Tijuana Entries and Past Performances for Sunday, March 26, Daily Racing Form, 1922-03-26

entry


view raw text

TIJUANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR SUNDAY, MARCH 26 "VVKAilIUR GXKAR; THACK FAST. Baring • f :i I ts. at 1:53 p. in. Clieag.. time 3:-"."i. fl Bimlag mud lunnei. ; Cood mud runner. :.: Fair mud riiiiaci. t.M Maidens. •Apprt n:;i e ■Uowanee. b Bliatera. Firrt Bacn — 5 1-2 Furlongs. Bins" $.".M». 3-.vv:ir elds and upward. Claiiiing. tTra.k lecojd: Junu Js. BIKi — 1 ::....-;:• ■ 118.1 Todays lml. Horse. Wt. Bee. A.Wt.Han. t;«r;iiis.t m:..-.i Atkin MS l:8ftti 4MB 723 aB970t*bMayfl«wT IM IM% 4 1M . .728 MMBB *MIm Dnaaar K l :ns . t UB..713 H8823 *bTillotson 11" 1:0-. 10 112X715 r.lOi« »Tliirty Seven 10! 1:07% ! lL ,71. c.KHi. i.eiv Kav KM 1 08 5 112X715 t;MI.;j-: *leggj Martin 107 1:0s-., 7, 110x710 81028 bCareca 110 1:08% 7 112. .TM n0888 *h ar the V..iy ...107 1 :07-.. .". 111x70.". 8MS8 bApple Jack 107 1 :«»7 -. • 8 108X700 MBSS Rraltana 1":: 146% I 116X708 til. Walter* and •. i" . Irwia entrv. Second Race — 5 1-2 Furlongs. Purse 83BB. M-yiar-olds and upward. "hiimiig. Track reevrd: laaa 28, MM— 146%— 3— IM. 8BMM* llaiaiiton A MS 1:01,., 7 112X7". 81038 *Caamuint IBS l:f s.. -1 108x720 BMBX *smilin-- Uagffie ...103 l*M% ! 110X715 StnnSl bDivlaBd ll" 1:071ft 7 117x71". 04686 •bJark Led! 113 148 4 111x710 81828 *r!ani,igenet 115 1:08% M 1i_ :718 81028 bltillv loe 112 148 lO 1120710 v,m: Mm Be Caiac 112 1:07,:. ti 117.. 7io 88S65a Stiletio 111M-.07-. 8 110X705 Mi17 ..ni.-li.m 1011:10% 8 112. .703 KltiZB* lirleaaa Girl 1483 148% 5 115X700 B8BSB Kl Batrie ..". 148 12 117x700 Third Itaco — 1 Mile. Pane S.oo. B-year-olda and naararB. Claiming. Track re.ord: June 17. MM— 148 8 05. :io:t: . i. v. Harper Ill 1:41% 7 114X723 RIOSS* Utbelia 128 1:45% s iUx7_o R101K Joho B. Wigcini .. I B7..71S »; i? S7- Im!. Snider .". 107. .71.". en-.iTl :*Mvi!lo A IBS 1:42% 8 110.. 715 HOMO •bciioir Master 180 1:43% 7 112*713 81888 MKaff it.v Ill 1 : ! i .. n B 112X710 SIMS *M..nt|.eni 112 1:45% 5 107x705 81027 »Norain IM IM 1:45% 5 104. .TOO1 to:ii»7 •I.ettie Stuart Ml. 1 OS.. 700 S1042 Kate-at of PrtMas.lM 1:42% 10 11x700 tC B. and P. u. Irwin eatrr. Forrth Bacc— 1 1-1G Mi.ns. Pn e |5B8l 8-jreai old and apward. l.iiming. Track i.-mrd lane 24, 101.; i : i r, :, -no. 88873 Sum mil 107 1:1".-, T 107X725 810S13 liner -lunia IBS 1:50% • 112 720 60888 Teo Brectenridge..lOCi 1:48% 6 112.. 715 80898 bAudrey K IBB 1:48% 7 110x715 i lot:, White Haven 105 1:48% 8 M2X715 81B279 b/.oili.n- lot 1:48% 11 lOi 770 6M32 igale MS 1:50% 4 103x710 iio3l ftfTftraiadaafc SB 1:48% .".114X705 Fifth Race— 1 1-16 Miles. Pur-" |300. 