Second Race [2nd Havana, Daily Racing Form, 1922-02-17

past performance


view raw text

* 5 20 ir! -1-. li no no 710 rio rO". o- SECOM HACK :i-4 Illc. 3-year-nlds and upward. t lainilng. Jan. «. 1 020 1 : 1 1 C 1 02. BL0NDEL, b. h. S 112 By Sir Huon— Boema, by Alvescot. Trainer. C. F. Tanner. Owner. MiryUtirt Stable. ms- Havana i-4 l:M%faot oi IM * 8 8 6- 4l G Fields 8 Twenty Seven, Molinero, Haran 5fiS2x Havana 3-4 1 :14:5»faBt 2 110 9 9 7 61 5C1 F Wilson 11 Win or Quit, Moliaero, Zindo 79767 Havana 5i f 1.07%fast 4 114 2 4 4 S* B* P Wilaon 8 SnootAway, WarMap. Sngarmint 57418 H deGce 3-4 l:13,faat 14 109 12 11 10 UP 10*1 P ClUlatH12 Klrah. Dairyman. Treaty 6847 Htown Ab 5-8 l:«W4slow 37-10 118 8» J Daw soa 4 Pomerene, Hopeful, M aMagaeto 53068 Havana 3-4 1 13V»faat 2 113 8 7 B S» 1* F Wilaon 8 Praecaelo. Avioa, Perlgourdiae 1,OLITK1?- 4 »• B - Tim P"Tne— | Cloudlight. bv Bright Phoebus. ■ , . , , Trainer, I Lowe. Oun-r. A J. Moir, , | " ;•*■• in* i.r.i i :. | ... at w K.i:,v | A[„r I aetle, Fita-B Be Bevillall ..998. Havana :t-4 1 11- fast :ij ps l f. I. fft 39 i: Kmimcv « Twenty Seven Haraa BlonOeJ 5 5££K*%a,ia •-• ll-r.fH«t 6 loS o I I 9 «■ B Knindyll Win or Qiut, bade Hnmau 6 aSSb Havana 6 f 1 nvVast 5 106 9 | 6 6 1 7» B Kenndyll Midian. sfeatasHn, Amer.Eagle I Savan* oif 1:08 Wast 3 109 8 2 2 ■ S*| W Kelsay 9 Jill, laman, Zindo 69U7 Havana 51 f 1:07 Vast 2 111 4 t I I 8* L Penman 10 KildieBoy, Haran, TheBelsall. j | SHY ANN, ch. f, 4 105 By Harmonieon— Election Bet, by Electioneer. 5 TTainer. L. Crist. Owner. L. Crist. ; 1 BtBMHavani 3-4 l:14%fast I IKM n 7 4 9J A McLhliall Hum Paaat iim-kc Latlaky ■"--• ,ti,v: ■ ! I l74fcalow 5 I4C l | | i: ;,-" a McLhlin s Cartes i.i v i Mnry ittaataka l16 I k998u Havana 3 . 1 :14 ..fast 6 M3 4 11 M 7- 3 A McLhlinl2 .1 J.t as.v. Drasooa, Acclamation |« EMM Havana 5-4 i:i4Vast 15 MS M M 10 9j S*t L Penman U Win or Qatt, atoliaero, Zindo I « tSjttl N.K fn lm70y 1:57 slow 33 107 «« f Hunt 7 AudreyA.. H.Stuart. ShtChangc I H aW-VKtii Ab.,-Sl:0S hvy 7 lu7 4 T Rae 7 Destroyer. Short Chnuge. Tosca i j 3 t,842a N.K t n Ab 5-8 l:01%fast 31 IM 6»1 D Bauer T iTlsaanss, TutTUtt. WIBD.Ll J HUSH b- m- 5 110 Bv Brvn ■ awr— Marietta, by Oddfellow. j I Trainer. D. Hammond. Owner. G. Holmes. •MS Havana 51 f l:68%taat U MB : 7 7 1 •. N Barsn* r BpsajVale. M.HoUlua. Gal. -Ben j li 1 : E7371 Tb/ciiffe 5J f l:09ttfaat is 105 i» N Burger fi Anticipate. Shoreacres. C Broom ! 57IJ1 Thcliffe 5* f l:66%faa*. 