getz, Tom Caro, Progressive 31718 N.OrTna 1 l:48%kvy 4 104 2 1 1 1 22 43J P Lowder 8 Paymaster. Impresn. Stol. Ante 31666 N.Orlns 1 l:41"-,gobd 2 lob.il 1 1 1 3J 3ui .1 Williams 7 CliftKield, F.Legeml, It. Interest 31192 N.Orlns 1 1-16 l:48%faat 1 MB 8 2 8 I 4 4 M Ruxton 7 Conflagration. Impression, Hops 31129 N.Orlns 1 l:402/5fast 5 MS 4 5 4 5 41 44J M Buxton 9 Pureville, Ynghee, Ctlagration 30171 Latonia 1 1-16 l:48%fast 21 105 1 1 1 1 11 2" M Buxton 10 Lahore, A.Larence, C.mauretta LE0MA, b. g, 8 104 By Magistrate — Lady Aintree W. Skinker. 324."... Rowie 7-S 1 :30..;fnst GG 113 4 11 ! 3- 5*1 J MeTant S Pharaoh. Alston. Rob Redfield :,I40S Warton AblJ fast 12 115 1 1 Bolted. W Keating 0 Dist. Shore. Superstition. Teller 8*372 Pimlico IntTBy l:4S%fast 2M M8 8 7 9 S M 103* E Forehd 10 Rrave Cunarder, RaeB., Bet.Ua M888 Laurel 3-4 1:14 fast fid 112 13 S 9 9 11 "F RobaaalS Pierrot, Meelicka. TheBusvbody 29517 Kempton 5-8 l:09%hvy 4 1 16 4 2 21 1 C Gilbert 9 Mazurka. F. Patterson, Areene 29453 Kempton 541:14 mud 4 108 3 3 32 3* C Gilbert Rev. James, Colors. J.R.Harrell 28343 Kempton 3-4 l:18%alOW 7 114 3 1 li 21 C Gilbert 12 Leialoha, E.Jnings, PageWhite 2*888 Dorval 3-4 1:14 fast 84 105 4 3 5 6* 9:1 C DishmonlO T. Rybody. Kfhage, T.-a-Ling KENV70RTHY, blk. g. 5 115 By Kenilworth— Ada M. H. L. Pratt. 34415 Bowie Oi f l :2i fast sr. 114 14 I 11 lr KV* W Obert Iff rkrrel Bfh Mini, lahiaiila 3323 Pimlico 2 3:58%mnd 78 130 103" R Bryant 11 N. Haven, Racet.rook. R. Oliver 30269 Pimlico 2 3:56%fast 85 142 1 Bolted. H Salfel 12 Stnewood, Srpshooter, Aviator 30220 PlmliCO 2 4:00 slow 46 131 S 5 7 6 5] 5;s B Havnes 8 Sixty Four. NewHaven. E. Light 29S75 Pip.Rk Ab3-4 1 :15%fast 10 137 S 8 8 7 6"i P. Haynes 9 Hubbub, Mr. Specs, Martasha 29791 Pi.Rk Abl 1-8 l:50"£fast 12 138 2 5 6 6 S 64u R Haynes 7 Sharpshooter, S.dar Star, Tener 29586 Rel.Ter. Ab 1 1:50 fast 15 140 2 3 3 3 3* 21 R Haynes 4 Archdale, Raeonteuse. Mr.Specs 28929 Relmont Ab 2 4:16 fast 30 142 2 Fell. M OConr S QuelRouheur, RillDudley, Faker SECOND RACE— 1 Mile. 3-year-olds and upward. Claiming. Nov. 28, 1010—1:41—0—114. RUSTLING BRASS, ch. p. 6 112 By Russell— Sounding Brass E. T. Zollicoffer. 32457 Bowie 1 1 :45-"-,fast 13 111 4 14 2 V 2i ■ Haines 8 Rait worth. Kd Bond, Am 32431 Rowie 1 l:44%fant IS 112 3 5 4 4 64 6*1 N Hut! ■ K. oLight. Distiuber. Kuterpe J1871 N.Orln.s 1 1:41 fast 20 111 6 6 8 S 14 14** 1 Henry 11 Marcus, Tactless. King K. 31813 N.Orlns 1 1-10 l:50.slov 20 M7 2 I 6 S 8* 8*1 W A Carll 8 MissWaters, Ralgee, Stoutlleart 31 7S0 N.Orlns 11-16 1:55 hvy 12 111 1 7 6 M 74 7*» L Lyk.s 11 Riian Roru. M. Campbell, Agon 31717 N.Orlns 11:49 hvy 10 104; 4 I 4 3 SJ 4° W A Carll 7 Jabot, Fuzzy Wuzzy, First Slar 31622 N.Orlns 1 1 :45%hvy 15 M7 13 4 5 6i 6, L Lykes 13 Mayme W.. Plaudito, RrianRorn 31429 N.Orlns 11-16 1:58 hvy 8 105 5 5 5 , 5 6 6* W A Carll 0 Flying Feet, Chivator, C.King WELGA, br. f, 4 103 By King James— Wealth L. Hamlin. 32431 Bowie 1 l:44%faat S1-MM4 7 0S 7 S 8" R Bobel ii R. oLiabt. Disturber. Kuterpe 317S5 Havana 5*. f 1 :ll4shvy 5 104 I 2 I 3C 2r- C, W Carll ■ Rorax. Yorkville. Zali 31705 Havana 11:47 hw 3 lot ill l i:l5B Kleeger 8 Laatana, Celtabel. Raaway 31672 Havana 3-4 1:15 fast 10 K8 2 2 1 2!i 4-1 A Collins 8 RoyalTea. Parloritoy. PgeWhite 31609 Havana 1 1 :42-fast 2 1117 11 1 4 7*1 L Mink 8 Reenter, Supreme. L. Van Zandt 31486 Havana 1-4 l:13%iaat 3 112 4 11 2- 2i L Mink 7 Par.Roy, JewieJr., M.Cenevieve 31456 Havana 1 1 :40-fr,fast 8-5 Ml 5 11 I 1 PS L Mink 7 Dromi. AbeMartin, Tinklepell 31405 Havana 5-8 l:0O:-ofast 10 112 4 4 3 8*| 6T R Waits 10 Skeets, Smirking, Aunt Elsie LITTLE COTTAGE, b. c. 3 96 By Jubilee— Mabel D. D. Shaw. 32444 Howie 1 l:45%faat 31 M7] 5 4 3 I 4. 4:", L Mink 8 Minda, Spectre. Browa Prince 32256 Havana lm2ov l:42%fast 20 MS S 5 8 S E 84 R Bobel 8 StarRird. R. ..Light. PiaMonev 32126 Havana 5] f l:ll--,hvv 4 ISj I 7 S 4* 4«J R Bobel 7 I.iu-ille P.., Raelic. Relos 32070 Havana 5-8 16%hvy 4 111 8 4 4 2* V- R Bobel !» C.Fredricks. S.Rihy. L.W.mder 31966 Havana 5L f 1 :09~good 7 102 9 6 6 42 li B Kleeger 11 Odd Cross. Felina. Rulgar 31939 Havana 3-4 l:15%aat 10 MS 5 2 4 41 53?. A ollin1; 12 llaiiaginty. Protagoras, IMvan iDijH Havana 5-8 l:22,fa.st 10 1**7 4 3 2 23 ?,* J Carroll 11 O.andKnds, Clanagiuty, Moonliter 30920 Havana H f 14S%fast 20 111 8 8 7 8 8* R Ryan S Magoetina. Sable, Twinkle Toe» 30282 Pimlico 3-4 1:15 fast 176 HO 7 9 9 9 928 W Obert 9 Intriguer, Lantana, Otsego CARLTON G., ch. h. 10 112 By Carlton Grange — Resignation J. 8. OwnbeyL 32458 Bowie I l:45%faat 11 J IS 2 5 4 3 5* 4- B Haynes •. Roy. Meter. Zodiae, ITrristowa 32431 Howie 1 l:44%Caat 33 111 5 7 0 6 82 S" B Haynes » R. oLight. Disturber, Kuterpe SUM NOrlns ll:44%slow 20 KMi 8 10 10 8 M| 11** W Iloag It Stonehenge. Rhymer, HsKrother 31667 N.Orlns 11-16 1:50 good 15 106 G 5 5 6 I 9-"J M Baxton 9 Rr. Roru. Wh. Crown. Pr. Mover 11618 N.Orlns 1 l:4S%kvy 10 107 4 6 5 5 4 62 R C Watts S Stonehenge, R. Interest, Gibraltar SS82 N.Orlns 11-16 2:04 hvy 4 111 5 6 5 1 I* 1* B C Walts S. for Scandal, R.Roru, Transport SUM N.OrTna 1 l:49,;-,hvy 5 10S 6 7 5 3 3" 3s W Crump 9 Lady Ward, High Horse, Lynn 31441 N.Orlns 1 l:48%hvy 4 113 4 6 6 6 6 «27 W Robson 6 Moss Fox, Lukemae, Tootsie PETELBS. br. g, 8 112 Bv Peep oDay— Myrtelus L. A. Seregni, 32444 Bowie 1 l:45-.fast 27 10 11:: 7 E 1 8 S S,: T Parton S Minda. Spectre. P.rown Prince 31886 N.Orlns 1 l:43%rioW 15 P». 