3rd Race [3rd Akron, Daily Racing Form, 1926-04-29

past performance


view raw text

jJ[*Q LvSlCG •* *- Ft*rloiiB;«. S-jcnr-olds ami upward. laiming. Index Of. DivTimo Tv. Odd- Wt.St. *, Str.Fin. lackey Started Ord« r of Finish HELEN MAJOR ch. m. 7 111 By Harrigan— Mazonia. by Mazagan. Trainer. L. Pierce. Owner. Mrs. J. Nightingale. Breeder B. A. Jones. 00794 Htn Hjf 1:88*4*1 •" • Ml T. .". 4 I •_•! I Smith 9 Col Tat HH.Noko Mv.WMDeart 1U 00752 Hta .".;. f iil.hy p; no 3 1 P _•- WTaylw 7 P. t. ii..- - liJ.ILigliie llSXarraa* Ml 0008? Htn :-s 1 :v.liy 1. 5 111 I 7 Pf 8*1 C E Allen !• Padlock 1 IS.Latta MB, Vodka Ml 00426 Mob al.."-S 1 • - liy 18-.". 110 I I P 3- K Mur] !iy ■ l -t»r Krii-h 102. Million 116. Kill, n 1 IS Olin.i Miil ali5-M« liy 4-. IM 3 - li PI H Zander 7 Knli u 1 IS, Nortlii ■rnSt.ii 1 13. Col .Taj lor 1 1 1 NtnMrt ah--s i "i:.-.hy | no | | 2 J 21 L Ifiwi S Mill— ll~ .UtflePal HS.Mtr»Ka« IM OOl.Vi Moli al»-S ! ..:.hv 5 1" IM 4 1 1 1 II Zander B Horiiga 1 lO.ltliicltrush 113 .TomMi. k- 1 1 5 00 1 OK Mob ah", - 1 "2 in 10 113 1 4 4 = 1 4- H Zander ■ HatTJ M 1 IS.Scrvitor I lS.FrkSnu rati -r 1 IS 97218 «ol Hjfl:H liy 7i 102 S I 4*1 4;i .1 Logan § Sil. iitL:ll;an 114;. Servitor l.ivliina 107 I111IC4 5. f 1:21-. hy *g 101 "3 2" P W Murphy ■ Salvage lOS.LjdiaDrcw IM.PrayAaa M US APRES MOI. eh. f. 3 107 By Tea Caddy— Mist Finn, by The Finn. Trainer. B. F. McClain. Jr. Owner. B. F. McClain. Breeder. W. A. Shea 01056 Ak n . f 1 l--.-.g-l N ,v - I P :rl O Mllff 1 Sall.i.Ioii.s 107. Cass ins 112. M? Kiddy MS 01014 Akn if 1:12 si M H I I 1*1 A MaatMM 9 Zt I KG.Hopaloiig 100. Froth KM 00821 Htn 5-8 1:0! ft 11 91 4 5 51! .".! Mum 0 Pueblo HH.KnotCrass niO.LadyOxfd 107 00771 Htn .". S l:-MC.sl _ 1 ". M 1111 3= O Mazoue B Mmffil 11 l.Dr F T Anis lOs.T.Mk- Ml 00714 Htn f, -S 1 :ii !« shy 4 S9 1 1 1" llO Mazoue I MaryC. IIO.McIvina IM.CM.Pal Mi 00596 Htn : : *• 1 :02«41* 7 0 9S 2 2 2= 3J D Smith 7 LberJat k 1 13. T. II. Kv ritt lULKaka 1 IS 0054C Htn f. S 1 : B g.l 1 96 5 2 3= 4s O Mazoue S KCkArt lllL.Oxf.l 111. Or KTAams MS oo506iitn f. s l 0_*andsi 13 98 2 2 1= 2s M Mazoue S OMTaa 1M.1 Mill laaaai i MS.l alia IM 99971 J.P |fl.-«B%fl 44 Id 3 5 SMF Matmilel2 Silonc lo-LJimnii.Tritiz 109. Hotter, up KH NECKLACE, b. m. 5 M 106 By Transvaal— Pearl III., by Flint Rock. Trainer. V. Cloud. Owner. Oklahoma Stable. Breeder. Morris and Walrien. 00025 Akn 5 . f 1 :1" "-It 17 H7 4 1 li I V HaussT N Orm7.1eigh.Htp.|«lt,.n HI0. Warldo! 