Second Race [2nd Tijuana, Daily Racing Form, 1921-04-13

past performance


view raw text

SECOND RACE 5 12 Furlongs 3yearolds and upward Maidens Claiming June 28 1916 105 15 3 118 WOODROSE ch f 3 M 98 98Trainer By Honeywood Rosclawn by Orsini Trainer A E Stokes Owner A E Stokes Stokesr E3539 Tijuana 58 102 fast 20f 02 r t 41 3 3 J Noble 13 S Beach B and Stars PMoody 53393 Tijuana 31 115 fast 23 91 4 3 3l 453 B Parku 8 P Martin HansTopaz Blazer 027Jl Tijuana Gi f l094 fast 135 113 S3 fi Gaugel 12 Channunt Johnl ake TheVamp D2749 Tijuana 34 115 fast 15 98 55J V Parks 9 Aunt Annie Capon Wra Wood 52503 Tijuana 58 l05livy 2310 114 2 t B Haywdl2 Sisterlolly Frivols LitUmper 52400 Tijuana GJ f 100 fast 95 S7 510 P Hum 12 Limerick ShpSiiiirrel BFaust t G2109 Tijuana 6 f 107 fast 7 107 S N Foden S TGoodman BillyLane JIIoshor 52061 Tijuana 58 102 fast 2910 102 2o B MarleUIlS Jack Lee Brolaski Old Squirrel 1 F VIONA LeonidTrainer NAIL ch m 9 M 103 By Chop Suey Seddie King by Leonid Trainer E E Buchanan Owner Kennedy Buchana 3 Tijuana 51 f 108 fast S 103 9 3 3 = i J Noble 14 DrCorbett EugunialC Blazer GS451 Tijuana 51 f lCSfast 27 ICC S G2 33 J Noble 13 KRankin Pittsbtir DrCorbett t 53379 Tijuana 58103 fast23JOf 10S G 10 10 S1 2 J Noble 15 WCDooly BSqnirrel Op Wall i G245G Tijuana 5S I03slop3110f 108 8U P Martinez 9 Camflagell GeoJames Aunts S0778 Juarez 51 f l07fast OS 103 G 23 421 4 H Gibson 9 CTucker TDuncan HTboinpn j 30D72 Juarez JuarezJOHN 58 lOQfast 56 10G 6 4 4 4zi 5 C Hunt C Goggety GrsFavte LitBirdie e JOHN LAKE b c 3 M 100 100W By The Wolf Miss Jean by Dick Welles Trainer W Walker Owner W Walker 534GG Tijuana 34 115 fast 28 ICG 1 1 3 CJ 913 O Willis 10 Tawasentha Aryanna GJames C3450 Tijuana 5 f lCSfast 3710 93 1 3 2 33 4J 13 Parke 12 HansTopaz EugcniaK BVan G3380 Tijuana 51 f l07fast 80 SO 2 3 3 G = C10 H B Bwer 0 Betsinda GrnMint MStatheai G29G8 Tijuana 34 l15fast 215 110 3 o 3 21 2si B Taylor 7 JackLedi SSquirrcl TBaldwiu 52840 Tijuana 51 f lOSfast 21 110 13 13 12 12J121 H B BwerlS WiseJudKc Croupier The Vamp 52791 Tijuana 5J f lC9 fast 9 105 21 E Taylor 12 Charmaiit TheVamp JBaldwin G2C07 Tijuana 5i f 110 slow 153 94 945S S H B Bwerl2 Chrome Ermitana Clover Jnnia GJ503 Tijuana 5S l05hvy 12 102 7 i B Mariellilii SisterPolly Woodrose Frivolous FrivolousBy FIRO b m 5 M 103 103Trainer By Rogon Figent by Hastings HastingsG Trainer C Button Owner C Stitton G3450 Tijuana Gl f lOSfast 4IMO IOC 4 G fii C ° II Jones 12 HansTopaz KngeitinK BVan G225S Tijuana 1 l42fast S 110 911 A Zeigler 12 Gila T F McMahon Blazer G210S Tijuana 51 f l07fast 2Gf 111 542 A Xeigler 10 Itiposta Cover Up Irish Daisy G1S79 Tijuana 53 l00fast lOOOf 110 G 3 A Xeigler 10 DeLaml OlaLee ClaudeWeaver G1S3S Tijuana 5S l01V