Seventh Race [7th Tijuana, Daily Racing Form, 1922-01-21

past performance


view raw text

KRVENTH RACK — :-1 Mllv. 3-ycar-alda aaid apwaurel. Clalaalna;. l t- . j I -«». ijmc; — I til -j-r, — :: — 1 10. JOHN JE.. h, g. 3 09 By Malta Santa— Maude Ecaly, by Ben Strome. f Trainer, J. Mannale. Ownsr. T. Mfttirale. E9677i Tijuana 3-4 1:14 ifast • 111 1 I 4 21 T Murray • Orch.Kins, Pl.Bloeai, Ly iuBik : ■■■• Tijua 1a .". f I 1 111 1 S t 4" l»l E Taylor 8 HaratonA., Lit.Poiater, M.Role BMMTijuana E t IM faat 13-11 IM I E 6 r.- M H Baladia 8 HaaitnA.. Maaachea, K. Rankle f.s:», : Tijuana EI f 148 faat M-M Wl 1 4 4 45 ; 11 Baladia 7 Perch, Huron II.. King Biei. EB7M Tijuana El t 1:0- -fast 6 111 Refused to break, i: Parka 8 MyrtleA., McLaae, K. Cheatham I PERCH, b. m, 7 110 By Ian the Terrible--Skeptieal, by Himyar. T:a. •.•:. W. Maltb;-. Owner. W. Mtltby. 1 C9B74 Tl 1 !:!• faat 1 IM ti 1 1 L 1*1 I -_ ". Willma 7 Mai IRnle, Nel.Harper, Uranium ESSK* Tijuana Ei I i:l."-.iiv.v 2 -i. .. ; !»• B»J B Parke 7 Lit.Romper, Maid Rule B.Head :-. 90 Ti. ma 5-8 I:*4%alop 13-5 IM 1 1 1 i t« : Willima 8 PaeMo, Reriew, Clear the Way ;.i".". Tijuana ;.-si:. mud 12-5111 3 2 :; ::rG W* llama • Bherauia A.. Pueblo, Thrilk i EH71T nam E-8 143 alop • •■■ 2 18 3 ::;:i Q WlHIma 8 C.A.Comkey, ShmaaA., Bsraat I VIC MUNOZ, b. c. 4 110 By Peter Pan— Tree Dove, by Ben Brash. T eiaer, A. L. /.::r,t:n. Owner. A. L. Austin. • 11 :. fa* 7 MM 5 1*1 E Donhue H Herder, LadySmall, BobbyAMeu t»12S Tijuana Li:H. .fast 12-5 L« i I » E 4* : i Willima 7 Naasuit, Orch.Kias, Prirateleat : EMS5 Tijuana S f i:i:,.r..st S ill 8 t 7 7 T j .7 MetcaU 8 CarricMoore, Noaauit. Prt-Peat EMMTijuana 3-4 1 14 faat M 107 I n I lJ 8*5 B Parke 12 H.O.HccK Bob.Allea, Orch.Kias I EMM Tijuana B-8 IM.1, taat H M7 . 7 E M* M*i R Duggan • W.Thougl.ts. Nonsuit, Hutonll. OP.CHID XI17G. eh. g, 7 118 By Cur.ard— Arline, by The Commoner. Trainer. C. B Irwia. Ov. ;:cr. C. E. Irwin. Tijuana M 14 :•- • - I l li i; 11 B Bwer 9 lehaJr., PiumBloeai, I/y inBlk I EM11 Tijuana I lop t, 113 :; . | 1! B B*wer 7 Ssrraan. C. A. Comiakey, Rouea EMMTijuana •-! 1:19 li- • ■ I I 1*1 ** H B Bwer »; R.8tride, SamReh, HoraceLerch E9248 Tijuana 3-4 1:18 lop J -10 113 :: :; I ::■;: H B Bwer 8 C.A.C*lakey, Chow, Coauaaader I EPIC Tijuana 1 l:44*i«Iop 14 .•:■ 1111 1*1 l« P Hum • Begreso, florMaief, Wed.Priaee I DANCING and;.:!.. ch. Bl, 6 Hi By Olambala— Dancing Wave, by Top Gallant. Trainer. J. Ecker. O-rttr, jr. Zjlckaxtw Tijuana 5 3 :;: 1" H Saiadin 7 MadanByac;, Reriew. BlueBelb 5S089 Tijuana 51 f 1 • ■■ 7 G 61 ■"• 1 Htamer 8 C.Moore, Nonsuit, l*rirate Peat 58785 Tijuana El t l :08.-.fast 18 109 7 I :« J» 7 »C Groaa 9 HamKeh, G.Aemoate, B.F.Hk.-r 58711 Tijuana 7.. r ; ■ • 1. II* 3 PIC Groaa 8 OrehidKins, BamBeh, Behffaker E7Z43 Cnnajht B-4 1:U taat M n.- « 4 4 «« 5J W Hinphv J Propacaada, Plain Kill, atttaha , MAY KAVX8BT, ch. m. 7 lOo By Stalwart— Kisberdalo. by Jim Gore. Trainer, J. Cooper. Owner. J. M. Cooper. i riju • I l:ic*t 111-5 105 i i : 1 ■ A Jacoba 8 Xaahotab, Shortstop, L.iaBlack I Ul«» Tijuana 8-4 1:17 sl..p 12 95 2 .: :: 6*J »* C Si del H Rap.8tride, L.iaftlacfc, Naoauii I Tijuana 3-4 1:14 faat M ■•:- 7 ." fi 7- I»| C Studer 8 Gea.Asramaate, IkeyT., CoCfield 0 Tijuana 3 I !.",:;,■-. 