Fourth Race [4th Fair Grounds, Daily Racing Form, 1922-01-10

past performance


view raw text

POlBTfl RACK — l MM - and TO 1 ardN. PEcaalill Clalaalaai iia n lic:iii. :;- j eai-nliis and npTrard. 1 ieb. l u, IMlfj — ! : I _ l -.". — I — 113. MYSTERIOUS GIRL. b. n:. 5 103 By HBarteaa— Darling, bv f h; teat. T. finer D. E. Can.:o".. Owner. G. Drumhiller. ■1 . ■■ . i 1 :42%mud 3 Vand I 1 1 I ina 7 Genie M Ua; Lil 1 aaetta ■ V F.Gnds 1 l:: -.iast 7 M9 6 5 6 7 7 7* B Marl I 7 Past Valoi Uaalcff :9216 Jeff son lmTOy 1:441 faal J 3S| : 1 3 3 ■_ ■ B Marlelll 8 Slipi 1 ,,. : M Taggart, To iy iOltO Jeffson I l:41%slow 20 M6 2 1. 3 ll :;:l 11 Bowe .". laeog, KssCbampion, LickyB. i938 Jeff aon 1 1:46 faat 1" 166 5 6 5 5 5 5 • n Bowe .". V Warn, frigate, Raigaear 1 . ; .1 • ffsoE lmTOy :.•■. ii. y S M2 5 23 E B" A Gantner 5 LueyB.. ;en. Hi r :•■■,!, , .•: ! retraaa I l:41%taat 8 MS 6 6 6 6 t-.2 B«l it Bowe 0 WrZoae. Kip. Traveler. baetrjB, GOALER, br. k, 6 HO Bv Data Michael— Gallows H.U. by Galashiels. "oner. C. Buxton. Ownr-r. S. Lande. • " ; 11 381 fa :. 09 « 7 1 I BVeii 7 1 il Swa n, . lor, GrayGabtea 1 •• .... : 1 16 1:4 i ■•■ • 1C 109 16 » M I" 16 1 VI 1 IO 1 ofPl - .. ;.jm T.WitehH 16 Jeffson lmTOy l:444fast M 169 8 8 7 I 8 F J.I | ,g , MtersGhi 5K547 Empire lmTOy 1 :4..--.fast 15 116 S a S E E I on Thimble LyKmmeliae -. Kworth ! i B l:."::;.fast 41 MS E 3 I 3 VI ! U Btuto 5 BriilnUeate Padua, St.Realaa Wdbine 3 1 I 3:56 good S !•:• 3 4 I 1 8* 3* 31 Bnal Re I 1 .■ Diamond 5 ;.02 Wdbin • 11-2 2:35 fa . 17-M MS] 3 3 2 2 : ■ .■! Bnxtoi • 1 00 n K.sCli impion, P.Dteaaend J4 0 bine 1 1-4 :::".. -f-ist. 8 IM I 7 s t; 6 • , .. Gaatner 3 Bxtraainator, ■!•■! .• - 11. Sphere 56827 B.Bonts 7- 1 : :.-,f.st 2] MS 4 4 4 14 i": M Bnxton I Lada Lore Hil n Lady Meara 77YNNEV/0CD. br. g, G 107 By Be.i Brush— Waldena, by Sar Shoot. Traiaar, T. 0 Sfebhar. Owner. T, 0. Webber. ■ P.G ii-ls lm7 mnd 7 i"7i 3 2 2 1 2* 2* M Garn ■ prgl R rr relet • ■ J fl son 1 1-!. 1:46 fast 11 !• MS 3 3 1 l ll 1| Lang •- Todj M Ja k, Me ; 1 1-1 3235 Jeffson 1 1 - 1 .•■:" .fa:-;. 11-5 IM 4 11 2 t* ** C Ponce ti Piaalieo, Maater Jack, l.int..lua 59177 Jerf son 1 1-16 l:4t%faat 6 MS 2 2 2 2 2" 1 | C Lang ,; Tody, Ladj Ulliaa, The Wit 8 ■• teffi . 1 1:11 •;. -.fast M "7 s 8 S 8* B»» S Bnllman 8 MrStene, Rap-Trareler, LackyR. 58353 Empire 1 1-4 2:os,r,fast « no 4 13 5 5" 6"1 M Blghter i Btenn b antotete, L Kmilna ■ n Empire lm70j l:46%fast 15 109 6 5 5 E 6 6ji Torn-* 0 Tatter, Whisk, ..iisiit Reaa Bmplre ImTOj l:45%faat 5 115 2 4 6 6 «* 61" B MnrPaBI 7 Tatter, Sirea MaM, Sen Mint WAR ZONE, k g. 6 111 By Dorando — Boco. by Matchmaker. Traiaer, A. F. Dayton. Owner. R. T. Bicharian. I P.Gnda ImTOj ];■• •: n1 2 1 3 4 4" C Miller I Neddi . Paal Swate 92 i Jeffson 3-4 1:121 ifasl 8-5 108 1 I I l:J ll C Miller 7. •■ 1 J.S.Reardoa 00! t .! ;: 1 1-16 1:47 good 13-5 111 2 1 1 ! 