fast 15 111 S A Zeieler S Cdelier War Winner Sea Way WayBy F G CORLEY br li 5 M 105 105Trainer By Jack Atkin Eglantine by Martinet Trainer J Curl Owner J Curl 52523 Tijuana 5 f 108 fast 275 103 11 11G3451 9 0i 9 4 O Willis 14 DrCorbett EiiRcniaK VnaNail G3451 Tijuana 51 f lOSfast 32 113 3 3ICOOS 4 C1 7 M Buxton 13 KUaiikin PitlsburK VionaNail ICOOS Tijuana 4i f 54fast 215 108 7 7C1747 8 7 715 W Gargan 8 Kiposta CAComkey Lit Jake C1747 Tijuana 12 4Sfast 13C 109 1094SCOC 719 A Zeigler 7 cutter Jot Blair Apropos 4SCOC Latonla 34 110 slow 90 109 8 7 8 85 II Kins S L Luxury SwGlance Converse NEBRASKA LAD b c 3 M 02 By David Tenny Nebraska Lass by Highland Lad KayGS523 Trainer LadTrainer J Bishop Owner Bishop Do Kay GS523 Tijuana 51 f 1OS fast I2f 97 12 12 10 10 A Gantnerl4 DrCorbott EtigeniaK VnaXail G3450 VnaXailG3450 Tijuana 51 f lOSfast 40 105 9 877 = S1 O Willis 12 HansTopaz EugenialC BVan BLAZER rn f 4 M 107 107Owner By Prince Ahmed Cartier by McCarter Owner W Akers 53523 Tijuana 51 f 108 fast 12f 107 2 3 3 41 4 K Taylor 14 DrCorbett EuucniaK VnaXail 53414 Tijuana 34 l144 fast 7 110 C CGKJU3 4 5 71 12 G Ycargin 12 MIlmann Mkin II L Hgan GKJU3 Tijuana 34 115 fast 9 101 1 1G3347 1 2 2J 3 = 2 G Yeargin S PMartin HansTopaz Wdrose G3347 Tijuana ImOy 147 fast 22f 101 4 4G3334 3 7 10 10 1010 G Yeargin 10 Dickie W Humma Cobrita G3334 Tjjuana 1 l42fast C 10L 1 1G2G27 11 1 C1 71S G Yeargin S BtlsyBird Czardom PatsjMack G2G27 Tijuana Gi f l09 slow 22 102 102TOY 98i G Yeargin 11 ApJack ColMatt JJMurdock JJMurdockBy TOY ALONG b g 4 M 99 99Trainer By Luke McLuke Helen Connelly by Uncommon Trainer W C Weant Owner W Weant Weant9IS C20S2 Tijuana f I07fast 94 107 107niSOS 9IS F Chiavtall Lobelia VWolles Hgans Heir niSOS Tijuana Im70y l47fast 21 101 C = B Fator 8 IMxnh TokMarch JudgeDavid 51742 Tijuana 58 l02fast 5 107 107MCS2 GSA F Chlavtal2 Turnette Hoover Isphain MCS2 Tijuana 5J f l0J fast 11 lf7 lf7G1G02 C7 P Chlavtal2 NlWitwer Velvet IrishDaisj G1G02 Tijuana 34 lirHfast 39 107 G4i G YearKin 8 Deckhand Ike Mills Chandelier 51505 Tijuana 34 11C fast 27 107 S F Chiavtal2 Lewisl PneeDonijlas Honolulu BLACK SPRAY blk c 1 M 107 By Shooting Spray Kate Kearney by Sam Corey Trainer CoreyTrainer A W Hoffman Owner E Valdez VnaXailCi487 3523 Tijuana 5 f 108 fast 12f 107 C G G C C7 J Majestic 14 DrCorbett EngenlalC VnaXail Ci487 Tijuana 4 f 5H fast 100 107 10 10 10 10 1092 B Josiah 15 Mylteigcl HarryD Toonibeola BSquirrclG3451 6345C Toonibeola6345C Tijuana 5S 02 4faKt 24f 115 11 11 123 12 A Xei ier 14 PIayne MDunbar BSquirrcl G3451 Tijuana 51 f lOSfast 7f 115 4 28 91 131 O Willis 13 KItnnkln Pittsburg VionaNail 53320 Tijuana 51 f lOSfast 307 103 3 11 Gl 9s J Majestic 15 GMinard Toreador PegMartin PegMartinJOE