2nd Race [2nd Connaught Park, Daily Racing Form, 1922-06-03

past performance


view raw text

K Jlyenrolds and upvrard Claiming Sept 1 14r 4r 15 EEDIIOir ch g 7 103 103Tioinsr By Eyebrow Ilumpoint by Hnictto Tioinsr E J Salt Owner E J Salt 62166 Connght 34 l13fast 9 1ft 3 1 21 41 A Clavcr 7 Camouflage Clansman KtGraej UI425 HdeGco 34 113 fiat Gf 117 3 4 5 7i A JohnsonlS HJewel Runimci LitBSbecp 01 2 13 Bowie 24 l13fast 10 116 3 3 4 41 T Rica G ritrnGoId KffJohn AppIeJkll 61174 Bowie 34 l111isood 3 31 US 3 1 21 4 T Rico 8 Tiie Lamb LltraGoId King Jolia SC416 FGnda 34 1 12faat 20 113 I 1 4 57 H J Burkn 7 AJnckll AAlexdcr Mcnasty 32 FGnds 51 f l06t ftst 15 114 8 lfl 10 J ViKim U HUaredise CotTaylor RRock 59824 FGnda 116 lMhvy 15 105 1 5 7 711 F CTltilettl 7 Day 111 r JVho Cares I smpiw tesi FGnda 34 113 fcst 4 IOS 2 2Ei 4 21 6 E Pool 11 Arrowhead Panainan Grayson i7i FGnda Ei f 107 cond 135 10J 1 1 U 3ll B Pool 11 GdKwell Rutiquol KisincIJock 13503 FGnds 3 lltcihvy 135 114 2 2 4 41 M Garner G Ticklish Sagamore L Luzury jr K2 Jcffson 58 lOiS sood 135 11C 5 J 3 3i E Pool 12 RimerK RisgRock Ma onrne S033 Churchl 1 2i 21 H Lunsrd 9 KapDay St5Itiael CotBlotm CotBlotmBy THT E2JGIiir U ch s B 111 111Trainor By Eabolais Saffrasotto n by Voter Trainor K K tloody Owacr li K Jy C2163 Connght 51 f 103 fast 1 111 1 2 2 I1 C Turner 8 MasGold 3IrytlcCrovn I Patsy PatsyI3 62020 MtRoyaI 34 ll fast 34 117 I3 W Taylor 7 Comnirnt MyrtleCrown SeTilln 61725 Mneuvo Ab 53 L0fast 1 121 121C1031 1 C Martin 7 Speedy Lady Bab Capers C1031 Havana 34 liU fast 45 115 2 1 1UOS50 lk 13 T Nolan J IVisitJre Litholirk irkdirke UOS50 Havana 34 lUiVfaat 2 115 6 4 4JSSS2 21 31 W Morscy S rliwdlc DFrbnk 1riinUve JSSS2 Havana 31 l14faat 4 115 2 33 3 1 5 F Wilson S Twenty Seven Moiincro Ilnran 207 Havana 34 lI3faat 85 112 8 54 54S17 4 11 4si F Wilson 8 GallouBerry Haran Sevilliaa S17 Havana 5J f l07v faat 6 111 8 99 99ZaACT 9 4 G Corey 10 LulclareBoy Haran iTolincro iTolincroBy ZaACT GASKE2 b e G 1C3 1C3Trainer By Ssth FUmey by Grcenan Trainer E E Major Owner E E Uajcr UajcrG21CO r G21CO Conncht 1 f l07 ifast 95 103 2 3 3ht 4 43 II Ericksn S Meuse Reluctant Dancr ht 34 114 fast 31 111 2 4 4CM03 S k fi W Bogski S Vvrockcr Glenn mnc Xireur CM03 HdeGco 5 12 1 07fast 9 114 3 6 66074J CDS 4 B Marieliil5 Titiinla TinrLinjr Jaffo 6074J Havana 51 f l12rstrud 13 113 2 11 116CGJO 1 1 1 D Prible 3 Bioots JOConII LceEnfisld 6CGJO Havana 51 f 110 slov 2 112 2 1 2 1 1 D Prible 9 Midiiin AraerIiisie TrrySeTen 60 4 Havana 34 lJ7hvy 45 105 S 22 22GOSltf 2 11 13 D Prible a Binsjitcse John J Caey 1arol GOSltf Havana 5 f lOSifaat 55 105 2 22 2 2 2 D Prible 7 Ainerllasle Iwyailst Mnollin 0216 Havana f l07fast 32 lit S 55 5 2 3J D Prible S KdUarrfewc Jseubeau liornc 35521 Havana ImOOy l43ifat 3 103 2 1 1 1 129iSl 1 C j W Hlnpliy 9 Cetrze W Twenty S Ten Jill 29iSl Havana 34 l12sfagt SI 112 1 S 5 3 4 W Hmjhy 6 ColLit FoaDmbry GldCbanco ZS213 Havana S4 l134fast 8 5 2 1 W