2d Suf, Daily Racing Form, 1943-05-19

past performance


view raw text

34 HIILE Out of Chute Appealing July 26 1937 109H 117 Purse 1100 4yearolds and upward Claiming Weight 120 Ibs Nonwinners since May 8 allowed 3 Ibs since April 20 5 Ibs since March 15 7 Ibs Claiming price 2000 if for less 2 Ibs allowed for each 250 to 1500 1500Best Best time made at distance of race Chart Book BookIndex Index No Horse Date Track Rec 40390 Pompeco May42 Suf 112 112Jan43 40461 Amazed Jan43 FG 111 40389 Here Goes May43 Pirn 113 113Jul42 403822 Bit OGreen Jul42 Suf 111 40266 War Result Apr42 Nar 111 111Aug42 39987 King Torch Aug42 GS 111 TodayIndex Chart Book Today Index No Horse Date Track Rec Wt Wt 40326 Voucher Sep42 Nar 111 110X110 40461 Fort Vancouver Aug42 Lga 111 110X112 40563 Page II Apr43 Nar 113 109X113 40326 Stolen Tryst Jun42 Dellll 112X112 40663 Miss Folly May43 Suf 113 117 113 1 1 O B e 4 by Pompey Parco by Omar Khayyam I I J Breeder Mrs R A Van Clief 1943 4 022 575 575Owner Owner J H Louchheim Trainer J B Bond S2000 1942 2011 425 425May May 8433Pim 170 l45sl 85 113 2 1 li 3 RobertsP 2000 79 ComRst 113SpBrdll8SksWints 5 May 343Pim 1 l46ft 3910 109 4 1 li 3 i DattiloJ9 Allw 80 Hrnblde 114SpnBrd 114Harebell 10 Apc29436Pim l70143ft 6 109 5 1 li 2 DattiloJ10 2000 88 YorNo 114Hornblcndell4Allcsdro 10 Apr21438pim 1te l53hy 6 116 3 1 lnU 2 DattiloJ 1500 48 Sentinel 118SrRocketll6BIockader 6 Aug 442SGS 34 112 ft 2J 109 554 323 BoyleJ6 Allw LrdCalvt 112Halcyonal03Sqdron 6 Mayl5426Suf 34 l12ft le lll 8 4 22 22 BrmanC2 Allw 90 Branmintn 117PaircaisllONatomas 9 Octl441Lrl 34113ft 12 113 9 5 56i 533 ShamerA2 Allw 77 First ofAll 115Nipsickle 113Espero 12 Oct 6413Lrl 34 l13ft 135 113 3 1 2 l t SatnerA8 Allw 80 Frelwny 118CCaulionll8MyMoon 12 tDead heat heatMay May 18 Suf 12 ff 49h May 15Suf38 ft 36h May 2Piml2 ft 49 h hA Amazed ServantAmazed A 1 V X lf l B g 4 by Epithet Simple Flower by Black Servant Q6 Breeder F P Letellier 1943 9 2 1 1 1375 1375Owner Owner H H Haag Trainer J Johnson S1750 1942 22 340 3475 3475MaylO432Suf MaylO432Suf 34 l12ft 3i 114 3 2 33 562 PcnaM3 2000 85 TraRck 115FtVancr H7BySprg 7 Mar26433OP 34 l14m 1110 4113 2 1 lnk 2 BwmaG6 c2000 78 HiGold 118Grustarkll8HppyPilot 6 Mac20433OP 34 l12 gd 14 108 3 2 2 3i BowmanG 2700 87 ParAvion 116QuizzIell4TimeOWar 7 