First Race [1st Latonia, Daily Racing Form, 1910-06-17

past performance


view raw text

. rk lr* is ,n* t. , „. LATEST PERF0EMANCES OF HORSES ENTERED. ITRST RACE— 5-8 Mile. 2-ycar-olds. Colts and Geldings. Selling. |S2V.2 I », - nt;:. !ti.l-x Cams r.ifctTlmeTckOJds Wt St % V4 % StrKin Joeh»y* Started crl. , -.f Finish. -ctjamtiT By Bannorkburn — Gertrude Elliott W. A. Kirwati. «r i hr c 2 104 ;.*,M v ,m t ! ".il fas, 11-6 W? 2 :: Sl« ScoTni, 13 Mar.. I.m.I II,-:,. S ■: ...,,,,,,.,11, tl K lasl H MJ7 14 14 14 14 «i.T Jackaoa 1-5 Warhala, Pria-Poaaiina. Bnater. s;«", i luiaville 4i f UI mud 12-6 111 4 4 3s -• F Jackaoa 8 Mon.Poz. Baldeaaan. asaerlceer --it I ., sviiie 41 I Si good 12-5 IM *- I 2 h ■ M.utii. 7S.Iin.pl. Aaaerieeer. Outlaader ;.-39 : svte hr 54 3 fast 1SJ 10S 1 1 1 V ScorlBa 15 I.ouisKa.z. Or.Pearl. Countd.oro mi2 l.misville 4 f 5f1 slow 30 t1 12 11 1" ll"iCole 1 • Rue DetCStS**. .lames Mc. AMTR T »5IEEE b. c 2 104 Bv Gold Heels— Kin Rose W. Gerstt. n,l "m-T V If I • fa-t 2. :if :. 5 I] ::*; 1 1. -. i.. i - M Dn*t.v. Ilnxt-r. Ben ITnea* •J-i "• " 5 R 1 oi. mud 1 .1 i":: 3 7 7 4* 4 n.,1. ,t » Nea Star. Mrtiraw. Dusty. .misVi : S H.-i b," i 13 Mcaaanger Boy. Brla. 8aBCtim. s,v- 1 b- s 1 ui last al 10J 1 4 4 II ! s- !s 11 - 4 i* 63 last s" IMI S P 6M Herbert U County Tax. Bad News IL. ltaa ,,-■!,: !,. 5 S 1-811 good S3 104 1 l i 2- - Herbert 8 .T.ivum-.,. I..K iti .South ul.ight vV," l ■„ svi e i m slow 7 110 7 0 6" 6"! Herbert 10 Sou.LJght. LnlonJack. Bablentaa g|§K?K»? 4U SSS5 3 ? 4" 4U Herbert sfeK U.U.Udt, jPilil% HDXTER. br. c, 2 107 By Sorcerer— Ironv L. Johnsr.nl. U! Latonia r r .v. Bud u ;. i", 1 1 1* 2* Kennedy 13 Unity, Amerlcaaerr, Bealiacax •«»::• i.at..ma F I andQ mud B •". lo S :: :."• ■•■ T Koerner 13 M.Wendle. Bedlam. AnueKcvere ■974 I.II..IIU |« f 541 fast 17 :, Ml 1 z ii 1 T Keener S Lseppa, Crrx. Bad N.-ws II. Wf i.in- i • ■- - ■!.. I 55 fast rMM :» "•,-1 Wilsni, is Wm.-Ihi1.-i. Pr.lonxma, Plorioaa. ■Mi i...ii ii.. i:i K last fl-l !»:: 7 :; it ■•jHufaagel 14 County Tax, Bad N.-hs li., lima FOLK. h. g. 2 103 By The Sharper— Zrllr. Knight 1 1 . 0. Lcc. i"- i Lai in. i S 1:041 mill I Mi .. 4 4 r. i;- T Rice •» Nnv Star, M.-Fr.-iw. l usiv. v._..; .! n.-i •-. ■/. 1 . -i I, last i 107 :. 2 ::»■ .;■■ Motexwfa .". I H-lc Ben Salito. BaleUa. »*M Juarez 31 f FA las! :: 2 10_ r, S" 1 »• Moleswh 10 BaleUa, Juarez. Bampaat. ••."