First Race [1st Juarez, Daily Racing Form, 1913-02-19

past performance


view raw text

FIRST RACE— 1-2 Mile. 2-year-olds. Allowances. 94458 icp. 2 115.1 tulcx "0111.se DiatTimaTckOjdjda Wt St % % % BtrFta Jo *eya 8Uurtad Order of Finish. OLD BEN, b. g, 2 107 By Ben Brush— Commuuo W. E. Apple?ate. 7017 Juarez I IP. la 1 ■ -■ 112 1 t* ■■ Borel 10 Dick Dodle. Old Ben, Othello 7017 Juarez 31 f li; last g-i 111 1 :: 1- Bocel 8 Shadrach, Ida l.avini.i. Rarbard i.ih;:» Juare/ Si f ll ; faal W8 9 9* ¥ Corel s Galar. Dick Dodle. Othello I91S Juarez e 1 4M good G IU8 S h- i Borel 7 Aunt Mamie. Galar, I i k I» »li » 6887J Juarez ■■ 8 341 fast 10 110 7 S i l»| Hotel 7 Dick Dodle. Shadrach, Othello 6843 Juarez 9M 37|fabt l. IM i s 7» Borel B Blarney, Shadrach. Dl k Dedie SHADRACH. ch. c, 2 115 By Atkins— Omah Wood F. T. Wood. 7017 Juarez -if W| fasl II mnv 1 l- j- Small 8 Old Ben. Ida LavlnU. Uarbanl cifi.hi.ii-/ !1 f III fkst 12-5 118 : I I. Borel tl 1-Miili W.. DickDodie, W. Lady SS81 .lii.if./. i-i "t* rast 4 7j lis - P -i B Steele 7 Dick Dodle, Othello, old Ren S85i Juarez - Ml fast 2 p. 3 1 . I- R Steele 13 Dick IVjdie. Maug-anese. Brevity Js4 Juarez I ■! fast 31 Ins :: ! :" V, Steele 8 Blarney. Dick Dodle, Brevity EDITH W., ch. f. 2 107 By Uncle— Dicker F. D. Weir. 7047 Juarez V. f 4P, last 7 ii; t I- . .1 McCabe in Dlek Dodle Old Ben, Othello 993 Juan ■ t 411 teal -l 3 ll.". 3 4 | t . -I McCabe 0 Rbadrach, DickDodie, W. l.adr „39Jdarez 3J t 111 fast 13 llo 5 iu ih .1 McCabe It Galar, Bar. Lane, Btelhj Ward 6S97 Juarez 5-8 37| h y .Jn U2 4 M* 4»f J McCabe 8 Ooma. Stella Ward. Irish Aim OTHELLO, blk. c. S 110 By Lithos— Flash of Night Heath and Ambrose. 7095 Juarez Bi 11 mud 21 ll.. I | 4 B Steele 6 Ida Lavlnia, Little Kit. Ooma 7047 Juarez :. f 4 1 J fast 11-5 115 I V 4*1 Hi s..-n in Dick Dodle. Edith W.. Old Ben f in-ill Juan-/. :. t 4T7 fast s .", H3 J 3« J« 1: Hoffman 8 Jaiar. DickDodie. Old Ben € 6927 Juarez # t 1"% fa.-t 11-5 107 2 1 P R Hoffman 8 Panhachapl, Old Cotch, Ooiua ~ ItSS Juarez iS 31| fast 4 J llo 6 :!• 21 Groth 7 DickDodie. Shadrach. Old Ben GALAR, br. 0. 2 110 By Solitaire IL— Arisbe A. B. Spreckels. 7 In. ire/ I II uoi-l I lis I .V ■" -; Kirs, bin C Ida l.aviuia. Little. Bit, "tn.i 7-17 Juarea " f -Hi fast 9 IP. 8 s 8 JKInwhlil K Hick Uodie, Fdith W . old Ii--u «969 Jnarez M r 4l| fast 4 los 1 1 •■ l» Khsclfm s Hick Dodle, otheii... old Ken 63;;i» Juarez 3i f 111 fast 4.. 11:, I _ _ Klrachni 11 Edith W.. Bar. Lane Stel Wild «915 Juarez 3J f 401 good 100 PMI :s J- p Kirsclim 7 AiiiitMamie. Hick Dodle, Old Ben H8tw Juarez 3 8 34§ fast 5 » 110 r. 4» 5*1 Kirschni 7 li k Dodie. Shadrach. Othello OK Vwurea 3-8 348 fast 40 11? 4 6"i 6" Kirsctim 13 Sliadrnch. DickDodie. Manganen* R0BT. MANTELL. ch. g, 8 102 Bv Prince F.slier— Mamie Lou Allen ft Hensleyl. .-.I .in arc - j 11*. t:i- ••■ ll il W iP"Irvio 11 llanaou. li.-dpath. Ban lir-l start f.-r the M ••" lug I VIRGINIA S.. blk. f. 2 102 Bv Di. k Welles— Fulvia W St. Vincent . I I KINDNESS, b. f, 2 U By Luck and Chaiity— Panlita I. E. Clark 1,


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1910s/drf1913021901/drf1913021901_2_6
Local Identifier: drf1913021901_2_6
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800