First Race [1st Havana, Daily Racing Form, 1922-01-21

past performance


view raw text

j I. I- ; | • 1 J || !. i i , I ■ 1 • 1 1 5 i FIRST RACK — S I-- Fartoaara. :;-y -ji;-ol;i.s. ILaiaalaug. Jan. 24, n»l7 Endex Ooaraa j ; 1 -L TiaaeTcMfdaai Wl St % % ?i atr Bio Jeckeya Started Order f !"„ir;. MOOKEBQT/E, h. f. 3 110 By Transvaal — A!ha:nbra, by Star Ruby. Trainer, M. GaWbUtt. Owner, M. GaUblatt. 594SO Havana 3-4 1:15 107 4 5 3 3* ; I. Penman 7 Marl Xcll. Last Cirl. Navisco 69:j99 Havana 7 1: %fa I 6-5 105 I 5 :: ::• - 7! L Penman 6 MaryD., Ldt IGirl, Atligarvt;a !..:•.;: 7 Havana 6 I l:0t %fast 5 105 0 « C 7] 7"J i: Kenndy 9 Llewellyn, Plycaat, Cydonia 57598 Latonia 8-4 l:I3%fast 19 101 I 6 6 73 1* P PorreUolti BrhrbtLeaf. totaadet, " - ».o 56835 Latonia 6| f 17%taat 40 MS U 6 « «• B*i G Fields 12 HoldMe, LILPoBy, LlllianMaeB. VvHO CAN TELL, ch. f. 3 105 Ey Dick Finnell — Bright Start, by Star Shoot. Trainer, V. E. Suggs. Owner, M. B. Sugjrs. 59124 Havi • 1 l:41%faal 3 M 8 1 3 3 3 :; B Scherfel . .Ahead, Caimito, Swiftcricket 59117 Havana " C 1 |i7: .-.fast 2 00 j :; :; ink ::- p Walls s Awniug, Sua t.irl, Ki;: .o,-..- Havana 55 f l:07%faat 4i MB 2 4 3 8] PJH CImentall Manicure. Kictile, Stonewall 58880 Havana ■ t ,;7 fast b-5 112 3 3 •, V 3* B Kenndy 6 Orris, E011I Weather, Alt--- SCO Havana 6i f l:08%fast 4-5 in? 2 4 3 2- l B B , Fid • . Aleso AUOSTA, hr. c. 3 M ..C ? i*y /7Ois — ilacr.uxa, by T- itanaaaa XX. Trainer, W. B. Finnegan. Owner, M, Acosia. luvana 5. [ l:07%fast 6 101 3 1 I li 2J B Scheffel , . IcX. Pacifier ■ ■■ 59581 Havana 7. 7 : W ..; -n..! I !""■ 7 7 17 :; H $ heffel 11 !:. lie, Last Girl, Bitter Kiting 59219 Havana 7 l:13%alow 5 IM 7 8 3 7- 2J J Gruber 7 RunCirl, Old Folks, MareVtNaaM lavana 5 . f l:08%fast J 110 2 8 8 8* 7- -1 Gruber 11 Caimito, Manicure, Kins it. 5S975 Havana 7i I l:08%fa»t 5 112 8 C 3 4- 1» .1 Gruber 16 Fictile, AmerinLgion, DoaPepa BIG NOISE, ch, s, 3 110 By Dick Welles — Edna Shannon, hy Onondaga, ■minor, W. C Wail ana inlaaB Owner, W. 0. Westmorolsad. 59240*Havana 3-4 l:17%slow 1 110 2 5 4 ia . F Meritnec » Swiftcricket, Xarisn*, Firrl le ;-,..;;; Havana 5a t l:07%fas1 3 W4 S I 5 r -1-: N Swart H Awning, SunGirl, Who Caa Tell 58821 Havana 6J f lHB%fast 2] W5 2 - 2 l4 i: I M rimee ." Pacifier. Bias. r*irc, Carrathera .:■ , va Fair 51 t l:ll%alow — 111 H ::miir 5 Coscorron, Waa oWake, QnerMa 57355 H.deGco 65 f l:07%slow 27 114 5 4 5 71 F* W Bog* ski 11 I. Morrill, Uoadolier, Trerelyaa DON" MAM7/EX I... 1. .. B it and By Bin Taiush — Paulson, by Hurst Park. Trainar, B. B. r.irj. Owner, B B Rice. : ..,; 1 Havana 5] ;.;•.