• i inn-/. ::. f 4 i last :: 2 in I HMO arefctad 10 Baktlla. Solid. Brave Withers. ■SSStJaares 1-1 JiA fust 10 MS 7 S* :;-i KMmedy 7 FrinkMullons. Btertla, Uehtalehl DUSTY, b. k. 2 106 Bv Sanders— Orletta W. J. Youns. :«!M l..it.-,i.i !• ES fast a !•! i 1 1*1 I" Boaae 13 Haxter. ajnerleaneer, P.. Fin-as. 90*24 latonia 8 1 *t| mod »:i Mb] 7 I G I* ::■. " Urainl : New star. Mcfiraw, Aaaertraaeer B9877 Louisville 5-8 1 .-O0I fast 119 99 12 6 i .",.. 7.1 Wilson 12 McVgerBoy, Bria, Amerteaneer. 89574 l/ouisville 4 f :.: ;. mod 22-fi MS :: :i •. ."-.K. -..ville 14 OricntalPearl, Iwaiaai. Kllaaette 69502 Louim Ilk I1 r act alow n l"" 7 :t 7 5 Herbert 13 Bne, Deleaaay. Janes Me. 99SS4 Lexington 4 I E5| fast c M4 I 7 9s 9" H Austin 14 ChcaaalL G. I* Doyl*. Louise B. ■0*7 LexJagtna |-J 4:1 fast Z M.: y 9 9 y1" 1 Austin 11 H.WaB»nfc. .I.Dcnmu. LalMcxn CREX. b. g. 2 98 By In*oldsby— Affray Henderson and Hogan. ■ ■•• t Latonia • 8 1:041 mad 1 2 Ml I 7, :. 7- 7"T Koernci : New Star. MeKraw. Dnsty. •".;i 1.1: inia r 1 MJ Cast i K :; :: ::- : B Martin H Usenpa, lluxter. Bad News 11. —» Umtsville 4. f :,". fast 17 ; l»4 7 I 7* I T Kaemer 15 Warltnla. Brin. Pomona, Haxter. HOI [»u:sviiio :. 1 :.4i! fast ::o 107 :: 3 P .". T Kaemer 14 Governor Gray, tisko. Bnyoe. k *.3.r. Louisville .". s 1.11; ajood 17 MS I S s in 7,n T Koerner l» tlraele. Incision. l.a.l Mini. ant — i Ij— tovtlfa d H| in uU li kh 7 J M i" T Koornwr 8 LoaibKatx. AthieW.. BndMawall COUNT DE 0R0. ch. c. 2 106 By Ornament— Princess de Oro G. W. J. Bisseil. «•_•! Latooia i-ft l:*4f arad 21 Ml t Z " •" S" Kennedy :» New Star, MeGraw, Dnaty. KM : 1 nl irille I] ; 54| i.i.m rid Ml - K I I ; T Ki -.- It l...vc.-n. .M.IlvM.i-. County Tax. R97K1 1..-iiis ill • 4.. f Mi fast 15 M4 I 4 !■ 4* T Bice 14 lr11iallv.11 1. N.uSl.ir. Mol.Moa s:«.i . Lonisville I] f 55| stow M HE 1 4 :.. :■• ■Tama 12 Tritona. isk... New Star. v«;n 1. ins. ill.- |! i :,:,; fast . |n I I :i :i"2i" Jackson 12 v t til.-xv_. Rplinters. BosebnrsIIl " .1 1 aisrllle |f :•.,, nand M KM 7 4 li UlC Grand II OrientalPearL IwalanL BUanetta SPLINTERS, b. c. 2 101 Bv Geld Heel .—Southern Girl J. f. Milam. . in 1. •■■,... I] 1 . tast 11 IU12 B 13 13*1 E Griffin 13 Dusty. Haxter. Amerieaneer. K*.r, i.,.i.imiII. r f Ml stow 7 i«- i 71 PiGaaa 11 New Star, Coletta. Holly Uok. »«;n i..i,,-,ii. c. f :..,;. fast I MB :: l t»| 2" * Kaemer 13 Atkfe W.. KosehurgUI., Boaana Stt.MJ I... infill,. 4. f :.4: fast .V MS 7 f. 1; «•-». I» Austin s l»:in. i-awar, Kl.llrv.son. Jaim s.l - •v!iii lextnatoa 4 t Hi fast !