1 1 1 00673 Oil andi f l:12*vd 17 106 k 8 8*1 8" JH I. White !l Col.luam 1 10..limlla:s I Ml nianlllga 111 00045 Orl . f 1 :!.•. -.hy I 10:". 6 6 6»6"W Murphy S WeeT dler 107. ShineOn 1 12.1 ve. Star MB BS ISS Hav 2-4 1:H l.y 4 MB 5 7 1-- " I Cogan S Koglardoii 1 HI.Lagt.oii 102.KiiiTinTin 105 00013 ll.iv ;,jf!.» ft ; li IM 7 0 7»2 73 A Pickens 11 KinTin Tin KG.Mieiix 101 .Chimin 110 ACQUITTED, b. g. 5 108 By Trial by Jury— Virginia Hope, by Mint. Trainer. J. Bulmer. Owner. J. Bulmer. Breeder. J. A. Dennis. 01058 Akn .111:11 g.l 16 10214 4 3« 54 W Kaunser S KzaP.rn lOG.J.G.ltkel 1 12 .M.nnSeth Ml 00045 Akn l V--JX 12 Ml .". 4 31 4J.I .leffri.s 7 "..t tacr lON.Warldol 101. lit ona waj W 00007 Hav .".-si:02 ft 10 MS 6 € ti:16*l YV Imig 11 Shindy 1 12.Mi-mpIiis 1 12.Kv.-Fo 107 90077 Hav .-Sldlft f. 103 7 7 fi" 7"0 Moiton S MuyoK. 101.JoliliA.S -olt.lr.1 14Na|KKi 1 14 9002K Hav "ifl:10%-« l 2 107 1 7 7=7-"M Skyini S Sliiudy 1 12.Slarjro 101 Iilad.s 107 98i0 ; Hav ai f l:0S«-isl 6 112 6 7 B** S*» C Iinon S Hon Time 1 ll.Andrt-vitu 00. First Light 102 BILLY DOW. b. g. 3 M 104 By Billy Hillis— Gold Water, by Water Lake. Trainer, E. E. Bterrett. Owier. E. E. Sterrett. Breeder. N. Thompson. 01084 Akn I-S 1 X ft 75 99 3 2 3-J 3=J A l,-i Rrass 0 llansvaal OO.lIoo.lkvir 102.MadFire 107 01015 Akn Ci f 1 :2V»ts] B 9017 ! 9-1 9=» K lrgras 9 Cottager 1 11. Slid. Crass 1 ll.trv!„fe 05 OOOSSHtn i|fl:M|ai II 10 l 0 ". 7fi 71- .1 Dolin 7 Crt« lltoy lori.Harlaglit 10li. HlueBrli 110 00125 Moh ah.". -S 1:07-.-.hy M 107 I I 2- 3;i .1 Dolin 5 Shuffle lltl.M yConnors 102. KagsAndn 102 00235 Moli |M| l-flTlllj 20 IM 7 6 6»J 6" I. Neai 7 I.terltrusli 110. IM-Crado 1 14. Shuffle 114 00154 Moh ah i-i 146 hv 13 111 3 3 F V* L Neal 7 1-ingSyiie 1 lO.MissAji 11". Crn ions 10S 97007 Las M 1 -oHsft 16 102 ;"• S Holicko C Hag King 101, MissKugue KKl.Samp. Cat 100 AC0UCHLA II . b. g. 10 108 By Irish Lad— MintberU. by Minting. Trainer. M. J. Lacev. Owner K. J. Lacey. Bred in Fiance, by H. B. Durvea. 01056 Akn .".-I f l.liKl -•"• 112 10 9 OMO-H Parttaa 10 Saliy.lones 107. Cassias 1 12. ApnsMoi 08 00101 Hav 5ifl:08 ft ."• MS 2 1 l« 2 PCogan 1 Smudge OS.Corenne 90,Br"getOir««ly 103 00009 Hav 5-S 1 :02 ft 4 107 9 9 9" 9" P Cngan S Lit. Hn k 108.1. j New town 102. Davelle 09 09959 Hav f.1 f 1 :10sl 8 115 9 11 10"»10,: A Collins 12 Supanna 105. Up of tlieNtli 1 15.1"ka«* 1 10 09883 Hat :: 4 1 IJV 5 IM 7 3 37 7 « A Collins I Lagoon 103.Vir.Morw 07. AlrsS light MS 99749 ll.it B-S14S ft 4 110 1 S Zi Zl 1* Coan 10 MayoH. 