- ,; :l l 11 1" x Swart 12 MaryKrb, WliitcCrowa, Uvaaal . Havana 3-4 l:14%fast 15 W3 8 6 8 t* N swart 16 Ban Blri, Beance, Kliaa . ■ !!;i -:iria 3 I l:14%faat 4 M 3 3 3 2- | « X Bwart * CnbaKncanto, DonPepe, Dataoa 6931 Havana 61 f lr3%fast 30 1"" 7 C fi Cl fiij X Bwart S Bonnce, Narisce, Mad Nell 59273 Havana *l f l:ll%slow 7 IM 5 2 2 4*1 *ri ii Clmeata s Col Tex, Naeail K.. Happy Hrl THISTLEBL00M, br. f, 3 105 By Olambala — Madchen, by Knight of the Thi ,tl«. Traiaer, F. A. alexaader. Owner, R. Ale-ander. WH Havana " l L14%faa 14 11 0 2 fi fi ■ 5" II Callhan . Tomahoi, Col Chile, Bit. Bitincj laMSHavana 3-4 l:13%f«a " 7 I E B ; I H Pa I lhan 7 Swiftcricket, MaryD., Mad Neil 69289 Havana 51 f l:98%gOOd 21 107 7 8 7 8 S7J A McLhlin 8 Manicure. Sun Girl, Fictile 69159 Havana 3-4 1:1 %faat 3| MS 3 11 1- li H Callahan 7 Sun Girl, Kinz it., Lavelieat Havana 5 r l.*08%fast I 102 7 4 17 f.-? A McL/hitnll Caimito, Maaicare, Kv.z it. £8955 Havana 61 f l:07%faat M 101 5 4 4 4" VI li Calfhaa B Cydonia, fi.tUk.Bheeo, TaaaaM NAVISCO, hr. f, 3 HO By Trevisco — Pitti, by Piaudit. Trainer,* P. G. Julia::. Ovner. P. O. 7rlUn. 69443 Havana 6J f l:07%fa I 7 11" 2 :: I **• V X Burger 7 Article X.. A xa»ta. Pacifier 59480 Havana 8-4 1:15 feat IS IW 7 7 4 4 Vh F Luv 7 Moorcaqne, Mad Nell, list .irl E9346 Havana 8-4 l:K%faat 21 113 3 4 1 4- 5-1 J Smith 7 Swiftcricket, MaryD., Mad N«ll 69312 Havana j f l:08%faat 4i 112 1 2 2 2" 21 J Smith N Bounce, Mad Nell, San Btetaaa 5940 Havana 3-4 l17%slow M 112 B 7 I 2- 2i J HenpeJ 9 B*ftcrlcket, Ficiile. Sail Btoffaoa 59079 Havana Be f l*07%faat -"-O 144 7 7 7 7 7-T I Stnlth 7 Keliahility, F. Weather, Mid.Nell MBS. GRUNDY, br. I. 3 105 By Delhi — Goody Goad, by Lamplghter. fTrainer. J. McCann. Owner. T. Tovato. 5SS43 Havana 51 t 1 99 fas! 15 M4 fi 7 1 ::! 1- .1 Smith 8 EtuelVale, Hyeres, Char.Saaith 59379 Havana 5 t 1 :"- -,7a --t. 23 165 3 8 : 7 77J .1 Hmitri 12 T.B.Call. Law* Heat, CarrieBaket 59326 Havana 3-4 l:16%fast M 1"7 7 S 6 6* 63 J Smith 8 Lustre. King B.. Margarel Naah 59240 Havana 3-4 l:17%slow 20 14S 7 6 7 81 87 J Smith 9 Bwlfterieket, Xavisco, lietita 511037 Havana 5* f l:S%faat 12 Ml J 7 7 6 and21 T Smith 11 Cafaatte, Mauicure, Kins B.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922012101/drf1922012101_5_3
Local Identifier: drf1922012101_5_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800