■ Ik; I s s- -,-,. Howard ll Oracle, Discontent. Bmiinant. -av I.. Klnaioa I f .".l •■••.1 ,mi iixjM 11 M l»";i Howard l iMden V"- Data. La IJ Mexican 09H . xinctoa i . 4:» fast ■ iif, 11 n 11 1 1 = » j ITBaon 11 H.Wata*ak. J.Dennin. LaliHexa BARNEY M.. b. e. 2 107 Bv Sir Hercules— Scliwalbe T*. Schreibcr. BR77 Loaisville :. s 1 :»». f ■ ■ 1 rid MC I s S 7 »««|T Bice 12 HrVgerBoy. Bria, Anwrkaneer. ■sti l»uiKill« Ij 1 WJ slon 17 MC ll II B B ! Jacfcson II New Star, Odetta. Holly M". .- :i! I."u. sil|. |j 1 .,.,; last M MB S 7 I PIT Bice 12 AlliieW.. Si.linl. rs. HMmhnrelll ■«Q 1 ...iii.- illo f : 4;; K"" i »i 1"- I 7 i l"lCole 13 LuiisKalz. lark. -Imru. NewStaf s 7 Jaarcx JJ f 4fl| fast 4 lli» 1 I] 8* Hotrswa ! Kan Ann. Kinfolks, Jaarex. H I* •• .Liar, /. ] si 17 last M i xi :, 5 t; i;« Uolrswa 7 Bar. Klyinc " ir. S.-iito. ■H » Jaarex ."if 4:;. fast 8 ins j iv t»| H«4eaw*a J » in.i- Bea, Vaarea, Hart P.. BEN UNCAS. b. c. 2 104 By Contestor— Miss Uncas W. E. Oots. S*1I4 1 itonia r 1 •... fasi rM KM 7 s 7 1 Mountain 13 Dusty, tluxter. Anaerlcaaeer. SW:i lii a I. f .... last 11. 1 IHN « S !•» War1.11 14 Bidaey It.. Mockler. Mr. Dock. s-ivii i.av..||. || 1 .,!. last fi.i i in 1 B LJ 1 " , I Mall 14 Governor Gray. isk... Cr -. v*.:. I, ju ill.- 4 f .. ;.. stow ■ l" M 1 •■ • Warnea 1 1 New Star, Oatetta. Molly M". w;.. s 1 in. 1. .a 1 j :*i v, ,« ::i*o irj it 12 i- n" TrwxVw ii DiscMiteat. Knjror. riaiiidwat OUTFIELDER, br. c. 2 101 Lv Yorkshire Law WyaatCJaar Th.,11 Bros.,. ■Ill 1 .1 . 1 |j t .,, fai •! ! •■: 11 n H i" « Grand 1:: l».i-i. Haxter, Amerieaneer. WI2*» Junri 1 : I I." fnsi 1.. 112 M M i", R !.i.»- mi Uncle Bea, Jaarex. Mark II. laarea 31 I Hi Cast 18-6 IN :: ! i Bnehotea lo Balella. Soli. I. Brave vTttbera, BEECHKONT. h. b. 2 101 By Scmpronius — Marie Slianklin C. C. Van MeW;. MOB Lat mia i 8 1 » | mud 3 M2 4 • . .. - l Austin H Win.-. Atbie W.. Indian Jirl. S9SRS l.at.;i:a 41 f . :, fast M l«7 1 11 11 11" D Austin 11 Si.ln.v I!.. Hockler, Mr. Dock. WIB7 I. .ii.siLlr 4" 1 :.i, tast IC 1 H*. 4 :: S ■■■ , li Austin it ltwcen, HoilyHoc, County Tax. MS. ! I.. ur vill. A_ t STllrvy 1»; MS I 4 33 3*j I* Austin M KI.Bi-.v.-.ii. Lv.li.il.ei-. Blk.Maie I " 1 r-1 siart fur Ilic f»llovi injj: Mli. HAM. br. . 2 104 By Rciuital— Lady Hambuig W. L. Lewis. EARL SENFF. th. g. 2 08 Ev Bu L Massic— Lady Miles R. N. Smith.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1910061701/drf1910061701_4_7
Local Identifier: drf1910061701_4_7
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800