First Race [1st Latonia, Daily Racing Form, 1910-06-25

past performance


view raw text

I . - I ! , ! v l :i ! ! - : ; ■ 1 ! X Z » ," 3 J r ; 91, s ! 1 " r :i :i 1 | v * " ; I Lalonia Entries and Past Performances for Saturday, June 25 WEATHER CLEAR. TRACK SLOW. LATEST PERFORMANCES OF HORSES ENTERED. FIRST RACE— 5 1-2 FurlonKs. 2-ycar-olds. Selling. |S2:11 1 :ir,., :: 13. Index Curse DistliiiieTckOd.ls Wt St M % % SuCin .loekeys Start- d . ird- r ol Cm h *£g* OKMICAMT. b. f 2 107 By Ornament-Lady Horten.se J. M. Goode. J,-., Latonia 5-8 59 fast 70 MS 6 ;, ., 4- Is Loftna lo Goy.Uray i-nuvro. al II V Bale :""; Batona 5 x 1:0 1| fast 4 99 4 3 3 I 1, Loftm II Kik Uni, finnl iv--v 89870 l.atonni 411 at last 17 110 2 4 SJ 2- LoftuS 1 1 Bel. Sue, M Wemlle U A Dak «£63 Ix.uisvllle :,-X1:„| fasts 10214 4 4 4h .:", C Grand s l,.,,,,,ld Jan,;, "|, Cue x9,3:, Li.uisv.il" r,-S l:oiA Rood 30 105 E 6 fi 51 3*1 G Grand HI Oracle. Ineishw cliiou lack 89668 Louisville 41 f 55] slow Z8-8 Ml 4 a P* 4i C Grand 12 Trilouia. Cisko. New Star. " A.MER1CANEER. b. c, 2 106 By Gold Heels— Kin Rose fW Gersti 9fil63 Eaton" 5 8 I M fas. a m 4 i i; v Herbert IS Ben linens. Iti limanl, Clk. " "il ""!" 4i •,-;.. liist, § « ; . ■ S3 Herli.rt 13 Bi.-ly. Hu.Mer. Ben li.eas WJ021 Latonia 5 X IM] mud C-j MS 3 7 7 4* ll llerhert :» New Slar UcGraw Bustv SW77Iuisv :. x 1 :o,,k fast f.j 102 3 4 4 313 llerhert 12 Messenger Bov R, rii H ■ n.Vi..i "?,-.!: vi,.:.. !,,,,.sv!!!r Louisville 4; 5-Sl*U»XXlS I , Y fast, L SH Ml 1 1 , ! E E1 Herhert II County Tax. Bad News ll.. lima 112- 2" llerhert s .LBcninan. L.Kal/.. SonthnLatbl FOREHEAD, th. c, 2 106 By Gold* rest— Forcloek J. B. Respess. ili.Tsu i",!",!!:l i;i[ , rU"st !..!V ,",,! 5 .. r « p. Troxler » Ben Lneas. Belaney Warbnla. 9.1V, .atoma 8 1 f ast rid IM 3 . »- SJ 4 3 :: :,■ i: Marl i„ 12 Melvor, Gov.Gra v. Bohl.v Co , t 0735 Louisvi o 5-8 1:011 Itood 6J ... 5 6 4 I E Martin 10 Oracle, lneishm. Uady Ormleanl v,,l, .oiiisv, ,■ 411 ■Akf*x n 118 2 4 4 ., T Ko.-r.ier 13 LaUMexican. .1. He,,,,,.,... I..eisi„„ -.91,0 Louis- riHe HI al; last 2,1 102 4 2 9J l«* T Ko.-rner •» La C Mexican. Ireinier. L. Ba j.. I. RUE. br. f. 2 100 By Withers— Prue W. McLemore,. ,2,;.; Baton a 41 f ;,l=| fast 2 lor, , 4 5» * ianz 13 OrienlalPearl. Rnstieana. Bi.Girl S0126 Latonia »-8 1»1| fast U-5 KB I a ., 5*3 r Koerner 14 Ladviirmieant Kvia GramllXrv ,7 ,L!l,,.",ii.,.I « , «* J*" J2"6 J5 i l 31 21 Can/ 12 « Irh-nla liearl. India,,, ;i,l. KviT.. Xiixi,.: Louisvi.h- a X 1:01 last ., 07 .. 