FcU22433OP 34 l12ft 12 115 Lost rider PenaM3 3000 JonieJ 112OKMlenll4TiOVar 10 Feb 9437FG 34 l12 ft 235 115 2 2 52i 5 PenaM1 Allw 80 Chestrwll2Madigmal21Fst ofAll 6 Jaa23436FG 34 l13ft 95 4114 3 2 6i 9 PenaM6 Allw 73 MarCoIlins HlFlyTyll9ValdaFoe 9 Jaal9436FG 34 l10ft 12 106 2 1 21 43i BarneyL2 Hep 95 Signator 116Requestcd 126Rivland 7 7May May 6 Nar 34 ft l17h May 3 Nar 58 m l10b l10bHfiro Here Hfiro VaOeS Znoc 1 AQ B 9 6 by Grand Time Dunciad by Dunlin U Breeder Mrs David A Buckley 1943 3 0 1 1 250 250Owner Owner B F Christmas Trainer L Campbell 51500 194211 01 0 5150 5150May May 8432Pim 34 Il4 Il4sl sl 85 f 115 1 6 Bled TammaroJ21500 MstAlrt 120CollnM106GrndGay 10 May l432Pim 3 4 l13ft 1310 J113 2 2 2J 3 BalzttiVV121500 83 SsetBoy 113Balloon 113GenSavge 12 Apc26433Pim 34 l13ft 11 120 1 1 I2 2h BalettiVVS 1500 82 Mae Case lOSGoldTint 106BIensign 12 Novl9426Bow lftl50ft 36 105 5 4 42i 62i EricksnC6 1600 63 ButrBoy 120KgTorchli4HteBck 11 Noul342SUH Iff l45 ft 5J 106 2 1 2b 5 ClgmanD3 1500 76 Shiprate 106AtPlay 114 Who Calls 7 Nov 6422Bel 78 l24ft 22f 108 8 7 97i1013 CampblE3 2200 73 DressBt 113SunGingerl05Ractack 14 Oct24427Emp 1ft l45ft 28 111 3 3 5 8 RenickJ6 2500 73 ChySea lllTMeMre 103Recgnize 11 11April April 21 Pirn 34 hy l21b April 10 Pirn 34 ft l17h Mar 31 Pirn 58 ft l04h l04hRif Dlf SaxonDlf Rif U ClTZraan Vareen V 1 1 fl U Dk ch m 5 by Morsel Sassenach by Saxon Breeder W J Dowling 1943 4 1 1 0 875 875Owner Owner J E McGrath Trainer L Haymaker S2000 1942 23 553 5560 5560May May 8433Nar 34112 ft 3310 1053 1 I1 22 VbgheC2 c500 88 GetOff 115 Guy Fawkes 110 Daisy 5 Apt26436Nar 34112 ft 14 1082 7 7J 76i VdbheC1 2000 83 GrdParty 118BalmySpgU6Ticrce 7 Apcl7435Nar 34112ft 8 1061 1 12J ln VbergheCS 1500 89 KTorch 116WeRobinlllCsWings 9 Apd243GNar 34 112 ft 24 106 5 6 7 i 7 VbereC3 2000 78 BurgooMiss lllTiercelllGraustark 7 Novl9426Rkm 34 l15hy 195 107 6 J 4 2 TurnbIWd250 75 KleigLit 106BilISisterilOLostGd 7 Nov 7425Rkm 34 l12ft 4910 106 7 6 5J 4 TurnbullW71250 89 BillsStor 108FroJanell5BalReel 7 Oct3142Rkm 34 l12ft 235 108 3 5 53i 62 TurnbIW3 1250 88 FronJane 113TwoKickl04Philosor 6 OcLl6425Rkm 34113 ft 9 109 1 2 21 4 FmeganJ 1600 86 TraRck 115PrieDog 112VicBnd 7 7May May 18 Suf 12 ft 49h May 13 Suf 38 m 38h May 5 Nar 34 gdl20b gdl20bWnr Wnr YYUF Rpcnlf lesuir