Seventh Race [7th Fair Grounds, Daily Racing Form, 1922-02-17

past performance


view raw text

Si:V I.VTH atAGB 1 Mil* anil TO VaidN. .!-ve.ir-olils. lalmlnw. t Kel». t-2, ibig — Ls 43 i-." 4 — 113. HEBMIS KEMBLE. ch. c. 3 106 Bv Prince Hermis— Fanny Kemble. by Semproniu?. 15. Traii.er. J. H. Buscber. Owner, Mannouget and De Latour. S8M7 F.Onda 3-4 i:l5%faat is-i 110 1 :. 6 ■:.■ 6* Qamer 12 ll Dane, Drey Maker WH 43 P.Gnda lm70v l:68%hvy I 106 | | I j 2»| 3* M Qaratf B RillsLu. k. V.O.Iieen. P.eDerfl I ■MM P.Unda 1-4 122%hv? 20 107 1 •; I I .» B Robblna 9 Ut.Patay, H.Bextea, r.Callaafl en MCI F.Gnda 1 1:41 fast SB 100 2 6 6 9 71 C* E Robbins 12 R.b, Bill Block, Qraaa Tie« 6«.r:rr F.OiMta 1 l:4fKkvy !"■ M 6 2 6 6 G4 C-8 B Robi.ins 8 Petie, Kittle, l.u ky Cirl MM F.Gada H t l:07faat 10 113 1 6 4 4" 4»J .1 D Mneyll Gnni.Giirtou. Petie. Ut.Ammle ReMJefraon S| f 1 09 Baal 6 Ul 1 2 3 2i 2« J L Mney 12 My Rosie. Attao. Ilatckea M;.ry ry LHrOO Jelf miii »-«l:»:: good 3 Uf 4 I I » PI Barnes 12 Biinicliff. Paul Mic u. SpinnLu* ug CI-INCKriELD. b. g, 3 103 By See King— Discontent II.. by Voter. rraiaar, W. H. Traver*. Owner. J Arnrstrong,. • •6141 F.Gnda 4 l:15%fa*t 12 iJi 7 3 4 j: -i F Weraer IS Vi Igaianllf , rrrtraaVr. Marakj IMM F.Gnda 3-4 13%hv 10 MS : 7 7 7* r.-° A Wil-on 9 I.ii Pat-v. H.KemM.-. B.ButM " C9.i81 F.Gnds lm7"y l:45Vofaat 8 106 6 9 9 8 61 9» F Cltilettlll Lir.Ainmie. HeraaoOea, I/kvG!rl lrl MOt F.Gnda ll:4i fast 6 103 9 8 7 6 6l 7" F Citllettli2 Rob, Bill Block, Graaa Tree M674 F.Gnda 1-4 l:1444cood 54 MS I 4 4 44 ::• F CKJJettilS Tratkaa, ;rann.vl -e, Mnrpky ■MM F.Gnda HtlMWmaA 10 ill 8 7 9 75 S7 L Morns 11 Oam.Gnrtea, Petle, Ltt-Aauda 693:8 JefTaoa J-4 l:U%rkat M 111 II 8 8 8 C-« I. Morris 13 Bill Block Bartered. AsMin HEEMODEN. ch. c 3 :M 103 By Prince Kermis— Modena. by Armeath II. Trainer. R. J. Gilmora. Owner. E. J. GllmoreV •MR r.Gnd* in : ood I •• s 7 * 1 1 C Lane M IT.MeLeaaore E.RoM. KaaTiaae ue I I MM6 F.Gndi ] 1 1 :10*ihvj IK f. N a 54 4« M Garner 12 Mirarte Man. Braenda, Hickory! y BStW, F.Onda ImTajr l:4S%laal i M ."■ •"• • -t 3i. :,;; 1 Lung 11 Little Ammie, Lucky Girl, Ihire re E9571 F.Gnda Inrfty l:47*4BOod 4 M 7 41 I 1 -i 8* C Lang 12 M.BappId, Archive. GoLAataaaa ar. BMBJetTaaa 1 1:41 fist I M7| 1 6 .". 