Third Race [3rd Jacksonville, Daily Racing Form, 1910-04-12

past performance


view raw text

THIRD RACE — I Mile. 4-year-olds and upward. Selling. 88880—1:38 I U2. FIRST PREMIUM, ch. h. 7 115 By Gorman— Premium M. Foley, s-v,; JkviM • 1 l-M 1:49; fast 1 114 « 5 3 1 2 21 J Deavpt v- IVmpter. Sandpiper. l*ear]I*oint. KWC3 Jkville Im70y 1:441 faat 4 120 5 :: 1 I 2- B*f Troxler so. Jubilee. M. Cifr. M. Alsot. KK739 Jkvllle I l-M 1:171 faat 13-5 112 14 4 4 ::- 2" .1 Keid 8 Sticker, Ten Faces. CoL Jot. 88708 Jkville ImTOy 1:461 faat 7 144 6 2 2 1 2 14 Mr Allen i Bio J ramie. Btbea, Paeoaaakc. smm Jacksville 7-S 1:2C| fast 12-5 ley 7 5 I :; 4« 4*1 J Bald 11 D.Bultman. Tosaaa d*Or, F. Heart 88595 Jacksville :. I 1:12| fast 4 E 112 3 7 4 Sl ::" Nicol 1 » D. Stafford. Horace B.. Fiarnev. ■ 1 lacksville 3 I 1:121 fast fl US I fl t. «•■ 6* Ni«oi IO SCkeOnt. J.Cabtalaa. K.Avdate. B7584 Jacksville 1 1:41ft fast 1 114 3 U 11 8 S* ¥ V Fo.vcrs 12 Skyo. Endytoion. Killiecratikie. «;ATIEN LASS. br. f. 4 106 By St. Gatien — Braw Lass fC. Reed. 8s I Jkville 1 1 1« 1:48? fast 12 ill 18 8 4 43 4 .. .1 WUaon 8 Pir.Diana,* JackRIjfht. Maxlmma 88764 Jacksville 7-8 171 fast 7 M4 I 7 7 7 .". ■ V . .1 WBsoa 8 AuntKate. Aphrodite. M.Herbert BS734 Jacksville o4 :: fast M I 1 M IS N M* 7T .1 Henrv 11 KiameshalL. Firm. lull. Juggins 8*710 Jkville 1 1 -IB 1 :47s fast 50 M 4 6 5 6 5* 4 T Koemer B faaaa, Golconda, Fllall. 8SC16 Jackvill 1 i 4 .: 08 faat 20 115 :j 4 E 4 3. 4r F Jackson 7 SirCateshv. Bar. Scott. Oroonoka. BS5W Jacks vi lb 7 - 1:281 fast M M 2 11 It 12 9 l*J A I.ang 14 Toison dOr. Bilverine, Dander. lack ville 7-S 1:35 hvy 15 10415 3 4 4 3-" 4-;. S Davis 11 Havre, Silverine. Fore Guard. THE MACKINTOSH, b. c, 4 lOs" Bv Den Orsino— Adelait.e Lawndale Stablei. BV5b« Ja I 1:281 tas4 75 KM li 11 4 13 11 M*j Pabna 14 Toiaaa dor. Silverine. DaaaVr. Kh23S Jacksville 7 8 1 :.;5 hvy 25 102 10 M IS 11 9 7*1 Loo.dl 11 Havre. Silverine. Fore ouar.l. Jkville lin7 iv l:4Sf hvy M M 2 5 0 7 7 V* Hannaa 8 Ardri, Cablegram. Barry Scott. Jkville lm7 v 1:4*1 slow 15 M S 7 7 S I s •,.! iii I I 8 FstPerp. Cablegram. Admonitor B6W5 Jackaville Vi SI alow 20 KM 13 11 11 11 H- »"tPalms IS Skyo. Critic. Alloaby. 87975 Ja ksville 511 1:16 hvy M 104 I 9 I I 6*1 J Beid 10 LaSalle. HaroldJanior, Cartilage B77M Jacksville 8-4 1:141 List 50 M S 7 fi fl* fl1 .1 Henry 8 T.McGrath. Abrasion. Grenade. BBSS JackavlUe Eft f 1:111 hvy M M 5 4 3 B*l 1" J Henry 11 Kuslaciau. Schleswig. Oiseau. FLARNF.Y. br. m. 5 105 By Greer.an— Zig Zsg CF. J. Pens. 1 lie Iiu7«j I Ml faat n lie S 5 5 5 ::• _•■ i Henry IJ lini. Virginia Maid. Mozart. S87S4 Ja ksvilh i I 1:131 fas -: 91 1 I I 6* " l Henry 8 May Luiz. Sallv Preston. Chilla 8*7fl Jacks vilb 7- 1:271 faat 4 107 7 fl 5 4 I ;• Brannon 8 AnntKate, Aphrodite, M.ilerbert • : • lacksville 7-S 1:271 faat 50 M :: 7 7 s I *• ,1 .|,,,r n Plate, Console. Spanish Prince. RK5!t5 js ksville S-4 1:121 faat 25 1 s: 9 I f 4*4 Oberi IO D.Stafford. HoraceB., F.Premlmn lacksville 61 f 1:211 fast A. l«fl 1 4 2 lak Jift Oberl ID Comiilienno. Mozart. Coquet a. 12 Jkville in.7«iy 1:461 fast 2SB M fl7 7 7 7 77 M Henry !» Btbon. Hans. Dearoaweta, BMM Jacksville 7-a 1:2*4 fast M M 4 fl fl fi fl BiOkerl 0 Gold Du f. critic. Dander. RED DOE. b. f. 4 105 Bv Planudes— Satiefv A. P. Dovd. - Pkville Im7«j !:;fl:ii"-t 15 MS 9 11 11 9 li- 7-,l Henry FJ Finn. Flamcy. Virginia Maki. 8K543 Jkvill Imiiv 1:451 fast 9 M I fl • fl v: .".