X 117 B h 5f by Bull Dog Fire Lass by Pot au Feu j Breeder Coldstream Stud 1943 1 1 0 0 700 Owner Pine Tree Farm Trainer Alfonse Pupino S2000 1942 13 5 1 0 3850 My 643rNar 34 lllft 32 116 12 lk 1 McMullnGSlSOO 91 FrnchHorn HlTvoKickll6Argclla 8 Nov 9422Pim 3il12 ft 1 118 2 7 3s 2 ZufeltF8 2000 89 FreesLad 115HdTelgl03StnTryst 12 Oct24422Lrl 34 l12ft 1710 4115 1 2 2h 1 ZufeltF 1750 86 LaReinte 112Afghstanll4Belmikc 12 Oct 242iLrl 34 l12ft 1910 fill 6 7 23 1J ZufeltF2 1500 87 FreeldsLrd 110StlBml02TcoTk 11 Sepl8425Nar 34 lllft 14 108 6 6 66i 7i BoyleJ2 2000 86 PraeDog 107BitOGnll3WakeRn 11 Sep 7425Nar 34 l12ft 7 111 775 52i BoyleJ 2000 87 Pacificatn 102PrrieDogll6TwoKk 8 Scp3425Nar 34 l12ft 1910 4108 4 5 65 53 BoyleJ 2000 83 BitOGrn llOWakeRbinllSAllegro 9 A j20425Nar 34 l12 ft 2310 4108 6 6 57 5i BoyleJ 2500 85 Fritz 111 Graustark 113 War Key 7 May 15 Suf 34 ft l17h May 12 Suf 38 m 38h May 5 Nar 12 gd 50h 50hKina Kina Tchadrvuiy Torch iuiiil x X 113 Ch G TorchillaMay Steil by Tchad rvuiy I I J Breeder Clyde Van Dusen 1943 8 0 2 1 475 475Owner Owner J Troutt Jr Trainer G R Allen S2000 1942 28 563 6775 6775May May l43Nar 34 l13sl 2110 116 5 5 4 3i TurnblW3 c500 84 FtVancr 109ChceSordlllFrHorn 8 Apt22435Nar 34 l14m 2110 116 3 4 2J 2 TnbullWG 1500 76 WkeRobln 116BrrPIayll3KlLight 7 Apd7435Nar 34112ft 5J 116 5 2 22 TurnbuHVV 1500 89 BitOGrn 106 WeRobinlllCWings 9 Aptl2435Nar 1ft l47ft 3110 116 4 4 48 46 WhitingLS 1500 69 Manamaid lllLtRcighll6YnieSid 7 Mac2743OP 1ft l48sl 6 107 21 2J 63 DattiloJ6 2100 71 Anxiety 113FirstDteell2iKarRun 8 Mar23437QP 1ft l45ft 10 116 4 1 2 53i DattiloJ3 1800 81 LittleBololl2AlafIagll6Count dOr 9 Macl743sOP 34 lllft 44 111 6 6 66 6 DattiloJ5 2800 81 Quizzle lllMarogay 112iWarrigan 8 Feh25437OP 1ft l46ft 710 115 4 2 32 552 TmpsonB lSOO 71 Tripaway 111 Kokomo 112 Yar 6 Dec3142Trp 170 l44ft 125 116 1 1 li l ° k AdamsJ2 2000 84 SissieSmith 109BowLowll3Mosera 6 Det26 427Trp 170 l45ft 2 4116 2 2 2 2i AdamsJ3 2000 78 GayMan 116 Abrupt 112 Kokomo 6 6May May 17 Suf 34 ft l20b May 14 Suf 12 ft 55b April 29 Nar 58 gdl04h gdl04hVniirhor Vniirhor VUUliiCl WrackVUUliiCl XN X 1 1 fl B 9 4f bX Charing Cross Turmoil by Wrack I v Breeder Janon Fisher Jr 1943 2 1 0 0 650 650Owner Owner C L Hammond Trainer J B Hatfield S1750 1942 25 543 5995 5995May May 