4 f i* B Barnes 10 Field 1-irk. Htkaar, Farsight I 0233 JefTaoa S-4 l:M%Caat 10 H6N !o I 9J I - A Wttaoa 11 DaaaraklL. Wireleaa, Roy t. ::-Hi JefTaoa 3-4 [:17Hak ai t; .".". I 3 3 14 t*| C Lang 12 BriarcUff, PaelMieaa, FlaaeBa la 1 VEILED COLLEEN, ch. f, 3 97 By The Finn— Scenery, by Sain. Ti-ainer. A. Swenke. Owner, S. Louis. t*n4.". F.Gnda in-7" 1 ■ ,; 13 H - • . I I I" .T Owens 12 Bill Block, M.Mary. K.Braauael 1 GAMS F.Gada imT" l:5«4 li . ;. 4J I ■: 7 1 ■ 51 ■-■-• Ponce B BilTaLack, H.Kemble, P.alieTil ,-,i BM3C F.Gnda 3-4 1:2 -hvy U M I I I l|4 C Ponce 9 Lit.Pataj, H.Keatble, B.Baxtoa „„ BMM F.Gada lm70y 1 :4.".V-fnst 18-.". 101 9 8 8 10 10»"10» A Wilson 11 Lit.Auimie, Benaoaea, LkyGlr! lrI £i»0J7 F.Gada 1-4 l:14%faat IS 98 7 6 7 64 3» A Wilson U Mat.Mary, Gam.Gurtou. Bare BMBeak ?-: l-MVkry 26 Vu 2 6 6 6* 4i L McAtee 1 n.-lliiumr. HiiKda.e, Theo 6i6"8 Pirn:, o 1 l:47hvy 27 IM 13 3 4 4* 4* A Cantner 9 B. Coster. B.Maatar, F. VlrR:nlt j£ FIELD LARK. b. f. 3 101 By Short Grass — Superl. by The Commoner. Trainer, E. C. Crockett. Owner. W. E. Saluards. BMtt F.Gnda 1 - • I •• rt 945 7 9 7 48 - .1 Merirnee II U-.r/ I 1 1 nti Horek h t 14" F.Gnda ImTov i:i" faal » Ml 7 7 » 5 4| :■ A Rilaon 12 Bill Bkx-k. M.Mary, K.Braauael 1 mm F.Gnda 1-4 1:14 andfaat IS Mi 11 9 9 9s 98J C Lang 11 Mat.Mary, e.Gartoa, V. Colleen ™ C94r F.Gnda Un79 - l:4S%aat 30 at t 4 S I a 5" L McDott B Baearate, M.F*taiae, Bc*ra«auui C9292 Jeff sor. 1 1:41 Saat 10 Mi 7. 2 3 3 l" ij L McDottlO Botapar, Farabjkt, Beraaadoa BK 14 jeiTs.ni 51 f 1.-4B Caat IS 1*7111 10 9 l*: i »-« v. Barnea 12 MyBaaie. BerailwKeaikle, Attaa l0 I j EtafiaJafTaoa 6-8 : ■/; rood I 112 U 11 li 11- li»» li TnarkarlS Mer.Keaible, BtiarcHff. P.MVan vi j i I JefTaoa 3-4 1 M faal •• IM I 7 :. I i«l 1. McDott 12 Dbfoaader. Pllbelle. H.K.mbiel to DARE, b. g, 3 98 By Star Shoot — Dicker, by Ogden. Trainer, F. E. Hopkins. Owner F E. Konkin* . ■ 8HC7 "... " fast •■"• 3 2 2: H " 8 12 It, Deep Rinker, Wild liu. | B979II F.Gnda I I 1 naud I ■ - I 31 ,: ■ J U Mneyll M.Oeatwd, D.Vardea, B.aLack 59CK1 F.Gnda lrnTOj 1:4". fan II MB 12 4 6 6 J 4s H Thomas 11 Ut.Aauale, DiranJia. Lkyuirl