Tijuana Entries and Past Performances for Tuesday, April 11, Daily Racing Form, 1922-04-11

entry


view raw text

TIJUANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR TUESDAY, APRIL 11 HBATHER CLIAR: TRACK. BTAfrT. 1 i 1 1 T-frg atarta *t 1 .- t p. id. iCLiago time 5:55. 5 l SiR-icr ii ,il lliamr ;o k: mu.l rucr.pr. 4 rail » inB rnaner. 11 liaiuens. *ApftiMtka aEaoaai t b blinkara. First Race — 1-2 Mile. Parse touo. S-ynar-aUa. iriainr. Track lacatd: l--y 12, 19lC— 47%— %-123.1 Todays Inc. riors». Wt. Bac. A.Wt.Uan. «il3S4:«bP. Ml Jiersor. M.il3 :49 101 . .725 C1194 Tat Haaaaaara 114 :4S* 1M..798 oll©3 MfrlrnalT iA! 112 :49 106.. 715 BUM •blx-L-uae iM....10» AZ % 104. .715 43194 •J:c:nj tii 101. .710 .«o4*S Frank KSnva M..U2 .51 10C..710| K»J 27 La«?y I.eonld -M . . IOC.. 700 •Marl r.uc.h i w | O. Leery 306 Scond Race — 1 Mile. !nre IjOQ. 1 jtai aMl and upv«trO. Itidena. tlrimirg. Traci ttcatd: June 17, 19:C— 1:38— 3— 9i. 4J11SS Ca«;T;e Crown 82 1:44 3 89.. 725 1 KH79 »r»t krnmm 10o I 44% 4 104:.-;720 40197 L-la Wc!M 106 1:45-, 5 108.715 €1179 Hhaeaa iad II 4104..7101 €1179 AUc« r.l hrcocd ... 4 109. .7101 €1197 »Dixl« Maaaa 92 l:4t]t 4 iw. .705 I 6:i79 Kaiata 113 1:45 5 110. .710 1 €.197 Kermfln Wbit II.. 5 110. .705 | 1 €li:0 Anat 8nc 112 1.4C-!, H18..TBfi i S1M1 *Braa B 12 MS. 700 Wf3 •Woolen Bomet ... B MB "1 0 4J149 » :;- Jaatea ... 8 10S. .7J0 Xtdrd Race — 5 1-1 Farlarasa. 1 1 -. j.!.-" . raar-oMa and ainaard. Clatelnc. . . ■ -■ lane 28* BH j 8 ,— •— 118. CUM *L v r:gtt 100 1 M% I " 72! i...i- . ";i 1M 1 M B MS: 720 fiOSM1 1 . 1 v 107 1 ; 8 106X7 15 ;;i: » era Rita 101 1:01 4 I05 715 ..;-•!• : m 8 108 710 J..ii Nebraska Li 4 112. .718 uses ■ ■■ 8 180. 3 0 4.C? • -., I tu] * 100.. 705 ; » • - . ti- 1 .... 114 1:08 11 06 70S . . • . 10 10! 7C5 ; - !-.!,. ..114 1:1 ■ ; BUM U 1 kie 113 l:10 i 7 111x700 nil] Kaigbt of Pytl lai ..112 1 08 i 18 HI 7M a I - — ! 1-2 Farlenga. I -•• j; ; ■. ■ . ■. ■ 11 1 . Claiaolac. . . ree« rd: June 28 1916 -1:« - 4 1 i 16 »Ael ton Girl .113 1 M% 7 Id .2! BOMB Oolavel Matt 103 1:084 9 1M 7M €1IE6 Blancbe Meyers ..111 1:09 SIM 715 I BUM* •Lett* Lee 85 1 88% 4 1M..71S «.]lfoJ S lei o lli;i:«7% 0 111 718 ! 1 BUM *!•.«....■ BkMnsl •■ 110 146% 8 MS. .718 : BUM N " ? ;■; .... 118 1 M% 9 ]■• 7M 4.;t0 Uuti Wt ;f- 87 1 0744 5 1060710 BUM v-t.LC Ijai.CJT, 1 103..7MI I i 1 1 I 1 | 1 i ; ; I ! 1 : I C1186 *bTntt IOC 1 .O*!" 4 107 -:700 ! 