6 6 7 11 IV- :*■!; W MuIbmjcM Wh. Crown. K.Stuart. L.Mildreii 31851 N Orlns 1 1-16 1-48ifast 12 113 4 4 5 5 41 -vi F Robsonl2 Bm Around. Marcus, Oibraltar 51788 N.Orlns 1 l:46/r,hvy 6 111 I 6 5 I 2*1 22 W A Carll 7 St. ldiff. M. Maguire. C. Ruford 31780 N.Orlns 1 1-16 1:55 hvy 4 111 6 6 5 5 810" W Obert 11 Briaa Ban, M. Campbell, Agou H563 N.Orlns 1 1-16 1 :59%hvy 3 112 14 3 2 2« J" F Robson 8 Handiemar, Agon, Kneelet 31529 N.Orlns 1 1:50 hvy 6 113 3 5 6 4 2| 2«* F Robson 7 StelclilT. Anxiety, Jlinda S148S N.Orlns I 1 IS I S8%8IJ 11-5 106 2 11 1 1J la L Lykes 8 R.R.andTucker, Leialoha. Ttsie 31428 N.Orlns lm70yl:54%hvy 6 108 2 4 3 2 2= 22 W A Carll « 1rimeMover, K. Greetings, Agon CAPTAIN ELLIOTT, br. g. 7 107 By Hermis — Estimate G. B. Wagnon. .2401 Rowie 2-4 l:17%alOW 96 1o7ll 1! 11 1! 8* J Beta 11 Par.Roy. Anxiety. Rroom Corn 32242 Havana 3-4 1:14 fast 12 no 5 9 N ll1 12** A Minder 12 Bthaa Allen. Oano, Frontier 32210 Havana 3-4 l:15%raat 12 M8 2 7 6 6r 4*1 A BHnder 8 Water l«e, Caatara, Bane 32123 Havana 3-4 1-19 "hvy 10 Ml I 4 1 2H 4" II WakolT S Frontier. Water Lee. Malik 22871 Havana GJ f l:ll%hvy 10 loo 8 11 10 71 7** n Wakoff 12 Oaten. Rulger. Lord Wells 11978 Havana 5-8 1 :02* -.good 10 112 5 5 5 6 7*1 A Minder 8 Shadrach. HaPenny, Hnlger 31947 Havana 5-8 1:01 fast 20 109 6 5 7 7* 7" H Wakoff S Surcget, Deviltry. Smirking 31899 Havana 5-8 IMMfcfaat 15 114 7 7 7 7 79 A Minder 7 Sureget. Deviltry, Douner 31834 Havana 5-8 l:03«/5good 10 113 3 3 3 3 B* A Minder 7 IzzetRey, RrownPr ce. OddCross G. W. KISKER, br. g, 5 107 By Singleton— Miss Peggy W. Walker. 32440 Bowie 1 1 -16 1 :50 -"-.-.fast 80 IN 3 12 3 41 5T A Casey 8 Disturber, PinMoney. Men. Park 32183 Tijuana lm70v 1 :48T-.sIow 10 101 7 4 5 5 8- l*| A Casey 11 VonLady. I.ouisePaul, OraMctlee 32133 Tijuana 1 1-14 l:52%aloW 20 108 3 3 1 2 4*8 4*| A Casey 9 Jurisdiction. Transparent, Gift 32082 Tijuana ll:41%fast 10 10S 9 6 G 10 10 10" A Casey 10 Anna Lou, Vireo. Robolink 31454 Tijuana 1 l:54%hvy 31 108 4 4 4 6 6 64 A Casey 6 Wasatch, S.Reckham, D.ofShelby 31404 Tijuana 1 2 01%hvy 13-5 107 6 5 4 4 4i» 43 A Casey 7 D.ofShelby, Wasatch, .1isdiction 31304 Tijuana 1 l:53%alop 2J 108 5 4 4 4 1 8* A Casey 7 Ziiikand, D.Montgry. Pr.Courad 31255 Tijuana 1 l:51%mud 3 107 2 111 1*1 l5 R Harton 8 D. Montgomery, Camia, Rooster 31153 Tijuana 11:42 fast 4 105 7 3 4 5 7- 8«! A Casey 9 Jawbone, Dovie, Celebrity HUDAS BROTHER, b. g. 6 112 By Blues— Eucharee J. Arthur. 32457 Bowie 1 l46%fast 79-18 MS 5 5 G S S 8*1 J Rodgaea 0 Brtworth, Rust.P.rass. EdRnnd 32416 Howie l 1-16 l:50Sfast 10 107 6 5 5 5 5" 4 J Rodguez S Disturber, PinMoney. MenloPark 32431 Bowie 1 1-44 -fast 19 M7 9 9 9 9 41 4* J Rodge:: 8 RayoLight. Distarber, Baterpe S2287 Oaklwn lm70v l:45%fast 10 109 S 7 7 7 7 8" W Crump 8 Ralgee, Rolala, SemperStalwart ::i232 Oaklwn 1 1 :43,good 8 109 7 3 6 0 7*7ST McTagt 8 Spectre. Petit Rleu. Hazelnut 12194 oaklwn 3-4 1:15Vfast 20 M8 8 9 8 71 5*1 W rump 9 larl Rlue Racer, Joe D 11884 N.OrTna 1 l:44%8loW 1 106 9 7 8 6 4 34J AV Crump 11 Stonehenge, Rhymer, ol.McNab 31: S31 N.Orlns 1 1-16 l:4»%fast 15 M8 4 12 7 12 12" L Lykes 12 Jabot M.Campbell la ra Morgan 31793 N.Orlns 1 l:45,hvy 10 107 3 2 2 2 3» 2i L Lykes 8 HighHorse, Fuz.Wuzzy, Vereua GAINSBOROUGH, b. g, 5 112 By Ganopus— Picturesqua J. Cohen. 32445 Bowie 1 1-16 1 "r.4--slow 73 113 4 5 6 6 6- 8" J Rutwell 7 Menlo Park. Paulson. Orperth 3i45i Rowie 1 1-16 1 51--«low fIdllo 9 16 16 16 16 15** J DennisnR! llartworth. Penniless. Minda 30403 Rowie 1 1-10 1 :50*-!fast 74 113 9 9 9 9 llMO-- J DennisnlO Fr.Johnson, Minda. Fiualee 29511 Kempton 5Jfl:15%hvy 15 112 4 6 7= 7 2 R Leaver 9 Cal. Roy, VkshlreRoy. Archery 29366 Kempton ll:48%slowl5 1117 4 3 9* R Wahlron 8 Afterglow, LV Zandt, 1- ly.leet 1.9238 Dorval 3-4 l:16-"jgood 36S 106 6 6 6 6 «"JA Collins 8 Black Frost Harold, Re M8M Kempton lm70yl:50Aslow 15 106 5 2 2 6:i M Mntain 8 Centauri. Judge Sale lastoso S87S3 Kempton I l:4S%ntep 15 107 8JJ C White 9 Re. .lu.Ige Sale, Centauri STONY BROOK, b. g. 3 101 By Hessian— Stone Nellie J. L. Jones. 22238 Havana 5fl:0*~fast 10 99.3 I 6 S* 4 1 A Collins 7 L.Fortune. Marigold. Pr tagoras 322M Havana 3-4 114fast 7 9612 2 3 5" 56 M Rowan S Stellata, Louise t.reen. Oakhuist 31911 Havana 5-8 1 :00*bfast 20 114 S 6 1 6 6»i AV Hinphy 8 Delos. Sargon II. Sable 31350 Havana 1 l:4f%faat 4 KX 8 I 8 7 7* 6"i R Kleeger 9 Regular, /o Hac unity 309S7 Havana 3-4 1:16 fast 6-5 103 5 7 8 7= 7«i B Kloeger 8 Magnet ina. Jim ilutch. I urls 30874 Havana 3-4 1:14 fast 15 100 6 5 5 4= 4» Kleeger S Qu.n Mare, A all-Street 30667 Havana 5-8 l:02 ifast 4 MS 7 5 6J 5« B Kleeger 10 S.r Wellons, OlynC, LordRyron THIRD RACE— 5 1-2 Furlongs. Military Handicap. 3-year-olds and upward. April 2, 1917— 1:0 2 100.1 x THE DECISION, b. g. 4 107 By King James— Verdict J. E. MA. 324M Bowie GJ f 1 07 fast 41 117" 12 33 3*1 E Ambrosell F.Cake. T.othM nig. T.asStcel 30429 Howie " 1 1 :41 good 46 102 4 3 3 4 5 I" W Ward 5 Leochares, Rondage. Christie 30391 Rowie 1 l:42%fast 37-5 105 1112 8 ] 4*| W Doyle 9 Venetta Iuduin Chant. Polronm 30305 Pimlico 3-4 1:13 fast 31 103 11 11 9 9J 11 R Ball 11 J. J. Lillis, Jacoba, WaterLadJ 30293 Pimlico 7-8 1 :27!ifast 51-10 117 8 4 4 5 4» 4=J ■ Ambrose 8 Celto, Xylon Anita .. .„ 30279 Pimlico 3-4 1:13 fast 13 116 It 11 11 71 6«i E Ambrosel4 Kewessa. MrseHenry, Startling :10251 Pimlico 3-4 l:12%faat 104 107 4 2 2 2i U E Ambrosell Jacoba. Marse Henry, An ta 31094 Laurel 3-4 1:13 fast 112 97 7 7 7 7» 7-i L McAtee 10 Roaming, Ruck ***»*" 29875 Plp.Rk Ab3-4 l:15%fast 5 141 1 111* 4=1 T Quinlan 9 Hubbub, Mr. Specs, Martasha KEWESSA. b. g, 7 119 By McGoer-Sanfara W. L. Oliver. 32430 Rowie 7-8 1:27 fast 51-10 115 3 2 2 2 2= 11 N Huff 8 Indian Chant. Kilmer. Ken. Roy 30487 Rowie 3-4 1:13 fast 43-5 117 8 7 7 8* 3 ■ Haynes 9 Y.Notions, F.Cake, lo th Ming 20455 Rowie 1 1:42 slow 32 108 13 3 1 1 2- W Crump 8 Hauberk, Squeeler. Sandhill 30404 Rowie 7-8 l:2C%faat 12 112 G 4 5 4 3i 3=1 E Haynes 10 Hauljerk, Marse »fW2jJprila 30359 Rowie 3-4 l:13%fast 33-10 119 7 2 4 6-k 53 E Haynes 10 Rrooks MarseHenry.t rmtt.ake 30305 Pimlico 3-4 1:13 fast 19-10 110 5 6 6 8 6«J F Robsonll J.J. LURs, Jacoba WaterLady 30279 Pimlico 3-4 1:13 fast 27-10 117 8 6 4 ll l5 R Ball 14 M rseHenry Start ng Siueeler 30265 Pimlico 3-4 l:ll%fast 91-10 106 1 1 1 2* 4S F RobsonlO Leochares, J. J. Lill s .