Sixth Race [6th Hamilton, Daily Racing Form, 1910-06-22

past performance


view raw text

MIt2Toroarto • 11. iwwn 3 u 1 11:11 1.11 n hvy ai 10 j.-t Ml 1 1 n i, fi , ,• I 7»J , ■■• T 1 1 taaandlerBigbteasy, nanai ii:mt,i. .1: y. CfcarileEastnian, ucanieiaistnian, .s.w.-il. Scwell, SIXTH RACE— 4 1-2 Furlong:,. 2-year-oldo. Fillies. Scllinfr. 27J05— 54— 2— MB. 1 GOOD NEWS. «h. f, 2 114 Bv Mastorman— Glad Tidings L. Gr.rth. lawKtnwn i 1 551 fair 9 3 in :: 1 pip. j ReM 6 Mayweed, Doris Ward. GrteRa •*■• -• -i-i • • wa 11 f 551 fast " l"i 3 4 ::: 41 HasRrave s Raah, Jack Ryaa, Doris Ward. MM* .lrii.-T.»n 41 M fast 4 5 Mi fi 4 L"i P J K.-i.l 7.1. Kvan. V. l.a.lv. Al.e Attell. B88IS Jamestown lit •••".* fast 8 107 I 4 ::. 2" 1 B.-id 8 Bendara, Ahe Attell. DortaWard MME .lam. M.. wn 1-2 4S* fast 10 BM 5 4 4. P* GaakkM 7 Kash, B.FitzliU;li. Princess Una DELL. b. f, 2 105 By John F.— Jane Holly R. D. Williams. M83S Montn ,1 4 f l:0.i?hvy 1 H8 I 1 2". i ".Troxh-r 6 Prettyooe. Allie Blitsea Trader MRS .la. ats v.Il. 4f ."..",- fast t-C Id I 7 7 7,,,..lan- 7 DaiiiiiL. Sir Kearney. Moserief. 88718 Jackavllle 1-2 4S; last 1 1 110 7 fi fi2 •;".;.! Henry B Dariiag. Tallahassee. Kent. Rose WC19 Jaeksville 1-2 521 hvy 7-5 91; E 3 3ifi-i.l Henry 7 Acaea May. Mooerief, Ktlanette. s;:..,.. .ia. -ks-viii.. ::s X| fast :: 112 2 3- l|V powers s LariyStalwart, Aldivla.S.Kearaey 8727:: Jack -• rill 3 s 3 : fast 7 5 11.. 1 21 ]■ V Powers 12 Clay, Old Squaw, Allies May. ALLIE BLITZEN. ch. f. 2 103 By Biitzcii— Allie K. fS. Gccrrve.. M 1 ii ■ s 1 871 hvy •"• Ml 2 ,, 4 4- ::■■ fFCoaaav 8 Redwine, Jack Byaa S.-a Kittle i97fi Montreal 41 f 1 Mm?; hvy 20 in ■ fi ., E* OConnor 5 Prettyooe, Tend.-". Dell M8S8 ftnillco E-8 IJM aa«B EM 5 r. 7 ci 5"! 1.1.0.1 8 TkafJaiLDaashter. Katie.Ganaara MUSKMELON. b. f. 2 108 By Sir Wilfred— Cantaloupe fWiJlicm Garth. ■■"•■■ U. t.. • .11 5-8 1:841 fatal 12 P 7: 4 2. 2 2! :;- Palms 7 J. IM prgrast. Dei.n... II. Wall. "k :»: ■-. .r.i •■■ - 1.. I ", s 1: U:-; mud 15 MS E S I 14 14" K DvRan I I Piekaainiiy, Uro Crasii M43 P.;. 1. . . 4 1 EM fast 3J llo 1 4 4 4*| E Dasan :» Ch.Sooaw. Cli.Cbant, Alexandra. KJCKI Pimlio 41 f ."."•:; fast 2 189 1 2 21 :: M.-Caliev 7 Maroinaia. tliil. Pliant. Ir.Nora v..sj Pimlico II f M| fast 10 MS I 1 4- 4-J L Dasaa 13 Phil. Belle. Dr.Duenn r. I. Michael v:i229 i-imli,-., 41 f RJ slow fi Pi7 3 3 S4 3* Gllherl N iiili.,iiB,ne. Heretic, T. Dancer. SIT..:: Pimlho 41 f 1:031 hvy 10 8M C 7 4- 3-1 B Davis 7 Minla. l.es.nr. lack Cyan. MARYS AUNT. ch. f. 2 101 By Star Shoot— Sister Annette J. W. Schorr. r«.ront.i --1 :••-. fast .", 107 2 2 3 2- :: • II itiirus 5 Supple. KraKlttie. Rapid rllRhl MJ84 Toronto Vt Ml fast 40 112 7 :» MP1G Burns 12 MeltoaStrret, ChiLChaat, Jim 1.. CIT1LT0N StlUAW. ch. f. 2 110 Bv Ciilton— Minnehr.ha III. fata. R. W. tValaaa. 