Havana Entries and Past Performances for Friday, March 24, Daily Racing Form, 1922-03-24

entry


view raw text

HAVANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR FRIDAY, MARCH 24 WKATHER CLEAR I TRACK PAST. I Raring ptarts lit 2:30 p. m. Chicago time 1:57. fej Superior mud runner. X Good niud runner. «H Fair mud runner. ..Mi Maidens. "Apprentice allowance, li Blinker*. First Race — 3-4 Mile. Purse 00. t-jrc«r-oMa. MiMrw Claiming. Track recart: Jaa. B, MSB -1:11 I MB. Todays Ind. Horse. Wt. Rec. A.Wt.Han. 00031* *N:ioi.ii K 94 1 : 1 1; -. Mtxns MMS *CaaUk UM 1:18% 1W . 7_o I 00789 •Fasen.la IW 1:11% 10.s..71o 00934 Tag Day ltB l:17.-.s LttX7lS SQBM llfi-v.s Pet H 1:17% 103.710 I 50407 Spirit lake MS.. 718 1 BOTH *UliM rraalaad . . .MS 1:10% WXW CMOS lis.ui Btefaao MI1:M 11SXMB • 80871 Bajrcaaatl IkfiWMj 11T 111 US. .MO • Ssecond Race — 3-4 Mile. Pane |TM. i yaat ■Mi ami upward. Claiming. Track reeara: tea. ft, MSB- 1:11— «v- UH | 00033* QraUw MB1:1S% 4 105x72:. I 0800B M.-.S.... r IM1:M I KM. .TM mrxa bWkeOa of chance 1 106X715 • SIMM Burkadcr 110 1:13% 0 110-.719 • BUC71 biiK Bauairar MS I:1S% 4 112x?lfi MMC I.Polar Cub M 1:12% .". 112X710 1 MMcii.Coiden Red IM 1:14% 7 i09X7io [ MfSl bClarfc M 112 1:1S% 12 114x710 IS0828 Norma J 104 1:14 4 110 BMfS* blUa* Worih 115 1:14 II 1120700 0O970 Nullum M 113 1:15 4 MB.. MB BBBB1 Mike IIS 1:13 Hi 8 111X700 Third Race — 6 1-2 Furlonss. Purse 00. 3-vear-olds. Chaining. Track mhsS: tea. 24. 191 7 — i:0r,i.-,— 5— 102. «;-»,7i Tac Manageress ..MBl;Sf% MBX7M OMSS •Manimre 99 1:07-, 102. .720 j •SMS* Svviftflricket MS 1:0s.-, ISSXTM [ 50977*bltu.kiiighum MB 1:07-.-, 103x715 J OOBTT* Mad Nell 00 1 : 7 •"•.-. 11MI. .710 . ISMSli ".M..11 Winks M 1:07% KM1X710 BBBTI I.Awi.ing MS 1:07--. 1SS..7SB 00751 Tatting MS 1:11 10.".. .70t Fourth Race — 3-4 Kile. Pant, 00. fl year-olds and upwanl. Claiming. Track record: Jan. S, ISM 1:11 S MS. t0os74l»l«APPR0VAL 10:5 1:13., 7 105x72.-. ". OBSTS Reliability 107 1:13.-. 3 99X715 i BBTtt •BOM Sinner 1111:11% ..111x715 ". I I 1 • • I • • 1 [ j [ J . ". i ". C.08.-3S Plus lltra Ill l:U% 4 108X71". SMSS* ■OaMaa Gaaaca ...114 1:12% § nw 7M , SMM Bd Paul—a 110 1:12% 8 107x710 SMM flatcalaaa MS 1:U% t MSxTtCi BMM »Bennotit 101 l:13"r, 4 MB. .MS Fifth Race — 1 Mile and 50 Yards. Purse .00. 3 year old and upward. Claiming. Track record: March 5. 191* -1:41— ." 117. 1 SMM l.rair Lassie 4 104.. 725 MMS ItKeltoi Mi SS 1:45% 3 91X720 MMS l.erretta MS 1:M% 4 107. 715 00934- Frank Burke 114 1:45 7 112x715 Coin."!" Klv 5 115X715 C,is93 Fair and Warmer. 111 1:44% f 110X710 SMTl aPlaataiaSa 101 1:43-.-. S UBxTIS SMM Sir Adsum Ml ...108 1:45% 7 115x705 MS78 Dinty Moore 5 115x705 SM78 Oiiaaallaa Mi .. 4 kki..7oo SMM bNavajo M 105 1:44% 4 105x7M 80079 l.l.iii ley Ml MS 1:49-, 5 MS. .7M ,0914 Kairlv 109 1:44.. 11 1L207OO SMM First Troop CM. ..MS 1:40% 7 115.. 700 Sixth Race— 1 1-16 Miles. Purse 00. I yea 11, 1. Is and upward. Claiming. Track raeavi: tea. 3. I9is — 1:44% — S— 02. MS77 Caimito » 102. .725 SMM Sate 95 1:45 % 0 103.720 SMM* *Bill Ilnnl-y M 1:40% 7 10.ix715 MOSS* Hush 104 1:45"- 5 10.;. .715 SMM M. c. Maaa no 1:47-:. 9 MO x 715 BMSS •liSunnv Hill MS l:4S% 7 100X715 .0981 Kigodon 98 1 :54-.s I 97 . .710 SMM »Miss Hope 3 87.71.. 00970 l.Kavensea 100 1:48% 5 10s. 705 SMM *Toy Along KX5 1 :9S% 5 103. .700 SMM *i;uardsman US 1:50 -5 7 103.. 700 Seventh Race — 1 Mile. Purse 00. 4-year-olds and upward. Claiming. Track record: March 23, 1919— 1 :3s...— 0— MS. 60955 »Maai 108 1:41 8 1109720 00420 *bPii rock 110 1:40% 0 103x720 SSMB Maysville MS 1:00% 4 101.. 715 MMS •Harlock 107 1:39 7 110:0:718 00979 bMolinero 10S l:08ai 4 104.. 715 8M0t**aHaiaa 110 1:40% 0 MS. .710 00994 l.Maiv F.rb M 1:42% 4 99X710 50950- •Poilu 108 1:39% 15 110X710 SMM Taraaf 103 1 :40% 4 1Mc700 509.80 CMacotaasaa 95 1:41 4 1MX7O0 SMM *Twentv Seven MS 1:41% 8 103:;: 700


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922032401/drf1922032401_4_1
Local Identifier: drf1922032401_4_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800