« ""?» 30154 Laurel 3-4 l:12%faat 13-5 114 3 3 2 2» 2" R Ball 7 Marsellenry, J.J.LjRis, Hanson KING TUSCAN, ch. g, 4 107 By King Jaraet— Tugeanita H, G. Bedwell. 32456 Rowie 3-4 l:13%fast 81-10 108 4 5 4 5 5» A Collins 8 IndianChant. T .as Steel Runes 21901 Havana 3-4 l:12%fast 1 113 1 2 2 2* 2= R Rail 5 Sir Wellons .Pierrot • Ue»° 31509 Havana 3-4 l:12%fast 4-5 112 6 6 1 1* l6 R Ball « Marianao Silver Bill. Ina Kay 31376 Havana 3-4 1:12 fast 1 114 7 7 4 1* 1= E McEwen 7 Zali. Al Pierce, Ambrose 31227 Havana H t l:05%fast 3 111 4 5 6 4* 2» E McEwen 8 Ina Kay. Thesieres, Owana 11076 Havana 3-4 l:12%fast 21 110 4 4 3 2* 32i C Knight u Liberator, Al Pierce, Owana 30889 Havana 3-4 l:13%fast 9-5 109 5 3 2 lU E Taplin 6 Sevil mu, Ambrose. Owa na 30839 Havana 3-4 l:13%fast 3 108 7 6 3 21 1* E Taplin 7 Thesieres, Silver Rill. Al Pierce 30704 Havana 3-4 1:16 fast 7-5 110 6 4 11 1» C Kn ght 10 Theuerea. PhwnM..Tll pSS 30629 Havana 3-4 l:17%slow 4 109 6 4 4 3 2» C Knight 0 Droll. Owana. Ambrose HAUBERK, b. a. 5 128 By Martinet— Druid J. F. Sweeney. 32429 Bowie 5.. f 1 :07 fast 24 116 10 9 7 8* 5*1 R McDottll F.Cake. T.othMing, T.Dision 31734 N.Orlns 1 1-16 l:50Vihvy 3» 115 3 7 7 6 10 11" R McDottlO Col. Vennie, Grumpy, Candle 31664 N.Orlns 3-4 1:14 good 9-5 116 8 6 5 4 21 R McDottlO Julia L.. Cane Run. Recluse 31619 N.Orlns 1 1-16 l:50%hvy 3 110 3 5 2 1 l4 l6 R McDott B Haiiovia Grumpy. Diamond 31464 N.Orlns 3-4 l:19y5hvy 7-5 112 3 4 4 5" C«i T McTagt 6 M.Cassidy, Opportu y. 0-Vennle 31126 N.Orlns 3-4 l:16%hvy 13-5112 3 4 2 2* 1" R McDott 0 M.Cassidy, Brynhmah, AUSmilea 31145 N.Orlns 1 1-16 l:47Vifast 9-5 115 3 3 3 5 5 5»1 F Robson 5 Syrian Hanovia. Jim Wajtely 51069 N.Orlns 1 l:40%slow 3» 116 8 8 7 7 3* 3* C Fbther 8 Hanovia. Grumpy, Bob Hensley 30941 N.Orlns 1 1-16 l:52%hvy 9-5 118 3 3 2 2 32 3» C Fbther 9 Syrian, Typhoon, Grumpy ADALID, ch. h, 7 108 By Amiro— Lady Diamond Parker * Forsting. 32345 Oaklwn 5i f l:06%fast 12 109° I 6 6 € 8" G Warren 6 M.Miller. CaneBM, »av.dcra.g 32235 Oaklwn 3-4 1:14 good 7 no 3 2 3 4 4 G Warren 8 jfanaria, J|8.0tnrtea. J.OTJawd 32102 Oaklwn 3-4 1:14 fast 6 116 8 ! 8 JHIG Warren 8 Dimitr , Grundy Greenwood 32017 Juarez 6-8 69%fast - "20 6 G Warren 5 Call Shot. Dtelus, Lone Star 32010 Juarez 5-8 58%fast - 123 3 G Warren 7 Utelus, Lall S hot Zim 31290 Juarez 51 f l:05Vfcfast 12-5120 3 1 1 1* 11 J Howard 4 Bacnte. Tnt fnt, Thteat, 31233 Juarez 7-8 1:27 fast 21-10 118 3 2 3 2 2* D J Howard 4 Conimaure tta fte -Ivn, Borro 31184 Juarez 6-8 1:00 fast 91 115 5 4 4 3 2* G Warren 5 CaU Shot. Hocnir, Joe Blair BEAUTIFUL MORN, b. c, 3 95 By Peep o Day— Janet Gray W. W. Loney. 32468 Bowie 3-4 l:13%fast 40 96 G 3 3 3i 48 L Ensor 5 IndianChant, T. as Steel. Runes 29965 Laurel 3-4 l:15%hvy 15 110 5 5 5 7 726 A Schugr 7 Friendless. Woodtrap, F. Wand 29851 Laurel 62 f 1:08 fast 71 109* 6 9 10 94 9» G Byrne 12 Killdee. Gloomy Gus. Greentree 29160 H.deGce 61 f l:09%mud 12 111* 4 5 3 31 U G Byrne • Napoleon, Vixen, Kathryn Gray 29272 H.deGce 51 f l:07%fast 18 104 2 3 6 7 | 8J M Buxton 8 Manokin. Koh-i-noor, Y. Witch 29210 H.deGce 61 f l:08%slow 27-5 115 2 3 2 3» 4* G Byrne 9 Woodtrap, Greentree, Warsaw 29061 H.deGce 51 f 1 :0S%fast 69-10 110 3 3 4 4» 21 G Byrne C JockScot, Warsaw, H.Columbia 28540 Windsor 61 f l:07%fast 38 104 3 1 4 4* 4*1 C Dishmon 9 Auriga, Ophelia W., Blue Fox 28499 Windsor 61 f l:08%slow rid 106 3 6 6 6» 8 « R McDottl2 Blaise. Snvilla. Langden PROHIBITION, ch. g, 4 96 By Voter— Goody Good J. Arthur . 29496 Wdbine 3-4 1:12 fast 13-10 95 5 6 5 6 411 A Collins 5 WterLady, Arriet, FceHermis 29293 Wdbine 1 1-4 2:07%fast 30 94 4 1 1 8 8 and- L Lykes 8 Rancher, Prince Hermis. PifJr. 29202 Dorval lm70y l:49%slow 6 » 3 1 1 2 M 2 L Lykes 3 Christie, King Neptune 29144 Dorval lm70y l:56%hvy 89-10 95 3 2 3 3 3" 37 W Crump 4 K.Nptune, P.Hrmis, H.Tmple 29085 Dorval lm70y l:45%fast 11 9S 5 6 4 6 5« 61* R McDott 6 Venetia, S. of Pleasure, Ormulu 29009 BlueBon. 1 l:38%fast 90 100 7 6 5 6 6» 711 R McDott 7 R.Bradley, Trnhill. S.ofPsure DUNGA BIX, ch. c, 3 100 By Meelick— Gay and Festive C. N. Darke V 32463 Bowie 3-4 1:16 slow 67 10:; 1 3 5 5P V* W l ert 7 Fruit Cake. Blue Fox, Warsaw 32429 Bowie 5ifl:07 fast 132 102 7 7 6 7= 6J W Obert II F.Cake. T.othMing, T.Dision 2*519 Saratoga 6* f l:07%fast 12 315 1 2 3 3i 6»i F Keogh 9 Sedan, Basil, Arnold 28035 Empire 5-8 1:01 %slow 16-6 114 4 4 6 6» 6J F Keogh 6 Marie Odile, Bally, Geo. C. Love 27589 Aqduct 3-4 l:13%fast 30 112 4 1 1 21 4*1 R Troxler 7 Ticket, Stargazer, Hourless 27150 Jamaica 61f l:07%slow 6 107 6 3 3 4» 4» L Lykes 6 Genesis, Str. Forward, Artemis 27086 Jamaica 51 f lWgood 15 107 3 12 21 3«J F Keogh 5 Tumbler, Basil, Koh-i-noor 26673 Belmont 41 f st 53 fast 7 112 2 2 2 22 U F Keogh fi Bally, Riverdale. Star Finch 26243 Jamaica 6-8 l:00%fast 12 112 4 5 3 4* 6*j F Keogh 6 Burlesque, Woodtrap, Bally 25745 H.deGce 41 f 64%fast 34-5 112 6 • 3 21 3i J McTagrt 6 Nonesuch. Bondage, Dr. Nelson NOLLI, b. c, 4 104 By Voorhees — Nanna R. Pending. 32461 Bowie 3-4 l:17%slowl:!-10f 119 3 2 9 MB. 11-" T McTagtll Par. Roy. Anxictv. Broom Corn 24 «i 1 Bowie 7-S 1:2S fast 32 102 6 6 6 6 6 6" J Titz 0 Black Coffee. Candle. Sprint 23.«6S Bowio 1 l:44%fast 20 104 4 3 3 3 1* 21 J Pita 10 Lvnn. Letfetti, Rose Water 23947 Bowie 3-4 l:15%fast 13G 102 1 3 6 6* 3« J Pitz 9 L.Hvons, C.C.utelius. Brooinvalc 23928 Bowie 3-4 l:17%hvy 40 106 2 6 7 71 6"1T PargtonlO Shrapnel, Pan Handle. Chivator 23903 Bowie 3-4 l:16%mud 121 114 2 4 7 7 7»i R McDott 7 Black Coffee. Panllamlle. Favour 23S95 Bowie 64 f l:07%fast 12 105 4 4 4 4"* 52J R McDottlO Broom Corn. Tralee, Maifou 23860 Pimlico 3-4 1:14 fast 67-10 110 7 10 8 BP 102u E Forehd 14 Dancer. Kuth Strickland. B.Corn 23847 Pimlico 3-4 l:15%fast fid 10S 14 11 a 52 41 R McDottlO Sand Mark, Tribolo. He. Gremer FOURTH RACE— 1 Mile. Prince George Handicap. 