2» I Butwell 6 Neddam Incog, Veto 8937 Jeff son 3-4 1:14 fast S 113 2 1 1 Ill .1 Butwell 8 Kap.Trareler, KapMDay, Baaaaf 8761 Jefrson i l.ii fast 0 MO 2 11 1 ih v C Miller 9 Rap.Trareler, LockyB., Neddam 17333 Latonte I 1 : . iv ;. 7 M7 3 4 3 4 6 6» C Mill, r 6 Boolean, Mile. Daaie, Ben Tatet KM Pslirr 3-1 l:lf,:.-.ni..ii !l 119 6 6 5 6 6" C Mill r 8 8m rt G Cahatea, Ortera INCOt.. b. m, 8 10J Bv Ofrdeu— Mariti, by H.ndoo. Trainer, T. E. Crist. Owner. T. E. Cnst. Jeffson ill. IG "• 166 2 2 2 4 4 4* B S I B.St I I leanGona * Jeffson ! i is1 - 165 1 I 4 4 4»J A Gantner I 2 I rowbead J.S.Rrdaa 59196 Jeff son 3-4 !.!.-.fi si 1- M6 I 5 E I •.", A Gantner 8 8ervitor Prigate, Goartehia 1, Jefrson lm70y 1:45 fuel 3| I« 7 3 3 3 3 S1 3*4 A Gantner I BapldT*l romMrTagrt Pete .9149 Jeff son 1 1 II .sl-.w 7 l"S I E r, E 3- 1 B Banx •"• K.sCbamp*n, Myat.Glrl, LkyB. 59094 Jefrson i;n7 .- I:44%faat 8 112 1 2 2 1 S 1* 1 Batwell 8 Thimble GraytteMea, Klar.Stnua 9 54 Jeffson 1 1 M 1:17 t. "d 11 MO 13 3 3 ::J ::; 11 Thnrh.-r •. Neddam, Mai /one. Veto «972 Jefraon 1 ! l.lT.jiud 2 MS 4 111" 1« II Tfenrrb r 4 Tiekl . I .• . Official Slkhlm KING 8 CHAMPION, a, h. 6 109 By Uncle— Continental, by Yaakee. Trainer. P. G. Magiii. Owner, J. MaeManus. •9510 F.Gnds iaii": 1:47 hvj M ll I a .. 5 r Cltitettl 0 1 Wrde, B.Bo k T.Witehel ■ .. P.Gnda 1 l:4I%mud 7 111 S 5 i •"■ 5 i--i BartweU •". BygoneDays, BgaBnck, Neddam iS149 JefCaoa I l:41%alow 3-5 113 14 4 3 1 Z .1 Batwell -r Incog, Myaterteaa Girl, LackyB. 59034 Jeffson l 1 8 l:57%slow 3 113 I I 1 1 1| 2 .1 BntweB B Gea.Haig, Taatala . Duke John 58748 Bowie 1 5-8 2:54Kmud S 116 3 3 3 7 7J 7:1 L MorrM • Rabidtaaa, 1/yKmline. BtaaaaM 58693 Bowie 1 3-1»: 2:"1 slop -7 108 M 10 6 5 5i V* R Bool 10 Baa. Bark, Slin.Klm. T.WMclnM S86 Bowie 1 1-16 1 :fl:. hvy 4 8-16 116 E E E 6 3 47 .1 BvtweU S Saper, Qaacieek, Saaayland 39 Bowie 1 l-l E !:d.-.!uy :-lo US 7 6 .". 4 21 1a J Batwell 7 IrTtDreaaa, Baaayld, fr.oDawn EMM Pimlit • 1 l:43%bvy 6 122 8 8 8 5 5« 1 J Butwell H Berapte, Laeetta. Caiigula BALANCE WHEEL, b. c. 4 118 By Ben Brush— Whisk Broom, by Cesarion. Traiaar, C. H. Trotter. Owner. E. Trotter. 59477 P.Gnda 1 i M 1:56 mud I 146 3 2 3 2 3] ." M Garnet 6 Pi tISwain, raatalaa, Claaarrea :•:•••., JefPson 8-4 1:14 fast i". i"7 3 1 4 6J 67 E Pnol ■ Prigate, Maraaraean, Taa Son 9054 Jefrson 1 l-M 1:47 good M M7 •"• 4 4 S 5 V ■ Pool i Neddam, War Zone, ii;.-. 3r M JefPson 3-4 l:18%ttvy N 109 1 5 I 3f f B B..-.I 5 Mai ■■..■ . e. Bea Gore, Mrarker •8797 letrson 51 f IOJfast 12 l 6 2 1 1 1« 1" P Cltitettl •" MJIplrit, T.MeTagt, St.Ilsdore 1678 Latonia 1 1-M l:45%faat 38 MOgl I I 7 T] 7*1 M Oamei B ILTerde, Bap.Trareter, Lr.uIsA. OEM latonia 1 lSfJjtaat »7 EM 7 7 7 7 7» 7"i E Pool 0 BIkieBaw. R. Traveler. LoulaA.


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922011001/drf1922011001_4_3
Local Identifier: drf1922011001_4_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800