rl j BM37 F.Gnda 3-4 l:14Hfaat 1 148 3 1 3, 4*1 H Thomas 11 M;.t.M..ry, G.Gartaa, V.CoUeoi »n I 5BSS4 F.Gnda 1-4 1:14 hvy 6 MB 1 7 7 9 * and■» F Cltiletti12 Gr*alaad, M.Kaakla, Couctrnte «l" 1 EMU F.Gada 51 1 1 BBIMaat 5 Ml 1 4 3 31 2J P C*ltltotttl2 Paaee, Bimale Bkatoa, Oaraatalk k/ BMBTJofTaoe ".f IM fast M 113 t, 7 « i I. Morrta i Patcat Ojaeea, Bartered, Fusef i 1 I 5S7M Batplre U t I5l7%faa 6 MB 4 4 4 4 4»1 F Cltiiettl 9 S weepy. Ueparaiiun, ZeDnot** ; CONSUL, b. c. 3 M 103 By Ferole-Ruche, by Hastings. ! Trainer. C. J. Casey. Owner, Pelican Stable. ft14.. F ;;..k in!,":. 1 ».;.i. 1 :••.. 3 3 4 " ■■ U E M 1 .u 12 Bill Rloi-k. l Mary, K.Bnuaaiel I ; 94443 F.G nt !•...•• : • • h . « It ; 1 I . 8 S Lowe .v- BillaLock, B.Keaible, v.r..u. ea " : L.sit F.Gads 34R mud I 1W 3 5 I I «** A SI 1. us 8 Consort. Baa Time. Ptuaena I :.90f r . nds 1 l:44%aaad 40 100 I : f. 3 2* 3* B Laare " BaLMark. VTil.Tree, Braaalacka ■ u:-673 F.Gada MB70y l:47%sood 28 MB 4 1 I 2 6 1 G W Car*U12 M.BaapoU, Beratoaea. Arrfclaa r.9rr: F.Gnda 1-4 l:18%roud M 118 J J ■ •- B*» a Nleklaall tostian. Sun Tlaae, Ooaaarl BM3S F.Gada 1 t I Mfefael IS MB 5 I I I" 9" E Martin II R. Lee. Archive, Straight Shot 1 1 LUCKY GIRL. hr. 1. I K 9s By Hi«. Majer.ly— Pleione. by Sain. • Traiaer, M. J. Murphy. Owner. R. Scherrer . SB843 K ; in- imToj :."••• hvy !•■- !"• I I 1 4 I ■• H Thomas 8 BillsLack, H.Kemble, r.rolleei , ;,:.•.,: i1,- nda 1 l:31%hvy 4 1 1 : | E Pool 7 Charliae. Pr.a Deril, Mat.Mary [v 5M81 F.Gnda Im70j l:45%fast "! 10 6 3 3 2i 3» B Mari llill Little Ammie, Bermoeea, Dure 1 7 r.c; nda I l:481ihvy * 1061 4 4 3 3 32 "s .1 Zoeiler 8 Petle, Kirtle, Kig 1, da :.l t 1 : -f:ist 13 !.• 12 12 1- UMl11 .1 Zivller 12 Vii-ei-. gimpM Simon. Dare E98S7 .i»:t-i n "■• f !: »•• faat l- MB M 18 M M 1"* J goeOet 10 Poreat Qaeea, Bartered, Paaee P BMM JefTaoa 1 1 :ll:.-.fast 7 MS " 8 S S 6;J 4" -T Zoeiler B K.Biunmit-1, B. Block. Briarcttfl ft BMMJefTaoa 51 f IM fast 2 MB 9 9 9 U1 M « C Lang 12 Kkavter, Dol.Vardea, PoderPaei L, DOLLY VARDEN. I. f, 3 102 By Sain— Everdene, by Sempreniut. Trainer, J. Amend. Owner. H. C. Murnan. I 1. 1 , 1 ■ ■• 1 • :- j 4 11 4 S ••• GaatnerlS Pgonrdiae, rchfieM, Preten ? • : .