Second Race [Second Havana, Daily Racing Form, 1921-02-14

past performance


view raw text

D - . j • * C. tke ." aa .! all ". - - i : 1 E. the to t . _ j" ~ - 4 | , ,. , ,„ the ie r IV the i. • I SECOND RACE— 5 1-2 Furlongs. 3-year-olds. Maidens. Claiming. Jan. 24,1917—1:05 1-5—5—102. KAYMAN. b. g. 3 M 107 By Robert Kay— Madame Junot, by De Beauvoir. Trainer. W. H. Schwartz. Owner. W. H. Schwartz. 12884 Havana .v. f l :07-.-.fasi ..o Ml I 1 ! I* 5»; g Barnea 8 Jalieanne, Geo. C Jr.. Jacobean .275ii Havana 3-4 1:15 fast 4 M8 1 2 1 ll 4 |I Fames S I.Yhanalinn. HeletiLueiis, Lvric 52575 Havana H f 18%faat 7 MS 1 3 5 7- 7- A Pickens io TheEnqeirer. Jalieanne, Melera 46130 JeTaon 31 f ■6%atoad 20 loti 8 M 10J 102 .1 Mooney 11 Morn. Face. Lucy Kate, Fad. Star 46082 JeTaon 81 I 43 fast 20 II" I 7 s3 a»| aj Garner 12 Freddie. Coombs, Tutt MM F.Gnds ::-S 57 hvy 30 MH 5 72 7l» J Pierce y lilemished, X.» Fooling, Tutt EXPERIMENT, br. /. 3 M 110 By Marse- Abe— Bonsetta. by Masetto. Traiger, J. Lowe. Owner. E. Cebrian. -•i Havana 5. f i j 7 -.-.fast s-5 los _■ 2 i i- l»J w Kcbmy i .luiicanne. Geo. C. Jr., Jacobean 16887 Havana 5i f 1 :08 fast 4 lin 6 6 ti «i ll W Kelsay li fit nhlgh. Jalieanne, Our Jack COCA COLA. br. f. 3 M 97 By Superman — Rupicola, by Advance Guard. Trainer, A. L. Austin. Owner. J. A. Mossu lam. E28M Havana " i l48%gnod 1 K t I 5 5 t; - I Gordon 8 SkyAna, The Bnanirer. Talent ..s l Ha ana .V f I .ns -fast 3 II" G 1 1 P 8»1 .1 1 iiiinick 8 Our. lack. Shy Ann. Mfarter .litres 52697 Havana |j f 1:08 fast .0 1 2 1 1 1 1*18*1 L Gordon 11 Plewkigk, Jiilieanne. Bxpbnenl 50G91 Jamaica 6-8 l:81%fant 13-5 113 2 2 3 I «; C Kumnier 8 OceanSwell, HoMUp, Uavaena 50440 Aqduct 8-8 M%raat 12 3 1 i7 9 4 5- 6" C RohsonlO Vibrate, Perplexity, Lady St.-lla MBS Aiiduct 5-S101 fast 3-2 10S 1 1 I* g* C RohsonlO C. Frances. I.adyStella. Jam.ReUa !711 Sartosa 5 f 1 aum-fast 3 110 I 111- 3 W Kelsay S Deaeing-MaM. llora. Oiltl-rinco 19352 Sartoga l| f 1 09»r.hvy 20 112 4 2 2 9,29"C RobsonlO M.Frh. Mavourneen. L.Fantastic JOE MANCINI. b. c. 3 M 107 By Ormondale— Handzaretta, by Handsel. Trainer. J. J. Holt man Owner. J. J. Holtman. 5M53 Latonia .".. f I48%fant 9 US 5 1 I 4] 5, N Barrett 12 Orabjgjre, Baa, Big Son M4M Lexton 5i f 1 us--last 24-5 105 1 4 f 7" 74 H King S Quick View. Countess. Mary C. 50:!:,:; Lex ton ti f l:88%faat ?l 106 9 8 8 3» 4«1 S Wkta 13 Bit of Green, Tawaaenlka. Ptata 4.425 F.Unds 3 8 3C2..mud 16-5 llti 3 3- 3« M Puxton 8 M.IIixon. JoeC.oodm.in. J.Cormnu 45379 F.Gnda 3-S 38Vihvy 4 US 1 22 31* M 1 luxton 7 L. Sweeper. Sil. Springs, Itunmic JOHNNY OCONNELL, b. c. 3 M 110 By Adams Express— Devotion, by St. Avonicut. Trainer. C. R. Smith. Owner. F. Delbarrio. 52848 Havana a! f 1 mis. -.fast •. M3 2 3 2 21 2» N" .1 B*rnea 8 Scotty, Shorty aTirat, Bnr.BeUa 52575 Havana 51 f l:us-.fast 15 112 7 7 I 8 I" J DminieklO TliHF.n.