Fair Grounds Entries, Daily Racing Form, 1922-02-05

entry


view raw text

FAIR GROUNDS ENTRIES. * _ . + The Pa*.t Peiformances of the horses entered at the Fair Grounds Monday will be printed in Mondays edition ol Daily Racing Form. + — — ■ + liol»:.bl!i! if-: V.eaihcr dear; track giKxl. I!.:i bag Mart* at 2:19 p. m. Chit-ago time 2:151. and Sapei -ior iii i:l ninnci-. X t •»» mud rimiier. :;•. lair mud runner. Mi MlMcil •Apprentice f: How anee. b Il.til.ers. First Race— 3-8 Mile. Pinse .101. L -year-old-. Maiden-. Isp.-.ial Weigtlta. iTr.i.-L le.cii: .l.in lit. ItfiS oi •-., J 114. i Todays Ind. Horse. Wt. Rec. A.Wt.Han. DM3S3 Athlete US :W-.. USX 723 r.oit:::, The Mnleakiaa*r .11". ::io ., n r. x Tlio :.ris,.- » stone AffC 11". loii.-. I15X?15 5and8flt Billy Wiiikeis ...11.-. ::!•;■, 11."... 710 .V.iTT.t Patioimaii 117 :37 11."... 70". :.««". n: M.idson Ill :38-..h 11 ."...700 30844 Alilolo lit! ::,:lii 113. .700 Btft4t vSup. rgl.iria 110 Mil .h US. .700 I.a.-chu- US i:erhart 11". Tl. T. Griffin entry. Second Race — 3-4 Mile. Pur«e .tNHl. ."year-olds, I;-.iminc. Track iceavi: Feb. 9. ISMS — 1:11.. 4 llfi. I .!M-S7- Qaiaarr fiartna ..ill 1:1-1-. MC..7S3| I I240GI Deep Maker . . . lO.i l:l.".;.-. 108 72* i.V.t;.".7. Kate HiiiiiiiiH 10! l;:.-, lot -71,! :■— 3« •bHUMale llr.l:I.V, 14SX715 .",W 11 l.Mai.-h- M.iiy M8 l:14,s loftx7i:.| j .-.V.Vit; •bMabei A its .711 , ■MR Field Lark US 1:141a Mft..7M titKHH V. lii i oli-en .... !IS 1:1: , ItMl.TKlj .V.I7K Dare 108 1:1.". IMXitti 00*13 »l. Happy Baxtea ...148 1:1."..-. 140X705 00094 *!Ailfe .Ml !l l l:l«i In:,.. 700 ...o:V!l Onadia | M I 10£ll:10fa 103. .700 BRM bl i 08 1:14 1 II . . 7 hi I I 30010 Kedgwick Ml . 03 1:17 .-. 1M 700 0OO3H Bah Rrelra lot; 7*10 1 B0081 Mr. Grafter Mi... M8..7MJ Third Race — 3-4 Mile. Pnr-e H.440. 3-ypar-oUU and opvrard. HlaiaiiBC. Track iecor-1: Feb. 9. 191s 1:11.. -0 11i. I .-.9..7..»»bt;rounil-Swell 1lLl:ll. C. 110 7°". 3W1S bA.-e ol An- US 1:18% .". 107x720 • SWtl » Arrowh. ad 148 1 : 1:.- . .". llO / 713 ."9 7; Brisbl Uxhta 148 1:12% 8 118x713 . :,9K41;i»I.Hidden Jewel 110 1:11". •! 1 11 X 71.". i C.9o91l»liSaKaiiiorc 110 1 : 1J ; . .", I1SX71S .",! i,!9- Pananian 11S1T2-.. 7 115X715 .".:i "37i The Deefekta . ... 144 1:12% 8 112x714 5*748 blrn:. Frank 1 Id 1 :1 1 -.. 9 111. .710! I 58824 bKednion 112 1:11-.. 7 117x710, 1 :.90.".l May Bodiue 148 1:18% 4 1M..718 .".i97 . «Mi.;ve Moore ...lis 1:11 S 187X785 38538 »hr»t. l-idore US 1:12--. 9 100X70.". -.94::, bApple Jack 11 ...104 1:12.-. 4 113:783 :.:;it72 Heiiocn.