Tijuana Entries and Past Performances for Friday, February 17, Daily Racing Form, 1922-02-17

entry


view raw text

TIJUANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR FRIDAY, FEBRUARY 17 yi:tiii;h ci.f.ak: tkack PAST. Raeiag starts it 1:53 p. at. Catrage tuae :~ : . 8k Bagrrier mud ruaaer : Bead mail raaaer. :: Fair mud raaaer. MI Maiden*. •Apereatlce ■Uowaact*. k Bliakera. Ural Race— 3 1-1 Firlongs. ",„. e tr.iH.. Z-year-oM". Maiden*. Bpet-ial Welckts. Track record: Jan. 12. 1!M7 •• t20 -2- 112. 1 Todays ln.1. Horse. V.. Bee. A.Wt.H«a. r.n7i:;- Motaer Asae* 112.. 72:. iTule 112..... :anm- mi. Bone "•• • ■-■ .v«27- U*U 1 112X713 BB7T1* labor 112. .«1B Lady Mvi-m 112 | sir Leonid 113 t Nevada Slack Farai entry. Second Race — 5 1-2 Furlongs. .. Pur-" sr.oo. 8-year-oWs and onward. Claiaaiag. Track reeard: Jaae 28, 1916 — l:n."..- 3—118.1 BBBBl1 *Kosellls IBS 1 : r- B 188x723 mSUO lUnRkader 1 Pi 1 : .»7 -, 8 110X720 »::: : Alajali -»7 1 :"s , 1 lag.. 713 80225- "PlanUeenrl 1!.". 1 Mi-■.. 18 107 7:. 012401 »i:ils Waldo 180 1:10 4 186X718 i;n::oi Utile Cuintei 104 1 •"• I ",s: "," 1 wiim View 188 .:• . 7 119. .703 110277 Mrrtle A 112 I :". 8 110.. 705 002301 bMcMurplij linFn- . 11 112.. 700 Third Face — 5 1-2 Fariscg*. I*nrsc 80, 3 -year-olds and Bpwnrd Claimina. Track reeard: Jaae 28, 1916 I f05.i 3 118. 60301 •tGadUas 119 l:OS*3 5 110X723 002221 * I Hi-- de Uuiw ,...12 1:08 .-. 6 110.. 720 .".!e-r,!i- "Pesgy Martin ....107 1 :ie-".. • 103x713 r.11227 Hanovers Tapni .107 1 :»-.. 7 115x715 WrJTS i.vP-ieblo !" • 1:97 •". 115x713 i:n:.2K- •THiriy s.v,:, ill 1:07 !• 193x710 G0249* Cicely Kay " m» 1:98 5 198x718 ..0:101 bPcwetike It* 1:89 •"• 112:795 •;o;"" hltalaroHa 105 1:11 6 115. .703 tjo.icj bBilly Joe 113 1:98 10 1070790 . . u. Iraia 1 ad H. Walters entry. Fourth Race — 1 Mile and 70 Yards. Parse B399. 3-year-alds and aatrard. Claiaaiac. Track reeard: Feb. I, 1999 -l:i:P.-. - 122.1 69182 I. Levis R 112 1:1.. 7 112X723 80179: •Bora HS l:45%s I 195X729 ciilM •Canute 199 1:47 fe B19JBX713 692741 Chiek Barkley 115 1:4.".-.-. 7 111 71". 99274 York Lassie 199 l:4T?s 3 197X710 60330**bMaunikia II 193 1:49*4 •" 19*. .70.". | .. 1 89391 *bWeialaad 117 1:17.. 7199X703 , 80300 Pierrot 198 l:45«.i 19 114X799 1 I Fftk Race— 1 Mile ami 70 Yard.. | nrse ■. « . 3-year-olds and apward. Clainilns. Track re«-ord: Feb. 1. 1920 1 : 12 •.-. ■ -•; 122.. 60301= Black Top 89 l:46«ii 1 fi»X723 89274 *liBoundins TurougJi.197 l:48*i 3 H :;,.72i» 69277 »Miss Bunbar 7 1:17.. I 195. .715 00271 •Madrono 114 1:49*4 » 112. .715 ; 80252 Ii,,lv..M.d 112 1:47 7 114X710 OtKiOO Sam Hill 198 1:41 ?i 7 119x703 i.H27i »Msa Statbeai 1 7 1:43 3 1 in : 711". , | 0O271 *Cc:i. Byng 113 1:45% 8 195X799 , Sixth R?.C3-r-l 1-16 Milor.. Parse 8500. 3 rear-old* and ntweard. Claimias- Track record: Jane 24, 1916 1:43 3- 119.1 , 601833*bOMOXB 195 1:44 la 6 187X723 , 022:1 1 *l»on Uodse 199 1:48 7 198X715 1 60301 B0I1 Baker 1»1 1:46*3 6 116®71".lj j 80228 *i;i.-ii Well 101 l:47*j 3 104 X 710 M 1 j 59796 LCatli 112 1:46 6 112. .710 60304 Kenaard 112 1:10, S 197X795 • j 60276 *NatiJM tali 109 1:48 V3 •"• 94X700 ! U03041 l-oil- Lachatand .. 89 l:54sy 8 IIS.. 790 Seventh Race — 1 3-10 Miles. , Parse 00. 1-year-olds and upward. Claiming. • , Track reeard: Jan. l. 1921 2:01 ., --1 - 107.1 00253 *bPaa aer " 194 72" i;n::o:: Comaiandcr 6 114X720 1 | 6033J Cordon Roberta ...11! 2:97-isy 9 114. .715 r.0227 *l.l,.oon«-vill4- 108 2:06a 3 199x713 89232- Sippara 1 101x710 00155 l»WaUcr II. PearcelOS 1:58% s 197 ,71o i,irj27 •Bhvmcr 11ii2:u1;.. 8 106X703 ! j 80301 White Harea lol 2:o:;f, 6 110x700 : 60208 •l.Fuiline 1112X790 Eighth Race — 5-8 Mile. Parse 8399. 3 year-olds and upward. Claiaalna;. iTrack record: May 20, 1020 58 I 107. 60139- •Manucliea 11 1 :«-.-, 8 112X725 , 60277 *I.Madinii Byas 197 1*1 6 110*720 . , 6015S» American Makl ...192 1:02% * 198X713 . , 60222 Orleans Cirl In7 1 :0j -, 5 119X715 , 80277- »No Wonder 112 1:91% 7 112.. 715 ! , 602IK! •Plow Steel li:;i:02. 3 97X715 ; tin::: 12 •l.HarriKans Heir ..115 1*8 5 104x710 , 60832 fbMavflower ill 1*1% 1 H3..719 : lin.K"- rBarlyiuorn 11." 1:02,.-. 11 117x710 114 1:91% 7 114X793 . 00131 • Kol»-;t 1. Owea.. 80156 *llermosa Xe«jra ...112 1:07-. 3 87. .790 1 60073 coi.-n of Trumps. .199 l-02. I 10-«.X70! j ft*. B. Irwin and 11. Wallers eatry. «


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922021701/drf1922021701_8_2
Local Identifier: drf1922021701_8_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800