••,•,4: |,, : 1 riny M 17 4 S 1 4 6- .•■» o Brenins 7 CkarUae, Pria.aDeril. LkyGirl ,: FGnda 3-4 l:W*4hvy 12 Mil 4 7 7 7 I" B Scobia !» Dalai Maid, Galeta, Our Bala] I ES7S0 l". nda 1-4 IM "m;id 8 MB 5 3 2 25 V K pcobie 11 M.Oeatwd, P..sLuck, BrerBold [o 5S4JM Ficnda 51 f l"v4briHid l5 97 8 8 8 71 711 T Finn 12 BirdieG., PaaUBcoa, DelhiMaM !« 68fia5 P.Gnda 3-4 l:144fcfaat ."hi 111 I 7 7 7- 6:i 11 Oeianey B Uamlaateat, Siaiplicity. luioge BMM ■! raoa 51fl:ll*4mad * •• I 6 » 6 3* 4:Q " I ang 8 Vnuaxrla. Lit. Polly. Bckamkeai " PLUNKI.I.A, ch. f. I iH 9.: By Pluvious — Margaret Lowery. by Cesarica Traiver r BXOeraor. Owner. I. B. Bradfield. BM43 F.Gada ] «:■ 1:5 !i. . C 7 4 4 3s 5« J Owona R BUIaL ack, B.Kemble, V.CnUeea WSU ponda ! i-.fr..i ..; :■■ • C 4 1 • 3" 1 Mc • ■ S Caaaort, Soa Thae, PoreatGaeea ■ . a 1 ,. [xtg 1 ; •- . :.. | 1 i, f, 4 4] • 1 1 McCoy B Stock PiD. ;rass Tri e, Chuiline J 69758 p!tluda " I I !■ mu.i 1. IM 9 9 8 7- 6" J D hTneylO OarBetxy, Joa.B L rjr, Mas GoM BK73FGndH ImTA I IT Rood 28 96 ; 10 lo 7 9- »■• Q Bre*nlaBl2 M.lUpnatd, Beraaadea, Archie* CV,::.- PGnda 1 1 V hvj li 93 ■ S 8 6 7* 7" .1 Wallace 8 Petie, Kirtle. Lucky Girl ■BMf K.i. .ids ".J f : 1 - li-.y IS M4 11 : 7 41 .1 McCoy 12 Petle, Lit.latsy. ladyttrbeatei MIDI-IGKT STORIES, b. g. 3 106 B Norford — Zubelda, by Montgomery. Trainer, J. W. ktarpay. Owner, j. V.T. ■arpiq , ■ F.Gndi • I 1 ;- I " Mil 12 9 . - E Marta 12 PlaiaBill S Biaaoa, Nuleracker et »-i ]4i FGnda 3 ItlSVifaat 48 97 9 v 9 1- !- • i Breniasl2 P«oordi»e, OVhfleld, l*reteao r ..; 697M P.Gnda 3-4 1:18 mad ■■ MB ■• 1 • V • " Q Bre*alncll M.Oeatwd, D.Vardea, B. alack ,k 69477 RGnda 1-4 1 14 mat M 9t 4 9 11 ll1 ll!» G Brenlne 12 BeatmU, lace, Mis* Btaakta SBSMFGada 1-4 1 M hvy 12 Ml 8 I 0 12 I2» K Veiner 12 Gralaad. M.Baakla, Crnctrat. t» BMS3 P.Gnda 3-4 1 J.". .si.. w 30 9719 6 7 6 : 5i L McDott 11 Rol". aaadalweed, Fleer BHB2 JefTaoa 1-4 1:15 fast » tl2 7 11 11 11 ll» F Murphy 11 MatcbeeMary, BriarcUff, AaaHa II • Leztoa FC I ITHalaa I6f lU S 10 10 1 5 M*« P Long 12 TTaUo, M.Oaet*yd, WdjiTbg* I« BRASS TACKS, br. t. 3 fji 98 By Helmet— Grail, by Atheling. Trainer. M. Shields. Owner. M. Shields. 