HInphy S huu Alau icumkm Kuraii KuraiiBy I KA2GA2ET yTHITE ch f 3 94 94i By Golden Karini Oar Blonde by The Friar i Trainer F J Stezess Owner G Chocs S 621S Connght 34 115 fast S 103 4 3 3J 4i C Hmond 3 Titania Royallicu Gallipot 617C3 Jamaica 34 lH ast 5 ICi 1 2 2J 23 G Hmond 7 Bettna WStmnscr CKiotimnn 61512 Jamaica 51 f l07good C 101 3 1 3 4 L Fator S Ibprty Girl Old Rcsl ntl Dare S3I FGnda 34 l13 slow 20 103 2 4 4 0s 7 B Martin J Bob Illllstlale Delhi JIaid CSS54 Bowio 34 ll fhvy 41f 105 1 3 3 Sl 5J1 E Martin 13 Quicklrun JewellVD Chewink 5S5SU PJmllco 34 llGmud S8 108 7 10 10 7i 6 i K Martin 12 QuicklJun T Vengeance DJIaU 5S5CI PImlico 34 l155isood 33 103 5 5 7 S SJ E Martin 14 JercellVD CaniiencilJJ Avlspa 5S343 Kmpire I 51 f l07ifaat G 98 2 2 8 S E Kunimer 8 Vose Dire Leghorn Chewink I iSOtf Kmpiro I 51 f 103 fast 8 107 1 1 1 1 1 B Martin 1J Castanet Kirtle Lucky Girl yiWQ Jamaica I 51 f l07fast 10 111 Z Z 3 3l 2 B Marieili 9 Avispa Ked Ton Promenade jTCSl Jamaica 51 f l02 = 5fast 20 107 1 J JFUSEE 4 B Marieilll Sirccpy Our Dear 5u ea eaBy FUSEE ch f 3 102 102Triiirsr By Fair Play Fermect by Octagon Triiirsr VV A Bnrttjcisll Ownsr J Skiakar C213G Coanght 34 111 fast 3 So 7 6 6l 5i P Walls 8 Wrecker Glenn Franc Tireur CIS 28 Pimlico 34 l14Hslow 11 93 5 6 GiCi J Chalmers 8 Sassmore Bronclijr Camoufieur 3413 FGnda 5J I lfr3Vifaat 710 110 4 i 4 1 1 = I MoiTls 12 SiinpleSiiaou Dare Corustalk 59307 Jeffson 31 l13fefast 4 113 2 4 41 3J J BuUvell 9 Grbelda Fred Kinmy BirdieO 9iG7 Jeffson 55 f IOS fast 21 107 8 4 41 3st M HarsonlO Forest juten Bareied Dare SS315 Jeff son 58 l03 ffood 1 IDS 1 1 1 1 M Harsonll Oo Li La Gcoilhart LaUy Zeiu 5 f 1C3 faat S 103 8 85S 8 S1 S M Har3cnl2 BrUghts Brilllay GallantFoo 5575 Hmpira 5S f l031tfast 95 110 3 1 21 2 C Robson 13 Gcodiiart Citation Wild Deuca 7 l Jamaica 61 f lOSfast 10 103 2 3 31 Si M Harsonl2 SvTtejty Our Dviir TuJrtur V737S Aqduct 5S I0l7lfast 2 1 21 11 C Robsonl2 Uril Bay Knd Klcney Awnlas CANNOITBAIJ b c 4 ICC ICCTrailer By Irish Exile Bctula by Rey del Sierras Trailer H E Davis Owner H E Bcvia GJIG Coaiight 51 f 1OS fast 44 lC9i 5 6 6 Si F Hunt 8 TBelsnII JIasGold SfCrown G2022 MURoyal 34 lIS i fast 17 112 10 F Hunt 10 Bimiric SUy Man Txvo Kyes 3ZT7t Havana 34 l17slow 12 1C2 G G 6 3 C J Allen 8 Whlprwill James JIurcellaBoy i Havana 51 f 113 slow 7 107 1 99 8 S14 1 Penman 10 BXaBriut Acclmtn KWlli 53189 Havana 51 f l03 faat 10 103 3 24 3 G F lluit 11 Llkisy Drairhauks Lullaby 5S111 Mnve 34 1 1 slow 23 112 11257SS 6l II Gibson 8 Our Kiiie JpUineK Diamlala 57SS ICempton El f 115 rnud G 10ft 51 E Mooro 5 SpSIt Silk Vaiic Jo fhlue K Kfi 37573 MLRoyal 51 f 109 slow 213 112 fi C White 7 CoasAIe BVaaiialiiin ieolovp 5771 ilLRoyal 5S l02tifast 23 1C 5 8 C Whlta 11 Diocletian Split Silk Coax JIa


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922060301/drf1922060301_8_3
Local Identifier: drf1922060301_8_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800