Sixth Race [6th Tijuana, Daily Racing Form, 1922-01-29

past performance


view raw text

. SIXTH RACE 1 1-1G 3Iiles. :i-year-olda and nntrard. Handicap. I June a4. lDits — t:ir — :: — no. Y0RICIST. b. g, 7 119 By Torkabire Lad— Lady Ullmarneok, by Timar. Trainer. A. Alexandra. Owner, G. Alexandra. nock. 59798 Tijuana I 1-16 1:4s fast 7-l» 115 2 .". .". 4 ll i:1 J Hunmer 7 B.Allen. Roisterer, W.Mtgomy .171; Tijuana 1 1-16 1 :474ifast 3-2 109 2 2 2 1 1» 1» J Htamer 7 Roisterer, Bobby Allen, lain 7.7 M Bowie 11-4 2:12 mud 17-5 110 1 2 2 2 2- 21 L Coney 1 Veteran, MuRosell., J. of Arc MR Bowie 1 1-16 l:51%slow 8 119 1 2 2 2 3* 2 A Johnson 8 LyLillian, Tantalus, MissFiltey 58673 Bowie 1 1-8 l:58%hvy 11 119 3 6 4 6 41 osi A Johnson » WhoCares, Veteran, Wdthrush »866iS liowie 1 1-S 2;0O hvy 21 U7 i l I % V 2* I Fletcher 4. Tgntalua, WildFlower, LyLillian RIFLE, ch. g, 7 116 By T/nc!e— Fleur de Marie, by Meddler. I Trainer, C. B. Irwin. Owner, C. B. trwtn Oftl.O Tijuana lm76y 1:4.", . f.i • t 9 1 i7 111 1 1* 1» p .Martinez S Ike Harvev. ParbetOW, V.-t.i;i ti .": fcOSJ Tijuana lni70y l:01Vlop 1-*! MB 1111 j|2» T .Nolan .0 Cl.-nW ell. Wcdd Prince Beat*** I r.-Vt Tijuana. 11-10 1:54 slop 23-10 11» .• .-. :i 3 3| ::• T Nolan 8 W.Mnntg*my, K Stride Mallear ." f 229 Tijuana 5i f l:0»«f.Plop U-0 11J 1 4 4 4- ..- T Nolan s Rapid Stride. Bedaa, Ikey T. r.!»!43 Tijuana 1 l:44-sslop 8-5 W8 ."5 a Pulled up. P Martinez 0 Regret, TlorMaid. OrchldKinc . i W.% Tijuana "-4 1 :14 fast 6 11" 1 :: 2 44 *1 E Denny 8 fien.Agrnmontc, IkevT.. Coffield I OUtSO Tijuana Ofl:08 fast -1-10 107 1 2 2 21 lJP Martinez B Rob. Allen, 8hermnn .VnOrey I.S.783 Tijuana 5J f 1 : S~fast 4 110 2 4 4 6« f.JP Martinez 8 Ikey T.. Coffiel.l. Miss Meeliek r.r.048 Omaha 11-16 1:32 rdow 2 113 3»J Manclers 6 LadvinBlack, TTrnnny Ueg:re«o 64702 Omaha 1 1-1G l:48%fasi 12-5 117 8« D Hurn 10 M. Girl. WdieMonfy, LyinBik REGRESO. cb. g. 8 107 By Hastings— Arline, by The Commoner. - Trainer. C. B. Irwin. Owner, C. B. Irwin ::■.:". Tijuana lm?9y L45%faet ■ VU u ", 7 7 S S13 D llurn 8 Rifle, Ike Han. v. Parbclow ! i-V» Tijuana lmMy l:M--3l..]i 1-: 108 4 4 4 3 8 4* P Martinez .0 JlonWell, Rifle. W.ddinglrince = HSR Tijuana 11-16 134 slop 1M-10 130 8 8 8 8 s S15 P Martinez 8" W Montgomery, K Stride Rifle c WW.: Tijuana ll:44%slop 8-8 iff .".4 4 I 1 I* B Parke S Tlov.Mai«l. OrchMKIng, W.Prince • :■:»!!» Tijuana 1 1-M l:47%faat 01 1"7 2 6 ti C 4 ? P Martinez 7 I.reeze. Verdi I.oon. Stnr It-aim J .•."Tijuana lm7«y 1:40 fast 6 ML 0 7 7 7 6= lj B Parke 7 WdieMtgnincry. Breeze. Omond I MM Tijuana lanMy 1:44 fast 6 IM 2 2 3 3 3J a1 P Martinez. 