1st Race [1st Tijuana, Daily Racing Form, 1922-03-30

past performance


view raw text

Df.PiT -- Mile. X-J ear-olds. l alliens. Ila iin inr. I l;iv I • £, 1818] 1«4- St n/AUL i 17 1-5 — 2 — -::. index C"iirse DM Time Tck Odds Wt tit Ktr Fin Jockeys Marled Order «t Finish IR08ITY, br. f, 2 M 109 By Atheling II.--Lady Trinity, by Star Shoot. Trainer. G. Berry. Owner, Nevada Stock Farm. 60943 Tijuana 1-2 W%«— 8 -- ■ IM o ;; ::■ :;• C H KillerlS Lady Myra. Kl u .bie. Tale K0800 Tijuana ".It 4:-ifast 33 W. i I 4= l«« C 11 Miller 8 Pick lerpin. MissKdno. I.vMvri 60646 Tijuana 1-2 4S*tfast 13 115 4 5 f J P|P Martinez 8 Caber. Dick Terpin, Miss Sana 59927 Tijuana 3-8 37 plop 23-10 114 6 5» 5* C H Miller 8 Dan Hogan, Mt. Rose. Joella J. El RGBLE, ch. c, 2 M 115 By Honeywood — Pepperwood. by Eddie Jones. Trainer, A. R. Williams. Owner, S. Christenson, 09U Tijuana t-S B %KOOd 115 115 2 2- 9 I Rae M laav Myra. lrosity. Tub- W800 Tijuana 31 f 4S%faat ti 115 5 6 8» i" It Carfr II TJIltTlliakl. Misslidnu, L,yMyra , TULE, b. f, 2 M 109 By Athellng II.— Whims, by Ogden. Trainer, G. Berry. Owner, Kevada Stock Farm. 60948 Tiiuana l ! p u....d i ! •„ 114 9 7 4*1 * P MartiaaaM I-ad. Myra, PI BleMe, Iroattj 60840 Tijuana ti f M%nad 22 112 6 7 6= 4- C H Miller 8 M.-l.-ichritio, I/v.Mvra. Dk Terpin 60352 Tijuana 3J f 43 fast 11-5 112 6 C 7 7«J C H Miller 7 aft, Rose. Joella J.. Faber GUXIFLOWER. ch. f. 2 M 109 By Semprolui — JeRsie Girl, by Nonchalance. Trainer, G. Bamberger. Owner, G. Bamberger, 61040 Tijuan.. 1-2 » last 81 i": I . ;". cj m Patar 8 N Winei. P.PienaB, P.Haaajaaa f-0943 Tijuana I-. 49=vg .o.i JIM Ml 4 S P X" C iioss 18 l.id.r Myra. I.l lu.bb-. Ircsit. 60882 Tijuana l ! r. .slow 18 KK B fh i C Btadar 8 MiMBdaa, PatH*aaaa, DatyBay 60716 Tijuana l-l M%faat SB Ml B 4 3h 4-J C C.ro M 7 N.Wiuef. Norfield. Cn»llatnps..ri I 60646 Tijuana 1-2 48%faat JO 112 .- « 6« 611 C Cirofs 8 Faber, Dick Terpin, Minn ftlrnt 1 BETTY MAE. a. 1. 2 M 111 By Ralph— B:nda, by The Bard. Trainer. W. St. Vincent. Owner. J. L. Earl. 60298 Tijuana .;! I 43%f eat SI !"6 :: 1 » I". 1 M..jf tic 7 X.Winet. Bake Kutli. I* llaawy e , 69832 Tijuana :,-8 7 fast 103 Ul 8 I 8" 1. Hall 8 J.Hanecj, B.Itulh. P. Hampaon ! MELCH0IR, ch. f, 2 K 112 By Joe Carey— Veno Von, by The Irishman. Owner. Woodland Stable. 60982 Tijuana 1-2 8 f-st !••! MB I I B* fCOraa B Pakar, afln Edna. Pat Baanan 1 tW716 Tijuana 1-2 BVBjfaat 16 111 7 7 7 6;1 I lu- 7 N.Winot, Norfield. PatHauipson 1 ftUEENCUP II., cli. f. 2 M HI By Discontent — Queencup, by King Faustus. Trainer, C. W. Officer. Owner. Trowbridge and Officer. 61040 Tijuana 1-2 H fast | in ] 5 V" 1*1 .1 Majeattc 8 N.WIaet P.Ptereoa, P.HaaiBeea ! 60800 Tijuana ::: f 42- fast :*9 112 1 3 EJ B»* R Dority B DickTcrpin, Misslvlna, L*J Myra i BED PLANET, b. c. 2 M 112 By Burtonsville— Thrill, by McGee. Trainer, J. M. Black. Owner, J. X. Black. 61040 Tijuana 1-2 !!• fast I2f lit . • I Su; T I:..- 8 N".W:uct. P. Pierson. r.llamps.ni 1 00982 Tijuana 1-2 19 fast 7M 10 1 7 7 9" T Rae 9 Faber. Miss Kdna, Pat Hampson 1 BJSBI Tijuana 3* f 43%faat 129 HH» 6 6 6:i 6" T IU» 7 N.Winet, Babe Ruth, P.Hampn 1 1880 TUuana 08 37 slop 11 115 7 8 818 .1 ICtamer 8 Dan HogaD, Ml. Base, Joelia J. • LOCKEDALE. b. c, 2 M 112 By Atkins— Duchess Philipe, by Sam Phillips. Trainer, B. H. Ilambrick. Owner, B. H. Hambrick. .1040 Tijuana 1-2 49 hat 121 MB 1 .". S| 5S H 1...ng S N.Win.t. l.lierson, P. Hampson 3 «t»943 Tijuana 1-2 BWtieil4 •"■ 115 IB 9 H !•«• .1 HaaaaarM I !i"ly Myra. Kl Bilk. Irosity BOH Tijuana 1 f Bt%faat o2 lu7 7 7 7 7" D Hurn 7 N.Winet, Babe Ruth, P.Hampn a


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922033001/drf1922033001_4_3
Local Identifier: drf1922033001_4_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800