3-year-olds and upward. Nov. 23, 1910— 1:41— 0-114. WOODSTONE. cb. c. 4 108 By Rock Sand— Wood vino M. Shea. 32430 Bowio 7-8 1:27 fast 2 111 7 8 8 8 5"t 67fi B Haynes 8 Kewossa. Indian Chant. Kilmer 32:!27 Oaklwn Im70y l:43%fast 7 309 2 4 5 4 3= 37 E Haynes 8 R. Bradley. J. ODowd. Grumpy 32297 Oaklwn 1 1-16 l:49%hvy 12 104 13 3 4 I»I 1= L Lykes 4 Hanovia, Thornhill, Julia L. ?2217 Oaklwn lm70y l:48%mud 4 105 2 2 2 2 2l 1* F Murphy B Hendron, Dimitri, Indolence 32193 Oaklwn 3-4 1 :12%fast 20 100 4 6 6 5= 54i W Merimee 0 Aldebaran, Bed. Stories, Dimitri 32091 Oaklwn 1 1-16 1 :48%good 21 10S 2 4 4 4 3l 3* W Crump 8 Polroma. PPsureville. BvLvnch 31869 N.Orlns 1 l:40%fast 20 101 6 8 8 7 4l 2H L Lykes 8 J.J.Murdock, AllSmiles, Hendron 31792 N.Orlns 1 l:43%hvy 10 98 5 6 6 6 6 62« P Lowder .Opportunity, Half Rock, Candle 31277 N.Orlns 1 l:47V5mud 11-6 104 4 4 4 3 3s 3» W Crump 6 Gainer. Ben Hampson, Wise Man 31189 N.Orlns 1 l:40%fast 20 97 4 3 3 3 33 21! W Crump 7 DavidCraig, PanZareta, ForFair LIBYAN SANDS, b. c, 4 109 By Rock Sand— Linda Stone A. Lezama. 32432 Bowie 1 1 :43%fast 19-20 m 3 3 3 3 21 VI It Ball T FiryLegend. P..Ai-omih1. Vodeles 32041 Havana 1 l:452:,hvy I IN 2 12 8 2U 21 E Ambrose 5 N. Simplex. Sevillian. Friendless 31S56 Havana 1 1:41 fast 7-5 109 5 6 6 5 44 3-J B Ambrose i Aliiena. Nin. Simplex, S.Wellons 31260 Havana 3m50y l:42%fast 1-2 1 5 3 2 2 1 f H B Ambrose 4 Max. Choice, Aliiena, Runway 31109 Havana lm50y 1 :42:,fast 5 111 2 3 3 4 4 V R Watts 4 Shoot. Star, Sevillian. M. Choice 31,955 Havana 1 1-16 l:46%fast 4 104 3 3 2 2 3i 2- J Droyer 4 Gold. Gate. Slioot.Star. W. Shoes 30S76 Havana lm50y 1:43 fast 4 110 4 3 4 4 4 4- R Ball 4 Slioot.Star. C.Gate. Max. Choice 30X21 Havana 11:40 fast 15 105 1 6 6 6 6 64J O Gore 0 Wooden Shoes, J. J. Lillis, Droll 29951 Laurel 3-4 l:13%fast 27 115 2 3 4 41 2U J Butwell 11 Olonming, B. Carder, Ywstoue 28300 Saratoga 7-8 1:26 fast 25 107 6 6 6 7 7 8=* J MeTagt 8 Con. Tower, L.Teresa, Bon.Tess 2S265 Saratoga 3-4 1:14 fast 6 106 2 4 4 4" 441 J MeTagt G Hidden Star. Bon. Toss. Favour WOODWARD, ch. o, 4 120 By Star Shoot— Sardine B. Matheny. 31X93 N.Orlns 1 1-4 2:08%slow 6 113 8 6 5 G 6i 6"| 1 Williamsl4 Col Vennio. Hanovia. Grumpy 31 M N.Orlns 1 1 :4»r,fast 31 112 6 7 7 4 P Ink J Williams 8 Polroma. Hubbub. Candle 31734 N.Orlns 1 1-16 1 :50 r,hvy 10 1«6 15 12 13 12 71 B«J M Buxton M Col. Vennio, Crumpr. Candle 31595 N.Orlns 1 1-16 l:54y5hvy 4-5 10712 4 4 3 l1 l«f F Robson 4 Pleasuroville, Iockichoo. I. Chant 31553 N.Orlns ll:5l1/5hvy 16-5 106 15 4 2 l5 1" F Robson ii ForUielioo, Warsaw, In.Chant 31465 N.trlns 1 l:49Vohvy 8-5 104 6 5 5 4 4« 4= W Crump «» Diamond, Pleasuroville, Warsaw 312!»6 N.Orlns 1 1:45 hvy 6 106 1 3 4 4 64 5ri W Crump « Hanovia, Bob Hensley, Jacoba 31223 NOrllis Dn70yl :45%fast 1 116 3 4 3 1 1* l5 W Crump 7 Recluso, 15uty Simp, isv Lvnch 310T.9 N.Orlns 1 l:40%slow 41 103 5 5 G 5 6" 6"J W Crump 8 Hanovia, Grumpy, Hauberk 3097S N.Orlns 1 1:45 hvy 4 109 3 3 3 3 34 2s W Schorn 4 Jacoba, Dr. Larriek, For Fair MONOMOY. br. g, 3 98 By Bryn Mawr— Winifred A. T. Clyde. SUM N.Orlns 11:43 slow 4 9S 154 I 2 2 W Crump 8 Turco, MissKrutor. Beaut vSliop 31S49 N.Orlns 1 l:ir-r,fast 15 97 ISO 7 6;1 4" AV Collins 11 .1. Rooves. M.Krutcr, Talebearer STSS N.Orlns 1 l:43%hvy I Sfi 6 3 5 I 6 5-= L McAtee 7 No Manager, Turco, MissKrutor 31679 N.Orlns 1 1 :44aimud 6 loo 2 5 4 3 39 31 L McAtee 7 MissKrutor. Pockiclioo. Venghee 31621 N.Orlns lm70vl:49 hvy 41 100 1 3 4 3 o10 513 L McAtee " Turco. Matin. No Manager 315S2 N.Orlns 1 1:51 hvy 8 105 2 1 1 4 44 3~1 L McAtee " Diamond, Lncile P., Grundy 31467 N.Orlns 1 1:53 hvy 6 102 3 3 3 3 2 2i L McAtee 7 Paymaster, Reno, Stolen Ante 31393 N.Orlns 3-4 l:20a-ihvy 13-5111 2 1 1 1« l° L McAtee 9 Miss Shot, Nepotism, Pasha 31042 N.Orlns 3-4 l:18mud 11-10 113 1 6 4 3" 3=1 L McAtee 8 The Duke, Class A., Miss Shot MERCHANT, ch. c. 3 101 By Star Shoot— Danceress R. L. Brcsler. 31830 N.Orlns 1 l:40Vifast 30 100 7 S S S S S8 L McAtee 8 Woodward, Polroma. Hubbub 31753 N.Orlns 7-8 1:31 hvy 7 108 5 3 2 4 5=" 54 L Lykes Warsaw. Whirling Dun, Rhvme 21676 N.Orlns 1 l:4525mud 6-5 110 4 4 3 3 3° 3«i W Crump 4 Dr. Tuck, Warsaw, Crundv 31551 N.Orlns 3-4 l:22"shvy 11-509 6 6 I l3 1= W Crump 7 Dr. Tuck, Rhyme, Spear Lance 31170 N.Orlns 3-4 1:14 fast 15 107 9 8 7 7s 7s Wr Crump 10 Amazon, Sis. Susie. Cor.Russell 30504 Bowie 11:45 mud 41-10 106 2 11 1 1* ll W Crump 9 N.K.Beal, Napoleon, Sargonll. 30141 Bowie 1 l:45%slow 21-20 95 1 1 1 1 1* l3 L McAtee IS King Mart. Otsego, Ampere II. 303S8 Bowie Elf l:07%fast 53-10 108 1 3 3 2S 2» L McAtee 12 Merchant, Otsego, Al Hudson 30357 Bowie 1 l:44Vf,fast 31 100 2 6 2 2 2- 21! L McAtee 7 P.. Oliver, Cap.Prize, Amperell. 30322 Pimlico 3-4 l:16%mud 25 112 33J E Haynes 13 N. K. Beal, Tyrant, Melodrama 30296 Pimlico 3-4 1:15 fast 21 112 9 6 4 B1 653 E Haynes 12 S.T. Sugar, Dbreak, B.ofPhnix ATHENA, b. f, 3 M 104 By Athel— Sans Couer D. Raymond. L8624 Mt.Royal 5-8 1:02 good 5 MS 8 6 61 8IU H Cray 11 PcossFay. B.andKaily, L.Rowena FIFTH RACE — 1 Mile and 20 Yards. Annapolis Selling Handicap. 3-year-olds and upward. Nov. 30. 1915— 1:4S%— 4— lu7. YODELES., b. h. 5 107 By Roehampton — Yodler J. A. Strode. 32459 Bowio 1 1-16 1 :59%fa*t 13 111 G S S 1 l1 1 F Robson « Fairj Legend. Bono. Impression 32132 Bowio 1 l:43Vfcfast 6 llo 1 6 5 G V C" F Robson 7 F. Legend. Bib.S.uids, B. Around 31 S50 N.Orlns 1 1-S l:56/0fast 18-5 114 £ 4 2 2 3i 21 W A Carll 8 Thanksgiving. F. Star, M. Waters 31755 N.Orlns 11-4 2:15 hvy 3 112 6 5 5 4 4»| 41* T MeTagt 7 Moscowa. Men. Park. StolonAiite 31680 N.Orlns 1 1-8 2:01%mud 3-2 113 3 3 3 1 ll I* T MeTagt 4 Transport, MossFox, FlvingFeet 31597 N.Orlns 1 1-16 ISKiUktf i J G 6 5 4 3* 34 R McDott • Sto.Ante. CliffField, Impression 31554 N.Orlns 1 1-8 2:06%hvy 7 111 6 5 3 3 33 3s R C Watts 8 Impression, Greetings, Moscowa 31395 N.Orlns 1 l:49hvy 7-5 K8 2 5 6 3 ft* 2* F Robson 0 Lucile P.. Fairly, Baby Lynch 31280 N.Orlns 11-16 1:54 mud 3 115 6 4 3 1 Is 1« F Robson 8 St.Ante, Wh. Crown, Men. Park FAIRY LEGEND, b. f, 4 105 By Ildrim— Fifi C. E. Fountain. 