1 lO.llughie 1 10.Virginia.Mors - 1 12 ATTOO. b. g. 7 113 By Hesperus — Simonda, by St. ATonicus. Trainer, C. W. Ross. Owner. C. Maulding. Breeder. A. K. Macomber 9K637 Hav 51 f l:07V.ft 1 110 3 K B»» S* Q M.Cin isl2 WinningP.ird 1 12. Froth 1 10. Davelle 1 10 08027 Hav K| f 1 :os*K,i 4 107 1 4 a0 ..-J W Smith 7 Mahal.v 102. Star ofKve 101 Froth 105 97770 Hav .".. f 1 :«. 2 HS 6 .". 3J V% L C.eving 12 Lady lone 1 12.Hurgo i;e lC4.Va«ona lof, 97264 IM .",. fl:07ft 18 10S 4 C F*| SH L Geving X Kgi- 108. M. llarx ■ 100. Sent. Tommie 1 13 94191* K.I 2 4 1:15 si 6 107 3 7 9" ?J L loving 12 Lavinin 107J.K. tidall 100.Mul.il.er 107» 06108 II 1 1 .47-Vhy 27 Ml 1 6 OliL Cevins 7 Hnilo 105.lloll« Ho 10S Hnjah 1 M LITTLE ROMPER, br. g. 8 113 By Don Johnson— La Veita. by Kingston. Trainer. J. S. Baldwin. Owner. J. 8. Ba dwin. Breeder. H. Dewolf. 01 I 18 Akn 51 f 1 14 M 7-5 113 I .r. f.-J ."."• F Hooker 10 Uuiet MS,Daak] Hello MSJ iml aisy 112 00706 Htn f. 1 13 ft S i]J 4 2 4-1 4; C B Allen t! AirMail !W. Mel vina 1 10. Tlioinasli.-itt 107 00573 Htn ;.J f 1 :ll*4hr 11-S 1 3 I I H |a J Dolin B Mov InSoth 102. Futon 1 13. My Hiddy 104 00728 Htn ,".i f 1:12hy 7- i MB I i l«| 6«i Dolin «• Latta Ml, Orplielin 113.1 Jidylono ION 01083 Htn r.-S 1 :••:■ ■•■ l 17 .". 10". Left at post. 7 Wehh 8 Harry H. 100. Futon 1 14. Miriam Wood 107 00624 Hta _. s i in-, si lid HUB 3 3j 2* G Webb 1 laalaMiMi IM.SaatBflrt 111 l*aaar Mt| O055O lltn I tl-TTUrd M-S 109 1 1 P 2n* r, Wehh 7 M. Hiddy 103. Fame 1 14.1oiitostslJlst 1 12 0050G lltn .. s 1 CVsl 2 10S C 3 2 2; Q Wel.b 7 Stap. Stride 109. Garish OS. T.ll Kv ritt 100 ALICE ATKIN. b. ni. 8 106 By Jack Atkin— lady CHara, by Requital. Trainer. T. E. Buell. Owner. T. E. Buell. Breeder. 0. H. Ciienault. 00618 itl U f 1 "lfltl y 105 S 7 S S- V Kausser S Quiet 107..SirGlen 107 .QuoU MB 00537 il ,r.4fl:12 ft 44 Mi 7 f, P 7»3 AV Kaussei 7 Woo lodr 10«. ;siel. lOS.Hho kF May KK5 00418 Hi 5-Sl:0a*4fl 22 101 4 I 4:i4iW Raussei ! lYaBCSC 103.Smaokovor 00 rokoy.lane 100 00329 Oil r-s 1 :0S*iaf ■ MB 3 4 2» sJ D liumey 7 Fr. Canadian 1 10. guiot 107. 1aulinoM. 112 00951 J. P r.JflrOS ft lf.f M S M ir1 10" D Dubois M HndUohin lo».CininnlM.Lit11ol!i tty 104 09052 J I aaf1:M in 12f 96 7 11 1 1 5S12-1 D Smith M LindaZinda 1 10. Chan oal llOAsk-Csie 1 13 00252 on, i ."1 f 1 :09-..sl 4J 100 7 S k* 7"H West B Misslton 1t3.Cn- .-. lit 103.1 "iiooltion 107 RICHARD MURRAY, br. g. 6 108 By Meridian— Queen of Paradise, by Hastings. Trainor. J. Talbert. Owner. Southern Park Stable. Breeder. R. F. Carman. 