5 !•- E 4 4 -!■ :"i A Jacoba 12 H.O.Heela, BabJUIea.Orch.Kiaa; rijuana El t l:M*sfaat 70 Ma 5 6 5 3V M A Jacoba T Baa Bah, Poacher, PriratePeatj ; McLANE. b. g. C 10U By Duvai— Etta Bay, by Bussell. Trainer, B. M. Hollenbeck. Owner, R. V.. Holl"nheck. Tijuana 5-8 1:02 fast E 115 i o o 4l PIP Ham B Fireplace. Katu.Rankia, Y.Blair EMMTijuana E 1 1 :««!..slop C WS 3 4 1 «• l8i II Saiadin I CarrieMeare, BamBeh, BlaeBeUe B9*S9 Tijuana El t 1 :7- VS ■ I 7 «1 6i P Hum S C .Moore. Kaasait, 1rivate Peat I; EB9C7 Tijua . B-8 J:Cl.;.i-t 17-M MS I 4 5 4- li J Htamer 8 CarrieMeare, Shifty. Orch.Kias I EMM Tijuana ."-4 1 :ir,»dfast 7-10 112 4 1 1 11 8*1 B Iarke S Or.King. SlmrtStop, I.W.Harper I KATHERINE EANKIN. ch. in. 6 107 By Suffragist— Katherine Conr.or, by Mirthful. Trainer. B. Emrie. Owaar, B.. Er:rie. .•. Tiji • ... 5-J i:": faal S IM I 3 I ■■ VI A Jacoba B Fireplace, McLaae. Joe Blair I BM27 Tijuana El f IM fast f,-j HI r, f, ♦ :.l B* .1 Htamer 8 Q.ofl Tampa, N.Harper, it»vi. w ! EMMTijuana ,.; f 1 M fast 4 v» 4 2221 li T Wilson M BaaalltonA., JahaJr., Maaachea EMES Tijuana t IM taat 4 03 4 :: I .". M C Studer 8 C.Moare, C.A.Ciakey, B.Tar*ah MM7 Tijuana El t 138andfaat 8-2 MB 8 i 1 »-s •"" T Murray 1f Tlttlr rulairr. Meaarhra. Thfilhi VIEV/. b. g. 7 10a By McG«fe — Parkview, by auumtnanK, fTrainer. W. R. Padgett. Owner. Pvlg-ett k a aaahertjr. C ■ .1 •■ 1 1 02 Mast :• -pi i!. 1 2 2 2*1 in a Trmbley 7 Stanley 11.. Hot root, Busj Bird 1 :■■ , Tijuana, • lC%good 3 112 1 11 l li A Tromey 8 A.Jeaaie, OeM.B—c, M.TUshataa : MM5 Ti uana El f 1:M fa t B-ET IM M 8 6 B*l l» J Htamer 11 KISaiMo, BaayBird, tlaai cenet | E8M3 Tijuana : /.s. 9 114 1 I 2 3* M O Atv.ell 11 D.deOaiee. W.Wtakar, 1er.Day I EMM :. K ton f,h tlM slow 14-5 114 M J Connors 8 Key Bhnto, BUteria, Minnie H. NAoiOTAH, rh. m. 5 107 Bv MeelicU — Modena, by Armeath II. Trainer, S. He.j.elti.-.c. Owr.er. S. Hesse.ltiruO. EK75 Tijuana .11": IM I -1 I 7- B*i C Kails 9 JobaJr., OniiiilKing. PLBIaam Tijuana 3-4 !:!» . -rood II 111 1 •• 1 21 2* W Gargan 8 M Manlaby, BhtBtaa, K.inl.lack rijuana 8-4 l:l41fcfaat IM MS 10 9 8 81 «"2 B Carter lit Farbetow, On-hid King. Ohow ,"..n,7 Willows 1 1 16 ldl*4Caat 1- Ml 3;i T Wilson » Deckhaad, Sh.st .p, Mleefledatta .",77.: W II wa 1 1-18 1 :.»;-. .hvy 5 MS 3a P Hum ! -T. Selias, Pr. Direct, Tok. March : HARTUGAN S HEIP., ch. g. 5 109 By Harrigan — Admirala Daughter, by Voa Trozav Trainer, F. Wallhauser. Owner. T. Wailhauser. 0!«;7.", Tl 14 "..l.isi 24 Os I B I I B*l A Jacoba S JohaJr., OrchidKiag, Pl.Blosai I aM82 Tijuana 1 IM fast 21 MB 3 4 4 4l 6*1 M Blshtar t C.Moore. C.A.Ci-k.-y. KKankin1 EMM Tijuana - Itfttfcfaat 170 Ml 7 7 7 71 l»l B Xoble 8 McLaae, Carrie M..ore. Shifty I! EMMTijuana E-8 l:fc" ,slow 7 114 lb I McCullh 8 ■eaBaach, Annahelle. B. Squirrel EM72 Tijuana 6 f i:pn -.mud 2 109 33 T Murray 8 Charmant, S»a Beach, Welga j ■ i.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922012101/drf1922012101_8_2
Local Identifier: drf1922012101_8_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800