200 lo4 Kurger 11 Polar Cub. Phan.Fair Betsinda 56774 B.Boata I l:41%ra*t 15 M7 :; 6 6 I 62 ?JR Humelli 9 Stiirkfv, Toe the Mark. CtBoris i mHDorval im t:4SHfaat n io7 7 a I 4 o- o«i H Tkonrber 0 Piedra. C.Baaabler LlttleSaady BBBBDarval 3-4 l:t4V%faat I it* u 10 10 9i ■» Huntley 12 XMatyllaore, Waiere.. Treadwafl • EBBMDorval 1 1-16 l:46Hfast 32 Ml 3 3 4 4 4" 6" R Bomelll T W Willow, riifaia, BW.Appes | , CHIMERA, ch. m, 6 110 By Bey Hindoo— Illusion, by Mesmerist. Trainer, P. Hlnphy. Owner, P. Mnphy. KtM Havana li M l:4t%faat o IM 12] 4- I ; Corey 10 Nig An Bevolr Benctli 6009C Havana lmSOy l:47%atow LA jos i : | I - x Swart 9 UarcellaBoy, BerretU u..ievA ii K 4 Havana lmSOy l:44%faat 2 105 4 t 3 3 3* «• N Swart 8 Bate, Basra* W stir Tp C»»54, Havana lm5i» - 1 :44V»faat 2 lo8 ? H I ! ! W Hinphv 11 MayavDle. Oaaaael Cork MM Havana lm50y 1.43%good 6 11? 2 « 5 5 6l 6« W Hinphy B.Wlaa Man, Baeatr Miserloorde I ln-MZ Havanti 51 t l:lu*4hvy ] ] 3 4 5 6» 66J W Hinphy 8 OaaatBarla, Dr Mttfer Waterfd I BtUS Havana 3-4 l:13%fast 7 IB | I I » til Hinphy 9 Dis ussion. Bennont. UueL ■BIManleH. 1 1-K IM good 14-f 114 111 1 21 2»i W Hlnphr 10 H.M. Stevens. B"dora. W.T"bov. BLVILLIAN. b. g. 9 H2 Bv Isidor— Atiriutha. bv Clitford. ■ Trfiiner, C. Hole. Owner p, J. Smith, j SB Havana • • 7 6 J 4:3.1 gmitl 1 Har.Caatle. IfaUaera Pits B h 6S9K Havana :■ 4 14-ifa- io H2 j 4 7 8 8li J B nith B Twenty Sevea, afeliaerw, Haraa ] 59M7 Havana -4 I •-.- .lSt 4 112 4 3 3 3« 3"i J Smith S GaL -Berry, Bans T.BetglaaD M73« Havana 2-4 1:14 feat -4 112 5 6 2 H 2:J W Keleay 11 Hatrack, Win or Quit, Gold.Bed 69542 Havana H f 1 I f* .,t 4 IM 4 I 2 2 4T1 W Hinphy 8 T;;.-ol:«. Cy llerrirk, .;e,,rge W O«440 Havana 5 I I BfJCaal M 114 9 7 10 10 10" M Coillns 10 War Map, MeatsMa, Mavsville NORMA J . b. f, 4 108 By Wm, Wrirht— Blumina, by Plaudit. Trainer. W. jl. Jones. Owner. J. HendriclO. Sttli Havana 1 .-;. i r02 8 7 " • - , la,t-.-i • Major Dnaso, Mik.-. Catoetia Mats Havana 3-4 l:12%faat and 108 i I I 3» 3«J .1 Maih.n 11 Hainan. Wrcklp-s. Drapery 5MM Havana 14 f l.-Waat M lul 6 s " 8 !»• 8 McGraw B liratCsai, Oetd.PUnt, WarJfap ! 5WH Havana 6| I 147%iaa4 20 10". 6 7 7 71 7:i T Hums 10 Lyric, MoUaere, Marcalla u.. Havana .5 f Lt%«ood M !•." 9 6 7 9-" 9» J Chalmersio Praaenele, K.-d, Baby Panel Mass taaataH. 6i f 1:08 faat 6 loo l 2 I s» 31 J Htamer ■ BeaBaarB. Sweep i:p ii.. 1 tiooa* 1 8511 :.i..r,ieil. 3-4 l:13%hvy 1S-6 104 2 l 1 1 1JJ Htamer • Black Tap, Savanna, Balaer 1 ■..fl.K. 6-8 lirjcgood 6 100 2» J Htamer 7 BiiayBinl. B*t Patutie. OurKat» | 1 VIOLa G br m, 5 110 By Charles Edward— Larana. by Dick Wallas. Trainer, O. Rice. Owner. 0. Derosset Mil! !i: . ... I i -is! I • ■..! Connors II Gol.Red, Wrwkteaa. Proa sBaby I 1 5W3-I Maj, .fell. I I l:"l:l3good 87 113 I 6 6 4- 2si I Arnwti 9 BwwepUpII., Trdw.-ll, Shreaetoa • JwU afanteH. Ka f l:ll%hv ;o Ml 7 7 7 7 t.-i J Hunmer 7 OrrnaGiri, Laiylene, Sirrea. res . /CWoe MapltH. 5i f 1.10 Kuod 19 105 92 D Armatg 9 Huron II., Baa Dieca, Trtadwell f mtlt MapleK. H f lrM%atow 12-M M4 2* D Arm-fg B M.