32459 Howie 1 1-16 1 :50-f.fast 19-10 ml 2 2 3 8 .•■ 2 W Obert % Yodcles, Reno. Impression 3243: Bowie 1 l:43Vr,fast 49-10 102 5 2 2 2 H 1»J R McDott 7 I.ib.Sands. BuzzAronnd. Yodoles 31H97 N.Orlns 1 1-16 1 :49%slow 6 Ml 3 4 3 4 21 2r- W Obert 9 W*« Last, C. Field, Impression 31849 N.Orlns 1 1 :41%fast 41 M8 5 9 11 6 51 5" W A Carllll J. Reeves, M.Krutcr. Talebearer 31752 N.Orlns 3-4 l:17%hvy 12 MS 5 6 6 4?. 3-J W A Carll 9 Lnghorno, Talebearer, TomCaro 3171S N.Orlns 1 l:46Vbhvy 6 104* 6 5 4 4 5s" 54J W A. Carll 0 Paymaster, Impresn, BtoL Ante 31666 N.Orlns ll:41%goodl0 104 6 3 4 2 li f W A Carll 7 Cliff Field. J. Louise. R.Intorest 31597 N.Orlns 1 1-16 l.561/5hvy 10 105 2 3 4 5 51 03 W A Carll 0 Stolen Ante, CliffField. Yodeles 31467 N.Orlns 1 1:53 hvy 8 108 2 1 4 I 525 o12 F Robson 7 Paymaster, Monomoy, Reno MAXIMS CHOICE, b. g. 6 110 By Golden Maxim— Leonalla H. G. Bedwell. 32481 Bowie 3-4 l:l«f.hvy 9 US 1 4 4 ?,■ V .1 Butwell 7 .Kilts. Korfhage, Flare 31926 Havana ImBOy 1 :45]/5f ast 7-5 114 4 3 3 1 2"» 2* R Ball 4 Wenonah, Supreme, Jesse Jr. 11883 Havana lm20y l:4t%faat 4 115 12 3 G 54 o10 G Corey 7 Sandhill, Aliiena, Jerry 31471 Havana 1 l:38%fast 21 107 3 3 3 4 4 35 R Ball 4 Alhona. Thosieres, Jerry 31109 Havana Im20yl:l0 fast 6-5 110 4 4 4 4 3*1 V% E McKwen 4 Wenonah. Pierrot, Ambrose 31260 Havana lm50y l:42%fast 21 112 13 3 3 3- 23 E McEwen 4 Libyan Sands, Alhena, Runway 31109 Havana lm50y 1 :42"Dfast 5 112 3 2 2 2 3i 43J R McEwen 4 Shoot. Star, Sevillian. Lib.Sands 20966 Havana 1 1:40 fast 6-5 111 4 3 3 3 3s 2 E Taplin 4 Sevillian, Ambrose, B. Cunarder 30876 Havana lm50y 1:43 fast 2 112 1 2 2 3 3= 3s E Taplin 4 Sh.Star, Cold.Cate. Lib.Sands RENO. b. m, 7 105 By Heno— My Buela J. J. MeCafferty. 32459 Bowie 1 1-16 1:50?: fast 17-10 llo I 1 4 4 4 I* E Taplin 8 Yodoles. F. Legend, Impression 32109 Havana ll:48%hvy 21 110 3 3 2 1 1* 1* R Wingfd G Ampere H., Sandel. Jesse Jr 32041 Havana 1 l:45%hvy 21 102 5 5 5 G 5 5-3 R Ryan 5 Nin. Simplex. L. Sands, Sevillian 31952 Havana lm50y 1 :43%f ast 4 M9 2 6 6 4 3» 2" B Kleegor 7 XinotySimplx. Aliiena. Galawav 31901 Havana 3-4 1 :124ifast 20 MS I 5 5 4- 471 R Wingfd B Sir Wellons, K.Tuscan, Pierrot 31467 N.Orlns 1 1:53 hvy 41 108 4 2 5 4 3- 331 L Lykes 7 Paymaster, Monomoy, S. Ante 31397 N.Orins 1 1-16 l:57shvy 7-10 105 3 4 3 2 ll l4 P Lowder 6 Impression, Carlton G., Kilday HARRY LAUDER, ch. g, 7 107 By Henr.is— Jhansi McKenna J. F. Sweeney. 31067 N.Orlns 1 1-16 1:50 good 3 112 9 9 9 9 Bq 71C R McDott 9 Br. Boru, Wh. Crown, Pr. Mover 31372 N.Orlns I l:47%hvy 30 10*! 6 6 6 4 6 t:0 R McDott « Diamond, Grtings, Pleasureville 30419 Bowie 11-16 1:49 fast 13-5 110 5 5 5 5 5 5" R Ball 5 Armament, Q.ofParadise, Haydet 30394 Bowie lm70v 1:48 fast 67-10 110 5 5 4 4 21 21 R McDott G Soldier, Handfull, Presumption S0362 Bowie 1 1-16 1 :50M f ast 33-10 112 4 6 6 6 6 571 R McDott G Fairly, Sevillian, King Box 3034S Bowie lm70y l:50%slow 24-5 105 1 4 4 3 34 2s R Ball 8 Dr.Charcot, Soldier. EdnaKenna 30292 Pimlico 11-16 1:50 fast 15 109 9 8 8 7 71 4" R McDottl3 Bonanza, C.Francis, Capt. Parr 30260 Devshire lm70yl:44M fast 17-5 109 3 7 2 2 91 10J A Claver 11 F.Legend, H.Temple, RoyalTea SKY PILOT, ch. c, 4 102 By Star Shoot— Frances Hindoo E. K. Bryson. 3O700 Havana 1 1:41 fast 20 108 2 2 5 6 53 59i R Sorrell ti Soldier, Ambrose, Max. Choice 31671 Havana lm70v l:444/3fast 4 97 1 5 5 5 4: A Collins B Gold. Gate, PinMoney, M. Choice 30477 Bowie 1 1-8 l:58Afast 29-10 109 5 2 4 4 21 2!» J Brown 5 Arament, B. Baker. Tksgiving 30407 Bowie lm70y l:46%fast 43 104 3 4 3 3 3» 53J W Wrard 8 Squeeler, Cliff Field, Harbard 30375 Bowie lm20y 1:44 fast 17 107 8 8 8 4 7" 6"J L Mink 8 Gloaming, Bonnie Tess, Hops 30328 Pimlico 11:44 mud 33-10 106 5 4" L Mink 5 F. Riley, Napoleon, Margaret N. 30307 Pimlico 1 l:41%fast 81-10 100 18 8 8 61 44 L McAtee 9 Julia L.. Sasin, Vermont 30224 Pimlico 1 1-8 l:56%good 14 110 5 4 4 B 6 62 Q Preece 5 Gold.Gate, Sandhill, LdyTeresa SIXTH RACE — 1 Mile. 3-year-olds and upward. Claiming. Nov. 23, 1916—1:41—0—111. PEACOCK, ch. g, 6 107 By Glorifier— Albertola E. Utterback. 30406 Bowie 1 1-X l:57V-;fast fid 106 11 11 11 10 10- 10=3 W Doyle 11 Dundrearv. Bil. Baker, HighTide 29728 Laurel 1 1-4 2:05%fast 69 107 7 7 7 7 7 7" W Doyle 7 G. M. Miller, Goldy, Capt. Parr 2S693 Saratoga 1 l:42%slow 30 108 6 6 6 6 6 6:s W Doyle 6 Virile, Jesse Jr., Brizz 28507 Saratoga 1 1-8 l:54%fast 20 113 10 6 5 8 8* 8« W Doyle 10 Ahara, G. Counsel, Q.of Paradise 28449 Saratoga 1 1-4 2:08 fast 20 107 7 7 8 7 6« 518 W Doyle 8 Killiinna, Sam Slick, Juliet 2R066 Empire 1 1-8 l:58%mud 10 114 7 6 6 6 5* 4« W Doyle 7 Transit. S. Helen, Daingerfield 27963 Empire 11-8 1:59 mud 13-5 106 3 3 2 2 2s 2» W Doyle 4 Jesse Jr., Napier, First Degree 26574 Mlboro Ab7-8 1:31 good 2 114 421 R Watts 7 HedgeRose, Balgee, PageWhite EDNA KENNA, ch. f, 4 105 By Stalwart— Tin Cup H. G. Bedwell. 32428 Bowie 61 f 1 :22Vsf ast 93-10 111 7 3 2 l1 H A Collins 1G O. Prince. Dtworth. E.Baumann 31851 N.Orlns 1 1-16 l:48Vsfast 7 104 2 9 9 10 7« 715 W A Car1112 Buzz Around, Marcus, Gibraltar 31781 N.Orlns 1 l:47%hvy 5 109 2 7 7 7 6l 2»i R C Watts 8 L.Mildred. LadyWard, MaymeW. 31678 N.Orlns 1 1-16 l:53%mud 13-5 101 1 4 3 3 2J 11 R C Watts 7 LadyWard, Minda. ClaraMorgan 31585 N.Orlns 3-4 l:20%hvy 31 108 2 3 4 3! 