First Race [1st Juarez, Daily Racing Form, 1913-03-12

past performance


view raw text

FIRST RACE— 1-2 Mile. 2-ycar-olds. Selling. MoBS Wk 8—116. Index puaaw DlstTlmeT*ckOdds Wt St ** % % StrFin Jockeys Started Or.ler of Finish Kin f-rssTfTN ih f 2 110 Bv Luck and Charity— Succeed I. E. Clark. i,,7, i i.iaM I IN 1- 1 1*1 1*3 ■ .1 Murph 12 KiM.i... Brevity. I.a K-trela ,.„.; 7 i2» Blow 9 113 9 1121 Groth ii Byki, Barbara Lane, Brevity i Juarez 34 4U fast JO 111 .. •■ 3*» J Murphy n Paw, Kiltie Harbard i ,",,/ 3 f 411 good S l- :: S fi** 7*1 Kederia 10 Irish Am. Utile Bit. Taw ;,,,,;;,,,,,. ; 40ij last 15 111 6 6* 7-3 .I Murphy 11 Superl, Ant Mamie. Ma I.aviuia f t* frthtita rh f 2 102 By Electioneer — Fluid H. McDaniel. V-- 11":. 51 12 So. ton, Oaaple. Brevity .1 h, ,,. 1 f.iM 4 4 4JEetep ■,,• i" 48%good 23-5 m « 4 ."- 3* Batep 10 IrlsbAnn. Benedict. Delia Hack -J-j| ,,,., ; -if 4111.1st 4j 112 5*1 6*4, Kederia H Paw. Kiltie, Succession 7071 Juarez 31 f 41- last 31 112 4 1»* 4*» Batep 14 Manson. Rednath, Paw . •" are-- 31 f Ml fast 3-5 1 10 4 41 3«I Orrnea 11 Little Bit. Paw. Kiltie 6W6 Juarez 34 f 40ii fast 15 110 5 3- 4*1 Kstep 11 Saperl, Auut Mamie. 1.1a Lavinla BENEDICT br c 2 113 By Lithos — Dona Hamilton W. B. Freeman. -ii inn. • i is-inu.l IS M5 I 2 - :■■, Mol.su h S Gladys I, Paw, Ring -] II! V~2 «*goodl3 1W 3 3 2»2*iCPeak 10 Irish Ann. LaEatrelto. Del -Mack --.!• "i,. .,,. ■■■ r 411 last 10 Mfl i I* i*; Moleswh 9 Othello, Harbard, first Cherry • 5 Juarez » t 4W good ;t 113 7 9 5*f Katep 10 Irish Ann. Little Bit. Paw Lr-ultv.y vr 45! hvy 13-6 115 2 4* I| kfoleswb 7 J. Nolan. Caroaa. Kara Tea 3? f 45| hvy 21 Hfl V H Batep B OM Gotch. J. Nolan. Brevity ,.,";i Juarez 31 f 4 U fast 60 M I H S* Haynes It Man-ini. Kedpoth, Paw vnniHAGE eh g 2 108 By Cesarion — Busy Lass W. E. Applegate. im lumT • l8%alow2 m* ■ 51 41 Kederls IO Orb. TbeodoriU. May L. , i,,,,., y i 47-fast : mi ■ f. 4.. ;.l .1 CallahanCJ Succession, Osaple. Brevity 1303 Juarez :i 8 361 slow 10 IIS I 7» 7» Borel 8 Mansanese. Hykl, , Brevity 6855 Juarez I itttaat 8 M» 12 10" B"|Kederia 13 Shadrach, DiekDodie. liaaaaaesa kit ttf -h o 2 105 Bv Nasturtium — Highland Princess W.H.Snearley. 7381 Juarez 1-2 17%faat 12 1M 5 I 7 J-Barharn 7 aw, Edith W., Pirst Cherry •ixX Juarez "• 421 alow 6 115 8 "3 0" Loft us 11 MvUi. Succession, Barbara Lane Juarez 34 f 4P fast 15 115 11 Vi V Te.ihan 11 Paw, Succession, Harbard f-39 Juarez 31 t Hi good fi M I M 9l*JC Peak 10 Irish Ann. Little P.it. Paw 7203 Juarez i - *W «x od 20 lo-.* S o 3*1 31 C Peak s Ooina. Little Hit. Old Joteh .Vi Juarez 34 f 4 1 A fast 20 110 13 14 ll14 Rosen 14 Maaaon. Bedpatb, Paw TO29 Juarez I I Hi fast 20 HI 3 • 4"3 bottas 11 Little Bit. Paw. La Estrells RARBARA LANE ch. f, 2 10S Bv General Roberts— Playful G. K. Van Gorden. *?