|tiirer. Julieanne. Melera B284 Havana 3-4 l:M%«OOd G Jn3 S 8 S 61 715 F Merimec- S Maricusa. OMall.-y. Wpoorwill 52iiio Havana 3-4 1:21 --hvy 7 ill ti 4 8 h" 57 F Weaver 8 Bavaana, Keatmefe, Tnamma MM4 Jamaica 5 f 1 48%faat 3 M9 I 2 G 4J 6»l T Davies 10 Oretts. Thornhedce. Jama ha Belle 19929 Belmt oi f st 1:07 fast 10 115 4 and 6 S*| T Davies ii L tFantastic. DeW.Bve, C. Fringe FELIX M.. b. g. 3 M 102 By Hessian— Faustina, by Star Shoot. Trainer, U. J. Hak. Owner, H. E. Swan. ."2SI1 Havana andJ f 1 :U-.-.f a si 18 MM I -"■ 8 4 5*1 P. I.ea-l.r 8 Our.la.-k. Sky Ann. Coca tola .■;-..55 Havana 3-4 1:11 net 10 M3 ti I I 8 8*1 C Hirst 7 Peg.Kirea, Heo.CJr., Aato.Red 52613 Havana U f I48%faat I Mil 8 I 7 -p. 8*1 E Panes I Teaca, Plewkixk, our Jack 52510 Havana 3-1 1:14 fast M :4 I 4 4 2»- 5- L !• nman If JakePeld, Prin.F.onoro, Pokeylt. 52450 Havana 3-4 1 :15-.-.fast 50 Iih; 10 8 8 8- 7" J Frateis lo AutoicKed. Julieanne, MolinetO 2327 Havana 51- f 1 :ii!" :,fast 20 p.* 2 4 8 9l 91" J Francis lo Lotta Speed. JoeepklneK., Tosca 52245 Havana 3 4 1 :16 ,3fast 20 105 7 4 ti 61 7 « J Francis s Get Km. Chmle. George C. Jr. 46116 Havana 1-2 48"0fast 8 111 7 6 610 CI A Pickens 7 Panhandler, Vie Munoz. Koeata 45985 Havana 3-8 36%faat 5 113 4 5 4»k 4l,i A Pick.-ns I Panhandler. Dorothy, L. Pointer 159.55 Havana 3-8 88%faal 15 111 1 2 2i ll A Pickens 7 Dorothy. Painter. Vic Munoa HELEN LUCAS, b. f.-3 M 105 By Zeus— Moonshine, by Peep oDay. Trainer. L. Crist. Owner, L. Crist. ":sll Havana ." . t 1 48%faa1 10 1"- I 7 ;- 8* • uMahy 8 OurJack. Shy Aim. Coca Cola .7",il Havana :M 1.1" fast 8-8 :» 1 I 5 J* Jl I. I.-nman 8 Hacchaualian. lyric, Uavniau 12575 Havana 51 f l:SS%taat 6 M I I ti 8*1 4* F Wilson If TheBnajairer, .luiicanne. Melera 52305 Havana 2-4 l:lS%faat 7 K 11 9 7 5J 5« L, Penman 12 Uoiin.lel, Loyalist, Tnty Seven 51911 Havana 5-S 1 :ii.;..-.fast 10 105 4 6 fi 6 CI C CFMahy 8 Perhaps. Plewhigh, BerthaMlail 11788 Havana II f l:M%a8ow s-5 los 2 fi ti C 8* C Cklaky 7 s. Dear. BtkaMialx, CakinOiaab 51GH6 Havana l| f 1 :22-..hvy 10 lo7 7 7 3 35 3» C OMahy 7 Draftsman. It. Flame, Ivthlei-nK LYRIC, ch. c. 3 M 105 By Bard of Hope — Star of Runnymede, by Star Shoot. Trainer. F. A. Herold. Owner. F. A. Hcrold. 52758 Havana 2 I 1:15 l..-i 7 IM 3 II H V B Least. -r 8 If. haualian. HeeLacaa Ka.Mnan .2671 Havana 3-4 1:15-., fast .". Ml 1 I S f 7*5 R Lcast.-r lo Truant. Little I.uss. Lmtna J. 528S1 Havana 1 I 1:14 fast N M12 12 12 12 U»" s Lowe il- Bread Line, Bayeaa, W. Vfeeda "2172 Havana 3-4 1:14 fast M W8 S Pulled up. S Lowe 8 Roeaate, T. Km purer. LottaSfeed 51952 Havana U f I.