7 Ikeflarrey, StarKlin Bastlnda M74I Tijuana 3-4 l:10%fast 3M0 119 2 I t 8* V P Martln-z 0 Lady Rmiill. Sheba, P.oouevtlle. fctMS Omaha 1 1-16 1 :f.2 slow 2 IM 4» D Hum 0 Lady In Black. Tvrannv. Rifle J l.r.04l Omaha 1 1:47 mud 13-5 110 2* B Norton «! V. Shannon, P.Mack, CnmilinMTr : and 702 Omaha 1 1-16 l:4S%fast 12-5 114 £•» G Fields 10 M.Giri. WdieMonfy. LyinBik : SAM REH. b. h. 6 109 By Peep oDay— Coy Maid, bv Kingston. Trainer. L. Erb. Owner, Shafer and Conway. 5 W747 Tijuana I 1-16 l:47%fast 14-5 113 2 1 1 1 1- 4= T Murray I R.RMbi, Grace, Prank Pogarty , UCJ3 Tijuana in. 7. 1:45%J HM 211 l I* V C Ruder t Tdlloea. Veteran W Mtgomv ;■•••; 98 Tijuana 8-4 l:14%faat I M 0 4 3 2J l1 C Stud-r 10 Huionll. XT Mtraimj. Herder • .".•.■ 0 Tijuana B-S 1 :- 7 .hvy 21-10 112 4 0 ,". 4- 4" A Jacobs 5 Huron 11.. Medau, Olympiad BMH Tijuana ti f 1 llHslop I lift I 4 I 21 2-1 P Martinez I Hntonll.. Nonsu.t, Moni eLereh j r.9ri". Tijuana 3 1 1 i1 hvy 7 116 | I 2 ll 2:J P Martinez f, B.Btrid . Mora -eI.cn li. OrC.Klag - a922! Tijuana U f 149%afop 12-5 IM 8 8 8 71 V H B Bwer S Rapid Stride. Bedaa. Rifle = VETERAN, b. b, 6 113 By His Majesty— Ilectary, by Dinneford. TrninT. J. Crofton. Owner. H. D. Catrs. Ef?49 Tijjiaii.-i 1 1-s l :::. .fast 7 I" 111 ;; 4 1 I lak i» .1 Htamer 7 Ii.-iia. Gatli, Buorl Stop ; i r«.;:: Tijuana lmTOy 1 : 1.". .fa.st R-5 M G I I I 41 V B Parke 6 SnaiReli. VdlLooa, W.MtgOBty EM Tijuana ]ni7»v 1 :45 -.last 6 111 6 0 5 4 31 4!! E Taylor 8 Rifle, Ike Harvey. rurtielow MM Tijuana. 1 1-1« i.:..:--.-,siop in-io 111 12:; 2 . 2"» J Htamer B Baltcar, WJTtsoaiy, ItJStrMe C:M4 » Tijuana H f I :12-.mud 47 M7 8 8 8 6» .v R Ha r ton 8 Fnrhelo-.v. Huron II.. M.itor O.p M723 Bowie 11-4 2:11 aaud2*-M113 4 11 1 l5 Is C Lnns • Terklat, MnRoaell., .loan of Arc : f.Sfi73 Howie 1 1-8 l:".Sihvy 2 lU a 1 1 1 11 2 A Alien S» YYhoCares, WoodtLirusli, J.ofArc BALLOTCAR. ch. c. 4 100 By Ballot— Carpathia, by Star Shoot. Trainer, J. Hill. Owner, R, H. Barnes. ••:•: Tijuana ll-MH i;--r.;i N :1 || 4 6 C- A Jacobs I R.Beann, Grace, Frank Vmgattj i UHM Tijuana 1 1-M 1 :":".-.sloji 3J hM 4 12 I l» l"t A Jacobs 5 Veteran, W.Mm..inery. R.8trio v ;.:»263 Tijuana It 1-M 14 slop I Mt 4 4.". G 4 4* B Noble s W Maulgemtrj. B.8tride, Rifle I i.:!44 Tijuana 1 1-S 1 :.".8 slop 30 M3 12 1 ] Is 1 A Jacobs B Omond. Short Stop, Glen WeH BMM Tijuana 1 l:42V-.fast 21-10 Ml 7 6 5 I l1 1 A Jacobs !ITi::t. Ii: ei rest. Peggy Msr!m EMWTljuaaa 1 1-M 1:4" .-.fast 12 lot 0 B j J 4» .""• a Jacob* • J.8caa«, r— aaiUi . P.BIeaaoai r 1:1 Tijuana 11-16 1:49 fast 29 99 2 4 4 0 P*I*|W D Mler • Ver.t«Oa, DtX.Camll, Deekliand EMM Tijuana 11:42, fast 16 l-it 6 0 5 4 P "l A Jacoi-s 7 PlaaiBleaaeaE, LVkaaad, fenaak I WOODIE MONTGOMERY, ch. g, 9 108 3y First Chip— Duchess of Mcntebello, bv Barp.star Trainer, F. R. Irwin. Owner, F. R. Irwin. I E97M Tijuana l-K 1:4S fast : : I ! a :: | 4 , P Mai I ei 7 Vorkiat, Bobby Allen, Boiaterar : EK7I Tijuana lmTiy 1 :1"..tast 12 112 12 2 2 21 4 D Hum B Sam Beta, Verdi I VeteTM BMM Tijuana 3- II :i 1 ■"•-fast 1 102 6 f. a 4J SJ K Donhuelo Sam Beh, Duroa I!.. Herder EMMTijoana 1 l-b; 1 £8 hvy 8-f, Ml 2 4 4 4 4 4" i: Parke % Jake Bcnaa, Wild Plower, lIMia BMMTljaana 1 t 16 1 ::■■ 1 ".