8 real --o:d- and cpward. Clahalna;. Track reeard: Jane 24. loic. -1:45— 3— IM. t 61012 •bDAlNTY LAOT ..102 1:48% i 10-.X72". • 0101S Hot Foot 6 112X720 i K09881 Biontona 188 11% .".114x71.". » 61033 l.ottn Speed 4 10SX710 6 CMillbZetelic 108 1:48% 10 110. .710 6 in.,! Lavaga 110 1:30% 5 110XT03 f 60958 *:.!!alaros,i 118 1:51% 0 112. .70". I t;os;iJ-*b.li tress PMljr ...185 1:48% 7 110X700 t Sixth Race— 2 Miles. Second laaiilaj Tijuana Cup. Value R5.000. I 8-year otdn and upward. AHowaaeea. I Track record: April 17. 1921— 3:2S,i— 3 407. I 68847 bRoaea fi BBXT50 fi 60827 fb Yorkist 7 110X745 6 G10151 bVeterao 101841% 8 !C.x74."i 6 61013 bOmand 114 848 8 87x740 .1111- bl.ourbon Green ...108 S42 0 82X740 I 610153 bSunn.vland 7 107X740 H0OU3 idXst ndiaa 5 10BXT48 I 80063* bRegreeo 100 38% 8 188X735 I 61015 Planet 4 105X733 J 80986 ti.eli.io 8 110X730 « 81044 Laaia 1 ai kmaad .. I iio..?". 6 tG. Alexandra entry. | Seventh Race — 5 1-2 Furlongs. Pane 8880, :. year aide and upward. Handicap. Track record: June 28, MM 145%— 3 — 118. en:-.;-:|. Motor Cop 140 147% T" 137X738 6COS9 Sedan 108 146 8 ! 7:::7t:, . it; s:- Billy Lane M2 147 4 107..7!.". 60964 Com. Id 111148% 8 160. .740 ,; 508X5= bBullei Proof 120 148 5 118X740 88804 War Uod 100 147% 7 100X783 ■ 60971 Bardea City 112 148% 4 110.. 735 1 88BB4 Little Bumper 114 140% 4 80X723 81088 Indian Prlace 9S 1:08 .1 90X7-V. fC. P. . Irwin entry. Eighth Raco— 1 Mile aai 70 Yards. Parse BSOB, I rear-aMa and upward. claiming. ■ Track record: Feb. 1. M20— 1:43% — S — 122. 8M15 •hWylter Bant T 101. .723 800623 •Baaaano Bay 12 101. .720 t i.i:e;_»i s. ■!•_•. „ige 114 1:45% 6 102X713 r, iOilv.l-I.Hariy Irugoviie ..108 1:40% 7 10". T13 | 80966 Ike MilN 112H4S 7 102X710 6 61017* Katlierin ■ Raakla.. 6 188 .703 I 60866 *MMia 011:!7--. 5 188X703 6 CKN»2 Ueyda 1111:44% sin. .too , 01017 BUI Head 116 1:17 8 113X708 j liinth F.acc — 3 i Mile p :v • .s.-,:m». B-ye r-oMs and apward. claiming, i Track retard: Pec 20, 1016— 1:11%— 3— IM. I VM 89*bTrustj 118 1:13 S 111x72.-. 6 !:i.:it;.;i bJohn Jr IM 1:12% 9 118X728 I 60071 Arctic Rine lit 1:14% S 1MX715 I 60966z *Mlyx Manage 113 1:13 8 106.. 715 5 61017 Tom Craven 108 1:15% :*. 03. .710 I 60928 •bMannikin II Ml 1:14% 5 104X705 609S93 •Jjttle Bench 100 1:14 E MB. .700 I


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922032601/drf1922032601_6_1
Local Identifier: drf1922032601_6_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800