7432Pim 34 l124fcft ll 1138 7 83i 6i TamaroJ8 2250 82 BolaMowlee HlLdVattllOOverJin 11 Apc2943Pim 34 l13ft 7i 110 2 3 2 li TammaroJ 2000 82 NellMleel07OPenant lllMsFolIy 10 Nov27422Bow 34 l15sl 6 114 3 2 2i 42i RienziJ3 1500 69 MtAlrt ligCVLcerllliWtrHht 11 No No1942iBow 1942iBow 34 l14ft 195 1131 2 3 i 6 TmaroJ12 1500 75 Post Haste 106BeImike 107Troon 12 Novl342iBow 34 l14ft 3910 1132 4 43i 33i TamroJ12 1500 74 ChopSticks lOGPaiturf 102Belmike 12 Oct24421Lrl 34114ft 6116 5 4 47i 5s RootR5 2000 68 ArkAtAda lllCushlree StBem 10 Octl4425Lrl 34114sy 2i 4109 3 1 2 1 ° RootR 1750 75 TcoTck 110BrckFrmel02Hermar 8i 8iMay May 5 Pirn 12 ft 50b April 26 Pirn 58 ft l03h April 23 Pirn Ipi si l47h l47hFort FUrr Fort CarlarisFUrr Vancouver YUllLUUVtil X x 1 I 1 1 O B c 4 by Fort Churchill Carilina by Carlaris Breeder E J Brown 1943 6 2 1 2 1775 1775Owner Owner T F Bledsoe Trainer L G Bedwell S2000 1942 29 7 11 3 5345 5345MaylO432Suf MaylO432Suf 34 l12ft 19 1176 3 2i 23 NasliB3 2000 89 TraRock 115BmySpgll5WTwr 7 May 4436Nar 34 l13sl 6 110 5 1 2i 33 NashB6 2000 80 Allegro 114ChccSordl09BmySprg 6 May l43Nar 34 l13sl 10 109 4 1 I2 I1 NasliBS 1500 84 ChceSprd HlKgTchll6FrhHorn 8 Mad743 BM 34116 m 454118 3 1 I2 l1 BiancoC1 1000 68 GordsGift 113Briargoll8Lynnhart 8 Fch27435BM 34 l14 hy 5i 110 1 4 43i 45i BiancoC6 1000 71 Dedlck 118FiggWrdsllOVleyBoy 6 Fch22432BM 34 l13sl 2910 115 1 3 4J 32i StrangeB 1000 76 LOndee 106TctrosJr 117TowRope 10 Dccl6422BM 34 lllft 9i 108 7 4 52i 43 JonesD1 1250 89 TwoTnTny 113MatchuplllBuirne 12 Dec 442BM 1 l40ft 1320 4112 2 2 2h 22 DotterL3 1000 73 LenG vk 107NhsPctll2Jacmina 9 9May May 18 Suf 38 ft 39h May 17 Suf 38 ft 37h May 9 Suf 38 gd 37h 37hPnnP i PnnP Fowlingpiecei 1 11 1 X 1 I Br g 4 by tariff Charming Bride by Fowlingpiece uyu J Breeder W TAshmore England 1943 9 220 1500 Owner 1500Owner W Guianasso Trainer D Sena 51750 1942 3011 350 Mayl2438Suf 350Mayl2438Suf l70146sy 30 118 2 2 4 616 DcipinoE2 1750 56 Allergic IttjHhNamel Anonymos 8 May 3436Nar lftl48sy 36 114 1 1 63 913 DclpmoE 2000 56 Cnt dOrll6HiName 113MkRoute 10 Api24434Nar 34 l12ft 5 106 6 4 4 28 PenaM3 cl300 81 Galany114 FrenchHornlOS Argclla 8 Apr2043GNar 3 4 l13sy 4 106 235 53i PcnaMi 1300 79 GetOff 113Allegro 113RanchosBoy 6 Aprl4433Nzr 34113 ft 145 1092 1 12 12 PcnaMi 1000 85 FlgHigh 