Fair Grounds Entries and Past Performances for Wednesday, February 2, Daily Racing Form, 1921-02-02

entry


view raw text

FAIR GROUNDS ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR WEDNESDAY, FEBRUARY 2 WEATHER CLOUDY. TRACK HEAVY. i | i . ! i i I I ~ . . 7, , I : B r i. i I I - s| . [ Racing starts at 2:15 p. m. Chtcage time. 2:13. 0 Superior mud ruuiier. X Cood mud runner. :: Fair mod inaaer. M Maidens. Apprentice ■Uawanca. b Blinkera. First Race — 3-4 Mile. 3-year-olds and upward. Clalmiag. Track record: Feb. 0, 1318— 1:11 and- 8 110. Todar*! lad. Horse. Wt. Roe. A.Wt.llan. 51067 Resist 108 1:12% 5 180x723 :.J :io *Bargoyne 110 1:12% I ill 7i 52600 First Pallet 104 1:13% 5 100x720 52518 lairgbetto !•: 1:18% 1 100x713 •_r..ii bMarmite 1i»7 1 :L."„ 5 100x715 52568 Philanderer 105 1:14 8 104X715 52tJ21 •bl.oy- 104 1:18% .". 08 ■ 71.. .Mli:t7 *Iiible Van 102 1:14% I 107 Tin 52482 Serbian 112 1:13% r. Ill ;703 52601 *bkirah 110 1:18% I 106X703 ■ 1 "-- t : Lady Mildred ....100 1:14% K 100x705 50K2J bAlf Vesina 110 1:18% 6 108X700 32517 »Dr. Howard 113 1:17% :i 01.. 700 52334 Normandie Mi ..106 1:14% ."• 108X700 52134 oph.lia W 103 1:13% 7 100x700 52445 *bAmericaa Rose ...104 1:15 ."• 104 700 52001 San Mann- 105 1:10% I 100. .700 Second Race — 3-4 Mile. 3-year-otda and upward. Clalmiag. Track record: Feb. 0, litis 1:11% — O— 110. 32711s •Jago 1011:13% 5 1079725 52641= bM.diora ll»l:lo T 107x720 528203*bRagaaa 108 1:14 t 100X715 52641 *bGreen Grass 115 1:12% 6 108x715 52604 Green Gold 107 1:12% 0 110X713 52588* bUerald Ht7 1 :1ii.-, 6 113x710 52400 •bTl per 116 1:12% 6 113X710 52066 bPbaatom Fair ....107 1:14% 4 105X710 :.:J7U bFIibbertyglbbet ...113 1:18% -1 lllx7 ». 62219 *bWho Carea lit: 1:18% 4 101X700 Third Race— 5 1-2 Furlongs. Hyde Park Iur-c. 3-year-olds. Allowances. Track record: Feb. lit. 1016—1:05% 1 120. 51423 Mi— .Muffin- Iil 1:06% 115.. 7"J". 1 52133 bCbevalier 10811:07 104. .720 1 52601 i.f.iii Son 118 1:07% lM x715 r.iiuiL Johns Cmma ....106 18% 101x710 1 52002a Runaaf 115 i:«tsi.. n s®71tt I 52003 Kosecliff 113 l:00%s !» ».. 7i ". . : :M!i7 Frivol 104 1:66% 160X703 , 52H60 The Moor Ill 1:07. lll ;x7H". 52530 Las 115 1:00% 104x7111 1 52661 Silence 112 1:07% 104X7Mt 1 51300 bBeg Pardon 1101:010- 104..7OO 1 1 1 1 I . , 1 1 1 Fourth Race — 1 Mile. New Oilcan- Iiii--. " rear olda and upward Trick record: .Ian. 11. l!»lt; 1:37% -3- Km;. 52470= bT I P I T T Y WITCHET 115 1:87% 0 1104770 52234 Plctor 118 140% 5 110X740 52663 Columbia Tenn ... 3 Ji7;:. 52063 blailor Maid 05 1 :3li ■.-, ." !tl X7:!". Fifth Race— 1 1-16 Miles. 1 rear-olds :n,, Bpward. Cfatimiag. Track record: Feb. l:. 101 1 1:44%— 3 Kill 32084 *Kiiklu MO 1:41 0 104X723 52604a*bBt. orinain 100 1:47% 1 00X720 52207 bHonolulu Boy Ill 1:40% G 108X715 52234 •bMaster Bill 108 1:47% l 103x710 52377 bEttabe 168 1:40 6 102X703 322343 bltomo ill 1:47% .".110x70:. 52664 Albeit A 100 1:40% « 110x700 Sixth Rnce — 1 Mile and 70 Yards. :: jiiii elds. Claiming. Track record: Feb. 12, 1910 1:42% — I llli 52587= Mary Head 04 1:43% 109X723 ."..C.Ll Walk I p M 1:43% I92XTJ0 52133 I.Ku-tlr 119x715 52317 b.M.Kliine Gunner .. 110X71.". 52715 bMary Lrb 10-_X710 52500 Lonlae Wynne ... !l 1:40% 103X710 52387 Tons li 07 1:40% 119.. 705 52587 Will o- the Wi-p.lnl l:4.".r. 119.. 700 52233 bCbarles A. Byrne.. 02 1:47% 113X70:. 32486 Kecretary ili 110 1:47% 107x705 r.rsT Montillo 031:49% 118x703 r.j.-wi bit ho Arbor M . . l"»7. .700 52587 Ionia 03 1:49% 111X"I»0 52838 bPlato M 1011:47% 197.. 799 52030 Sea Mimic i.M ... 192. .790 Seventh Race — 1 1-16 Miles. 3-vear-olds and upward. Claiming. Track record: Feb. 13. 1913— 1:44%— 9— 194. 529231 bBantry 10 i:4» o 0 112.. 723 52301 «I.McAdoo 112 1:48 0 197X730 51500 Hahinda 194 1:47% 6 192X715 r.JiLM bBlnebaaaock 105 1:48% 7 112X7L". 52820 *bThnnderbird 84 1:33% 4 06x710 .V_ t;-J1- Light Wine .MI 1 : 17 .-, 4 KNI.. 711 52406 *-loe Whipple Ml.. 3 0B..70t! 52502 bWarlike l0." 1:4- 4 119x706 48180 bVerbotea 1.M1 ...115 1:49% 6 198X703 52346 bAdeiante llll:4S-i 7112.. 700 52138 Pindar i.MI 021:40% 4 10t..700 52353 Old Rose Mi 108 1:30% 5 199.. TOO 10843 b hri-tie 112 1:48% 9 112X7X


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921020201/drf1921020201_4_2
Local Identifier: drf1921020201_4_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800