-slop 17-5 111 111 3 2i 3» U Hum B Ballotcar, Veteran. RapM8trMa i.?449 Tijuana B| t 1 :12-o2iiud 1-1 Ml 3 0 6 7- 6» P ll.iro B Furb-low. Huron II., MotorCbp BREEZE, b. g. 8 118 By Ballot— Elise B.. by F:incc Royal. Trainer, J. D. Heard. Owner, G. H. Abbott. :.%.•:. Tijuana lmTOy l:40%fast M-10 113 I 3 I 3 I] a«$ C Duggaa 8 ttifle, Ike Harrey, Purbelow MPMTUuana 1 l-M ll".. .fast 4 11" .. 14 1 1- l» B DugKan 7 Beitreaa, Vettll I.oon. siarR-alm HMB Tijuana Unify 1:45 fast «s IM 6 6 6 i 01 :" B Duggan 7 Itegreao, W*dieM*tgaaierya Oma BMM Mapielf. 11-8 1::.; good 3-4 114 21 • Daggau 7 Praaklia, Verne**, Hay BOH Mapkill l l:il pood 2-0 Hi 23 C Dugajaa « Beattaeental, W. Turn!.... r, H« HMS Laurel 1 l:3S%faat M 111 4 4 4 2 PI 3* «• Lnag • Kaat, Ttppity Witrbet, T.Archci P7R69 LaateJ 1 l:4lVifast :and 114 9 9 9 » «i 7T1 J Maoejey 9 BiHu— inn. i.asti!i», jej LOUIS LACHMVND. b. h. 8 95 By Tony Faust— Princess Viola, by KisncL. Trainer. L. Galbraith. Owner. L. Galbraith. EMM Tijuana 1 1-M 1:53 slop . MM .".CO 0 0 :■" H Fator •". Baltcar, Veteran, W.Mu ■•j 06704 IV house lm7"y 1 :i:; f,fiist 27 110 J*| W Mclnn 9 J.8cbas, Naabotah, Bar.8hannon r.6667 irhouse lm7oy 1 :i-".„ijiud SJ 116 : • ., J Hulcany 7 lakeScbaa, PriaceDirect, Tbrilfai BMK Willows Hn7oy 1:49 fast 1 106 21 R Xeal c JakeBchaa, Jerry. Gord. Bnberta EC3S7WI1IOW8 3-4 1:15 fast 3J Ht 8*| E Meal • BarrySbann, BanoBoy, Lbelia E62M Haatga lm7". l:«Hifaat 39-M 115 1" B Neal 8 Jake Bckas, Pkebta Jerry B5BM B*aoua* l 1:41 fast 2 104 Pi B Neal *i Jake Bcaaa, Keg, Pndan COFFIELD, b. g, 6 109 By Modrad— Zirl, by Bala. Trainer, R. Rowe. Owner. North 8c RoweV EB775 Tijuana S-4 1 IS fast 2 IM 8 7 7 5* 7 A Ja 1 - B Bil.Lane, Bob AUen, Huron II. EMM Tijuana 2-4 1:14 fast 6 ill •; ! 1 H X% A Jacob* H : .Agraaaoate, IkeyT., Tail.Matd EMG Tijuana lmTOy i:i". fast I l" 4 4 ■■ :: 2* 6i A Jacoba 7 Rc.tc-o, WdieMtgomery, Braa 687X.; Tijuana 01 f 1 :iS=f.fast 22-5 111 0 3 3 21 P B Parke 8 Ikey ! . Mis- Meelick, Herder 604:10 Reno lmMy l:44%faat " 111 ti B Low* 7 I-.I.a.limund V.T»on, V.r.Maid E5224 R»no lm20y lM.lfefast 8-5 110 l1 Xeal 7 Franklin, VaPyPakMaBi, Ilielan S4370 Reno 1 1-16 !Sl%ga#d 3-5 107 I1 C I " Miller B Short Stop. Jake Rcban, J. Ibivifi


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922012901/drf1922012901_6_5
Local Identifier: drf1922012901_6_5
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800