Havana Entries and Past Performances for Tuesday, February 15, Daily Racing Form, 1921-02-15

entry


view raw text

| HAVANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR TUESDAY, FEBRUARY 15 WEATHER CLEAR. TRACK FAST. t|! I ; ; ; | : Raetag stalls at 2:". p. ni. Chicauo time l:."7l. ® Suporior mud runnor. X Good mud runner. :j: Fnir mud runner. M Maidens. • Apprentice tllowunce. b Blinkers. First Race — 5 1-2 Furlong". :t year-olds tmd upward. Clniniiug. Track record: Jan. LM. 1H1 7- 1 :0T. .-.-." - 102 . Todays hid. Horse. Wt. Kec. A.Wt.Han. 52870 "Grey Rump M...U6 131a 4 104.. 7m 52SB7 Terrible Saaan MMtt 1:11% 4 110. .003 32H06 Stark.nb-r 114 l:1«.-.ui 6 112. .006 52870 Major Kisk 1011:os. 4 lUfxaOO 32820 Mary Pitahagh . IM 1:08% 4 110. .000 52828 lthadamos I0S 1M0 5M4..085 52808 •bHoslcr 101 1:00% I07X«83 :._7:J, ; Noaaenae iMi 104 1:10 • 108. .080 Second Race — 5 1-2 Furlongs. 3 year-olds and upward. Ctataliag. Track record: Jan. 84, 1!»17 1 :0-".J.. — 3— 102. B28001 bHoaeal George ...100 147 5 112x725 52820J *Ticntino lit 1:08% 7 107x7l 52787 •Doaglas Fairbanks 100 1 :ns--, 4 K»7x71"i 52887 *Fraak Barke ill 1 :07.-, 8 107x713 58820 Tread well iMt ..1101:80% S 107. .710 5275H Saregel 110 1:07% 14 112X705 52800 .lames tits 1 :i»s 7 113 X 706 .iSliti Little ISiiss Ins 10% 8 112. .700 52820 Chaatoar 118 148% 0 118. .700 Third Race — 5 1-2 Furlongs. .1 yc.u-olds and upward. Claiming. Track record: Jan. :m. 1M7 -1:06% — 5- 10:M 4".:;is Uohbn King 112 148% 6 112.. 725 527884 bFirat tonsit! lni 1:08% 1 112X720 52888* *K.-i it Accompli ....100 148% 1 185.. 715 40JM83 bahhtte McBride ... 108 1:07 5 112 15 •03»« bArtlmi- Middictuti .111 148% 8 113X710 11045 : Colors 100 1 :0*. is |« 102 x 70-. 52786 bSeaator Jaaaaa — 114 l :0 ;1-. u li:-:70o 500021 •Rellmain M 4 101. .700 Fourth Race— 5 1-2 Furlongs. I year-olds and upward. Claiming. Track record: -Ian. 24. M17— 14B%— 9 102. 52577" Sister Susie 113 148% 8 188X723 :,js«v4i Merry Feast ......108 1463% 7 110.. 728 52842* Black Prince 118 147% .1110X71.. .-.it..":: *8paga 187 148% I 88x713 52H55**bCurrency 182 148% •"• H«X71." i..J77.n *Blondel 107 146% 5 110.. 715 32884 American Eagle ..108 148% 0 113x783 1 52880 1 blt, i in- Km; i :0»» ., 5 1 1" 703 .Yjtns bRedtaad 184 148% • los©7io Fifth Race — 1 Mile and 50 Yards. 4 year olds and upward. Claiming. Track record: March i. 101S l:tl-.V 117.1 52824 PERIGOURDINE . 88 1:43% 0 102X723 rcs.-.ti-bl.itliolick 110 1:44 8 100X713 52800 ltoenir M8 1:42% 10 1080715 52803 Huntress 108 1:48% 10 108X715 53845 r.iula V 187 1:48% 0 108x710 52730 •bHtmtet Piatt 100 1:48% 5M8. .705 Sixth Race — 1 1-8 Mies. I year-aads and upward. Claiming. Track record: Jan. IK. 1888—1:50% b 105. i "._s-,s i Ma ther 108 1:54% 0 11 ."» X 723 52888*bAttorney Mair ...10! 1:58% 6 1O7X720 o_S71 •!« laerator I 83. .713 52871 •bBunrrana 107 1:38% 5 105.. 710 52890 bXignl Wind 11J 1:54% •■ H::y7ln 328713 Rianca 5 108X705 52843 Rhymer 107 1:58 7 106X705


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921021501/drf1921021501_3_2
Local Identifier: drf1921021501_3_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800