JOE UNDERWOOD ThicketTrainer ch g 3 97 By ITlammarion Mabel May by Thicket Trainer E Dwyer Owner P Dwyer 53523 Tijuana 51 f 108 fast 73 i 7 S 4 S S S = II B Bwerll DrCorbett KiigcnlnK VnaXail VnaXailLOUISES LOUISES LAST b m 6 M 103 By St Marine Louise Wood by King Eric EricTrainer Trainer F Melvin Owner Melvin Glassco clc clcG2G2S G2G2S Tijuana 51 f 109 slow 14f 109 11 O Willis 12 PrinDouglas AnStar EdLeVan 52544 Tijuana 51 f 111 mud 38f lOfi 11 D Powell 11 J Uoshor Lavasa Perfect Day DayESTHER ESTHER L ch m 13 M 103 By Thicket Flossie A by W J Bryan Trainer BryanTrainer J E Harrison Owner L Lansom 53457 Tijuana Im70y 147 fast 2CO 10 S S S 7 7l S H Jones S Zetetic Czardom Tours 53407 Tijuana 58102 fast 2Gf 10012 12 9 S2 7 E Josiah 13 Lantern Letty Bee CalCtirn 52321 Tijuana 34115 fast 8f 10713 15 15 15 14 T Kindle 15 Kof Pythias Kosellis Lantern 52193 Tijuana 1 18 l54fefast i3 107 I13 J Shilling 7 Mike Daly Baby Sister lllulu lllulu51U 51U Tijuana 1 1S 150 fast 112f 109 9 J Shilling 11 Zamloch Al Wick Mont Belle BelleoOSS oOSS Tijuana 1 l41fast 75f 108 S10 J Shilling 11 PerLady lteDrapeau MnGirl 51978 Tijuana 58 l01ifast 13f 109 7 J Shilling 12 Stanley H Mistake Maud M MB1782 B1782 Tijuana 58102 fast 15f 108 7 1 J Shilling li Irish Daisy Josenia CloverInnia CloverInniaG1G95 G1G95 Tijuana 51 f l09faat 109 10 S 3 J Shilling 10 Black Wing DoraStar M Fuller FullerLITTLE LITTLE CONNIE b m 8 K 108 By First Chip Connie Rogers by Bob Carter CarterTrainer Trainer T R White Owner C Burke 53525 Tijuana 58 l01fast 40 109 S S S Si S 2 II nettig 0 HazolDale CaUiirn Mannikinll 53407 Tijuona 5S 102 fast Cf 113 7 33 7 S10 T McCullil3 Lantern Letty llee Cal Cum ROYAL KenilworthTrainer IRISH ch h 6 M 108 By Tuscan Mary Dees by Kenilworth Trainer W A MacKenzie Owner I Rico Lassie5S4 3477 Tijuana 34 l14fast IGf 11G 13 13 13 13 13 = 3 A Zolgler 14 Capers Cdbalt York Lassie 5S4 0 Tijunna 51 f lOSfast 19f 111 G 9 S4 7 J IItamerl2 HansTopaz EnseniaK BVan BVan5S405 5S405 Tijuana Im70y 147 fast 23f 111101212 12 112 12 J H1 tamer 14 Runccft LOrphan ChatCourt 533G1 ChatCourt533G1 Tijuana 1 l43 fast 21f 119 4 3 8 7 71 SJ J Htamer 12 Helman LitOrplian YkLassie 53333 Tijuana 34 l14fast 34f 10S 10 9 9 91 laZ J Htamer 13 Striker Diensro Miss Dunbar DunbarUNDERBRUSH UNDERBRUSH WawekusTrainer ch g 9 M llO By Thicket Maudie R by Wawekus Trainer E P Brown Owner Gorley Brown BrownrS525 rS525 Tijuana 5S l01fast 33 110 9 7 7 71 9 C Brown 0 IlazolDale CalCnrn Mannikinll 51C72 Mannikinll51C72 Tijuana 5S 103 fast 59 114 S 2 J Robfson 8 Kiposta II Valley JlJnmes


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921041301/drf1921041301_5_3
Local Identifier: drf1921041301_5_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800