341 F Robson 5 Lukemae, R.Interest, Progresve 31550 N.Orlns 3-4 l:20%hvy 6 100 2 1 3 51 6» R C Watts 8 Mr.Mack, Roy.Interest, Lukemae 31499 N.Orlns 3-4 1:20 hvy 10 106 1 1 3 31 451 R C Watts 8 Souvenir, E. Greetings, Perugino 31423 N.Orlns 51 f l:12%hvy 3 110 4 11 ll l1 L Gaugel 9 Jabot, Supernal, Sleepy Sam 30361 Bowie lm70y l:48Vfcfast 89-10104 13 4 4 41 21 B Kopmn 6 Marg.N., B.Around, Q.ofPadise 30348 Bowie lm70y l:50%slow 4 105 8 6 5 6 6* 45 L Lykes 8 Dr. Charcot, H. Lauder, Soldier ROYAL TEA. b. h, 8 115 By Right Royal— Tee-Ky-Tee J. J. MeCafferty. 32428 Bowie 61 f l:22V5fast 16-5 113 15 15 15 14= 104 J Petz 1G O.Prince. Dtworth, E.Baumann : 2281 Havana lm50y 1:41 fast 3 108 2 2 2 2 22 l3 R Wingfd G Zodiac, Euterpe, Orperth 32243 Ha ana 3-4 l:13%fast 2 113 3 4 3 31 1" E Taplin 8 Molly O., Brown Baby, Lyndon 32139 Havana 1 1:45 slow 4 101 13 3 3 41 44 R Wingfd 7 Ampere II., Euterpe, Sandel 32108 Havana 3-4 l:19%hvy 8-5 111 6 6 6 41 4" R Wingfd 8 Muzanti, Brookfield. Lucille B. 32000 Havana 3-4 1:14 fast 2 107 5 6 4 33 2» M Rowan 8 Wavering, Et. Allen, EnverBey 31741 Havana 61 f l:10%hvy 2 111 3 8 4 3» 21 R Wingfd 8 Par. Boy. Lewis Opper, Mnzanti 31672 Havana 3-4 1:15 fast 3 107 6 7 6 31 B R Wingfd 8 Parlor Boy, Page White. Welga 31590 Havana 3-4 1:17 mud 31 116 5 3 4 4 4»1 R Watts 7 Ed Garrison, Unity, Ethan Allen 31508 Havana 3-4 l:12*andfaat 8-5 114 3 5 4 3» 21 E McEwen 5 Malabar. Wall Street, Asama EUTERPE, b. m. * 107 By Ort Weill— Halcyon R. Hanleyl. 32431 Bowie 1 1 :44Vsfast 43-10 109 4 3 3 2 2! 3=1 A Collins 9 R.oLight. Distrber. IT.Brolher 322S1 Havana lmGOy 1:44 fast 6-5 109 5 4 4 4 4« 3= L Mink G Royal Tea. Zodiac. Orperth 2-1S9 Havana lm20y l:43M-.fast 21 109 2 8 S 5 21 3J L Mink 8 S.Bird. Fonctionnaire. 11. Burton 8*039 Havana 11:45 slow 31 109 6 I G 4 3A 2 L Mink 7 Ampere II.. Sandel, Roval Tea 32097 Havana 61 f 1:11 slow 20 106 5 7 7 52 6*3 M Rowan 7 Zali. LittleNephew. ParlorBoy 3"001 Havana 1 l:40%fast 10 101 5 1 1 3 3 34 M Rowan 8 Goodwood, Galaway, A.Lawrence 31951 Havana 1 l:41%fast 6 113 4 6 6 5 3"i 2* C Knight G Lord Byron, Bank Bill, Eleanor 31903 Havana. Im20y 1:43 fast 7 111 6 8 8 8 7= 6»? R Ball 8 Ray oLight, P.Money, StarBird 31857 Havana lm20y l:44%fast 7 107 5 2 3 o 6» 6i J Carroll 8 Supreme, Sandel, Louise Stone 31692 Havana 1 l:4ft%Ust « 106 6 6 6 6 4» 3« R Ball 8 Theaierea. Zali, Scorpil PAGE WHITE, b. g, 6 110 By Sain— Haimadaga B. B. Rioe. 32465 Bowie 1 1-16 l:54%slow 12 111 3 1 1 1 33 5i J Petz 7 Menlo Park. Paulson, Orperth 32243 Havana 3-4 l:13%fast 10 115 1 3 4 6* 6* G Corey 8 Roy. Tea, Molly O., BrownRaby 32189 Havana lm20y l:43%fast 12 105 1 1 1 1 4* 6»1 J Petz 8 Star Bird, Fonctionnaire, Euterpe 32140 Havana lm20y 1:47 slow 6 HI 6 3 4 6 6* BM M Rowan 8 Frosty Face, Mollv O., Regular 32073 Havana 1 l:48«4hvy 3 105 4 1 1 1 1 I»| J Petz 7 Al.Lawrence, Muzanti, Orperth 32044 Havana 11:50 hvy 21 112 3 2 2 2 2« 24 M Rowan 7 Molly O., Algardi. Gano 31971 Havana 1 1-16 l:52%slop 2 110 4 2 1 1 11 2* M Rowan 8 Orperth, A.Lawrence, Fonctiire 81963 Havana lm20y l:43Vifast 6 113 2 2 2 2 l-* 3* M Rowan 8 FrostyFace. Lyndon. SunKist SUPREME, ch. g, 9 107 By Star Shoot— High Degree E. K. Bryson. 32139 Havana 1 1:45 slow 6 103 7 7 6 7 7 55 R Sobel 7 Ampere II., Euterpe, Sandel o2042 Havana lm20y 1:51 hvy 21 105 2 7 7 7 7 7!« R Sobel 7 Ampere II., Sandel, Lantana 31983 Havana 1 l:45%good 7-5 110 5 7 7 6 53 5=1 R Sobel 7 Regular, tilanagintv, Passion 31926 Havana lmSOy l:45y5fast 3 102 2 2 2 4 3l 24 R Sobel 4 Wenonah. Max. Choice, Jesse Jr. 31S57 Havana lm20y l:44%fast 12 105 4 7 7 3 2» H R Wingfd 8 Sandel, Louise Stone. Jesse Jr. 31785 Havana 51 f l:ll%hvy 20 104 3 5 6 71 5 « R Wingfd 9 Borax, Welga, Yorkville 31654 Havana 1 1-16 l:55%slow 7-6 106 2 1 4 2 2l 1" R Wingfd 8 Jesse Jr., Lochiel. Autumn *■* 31609 Havana 1 l:42*fast 2 109 6 2 2 3 3 2* L Gray 8 Regular, L.V.Zandt, Fr.JoliniBj MALABAR, b. g. 6 115 By Peter Quince— Berry Maid B. Mock. 32428 Bowie H f l:22%fast 14-5f 113 14 13 10 81 ll5 H Wakoff 1G O.Prince. Dtworth, E.Baumann 32256 Havana lm20y l:41V5fa.st 7 105 S 2 3 5 1M R Wingfld 8 S.Bird, R.oLight, Pin.Monev S2225 Havana 1 l:40%fast 12 105 2 1 1 6 61 513 H Wakoff 7 Sandhill, Fonctionire. R.oLight 32109 Havana 1 l:48%hvy 2 110 4 4 4 6 6« 5° L Gray 6 Reno, Ampere II.. Sandel 32061 Havana 61 f l:12%hvy 4 109 6 4 5 4s 4«i M Rowan 8 Parlor Boy, Bird Man, Eucore 32001 Havana 1 l:40M;fast 10 115 2 4 6 8 8 81S A Collins 8 Goodwood, Galaway. Euterpe 31883 Havana lm20y l:41%fast 8 110 Left at the post. B Kleeger 7 Sandhill, Alhena, Jerry 31854 Havana 51 f l:08%fast 5 104 6 5 8 7» 7«1 B Kleeger 10 Droll, Olyn G., Flare •ATABOY. b. g. 5 107 By Ogden— Unterock A. Charles. 32433 Bowie lm70y 1 :4S-,fast 25f 110 111111 11 11 11" A Collins 11 Burglar, Pierrot. Star Bird 32159 Tijuana lm70y 150 hvy 5 105 6 6 6 5 6" 4° A Casey 8 Inquicta, Loan Shark. L.Sawver 32086 Tijuana 1 1:41 fast 6 108 8 4 4 4 41 71 A Casey lt Zamloch, L.Spark. Lieut. Sawyer 31660 Tijuana 1 l:42%fast 4 106 2 5 7 6 3« l4 A Casey 9 Transparent, Dr.S. P.Tate, Rash 31603 Tijuana ll:43M good3 113 6 6 6 4 2J 1" W Ormes 10 Gift. Morada, John Louis 31390 Tijuana 3-4 l:23=Johvy 60 108 2 6 6 6 6" R Harton G Redland. Executor, Maznik 31271 Tijuana 3-4 1:20 slop 50 106 7 6 6 6 6lS E Rice 7 Dolina, Harwood, Patsy Mack 31122 Tijuana 1 1-8 l:55%good 30 102 6 3 3 4 6 610 E Rice 6 Injury, Say, John Graham PRIM HARRY, ch. g, 4 M 105 By Sir Harry— Prim Alice W. Birnie. 324S0 Bowie 5i f 1 :ll -hvy 2 114 4 3 3 34 3 T McTagtlO Arbitrator. Velour. Ladv Clinton 31247 N.Orlns 1 l:45%mud 6 110 7 8 5 3 23 22 M Buxton 8 Perseus, Thornwood. Col.MeNab 31191 N.Orlns 1 1-16 l:4S?r fast 13-5 106 5 1 1 1 2s 2 M Buxton G R oLight, Smuggler. Mavme W. 31142 N.Orlns ll:42"ifast 41 115 4 10 10 10 92 98 F RobsonlO Mikifula, Fleuron II., Ciineo 21046 N.Orlns Dn70yl:50 mud 9-5 102 8 6 4 3 3= 37 P Lowder 9 Orange, Valas, B. Around 30993 N.Orlns ll:45%hvy 2 110 4 4 3 3 3= 3=1 C Tudor 9 K.Mart, E.Grtings, Handiomar 3P073 Latonia 3-4 l:13%fast fid 1051 9 8 6 71 6»i C Tudor 13 Busy Joe, Stephen R.. Brizz 29957 Latonia lm70y l:45%fast fid 102 3 2 2 3 10" 10" C Tudor 12 B.Velvet, Mikifula, B. Simmons SEVENTH RACE— 1 1-16 Miles. 