-s Mi 7 US. .784 58881 bDnniiiioud 188 1:18% 8USX708 Fourth R?ce — 3-4 Mile. Ke.-i nit Parse. Pnrac 11,848. S-jrear-aUa. Allowances. ITrark i«cari: Feh. ««. I9ts -1:11%— 4 11«. I 5U582I THE FRANCISCANlir. 1:14% 110.. 72". . 08C Black l.ettv 1*5 1:18% 10".. .71.". I V..I7.". Fly Ball 107 1:13 UV... 7K, 3*M8- Grass Tree Ill l:14%h 118X715 58841 Ballet Mark 110 1:17m 110x71". 88838* i Billy Dunn los 1:13% 118X715 j 50808 Fast Rffarl 101x710 88844* ton. so it 118 1:18k 110x710 :.9.17 bYashmak 1111:14%* 185x783 58534 liMabel A loi.. 70". 58431 Wild Peace 1M1 . . HC. 1:21 .-.in MS. .784 3*742 bsjient King .M . I8S..T88 B8833 Pay 9S 1 :14 HOx 7fK» ..ii.T.s May Blossom 110 1:19. m 87. .788 Mi-s Mellish MB .. Kii-U-lkainp entry . Fifth Race — 1 Mile and 70 Yards. Diplomat Parse. Purse 588. 4 ve:r ol.is. Allowances. Track recer*: Feb. 12. 1910—1 42;. 1 113. 988881 Frijiate 10.S 1 :4ti % 188.. 788] 88*41 Baaga Buck 13*1:47 U4X74S 88841 Fnited Yeide 113 1:47k 114X745| ! .".9: 39: Blamev Btaaa loi 1:48% 146x7451 :.997f.- Rep Mi 1:45% 102x7401 BM4* hClcaarrea 9s l :47 87 X 783 i SB***9 blrouiising Tom . . . 10.". 1 :.".3-:.h 84X785 1 58116 l..loa.|iiin:i 97 1:44% 91x"30j SB8M Day Billy 110 1:4".., 97x730 Sixth Race— 1 1-16 Miles. Pur-e tljk**. 4 ye. r-olds and upwai-l. Fillies and Mares, riaiming. Track record: Feb. 13. MIS— 1:44%— S— 104. BSB3S *I.Y»:i:y 102 1:47- « 107X725 98883 •Fluzey 1011:4S liHl9X720 58888 •Ks.aipolctte 9S 1:47 .". U3XT15 .".97-"..". Dainty Lass MT 1:48% 4 107X710 9*838 *b0aklawn Belle 109 1:4S:, 9 104X710 38815 bkaeaaaa -.112X70". 88888* "La*jr taat falls ■ .103 1:4T% 7 107x705 :.9siiJ Natural M4 1:49.. 4 112X700 980*8 *I ady Lillian 97 1 :47 4 112X700 Seventh Race — 1 1-8 Miles. Purse SI. 000. 4-vear-olds and upwind. Claiming. Track record: March 11. MSB--1:31% - 3 -122. .".»". 7»J*bLazy Lou 112 1:..1 8 1*88783 ."9S.94 •Anna la Hup 9* 1:58% 9 1 0S x 720 I ♦-silV3 kCoae iArasee — 107 IM| r 113X715; 5875C P. a. King 114 1:55% 7 US. .715 1 58888**kOM Faithful 101 1:58% 4 10:.X715 j 58758 *f:aliot 104 1 :.".4 % 4 105. .71.". | B8788 «Exaorter 100 1:32% 8 108X710 5*83*1 •Search Lfarkl III. .111 1:35% «i 113x710 007- •Breeai Peddler ....108 1:33-1 7 1130705 5997S*b.lex Jr 10S 1:58% 5 113x705 58013 bMeiehant 110 1:63% 8 113X705 00017 »Kinr Trojan 83 1:94% 4 110X705 1 59*JK»»bWood thrush 100 1:34;-, 7 110x700 59«d rtllie Wood 108 1:57 6 US.. 700


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922020501/drf1922020501_8_2
Local Identifier: drf1922020501_8_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800