5 r 5 a14i.I Wilson S L.-.Ik.I.I. JauiesMe I .advlli 11, i. ant V..XI2 l.oin.sville 41 f .",;? fast 10 102 5 3 4- 2" Can* s South.Ligut. KBaBry.soli. I..,Im,1,i s:,i;xl Lousvilte :, x i:i,2i mud r, _ M 8 9 I 9 *1C Grand M Itolden Rnby. Oracle. Iwalaal. Mfi.,o Lousv le .f :.-..j h.w M-5 IM 7 7 1- J Dearpt 8 I,.,Im,i.|. OrientalPeari. Jam-sMe. 19696 Louisville 41 f Bit ion* 31 114 4 4 31 3J.I Wils.,,, !» IMmlustry. K.Br.ison. G.Pency. WACHULA. ch. v. 2 103 By Ornament— EU--i Johnson rT. P. Hayes 1. 90298 Latonia C f 41 last 39 103 I fi 7 I-. B Austin : B-n ITneas B.-lanev Forehead x:.V|, l.oaisvill,- II f 55 last 98 M» 1 1 C l« C Cr I I", Crin. B.-mona. Baxter lloriou. WSLV*7 /""isvill,,,H[ V.li1 .,! ,"7 8 S -IC-ker s Bameaway. Cl.C.rvson. Jau„,Me 171*1 la, 1, pa Al. o X M| slow Q las l gt |l I.raiinon I Oraele, Louis.- B.. Lady Le wis, DELCASSY. b. f. 2 106 . By Handsome — Independence Day rj. D. Neet. :"-!7, !:,,,.",il.,1 J, ,1:-!., fasl, ! ;.? S 7 I *" l*i,«,!«»* 14 Obiko. Mls»BallistBe. Lltylaxtoa - ■■-,-. I. ■.! :: s ill.- 41 t 561 mud IS a HI ., 5 fil io l» Austin s Wine. Iwalaal James Me -: .,.. x i.oui. il-,- 1-2 17/ las .,1 II* •; 2 21 1* Seovilh- 14 Permelia. Molly Mon Thnw x:c,..2 Louisville 41 f 561 si owlS 10 Id* 3 4 I* 2 T Ko.-rner 13 Cue. James le Joe Stein 19411 Lexlncton 4 f 541 iMt 01 Ml 2 2 2] 2, 1» Austin 11 Baiieeauay, St.ilelier. C.L-DljU LOUIS KATZ, br. c. 2 103 By Buck Mnssie— Fair Fortune M. Foley. *-9N I atoma 11 f 541 fast -., 106 9 8 x 6s C Grand 9 Ben Incas, Bvlaner M-r. head ix.; Latonia 5-8 1:0*1 fast 21 l«6 12 M 10 M p," ; Grand 13 AlieeA.Dale. Isepiw EaslnHlar 89733 Louisville 5-8 1:011 n 1 17 5 104 8 G 1; J | S»J T Koerner 8 J.Denman. Araericaaeer. s Licht v,i;x; l.oiiis-.dle 4; f .-,,;.; tiiu.il/ 20 II. 1 2 1 1- 1" C Grand s Crex. Athie W. Bad News II *"*l Louisville 4,;: fast 2 v: 3 3 «n -j, t Koerner ir. B.-lanev. Cnrir. America aeef X9.-..39 Louisville 41 f 543 fast M 1*3 2 1 L" 1 .1 Wilson IS II R.Brandt, O Carl C He Mr,, -;9ix-, Louisville 12 48] arood fi IM 1 1 ll 1 T Koerner 13 Clarkahnrr. -New star. He! Scotl MISS BALLISTITE. h. f. 2 105 Bv Oilando— Nina Ar.iier D. T. Mor-as ;,,,-l7 Latonia 7-8 1:01 last 111 MS -X 2 2 3 2" HafnasH II Ii.U. Lily Paxtoa Kiiv.m- 9018S Latonia 5-S l:U0g fast 28 1*613 t H 8 s1 - K-n,, dy 13 AlieeA.Dale, Lsrnpa Ca-fiis:,,-.