4-year-olds and upward. Claiming. Nov. 25, 1915— 1:4*— 4— 115. BURGLAR, b. g, 4 108 By Cyclades— Black Swan E. Utterback. 224:..", Bowie lm70y l:4t%fe*t 2 10S 5 3 3 2 2- l» W Obert 11 Pierrot. Star Bird. Progressive 30509 Bowie 1 1-4 2:124/5mud 37-10 106 3 3 2 2 11 B R Ball 10 Dartworth, B. Baker, Tksgiving 50457 Bowie 11-8 1:58 slow 11 107 2 5 4 2 1= l1 W Obert 7 High Tide, Devil Fish, Handfull 30314 Bowie 1 1-10 153%slow 12 108 7 3 3 2 21 Ink l, Mink 8 Prime Mover, Lynn. Rakeofl 30233 Pimlico 3-4 l:15y5fast 91 115 8 4 1 1]1 l* L Mink 12 Life, Billy Oliver, Laudslide 29222 Rumson Ab 1 fast 6 13C 3=» Mr S Stich 3 Ahara, Mr. Specs 28898 Belmont 7-8 1:28 fast 15 110 6 4 6 6 62 541 R Troxler 11 Wenonah. Flag Day. Naushon STAR BIRD. ch. m, 5 111 By Star Ruby— Water Bird P. L. Short. 32433 Bowie lm70y l:48%fast 16-5 110 9 6 B 3 3 3i B Taplin 11 Burglar. Pierrot. Progressive 32256 Havana lm20y l:41VHfast 31 100 7 1 1 1 HI2 M Rowan S R.oLight, Pin Monov Malabar 321S9 Havana lm20y l:43V5fast 3 105 6 G 3 2 1 In M Rowan 8 Fonctionnaire, Kuterpe II Burton 3213S Havana 1 1-16 l:53%slow 9-5 102 3 11 1 l»n 1» M Rowan 7 Orperth, Jesse Jr.. L.VanZandt 32108 Havana 3-4 l:19%hvy 8 108 1 5 4 52 512 G Corey 8 Muzanti, Brookfield, Lucille B 31983 Havana ll:45%good4 10511 11 3 42 42 G Corey 7 Regular. Glanagintv. Passion 31903 Havana lm20y 1 :43 fast 4 109 2 3 3 3 3»* 3» G Corey 8 Ray oLight, PinMoney Rescue 31858 Havana 1 1-16 l:50%fast 4 99112 3 32lhB Kleeger 8 PinMoney. SunKist, A* Lawrence 31767 Havana 3-4 l:19%hvy 6 107 1 7 7 7« 8=° R Ryan 8 Dr.Zab, FrostyFace, Ampere II. 30965 Havana 7-8 l:27%fast 8 110 1 1 1 1 2»M C Gore 8 Pierrot, Wavering, M. Court DARTWORTH, ch. g, 9 105 By Stalwart— Domino Noire C. N. Freeman. 32457 Bowie 1 f :45:tr.fast 11-20 113 2 2 11 ll ll W Schorn 8 Rustling Brass. Ed Bond .Agon 3242S Bowie 61 f 1 :22/Dfast 7 115 6 5 5 3 » 2 » W SchornlG O.Prince, E.Baumann, B Rlield 30509 Bowie 1 1-4 2:12y5mud 16 108 1 1 1 1 2= 2h W SchornK P.urglar, P.. Baker, Thanksgiving 30496 Bowie 1 1-S l:68U,good 16-5 117 3 1 1 1 11 21 W Schorn 7 Yodeles, Chivator, Carlton G 30456 Bowie 1 1-16 l:51%slow 24 110 11 7 5 2 2» l2 W SchornlG Penniless, Minda, Daingerfield 30369 Bowie 11-16 1:51 fast 34-5 111 4 6 4 I 41 6B2 W Schornll Goodwood. Valas, Bob Bedfield 30347 Bowie 1 1-16 l:53%slow 13 113 8 4 2 2 22 23 W SchornlO Valas. Hiker, Rose Juliette 30164 Devshire 1 1-16 1 :4S%fast 17 106 8 6 5 62 71 H Stearns 8 Wcvanoke, Dundrearv, Lon.Girl 29975 Kenilwh lm70yl:55y6slop 23-10 110 10 9 6 52 S7 A Pickens 11 Judge Sale, Lon.Girl*. Riv.King MINDA. b. m, 6 100 By McGee — Sans Pareil II. J. A. Strode. 32444 Bowie 1 l:4S%faSt 4 111 3 6 5 2 ll 1" F Robson S Spectre, Br.Priine, Lit. Cottage 33781 N.Orlns 1 l:47%hvy 11-5 110 5 8 8 8 8 8" T MeTagt 8 L. Mildred, E. Kenna. L War.! 31736 N.Orlns 1 1-16 1 :52%hvy 6 107 3 4 4 3 32 2« F Robson 8 Transport, B.Baker. M. Campbell 31678 N.Orlns 1 1-16 l:53%mud 7 108 5 6 5 4 34 31 P Lowder 7 Ed. Kenna, LadyWard CI Morgan 31640 N.Orlns 1 1-16 1:50 slow 10 107 3 4 3 4 45 31U W A Carll 8 Moscowa, Petlar, S. for Scandal 31616 N.Orlns 3-4 l:17%hvy 4 108 7 6 6 5i 5» J Dodd 8 Viley. Minstrel, Broom Corn 31563 N.Orlns 1 1-16 l:59%hvy 41 106 4 3 4 6 5» 510 R C Watts 6 Handiemar, Petelus, Agon 31529 N.Orlns 1 1:50 hvy 7 106 1 1 3 6 54 418 R C Watts 7 Stelcliff, Petelus, Anxiety 31442 N.Orlns 1 l:49%hvy 7 104 5 6 6 6 61 6» J Dodd 6 El Pato, Valas, Stelcliff PROGRESSIVE, ch. h, 7 102 By Cesarion— Star Cat T. Francis. 32466 Bowie 1 1-16 1 :51-»f,sIow 9-3 108 1 3 3 8 2" 2" W Collins G Jabot. Boxer. Billie Baker 32433 Bowio lnYTOy 1:48-V,fast 33-5 105 10 9 9 9 4l 44J .1 Rodguezll Burglar. Pierrot, Stir Bird 52298 Oaklwn 1 1-16 l:50%hvy 7-5 108 3 2 2 1 l6 Is AV Crump 9 Mabel Dulweber. Tootsie ui.! 32214 Oaklwn 3-4 l:17%mud 18-5121 8 9 6 31 3S T McTagtlO Sosius, rncle.Iimuii-. Circulate 32195 Oaklwn lm70y l:46VSfast 7 107 6 2 2 3 4» 4"! W Hoag 9 Babv Cal, Roy, White Crown 31897 N.Orlns 1 1-16 l:49%slow 6 104 2 2 9 9 9 61U P Lowder 9 W»» Last, F.Legend, CUB Field 31S32 N.Orlns 11:42 fast 10 103 7 3 1 1 11 33 L Lykes 9 Alex Gotz, Tom Car*. Impression 31695 N.Orlns 3-4 l:18%mud 8 110 1 4 5 31 531 T McTagtll HmI— III. Siiperintendt. 8. Heart 31585 N.Orlns 3-4 l:20%hvy 13-5109 1 6 5 4° 4i W Crump 5 Lukemae. R.Interest, E.Kenna BOXER, b. g, 5 106 By Star Shoot— Cremorne W. Walker. 32466 Bowie 1 1-16 1 :514:-slow 22 111 4 4 4 4 3. 8*1 A Casey G Jabot. ltogressiv». Billie Baker 32134 Tijuana lm70y l:4S%akrW I MB 5 3 3 3 3l V A Casey 7 LoanShark, Iaqaieta, M. Fielder 32881 Tijuana 1 1:41 fast 12 112 7 8 8 9 72 6B3 C Hunt ll Zamloel., L.Spark. Lieut. Sawyer 32037 Tijuana 1 1-16 l:49%good 10 104 1 2 1 2 Z- 5j:i T Hunt 8 L.Chran, F.Dogree. R.Siionll. 31977 Tijuana 1 1-16 l:52%slow 21 103 2 4 3 3 2J 1" A Alexdra 6 Dick Benson, Wasatch, Bobolink 31933 Tijuana 1 l:542r,hvy 7-5 110 3 3 2 1 l2 l1 C Gross G D.Bcnson, Last Spark, Car. Point U 31825 Tijuana 1 l:42%good 10 106 6 6 5 5 62 591 F Baker G CaroNome, Harwood, Fir.Degre«J 31774 Tijuana 11-16 1:55 mud 1 107 2 5 3 3 22J 221 G AlexaJr G Inquieta, Capt. Druse, Mark G. 31615 Tijuana 1 l:42%fast 8-5 108 1 4 3 2 l1 2» G AlexaJr 8 Stanley S., Lou. Paul, Weyanoke MENLO PARK, ch. m, 5 105 By Ormondale — Busy Lass H. G. Bedwell. 32465 Bowie 1 1-16 1 :54;i.