116RiverShnnl09 Battery 7 Mar2543iQP 34 l14sy 115 4118 2 1 1 I2i EadsW6 1000 80 PeBeiitro 118ChieBrtll8BsieGirl 11 Manl943OP 34116 hy 12 114 3 1 1 ° 24 EadsW2 1000 70 Dumont 115Drollon 112SilentHost 10 May 18 Suf 38 ft 36h May 11 Suf 12 ft 51h May 8 Nar 58 ft l03h l03hStolen Stolen TrVSfr X Ch m 5 fay Stimulus JIUieil I FYM s 119 I lA Assignation by Teddy Breeder Marshall Field 1943 4 ZQ 1 1575 Owner G R Watkins Trainer R Nixon 52000 1942T 29 13 1 2507 My 7432Pim 34 l12 ft 2710 4H1 1 2 32 86 RobertsP5 2000 81 BolaMowlee lllLdVattllOOvcrlin 11 Mayl43 Pim 34 l13ft 145 115 1112 PJ RobertsP1 1500 85 SlwMotn 113SmBetll3LitMonh 12 Apc22431Pim 34 l17hy 7 109 1 1 1 1 RobertsP2 1500 63 MostAlert 114BaIIoonll4WAllright 10 Apd943Pim 34115m 185 108 1 2 32 39 Roberts3 1500 63 WeTime 113StlBeamlllDyPomp 12 Nov2842iBow 34 l13ft 4110 111 1 3 23 2 ScoccaD 1500 82 Tides In 118 Sorgho 111 Tripod 12 Nov25422Bow 34114m3710 111 5 6 33 43i ClaggettH3 1500 73 SlarStr lllDbleB110WiseMaidn 12 Nod242Bow 34113ft 18 107 3 8 65 23i ClaggettH 1500 77 RdScrapcr IGSBatterlOgUHsTHpy 11 Nine 9422Pim 34 l12ft 3 105 4 3 53i 43 ClaggettH2 1750 85 FreesLaJ 115WarRestll8HdTelg 12 May 6 Pirn 38TT 38b April 29 Pim 58 ftl03 h April 1 Pirn 12 ft 50h IYII MlSS 50hMlSS FoIIv UMJT 11 j B 4 fay Theatrical Miss Dinwiddie by Campfire Breeder Mrs R Heighe 1943 2 1 0 0 750 Owner 750Owner Mrs R H Heighe Trainer J W Mergler 51750 1942 3000 Mjyl443 Suf 34 l13 ft 3 3e e 117 1 1 li In BreenJi 2500 84 Sunsho 117LihtfootLeellOFrtOvr 9 Api2943Pim 34 l13ft 56 103 1 1 l k 44 RenickJS 1500 80 Voucher 110iNlMoIeel07OPennt 10 Novl6422Bow 34 l14ft 10 103 1 2 53 1216 EricknCio 1500 61 NewfThd 107MtArrtll9Afghstan 12 Mat 3422Hia 34 l13gd 35 110 5 1 2h 5i ScaboG3 2000 72 EricKnight 117Chatlet 107Lustrous 12 Janl3422Trp 34 l12ft 235 113J 6 9 98 1112 ArcaroE 2000 76 Grenadier 116 Pharicn 111 Chattel 12 Dct30412Trp 34 l13ft 3 116 3 1 InU 2f SchmidlA2 Mdn 79 Muskrat 116Even Tempo 116Tour 9 Dec25412Trp 34 lllft 7 116 4 2 4 4 1 SchmidlA3 Mdn 82 OffKcy 116Tour 111 RecordFIight 8 May 7 Pirn 38 ft 396b April 27 Pi m 12 ft 50h April 24Pim 58 ft l04h


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1940s/drf1943051901/drf1943051901_14_4
Local Identifier: drf1943051901_14_4
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800