6118C Cliroir.e Ml 1M t 1MXM8 60703 Petl.ir 8U8XM8h , Fifth Race— 1 Mile and 70 Tards. i Turf.e 00. 3-y*ar-ol0s *n.l upwa-d. lainCng. | : Tratk rex-ord: Feb. 1, 1920— I :*3, — 6— 1L2. I 61196 "Vera Waad 4M4..TM 61196J Go On . 1M 1:47% T113..TM|i i 61196 bLione 187 1:48% 8 189X715 1 i 1 61170 *Bnby Sister 109 1 lOr, 11 108®715 : 61197 bCobiiU 110 148% 7 113X715 ; 1 61181 b-apon 4M8..TM|l 1 61186 Tbxfanda TMdxTMli ! 61202 Mollis, e 98 1:44% 6 113 -.710 I j 6I1S5 •MaiJarM Mignon .. 4 104 706 I 61196 •AlisB Svnaj 107 1:40% 11 108 700 61197 •bZoriiec 117 l:4fl-s 11 110X700 | 61171 Mwlford Poy 108 1:44 11 115®700 j Birth Rate — 5 1-2 Firriongs. Prarse 550 . 3-ecr-oid8 and BSrward. Claiming. Ttaek reeard: June 28, 1910— 148%— 3— US. v611»7 •Str.tr 109 1 :0««/b 12 108*725] 6091C •feOreaa Bfaat Ul 1:07 % ci08-;720| 611863 *Graea Trmbie 108 1:09 6 106.. 715 j 61180 »Fiesa 107 1:09 %« 3 93.. 710 61I043 Little Jake 114 1:07% 12 MIX 718 I 61180 bMald ef Anaal 103 1:08 K cm. .710! 6118C3 BnalbyTilla iM. . .115 1:09% 3 95.. 705 j | 6CG03 "Stppara 7 108 A... ; 611C5 l.oi Lbriiige 113 1:10 BUS. .MS I ; CCS7S »M::. Pat tM 94 1:10% 3 S8..70iJl i 611C5 Glande Wearer ...MS 147% 8 M6..7M £193 •MaraBaJ TUcMaan.lM 148% 13 108 .-,700 I I STenth Race — 1 Mile. rr,*-» BS88. 8-year aids and apward. ClrJirlrg. I Track reeerd: June 17, 1910 — 1:88 — 8— M. ; , 61M8 *Vere*t 8 1MX725 ! 61218 "Fond Bop* 118 1:50% By 5 110 X7M CJECM- % rga 1111:48% 8 115. .7151 61284 •Orleans !i 100 1.-10% 5 110.. 715! 811M*bCare 7 110. .715 i ! oi-Ofi »Gioelj . 1 Ml 48 1 107 715 I B1M8 - ■ . 188 - :43% 6 1C4 718 : 611M3 »Lia wick 8 108. .718 j j 6:.ei »Mi - .. ■ ... 118 1:45% 8 105. .705 1 i 811E8 ■!-.. -.:. 110 1:44% 5 109 705; tlCGO Bed vi lliaaj MS 1:41% 6 112. .700] Eijbth Eace — 5 1-2 FnTlaec* j Lu-- 1308 0W1 . 1 ••; inward. Claiaiina;. . . ••! . Inna 28, 1818— 1:86%— 8— 118. i 81Ml*bNBG 108 147% T M7X729 j 81154* bElac* tnp 10ft 147% 4 10 , S 81Mlz*bHan gai Hair .109 147% 0 IK 715 ! u-itc; •Olympwd M7 1:18 3 82X7M 61201 *i. IVi h 110 147% I 108X710 61CC1 »Viell 117 1:08 7 110. .710 I 1.1201 Bingleadei 118 1:07% 8 115x710 1 , 6MM •nShenandoab 5 107-705! j 61281 *bMadaai Byng 102 1:01% 8 108:1:705 CliCS reanUee MS 1:M 4 109.. 705 i-.andt Plcrenea leen 99 i .10 3 95.. 700 I j


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922041101/drf1922041101_5_1
Local Identifier: drf1922041101_5_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800