0it74 Akn I : f 1 :M*fcf t 1S-." 102 4 5 M T.i J Joffri.-s I M.T-ightn 105.SM"nGrs 100.FP.rwn Ml 06804 Vgn t| f 1 :3"i.-.hy 11". 1"7 i 4 2" 2= D Holb.it B San. Pansy 107. Sw ltan.-o 1 HiMahaloy 1 15 96799 Ygn 1 7" 1 «.,hy 17-0 10S 3 1 li 2"- K Kenhaiu 7 ltantzie KM.CrassTroo lOS.I.o -lisAdair 10S 06659 Vgn -I : B :hy2;-1t MB 1 4 H| S*| P Vaulette B LittleHat 1 13.Sort.ian 1 12.Hun -liief 1 17 96061 Akn 1 f 1 :2S in 3-2 107 G 7 4i B»l W Murphy 8 IxittioLine 1 12,LittloHal 108. St Faust 108 FILIBUSTER, b. h. 5 M 108 By McGee— Dutch Barbara, by Flying Dutchman. Trainer. C. E. Graves. Owner. C. E. Groves. B-eeder. A. W. Moore. 96581 Vgn l-MllSStfeBl I 111 7 7 7- I.up .1 Holin 7 KathleenK.1 1 1 .Napan 1 1 1 laigell.102 90259 Akn t-i 1 :HMky 1«iS MB 4 I 7- 7» C Dishmon • Redwood HH». Ashl.urton KiO.Wix-Bill MS 96009 Akn :-»1:21 m M 112 2 2 4-J 6-J C I ish non 8 I.ittleKoiiiper 1 17.Cleaner 1 l.i.Jetsara 1 12 95128 Akn : -1 1 M%ft 13 112 •. 5 i» •■» C Dishmon I WTospa 112.CHnmp 113LP*eaat*aL*at 111 JOE TAG. b. g. 8 113 By Flammarion — Belle Rod. by Ninirod. Trainer. K. Jone«. Owner. R. Jones. Breeder. W. Mikel. 96747 Vgn ". I 1 :03»-.hy 7 116 3 3 5i ~~ J Hyrne J Cassius 107 .Serapis 1 Kt.Mai h velli 112 96698 Ygn ah 5 S 1 :02"sh; 14-7. 1 G 5 2 2= 2" K KenhanilO IVTrueman 107.Z«M na l¥..S«-rapis 114 96472 Vgn ah S-S :*-ft 7i 109 3 1 21 4» J Dolin 8 MoonW ks 110.1. Teltat 107.TlieCoyoto 110 06002 oina 7. -S 1 :02tj,sl 11-10 110 4 1 M fl* R Cpenter 8 Candorosa lOLCros.-ont Oil.HnMajor 104 05884 1in.i f.-Sl:"l ft 9 10 US 2 1 1 : V B C"l entorl2 Leon dlh s 1 15.Quinam 1 l.".,lodoAdB 112 GALUSHA. b. g. 6 M 113 By Ogden— Coy Msid. by Kingston. .Trainer. T. Cheek. Owner. T. Cheek. • Breeder. H. H. Hewitt. 00875 Htn * TT-TTILrr 4 MB 2 - S| 4*1 L Sauchr S oko 1O0.GenlS -t1i 107;. Ho Horry 113 00680 Hta ..f1:1l*shy 2 PS 2 1 4 i 4 i I. Sau.ier 7 Soanso 102. agr 1 Ditty 10... C nentlSoth 10« 00090 Ukn 3-4 1:17 ft IS-". 107 2 6 6; - 6" W Habjan B Thos.liatt lOO.MillieC.lOO.Dr.Sisk 107 90006 I :kn 3-4 1:17 ft 42 115 1 I 2s 2s W Dollow 7 .1 C.Biekel 107.Ifc.uhlf Van 1 lO.SeuGrn 104 89888 Mil ..; f 1 :0. V.ft 116 114 7 7 T** S*| I McGraw 9 Iorru |iiet 105I.MillieG 10«. Lather MSj 89629 Mil .; f 1 "7 ft 43 111 6 4 4""- ocl J H. tre ca I HiilShafft r KKl.ChlooD. 111. Composer MI


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1926042901/drf1926042901_13_1
Local Identifier: drf1926042901_13_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800