-.slow 4-5 MB 7 7 5 0 1 P A Collins 7 Paulson. Orperth. Plying Pee* 32116 Bowie 1 1 Pi l:58%teat 8-5 111 4 4 4 4 31 3 .1 Butwell 8 Distrbor. Pin.Monev. H.Brother 3186S N.Orlns 2 2:34 fast 12 102 6 5 5 5 31 32J P Lowder B Moscowa. Tnksgiving, F. Orient 31S10 N.Orlns 1 1-2 2:37V5slow 8 105 S 8 7 7 52 5iS L Gaugel 8 Moscowa. Fail-Orient, Bri.inBoru 31755 N.Orlns 1 1-4 2:15 hvy 10 1081 3 6 6 2 2s 25 L Gaugel 7 Moscowa. Stolon Ante, Yodeles 31612 N.Orlns 1 1-16 l:51%slow 13-5 109 6 6 5 6 31 3"5P Lowder 6 Counterpart, Kilday, M. Waters 31504 N.Orlns 11-16 1:54 hvy 41 305 7 7 6 6 3i 2" W Crump 7 No Manager, MossFox. Moscowa 31398 N.Orlns 1 l:482:hvy 8 308 2 7 7 7 32 3° F Robson 8 Paymaster, Handfull. Perugino 31280 N.Orlns 11-16 1:54 mud 4 111 8 5 5 4 45 414 E Haynes 8 Yodeles, StolenAnte, Wh.Crov.u FONCTIONNAIRE. b. c, 4 114 By Ethelbert— Fond Hopes D. Shaw. 32433 Bowie lm70y l:48%fast 25f lit 7 5 4 4 71 9" I. Mink 11 Burglar. Pierrot. Star Bird 32256 Havana lm20v l:42,:fast 4 109 4 8 5 4 6* C:i A Minder 8 StarBird, R. oLight. PinMoney 32225 Havana ll:40%fast 6 107 5 5 5 3 2 28 A Minder 7 Sandhill. R.oLight. Bevilliaa 32189 Havana lm20y l:43/-fast 10 113 8 7 6 4 31 2" A Mirob-r 8 Star Bird, Euterpe, Hat. Barton 32110 Havana lm20y l:51V-.hvy 5 113 1 4 4 3 2" 3J A MimbT 7 Lantana, Fea. Duster. Auruniu 31995 Havana lm20y l:44%good 12 112 2 6 4 2 2* iu A Minder 9 After Night, Algardi. Pag 31971 Havana 1 1-16 l:52;Kslop 3 113 6 6 5 4 44 4" A Minder 8 Orperth, P.White, A. Lawrence 31927 Havana 1 l:41 :fast 20 112 8 6 5 6 61 6"3 A Minder 8 Galaway, Lantana, A. Lawrence AGON, blk. g, 6 105 By Out of Reach— Miss Ball J. J. Farrell, Jr.. 32457 Bowie 1 l:4S%tast 23 315 6 6 6 4 S 4-:, .1 MeTagt G Drtwoith. Rust. Brass. EdBond 32433 Bowie lm70v l:4S-,fast 54 10S 6 8 6 7 8» 5;i F Kobsonll Burglar. Ii.rrot. Star Bird 81858 N.Orlns 1 1-8 l:56/.fast 12 106 8 8 8 4 7 7:i P Lowcler 8 Thnksgiving. Yodeles. FirstStar 31780 N.Orlns 1 1-16 1:55 hvy 8 111 8 8 S 8 H P% " McTagtll BrianBoru, M. Campbell. Chivator 31737 N.Orlns 1 1-16 l:52-v,hvv 15 112 7 7 7 6 5" 4- F Robson 7 Moss Fox. Handfull, Kilday 31667 N Orlns 11-16 1:50 good 20 106 7 6 7 7 52 59i W Crump 9 Br. Boru. Wh. Crown, Pr. Mover 33563 N.Orlns 1 1-16 l:59V5hvy 10 112 6 5 5 4 41 39 T MeTagt G Handiemar. Petelus, Kneelet 31428 N.Orlns lm70yl:5445hvy 15 116 6 5 6 6 5s 415 W Doyle « P.Mover, Petelus, E. Greetings 31295 N.Orlns 1 1-16 1:54 hvy 12 115 7 7 6 6 65 6° W Doyle 8 El Pato, Petelus, Orange MARSHON, b. g, 7 105 By Marathon — Edna Shannon C. W. White. Vtm Kempton 1 !:48%SlOW 7 111 3 5 9 S= N Huff 8 Afterglow. L.V.Zandt. Fly. Feet 28883 BlueBon. 1 1-8 l:5.s.:-,slow 17 106 2 5 5 5 o1 411 J Connors C Orperth. Be. Chad Safari 2S751 Kempton 1 1:43 good 15 113 %*k - Meripole 7 Ctyhmik. B.Cbortsoii. R..Iielte 28G57 Mt Royal lm20vl:42 f:ist 10 104 7 7 8 I" F Jenkins 8 Blackford. Quick. L— linn Girl 88448 Saratoga 1 1-4" 2:08 fast 30 104 6 8 7 8 8 7-* II Shilling S Killanna. Sam Slick, Juliet 27074 Connht lm70y l:56%hvy 19-5 108 4 5 6 6 62 610 J Dennis n 7 Patty Regan, Capt. Parr, D.slet 26995 Conn ht 1 l:55Vihvy 91-10 109 2 3 2 3 34 28 J Connors G Servicence, Bendel. CbadBaford 26930 Connht 11-16 1:51 fast 31-5 10S 8 8 8 8 8 820 G Byrne 8 L. Travels. Lochiel. CloidBuiord KILDAY, b. g, 6 112 By Peep oDay — Lillie Turner J. A. Gibson. 32459 Bowie 1 1-16 l:502:fast 18 MB 16 6 6 C 612 D Stirling 8 Yodeles. Fairy Legend, Bono 32236 Oaklwn 1 3-16 2:014/5good 4 Will I B k D Stirling G Tnksgiving. Trnsport, B.I.akor 32153 Oaklwn 1 1-16 l:51%slow 8 113 3 3 3 4 34 321 D Stirling 7 Gibraltar, Ipression, Transport 31737 N.Orlns 1 1-16 l:52%hvy 41 110 3 2 4 4 4 » 321 F Merimee 7 Moss Fox, Handfull, Agon 31642 N Orlns 1 1-16 l:51%slow 9-5 114 2 3 3 3 22 21 F Robson 6 Counterpart, M. Park, M. Waters 31565 N.Orlns lm70yl:59y5hvy 2 111 o 6 5 5 2l ll W Gourley 6 High Horse, Tootsie, York Bad 31466 N.Orlns 11-16 2:02 hvy 3 308 6 6 4 3 21 25 W Gouiiey 6 Disturber, P.Mover. Flying! eet 34.397 N.Orlns 1 1-16 l:57%hvy 10 104 1 6 6 6 43 4i W Gourley G Reno, Impression, Carlton G. AHARA. br. h, 5 110 By Voorhees — Handsome Florry J, F. Sweeney. 32459 Bowie 1 1-16 1 :50%fast 25 103 4 1 2 5 5= 52 R McDott G Yodeles, Fairy Legend. Reno 32433 Bowie lm70v l:48%fast 12 111 1 10 10 8 82 782 It McDottll Burglar, Pierrot. Star Bird 21666 N.Orlns 1 l:41%good 30 102 2 5 6 6 6« 62u R McDott 7 C. Field, Fy Legend, Jcs.Louise 31504 N.Orlns 1 1-16 1:54 hvy 20 10S 6 6 7 7 7 722 R McDott 7 NoManager. MossFox, Men. Park 21344 N.Orlns 1 l:48%hvy 30 111 6 7 7 7 7 7" R McDott 7 Stol.Ante, El Pato, Paymaster 31297 N.Orlns lm70yl :50%hvy 20 106 5 B 5 5 5 5" R McDott 5 Pleasurevle, Greetgs, 1 enghee 30979 N.Orlns 3-4 l:lj 4hvy 60 117 11 10 10 101 9" C Fbtherll Tbearer, Tnwood, M.BTiman 50326 Pimlico 3-4 1:17 mud 49 105 92» R McDottll Lit.Dipper, Alhena, High Horse 30292 Pimlico 11-16 1:50 fast fid 114 1 9 12 12 13 131 T Parton 13 Bonanza, C.Francis. Capt. Parr FLYING FEET, b. g, 9 107 By Woolsthorpe — Winged Sandals A. Clesi. 32465 Bowie 1 1-16 l:54r»iSlow 11 113 2 3 3 4 5- 4"J J Connors 7 Menlo Park. Paulson. Otaeilk 32433 Bowie lm70y l:48%fast 23 111 2 4 8 10 91 8° E Haynes 11 P.urglar. Pierrot. Star Bird 31794 N.Orlns 1 1-8 l:59%hvy 12 11311 2 2 4 52. 511 C Gilbert 6 B.Baker, Transport, Counterpart 51680 N.Orlns 1 1-8 2:01%mud 21 109 4 1 2 4 4 4*1 F Robson 4 Yodeles, Transport, Moss Fox 31566 N.Orlns 11:53 hvy 16-5112 3 5 3 5 4» 4Ti T MeTagt 5 Valas, Alex Get*, Disturber 31530 N.Orlns 1 1-16 l:59%hvy 3 116 3 1 1 1 11 l1 T MeTagt G Disturber, El Pato, Kneelet 31466 N.Orlns 11-16 2:02 hvy 31 116 2 1 1 2 3l V L Gaugel 6 Disturber, Kilday, Prime Mover 31429 N.Orlns 11-16 1:58 hvy 13-5111 3 2 2 1 l2 l"* L Gaugel 6 Chivator, ChiltonKing, Orange 31322 N.Orlns 1 l:48%hvy 16-5 112 2 6 4 3 2» !»• C Borel 6 Alex Get*. Anxiety, MaymeW. 30186 Devshire 11-16 l:48%f ast 39-10 113 2 3 2 9* 911 J Howard 12 StarBird, Perugino, Nan.McDee


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1917040701/drf1917040701_3_1
Local Identifier: drf1917040701_3_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800