- .1 li ary 8 Bon. Bard. JobnCarroU, Sandpiper RS31 ■ Ja k* ill-- 7 S 1:281 fast in 106 11 10 9 S 7" 5° S Davis 11 Toiena dOr, Silverine, Dander. I-*!K9 Jacksville 7-S 1*1 slow S h4 7 B 7 7 71 B»* 8 Davis 11 Tivolini. Miss Herbert. Havre. .Iik.--. ill.- 7-8 1:*1 slow 7 1 4 fl 4 E fl B" 7;;s Davis 15 Sl.vo. Critic-. Allonhv. 86989 Jacksville 2 4 117 goods 109 5 7 3 I* laa Goldstein 13 San. Hill. Greenbridge, Mektdeoa 1 Pimlico 3-4 1:141 fast M M 3 1 fl S» 5 iMullig-in Jacobite. Spellbnand. La Salle. BMM Pi mil » 3-4 1:M| fast 7 107 6 I 5 41 C,*i C Grand Everard. llea-CTrosScaddra. O.iu-tos. PELLEAS, ch. g. 4 105 Bv St. Gatien— Bellane W. L. Williams. S8S13 lack ville 1 1 « 1:541 fast M M 7 fl 5 fl 7 7!7,.l Henry 8 Varna. Qaagga. St. Mario. 8*7:t Jkville 1 1-1S 1:471 fast M M 3 B 7 S K "-.llanaan H Oheron. Boseboro. Hooray. "-v" : .1.1 k- ille 7-8 1:261 fast !" 105 1 J • 11 I01 10*JKohn 11 D.Bultm in. Tci-.-n dOr, 1-Mb art 8S6U Jacksville 3-4 1:121 fast M 117 9 s 11 11 lF.Koi.n 11 JaneSwift. TollBox, I. Bultmaa KS5S .1 k-ill. 1 1-lC 1 4BJ rast i«si 103 fl C 7 7 7 7*iPlosa 7 Ardri, Hans, otilo. KK43 Jl - lb lini. l:45| fast 20 106 6 8 S S 8 8-7 IM.-s B B -n. Bard. JolmCarrolI. Sandripef 88272 Juarez :;1 1:14 fast 7 M ! 1 I I ti-.ri-s 0 HidderHand. Itnhlola. T.Franks. 1 l.li fast 8-5 M 6211 *■] *■ G Gamer : M.VigBant. r.ofCastiie.T J31icke HURLOCK. b. f. 4 106 • By Sempronius— WWrHriai Mrs. W. W. Miller. 8*s S Jkville Im7 ij 1 : 46? fast 50 106 10 7 9 H K ft 8IJJ Adams 12 Firm. Klarnev. Virginia Mad. 1*722 Jkville 1 1 M 1:471 fast MS 107 7 fl 5 fl 7= 7lxlKohn 8 Matron. Roseharo. Hooray. 8N882 Ikvllle 1 1 IS 1:17 fast V* V~ B fl fl s s s-" Kohti 8 Descomneta, Boseboro. Bon. Bard SCSI Jacksville 7-S 171 fast H M BMM M M M**ftP Jackaan 10 Fond Heart. Slcv... Comedienae. BMSS Tampa 3-4 1:181 slow 1 M E fl fi :". I" F Jackson IO Occidental. Xianti-. tfne down. BS463 Tampa 5ft f 1:12ft slow 2 M E 5 S B Sl E M thews 7 Ram. Corona. Occidental. DalsyB BS42S raasan 1 I: Ml sew 10 ME 8 I 2 21 SJ !•: M*fbewa R Nat. Bnmppo. LightBlu-. Tackle «*3 Tamm 1 1 1-1 1 .554 mud 12 105 4 111 fi- fi-:F MMo-ws 7 W.l.a.i. L.C.-o atiagli. "termand QUEEN LEAD. b. Ba, 5 110 By Plaudit— Wy, tie Harknr so A. L. Holder. .. 1 I" ill Im70j 1:443 fa-t IS 1 1» 2 fl s 10 •. ipm 11. mii-a 12 Firm. Plamry. Vhvinia Mai.l. v ill l tvlll. ; l 11 I good SS f 9 9 it 9 i :■-■. Howard . G.JnbUee. 1 ■ 01 ■■ Guard. Woout«»ne 88237 Jkville Im70y 1 511 Rrj M in". BBS I I If JJ Deanlsoa H Pvcomoke. Qnagga, GrcatJuwilci- Jkviile 1 i.7 -v 1:48] slow 5 H4 2 5 5 5 4 S*l 9 I avis Q R.ofBiclmVond. Elgin, Silverine. S77SS Tarnpa ImTOj 1:82 slow SJ M 4 3 3 3 2- U .1 Denntson 0 BcO.Queen, PFleaber, Dnnvegan fe7175 Tampa H 1:20J slow ? Vfi I q fi M 1"" Jas Carrolllo Frauklatum, PfJ/a/B,, touttssor,


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1910041201/drf1910041201_5_3
Local Identifier: drf1910041201_5_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800