« Juarez 1 «8%alow M 112 :: 1 S -; Whatlej 10 Orb. Tl dorita. May L. ". luarez D t 421 slow 13 112 I S 3*1 Rosen 11 llvki, Succession. Brevity v luarez "•" f Ml fast 29 112 J 7 r 4 Rosen Jl Paw. Kiltie. Succession 7071 luarez 3J t 41 i fast 13 112 11 9 lO-JCavangli 14 Hanson. Redpath. Paw -..•i Juarez 31 t tH fast io no l r,» 9* Bobbins 11 Little Bit. Paw. La BstreDa «V«K luarez 31 f 403 fast 20 110 10 .i S"3Robbins 11 Superl. Aunt Mamie. Ida Laviula Juarez "i f 4li fast 00 119 9 4 3i Robhins 11 L.lith W.. Qalar, Stella Ward •nvTTA MACK h f 2 102 By The Commoner — Niaxus E. E. McCargo. i i ,P* i 481 115 19810 8 4 hi .1 HcCabe IO Irish Ana, Benedict. I.a Eatrella f*3» Juarez *i f Ml good S 1*3 1 I* •• J HcCabe 10 Irish Ann Little Bit Paw -, luarez 1-2 W* K""fl 3* 1"0 7 5 S-J » .1 HcCabe 8 Ooaaa. Little Bit. Kiltie -,,.; Juarez :; f 4,=1J hvy 15 no W I 7:s K Cotton :i ui.a. Kimil.i. OM Gotch Vl Juarez ::S f 4U fast 99 112 ■ 1" 13,T1 E Cotton 14 Manson. Bedpatb, Paw 7..o Juarez 31 f 41 last 60 1M 5 9 8"?. .1 McCabe 11 Little Bit. Paw. La Estrella atttpa h f 2 105 By Marathon — Babbie J. H. Woodford. -*,- i ,,,*,-, 1-2 i: a M2 IH I • 8«|Bur*garoe 1" Irish Ann. Benedict, La BatreUa 7107 Juarez ■ 451 hvy ii" 2 2- i° Bur" game : Blmifax. Old Gotch, Duriu 9999 Juarez 34 f 41| fast 30 HC i 4l f*J Robbins 8 Calar. Diek Podie. Othello KTMIFAX b c 2 105 By Voorhees — Maya II. L. Fountain. TSMJuarez 1-2 17% fast 39 111 9 7 II t2 *£Kederis 12 SneeessioB, Osaple Brevity 7343 Juarez 48Vigood 15 196 3 2 f - 710,..T Callahan 10 Irish Ana, Benedict, La Eatrella 7173 Juaj-ez 31 t 451 hvy 3 11". u 31 hA Borel 7 Benedi. t. .1. Nolan. Caroaa 71-5 Juarez :;r f 451 hvy H IK l IP|W Hclnre 8 Old Ootch. J. Wclam, Beaeilet 7107 Juav/. H f *: i hvy 10 113 7 1-1 2» W Melnre •» Attica. Old Joteh. Purin DEAL CARROLL ch. f. 2 102 By Abe Frank — Lydia Meadors J. F. Newman. j -,.t luarez 1-2 4sinul 39 1 .", I I 8 I Cross 8 Gladys y.. Paw. Bin:; 1 rail Juarez 1-2 47-;-.fast m no 7 9 9 B»l A Hurray 12 Succession. Osaple. Brevity 7el7 Juarez 31 f 40H fast 50 lo» 7 7 7M B Huffman 8 OM Ben. Shadrach. Ida Lavinia TEEKABOO ch. f, 2 102 By Chantilly — Open Country C. W. Clark. -.._.,, |uarez i-2 47--,fast U"J 112 fi s 1 1 9-| l.oiiu- 12 Succesaion. Osaple. Brevity -;.- | ;o j; |-,j i,vv io no .I 9 !-r R Hoffman :t Attica. Rimifax, !.l Gotch 7971 Juarez 51 t 41k fast 90 112 12 12 12,4lBezanson 14 Hanson. Bedpatb, Paw » Juarez "i f 411 fast 00 U« U 8 7- Kirseh-m Jl Little Bit. Paw. La EstrelU PRUES. br. f. 2 102 By Leonid — Prue W. McLemore. I list suit.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1913031201/drf1913031201_3_1
Local Identifier: drf1913031201_3_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800