Charleston Entries and Past Performances for Thursday, February 20, Daily Racing Form, 1913-02-20

entry


view raw text

Charleston Entries and Past Performances for Thursday* February 20. WEATHER THREATENING. TRACK FAST. Racing starts at 2:::0 p. m. Chicago time. 1:30. Huns well in mud. ©Superior uiud runner M maiden. Apprentice allowance First Race— 5 1-2 Furlongs. :: ,c.n olds ami bpward. Selling. i rr-cfc record: lvj:: l ni;t-, I Hi.U l,„l Horse WL Bee. A.Wt.Han. 7.i7s Strike out Hi 1: »7V-. 7 lie. ■ 7_.-. 71SU- TIni Iim lOl 1:l.t-. .". lol .•_ 71!i: Tfceo Cook Ul_ l:«t% 7 1110. Jo HO* Stealaway I«X. 1 :08« 4 1«». -■ 7-..V Mon Ami loo l:o7r, I. UK, - ,17, 7o7.:: Saig Kirk KH1 1:00% I PC ,17. 717.1- liis.-umliia 07 1:11% ■■ S4. .700 7171 Harden of Ros.-s. . . l r_ 1:10% 1 Khi ■ 710 7_ll_ Ituisscail HIS 1:1-." ..h S 100 Too 71ti!t llenock -7 I: I" -t I0_x7«i Second Race— 3-8 Mile. Iveal olds. Maiden-. Selling. ilia.k record: 1238 :Xi . 2 113. 7t 4l Wooden Shoes lts..7,_". 7_Ht- llarw.od Ill ::•.•.. 111-71.-. 71M_ Miss Waters UW :::s.ui IU0X710 7_|o Ave 104 :.:r-, 101 X 70S 7D77 Bulgarian MIT. .705 7Jlo I.iinty It". :37% 108 Too Third Race— 3-4 Mile. 4 veal olds and upward. Selling. Track record: lsc,;i l:l_% 4 113. 7008 slias Crump at 1:14% 4 111 723 7223* • Berkeley Ill 1:13% B 100x7_»l i7i.Mii Fatlierola 1201:14% 1 100x715 7l_ni* li-,.;; K *.» 1:14% •". 110-717, 7002* Semi-quaver Hrfl 1:14% 5 lis 71", 7181s* Hipper lol 1:15% I 104x710 TIP" Vefceta Sir . I to | 12% 7 li::07lu 17171 i RlMa 08 1 l"- .. 4 Mill 7H 7082* .l.ssup Burn !•:: 1:13 7 lloxTOCi 7ls.:i Cagnaut !i", 1:11-. t Hi 7o". 7Jll I l.iskv Lad IK 1 13% 3 I lo 7ii , i7iso, Benedict laa si I K- lilt .«•". I nd. Horse. Wt. Bee A Wl Han. i7_i::i Camel 105 1:13% 7 lis- 7110 717,4 Henry Hutchison ..111 1:1:: ti 1153701 i72ir_i* IVmlatil 105 1:14% 4 104x700 Fourth Raie— 5 1-2 Fin longs. :; v--ar oi.N and una urd. Selling. Track record; 1823 1:06% 4 MM. 7ic.li ARMOR 112 1:08% 3 07 7.", 7ls: Bertls Uts 1 :".- , 104x715 7osl Kelly Mi 1"7 1:08% :; 94. .710 7220 l„n Prior 108 1:08% ■", 110x710 7202 Inspired ill l:«8% 0 104. .705 7IM» onincv Belle .•"• I :«»:•-•-. 7. I04..70.7 0310 air, 41 100 1:00% i 111 7«5 717,1 l.ush 110 1:10% I 117, 7, M 707.1 i.a,h Hannah Ml. 112 1:10% :: vi 7w 717.1 Miss Iriniiu Ml. .104 1 : 11 h 5 lot «0»l Fifth Race — 1 Mile. 3-vear-olds and upward. Selling. Track record: IJIs 1:40*4 I 103. 7201** Coppeiicwn PU 1:30% • 1 01 ©725 7171 W .iinl-r lilt IIP. 7 100 7- t 71541 Spellbound In:; I .:.. 7 111 715 7301 I.., id Wells 112 1:42% ".111 ,":. 7-m : Foal 112 1:43 7 1110710 7124 Lucky George Mr7 1 AS-, 4 lo7 .710 7i::4 Tow field IK 1 . 17 7, 114. .710 71C7i* 1:11.1 Uraae 08 1:42% :: 85x705 7212 Maid. -man Kt7 1:41% 5 I 1 t 7o. 7134 Ragman 103 1 : lo-.. 7 100 7u-t Sixtli Ran-1 Mile and 70 Yards. 4 year-olds and upward. Selling. 1 Track record: lsjc. - 1 :ir, t 106. 7.i_; Irish Kid . ., UNi 1:43% 7, 108X725 7lsl Iliaut 108 1:44% t l7.t£7_ii 7-0. Sim Barker 112 1:45% 8 I08#715 7130 Woodcraft 108 1:45% S 10s ;i.i 7212 Stairs 112 I td.. 4 III 707. 7202 Naught » Lad lox 1:45% ;, in ,,,, 7202* Wo,, I l».,v.- 102 1:48% 1 Wl ftm 7130 Starr Herrmann M 5 100 i0»j


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1913022001/drf1913022001_2_6
Local Identifier: drf1913022001_2_6
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800