-.vMaulsby, BaaDlega, Bopefal £7sf,:; Kworth lm7oy lAt%hvj M m; 3 I 3 «» fi-J B B B wet 7 Jane F!y, St. Paul. Woedbsan ! t7.7o Thoisffe 5-4 1 :14-fast M IM Il C I*ing 9 "any On, Flea, thantonr H1STEE JIGG6, b. c, 4 M 110 By Short Grass— Empty, by Griffos. Trainer, W. B. FtaaYegaai, Owner. E. PaLmero. c- 148 Havana -; 1 I4%fae« te 2 1 l*P B Bcnerfelll Perplexity. .Tap Mum.,. .,t Vpi ! -..o Havj . ..1 3-4 I i-.faM |] H •• 4 4 8- I | .: Scbeffel I Haraa, Berretta, Win ar Quit OMI Havana .i I lr «Hfaat 4* 104 2 3 3 31 6*1 B Scheffel •Jill, Baaaaa, MoHaera HM1 Havana H UUMalow 10 M 4 v l« I •• B s.-h effel 7 MadNelL, Bassaa, D.Pairaaaks ■MM Havana 1-4 l:U%raat 12 !-H 6 I t 2J P B Soheffel 7 smint. Baveacea, Aiai-.. Eigl M227 Havana 1-4 1 laHfaat I M2 4 I 1 1| | I Krhfeffel 11 Quaker, Praakltarke, Baveaaee BILRMAN. ch. g 8 112 By Polymelus— Shy Missie. by Kilwarlla. Trainer W. J Daly Owner. W. J. Daly. M4M Havani ■•.:.-! 5 IM i 4 0" 8 - .1 IPminicklO War Hap. Mempbis, Maysrille 57andl ; Va-Paii . :-i 1 52%alow — 1 13 5 J Dawson ." Huntress, Stir Dp, OHaUey E73M H.deGe Un7Cy L:4*Waat 4i 1 Hi 4 7 9 9 9 : » .1 Dawson :i Tlieodoxia, Heae, li.«l;,!]/,kv fSMI ITtowa Ab 2-4 L:244slow 7 115 2» W Whuae 5 Trusty, Bej Bnais, Arbitrator 5842 Hiu*n A b . -1 i .24.-.iast 41-10 ;i8 l1 W M*bB8e • Baiarosa, AUTeaias Sahretasfl ial i H*towa Ah 2-4 1 M*4faat 29 lis 2£ P Madeira 7 DarotbyaPet. Babberll., s.fhice BAXEAU. b.k. h. 6 112 By Ethelbert— Roxanna, by Rock Sand. ■Trainer. H E Davis. Owner, Indiana Stable. Hai -.;.:... ■ " H u 1 !» Ta ■.•!.-. G rat Lin I . raa BM Ha 1 i ■.•-. K«...d 2| 112 ". B 7 P . -": 1" Hii.t M Benaalese, GeorceW., KuWorth BrTM Hampton • I 1:11 adorn - lus l» B Moore 9 Sea Board, Sevilllaa, Drapery E ., Kempton 5* t ru--.h%y t Pj8 6J B Atkinaa ti Propagaada, Wak. Dream, S.Silk t7.77 111 Royal 2 4 l:20%alow ti iii ." " C White 12 Pewaukee, TomGoose, C.Barklej ET1MO anbJ :. 1 1 OTHfaat 11 l 7 2 7 6 «« ia H Romem 8 DanrlaaGirl, Talent. Diatrafoer* • C7*MConn*bl 3-4 1:11 ifaat Ml 112 1 « 6 7» 7« J BolcroftW Plaard, Tsleat, Daaeins «*ilrl RED, ch. g, 6 112 By Peep cDay — Maiy Michaels, by lissak. Tiainer, T. Cheek. Owner, T. Cheek. MMI Havana " 1 148Vsfai 1: M5 I 1 M M 9- .1 ICaiben 10 Lullaby, Wbippoorwill. I.vii.- M 13 Havana H t 1. -T-fast 7 U3 9 s 8 8»i 7 a Pickens 14 Hoover, Jill, Lyric ; I Havana 611 I iBHaSOod 5 Ml - 4 I t* 2» A Pickens le Fraacuelo, SsbyFauat, WarM.tp Mill Ha v.. 1. a S-4 l:13%faat 7 if 7 I e 7 61 C«i A M.LiiHnln BlackBaby, snnp.se, Starfcader b.s8•! Havana . f 1 "7 .-.last ? 112 4 4 4 eak fit* 1; i-:..nudj 7 Billy Boots, Jill, Far Bast 68762 Havana Is f lr974*£ast 6-» M4 1 SI lDt 2» A McLhlln 7 Tricmphnnt. Bfl.Beuta, LvBetty 1


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922021701/drf1922021701_6_5
Local Identifier: drf1922021701_6_5
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800