9*25«: Hamilton 5-S 1 :0*1 fasl 1" I07 5 :, S 31 Sl Ramsey » tapslae. Dances way. JReMonek K9SI.-I. 1 .11. ;:...! , P... I. J 2 21 ..; I.;,-- |o Plamiless. Jim I... EaRle Bird. I • . :. sj:. ,:imsi 12 115 G 9 9 I 9*1W II Wkiin Mon.-r-if. SerlmataRe, Ptcolata. M428 Pimlico 41 f ..ll fast 22 1 pi 2 2 2 in s Davis » Ch.Chant, Alexandra, Maskiaeloa MOSS Pimlico 4: f Ml atow 2S 1"1 1 4 t. w- Pease N Rtiajrer, Whist. Fori CarraL STARINA. ch. f, 2 110 By Star Shoot— Marina fR. L. Thomas. BMW Montr-al IJ f 1:881 h-y 7 :, MB S 2 P* S«s Taniiii : l*rettyone, Allie Blilsen. Tender. B8M5 Aqdaet F l si R mud 4 97 I — ::3 4" ; Garner 7 Onager. Carbineer. C*tyCbalmian WTO Jauksvilb 12 Of fast I1-5H5 9 Batted. H Davis » Gold.Raby. Insfi.Gi ■n.-ral. P..«l.u-i MM» Jacks vllle 3 HI hvy h 3 HI 1 1»* I Ni.-.| :i RhseMooSe. BylvaaDell. Hawklike. THE BUSYBODY, b. f. 2 108 By Meddler— Belle Hoyt A. G. Weston. 8*219 Hamill ■ r* 1*1 fat M ip 2 I : • F| Hlnchfc 11 Jrek Ryan, MissJonah, D-i.tiii. . BARONLSS DIXON, b. 1. 2 108 Bv Sir Dixon— Baroness Pepper J. Dvmcut. 9*219 Hamilton 5-8 1 i. :a.-t 15 112 5 4 1 7! IP ,i;.i i.-i. in ii Jack Byaa, MissJoaah, Dritaitc. DORIS WARD. ch. f. 2 110 By Alvcseot— Sweet Sincer fF. I.ifthtioct. lamest wn V f 55] fair II* I 2 2" 31 a LanR ii «;.«hI News. Mayweed. Orteaa B8915 Jawiestowa p. f E5 fast 12 1 r; 3 2 pa i«k a Laas 7 Maraasara. iaek Byan. N. Emms 8ss9 .i .L.m.stown 4i f 551 fast 25 ii 1 1 1 8*1 A Laaa s Raah. Jack livim. :o,..l News. SXki:, .lam-st,.u n 41 1 551 fast 7 P 7 I 3 41 41 St. inh.lt IS Honda I , G 1 News Ahe tlell Nftl Jameatown I I 4s; fast E Ml 1 i 1" M Harty •• FortCarral. Mayweed, AuntLena. s ." i i : villi 3-8 381 fasl 13 1*8 Left at the post. I Bergen 1". Svlv.-.n Dell. I.v.lia Lee Chess MM8 Jacks villa :: 33i fast M llo 13 12 P-,r;p McurUrylS Aaac May. Dont, V*Hoaia. DEMONESS, hr. f. 2 108 Bv Locohatelice— Demom. a Mis. L. A. Livingston. lad ts fast ..i m 12 M M 9 -!U Henry 12 IaRonia. Tallakas-ve il..i;," HaS4 Jack k-ilfce 3] t ttf teal M P" I - B»" Q Baras 7 Ed. Adanm. Monerief, Ja - Me .:-.! .1... ksvilh 31 f 4 J .hvy l"l 112 3 51 7,SC Burns 7 Moacrief, IM. A-lain .. James Me. BM81 lack -..:i. i-a Mfteat M ni b 51 7;i G Bum- IT IB nans. EHaaette, Biisii.-uia. WASTINGMONEY, br. f. 2 103 By Major Daingerfieid— Kildicd S. S. Lazarus. lLs: start.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1910062201/drf1910062201_5_3
Local Identifier: drf1910062201_5_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800