-88%faat 13 Ml I 6 7 7* 7** R L-caster 11 Chela, Bavaana, Diffidence KMSSBawhj 5; fin i,-uud it i"3 I 2 3 tj ll B Lenaterll Ceareae, Mel. Barana, L. Mui.h-n GEORGE W.. b. c. 3 M 110 By Runnymede— Embla, by Solitaire II. Trainer, M. Seifert. Owner. M. Seifert. I63M Havana 3-4 l:lS%faet M i"i 7 7 8 7* 7 ■■ .1 Pit/. 12 lloiindel. Loyalist. T*aly Bevea .2221 Havana I 1 1 :lti lioo.l 25 Ml 7 I I 7" 7-.l Pitz it Huntre-s. P. Myrtle K.|vei,s,.a I9BH Havana 5-x l:86%gaad •: 113 I I 5 I ,V- ■ Atkinsn :, Draftaaaaa, Perhaps. Ka»h|eenK. 52013 Havana 3 f l:M%fmat 10 MS 3 ti ti ti ti1.! Pitz 7 Mavehoaa. W.Tree, T.Kggirer 51079 Laurel 1 l:4S%faat 35 111 9 9 9 9 ",- 7" A Johnson 9 Louu Ked. Calkd. Zealoua 508O6 Laurel 1 l:4t%faat Mf 110 8 7 7 6 61 6J A Johnsonll Dolly C, Vic, Chow LULLABY, ch. f. 3 M 105 By Handsel— Merry Blue, by Blues. Trainer. I. Acey. Owner. W. Feuchter. -s..l Havana ■■[ I p.-; -last ■. I.r. -. | | ;, ;, - |.- |, ,,,,„,. Julieanne. Ceo. Jr. .lachcan 2754 Havana 3-4 1:1a fast | Ml 7 I ; I f | .- nimt s Ifchanalian. Heleiil.ncas lyric 52813 Havana .". f I n.s .fast | m 4| 7 7 s x s - .1 Dreyer 8 los, i. Plewhigh, Pella M. i . ; Iliur. hi 8-4 i .11., fast .;.; ii: I | M M* 18*» F "Itilettil.". CraaeMrd. Ivnw, Bteaaer S. 5115.; Liitiuiiii H 1 18%ggaaJtl»m M? 7 7 7 S- I" F Wilton U Mertii awWS, lanja, Puulu DARLEY BELLE, b. f. 3 M 105 By Darky Dale— Newhaven II., by Bay Ronald. Trainer. A. Finley. Owner. M. E. Thompson. 52849 Havana 51 f poxc.fast 8 us 3 7 I 4" 4*1 1, Penman 8 grotty, J.OCoanell. 8htysi"irsl -: 52510 Havana 2-4 1:14 fast 10 Bl :i B 1 i« «« A MeKhMn M JakeFeld, Prln.Bonero, PokeyB. 51750 Havana B-8 l:OEafcgood 10 J9 4 B 6 6* .""J J McCoy 7 11. Piatt, T. Seven, .lack Hill 11 61571 Havana B-8 1:11 hw in .97 E 4 4 4- 4» J McCoy I Donhletll., T.Pirate, Hoa.Platt 51524 Havana 5-8 1:06 Blow 15 111 I f. fi •;. 4" J McCoy 7 lrom.Tom, Kot. Speed. H. Minis 1 i 51153 Latonia G . f l:Q9%mud 72 112 M 12 12 12 U» O Stone 12 North Shore, Ionia, lu/.-.P :."7 i. l.aionia 51 f l:08%fast in; 112 :t 10 11 11 11". Stone 11 Donates*, MissFontnlne, MuryG ; 4 ;004 lWre 4 f l*l%hvy SI IM V* G Stone ■ AuntAimie, M.KeKcl.S.tharazade Is ! ASCITTNEY, br. g. 3 M 112 By Lovetie— Miss Rose, by Russell or Winfred. Trainer. O. Rice. Owner, J. S. Watson. E2841 Havana 5J f 1 :OX".-,fast 50 1»2 7 S S 8 8" C Kant, s s Our.l.ok. Sly Ann. Cora Cols B9841 chagrin Ai r.f l :ofi -siow 47 l ir. !■, UndWd E Voormel, Dorothy, Willow brook 50x27 Chagrin Al 5-xi:oi rand 27-M MB v C BflcChie 4 I.u-y Bird, Ret Baa, Voarmel 5MS4 Dorval S-4 Plfi-.fnst 57 Ml 7 7 7 7 7"; II Btearna 7 AuntDeda, M.Migaoa, Orchestra a 59196 Duf*rin Ah 5-X l:02-:,fast 71 ln!i» 7" M Cruise R J. Goodman, l. icli!..-.cn. let Km " 4MM Mewye Ab H lKtlow x7 113 l»» C Hunt 8 Basy Bird, Don. thy, Oar Kate


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921021401/drf1921021401_3_4
Local Identifier: drf1921021401_3_4
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800