1 it-miM M mil I I 1 4 4 o B Martia •" BallotMark. WiUowTree, Consul I K.Gndn • I l:08%faat 15 MB S lo 9 I Fl E Martm 12 Ku-ce, Bimple Sin:.m. Dare .".9214 JefTaon •"• f lB faat 7 MB 8 7 C 7:i~ :.: E Martin 12 MyRosic BermisKembie, Attaa oo BB978 lefTaoa I I "• laal 10 MB 1 "• "- 7*1 B Martia 12 Rkooter. Doi.Vardea, PoderPaei c» BMM lefTaon 3-4 1:14 fast l 147 M B € 7: 8*1 E Maitin 12 Dbfoaader, Plibplle. B.Kembh df 67421 Latonla 5] f 1 12*4hvy 6 IM 7 B 6 8* *H G Fields 141 Marimba, fanny Lady. ChartJJa* c BSmimkeala i-tlM*S** M 112 3 9 « « BOJ L Lyke 11 Or .Dale. Jewell V. P., W.C.Tel ■B PROMENADE, ch. f. 3 H 98 By Cock o the Walk— Prude, by Meddler. I Trainer, E. J. Crawford. Owner. E. J. Crawfoidl. B J PGadr lm79j 147 good 7 Ml 6 8 8 1 7-7 V tVeiaer 14 W.Mdjrmore, i: Bold, Berraodea ea .-•-7vi PGnda 3-4 1:18 mud H i.-. 4 I 9 .* F« J Wallace 11 M.Oeatwd, D.Vardea, B.aLack ok PGnda 3-4 l:14%faat t.i MS :: .*• C B* i~ F Wekear s Omnipotent. Simplii ity. Image e M1M Empire 51 f l:06%faat 12 144 5 8 8 8 7» J ZolW 12 Awahuj, Mir Man. Perce Ahead ad 6BB26 Jamai.a :i f 1 07 fast I P :. I B 3 3» 3-J J Zo-ller 12 CliachfieM. Awaiaff. F. Kinney ey E7BM ramalca 3-4 1:14 Kcood IS 106 3 5 7 6s r."J J Zoellnr B Avispa. l..lly Vard.n. Exeeatiea im E1B8B Jamaica 51 f l:«7-.fa-t M BM 2 6 6 6 4»J J Zoeiler B Avispa. M;.r. White. Bed Totr. ■ a WAR RELIEF, br. f. 3 106 By Granite— Kopje, by Krooastad. I Trainer, O. C. Rasca. Owner, S. Skinner. ,...,;,. F.Gnd 1 1 K l:4B%fast M M I S 1 5 8] B«* J Oweaa » 8mM Bock, Cockroach. C.Beeata J- BaUSFGnds .,-4 1 lshw 34 % u I R " ■ I *G Btvnlng;12 CobtLam, Betaiada, Bacajawea ea BMM PGnda 1 1 tl faal M BM U 11 12 11 11 • 91" S Lowe 12 Bab, Bill Block, Grass Tree BK74 FGada 3-4 l:14%4rood 20 « 8 ll ll IB* M» G Bre*alaa;12 Treilaa, Granny Lie. CllachfteM M 69413 F.Onda r,J f l:0su.,fast 25 1«* 9 8 8 P» t*l ■ Scobie 12 Paaee. Simple Simon, Dare BBB71 JefTaoa 1 1 •42* fast 20 100 6 6 6 6 6« ««i B Marlell! B BraahBoy, tirac-Foster. MllesB B BBM1 JefTaoa l i:4s mad ir, MB 9 9 9 9 9 «*V Theien « ahart, Tri.-.,. Plaaettn ————————


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922021701/drf1922021701_6_1
Local Identifier: drf1922021701_6_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800