- "•" Latonia -II f 551 Stow M 1"1 7 i V 21 Grand 13 HetenScott, Penneiia, I.ydial.e. . LUSCIOUS, b. f, 2 103 3y Charcot— Banana L. 0. Apnlcby. :•■•-:.:• |.a», -nia 5-8 1:011 fasl 11 lie 11 4 i ::!::• Gana 14 Tim. Heart. RohertaT.. II. Bum-it mat Latonia »-8 1*11 fast lldl"! S M 10 S X- 1» Austin 14 Lady ilrmieant. Bvia. Id.. . BAD NEWS IL. b. g. 2 107 By Garry Herrmann— Performance LL. Johnson. J0342 Latonia 5-8 1:011 fast 18 Wl 2 7 7 lb ::- Kennedy 1 1 lh4..Bo.TPr.8t.AI TKinal«leweisa 90130 Latonia 41 f 531 fast 5 IM fi 13 13 !3JK Griffin 1.1 Bet. Prior. Rasters Star Mockler 90020 Latonia 5-8 1*1 mud 2,; ME I 5 5 4- 4" Kennedy 7 Messenger Bov. Lai-. Id. Grade W9.4 Latonia 41 f 541 fast 12-3 Ma 7 4 4: I" Seoville S rsepha. Crex." Ilu-.ter v.x!.:t Louisville 41 f .,". fast I let 9 M 7 x- Seoville L", Waehula. Prin.Iomona. HtiTter. W08 Louisville |f 55 fast 23 Ml 2 4 31 9» Seoville 1 I C.,untyTa. Bina. MesseiererBoy. MOCKLER. b. c, 2 104 Bv Sain— Theresia B. Sohreiber 9-::i L-.t.-.iia 41 f M.!. fast 111 lot ". 9 r,. 5sf Warren » Ben Pneaa. Detaaey. K„reh.-a,l. ■• l-al nia 5-8 1:01 fast 19 Iff 1 13 13 13 13«« Warren 14 Ciako. MbtaRalHstite. LUyPaxtoa "30 1 .at on. a 41 f 53?. fast S 112 2 4 4- 3r- Warr, n 13 Ben Prior. Eastern Star. Melror. 9""39 Lai nia 41 f 561 mud 4 IM 4 10 9 : - HcorUle 13 Minnie Wemile. Redlass, llaxter vi:,v. Latonia 41 f 55 fast fi7 no l 2 2 23 Gaiiz 14 Money It.. Mr. Dock. Emirrant! MM Louisville J -S 1:01 fast. 79 M3 1 7 7 7 5|;J T Ulw SLat.old. .lau.esM..-. lanlvurmieant EIXANETTE, ch. t. 1 100 By Allan-a-Dale— Foundling W. H. Fixer. V _■:; l-aioma :. v i ...i fast fld M 14 11 11 I 8"lWestbera 14 Cteko, MlanBalllatite. LilyBavton M .till* I stoma .".-8 1:01 i last 18 H.i 14 11 11 11 10- Wcatlvrs 1 1 La.lv Ormicanl. "Ma, M, * . "M81 UatoaM 1-8 1 :» 4X mud *9 107 :• 9 !• I I" B Griffin 10 : ldcnKgg. EllaBryson. Bet. Sue. I MV.i Louisville 4 f 55 fast sj 1 «115 1" 15 151,1K Crittin 13 Wacliula. Briu.Bomona, Baxter. 81 Mtsos iy.mis ;;!•■ v. f :.; fast :• :c. n 14 14 M-lWeatfcen it County Ta. Bai News It, lima * HUB Louisville 5-S l:i li good :!0 DTMO 10 l 7 «» Weathers 10 irarle. Incision. Lady Orinicant I K*.47 Louisville 41 1 .Mil slow 14-5 1 4~ 9 7 6 8 Lovell 14 New Star, Csftetta. Molly Meg. c 89574 Louisville 4J f iil.j muJ 14 1061 8 5 W 3» Lovell 14 Orion. Bead. Iwalani, SJ houtburg s. S! s:


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1910062501/drf1910062501_5_6
Local Identifier: drf1910062501_5_6
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800