Third Race [3rd Fair Grounds, Daily Racing Form, 1922-01-05

past performance


view raw text

TIllHU RACK T* i-1 IliilonK. ItlRc-LtmnL I».;rs»». ::-ye: r-nliis. All.iu- unifs. Feb. i : , nu ; — i :o. ::-."» — i — iu.t PENITENT, th. f, 3 iOa By Penr.ar.t— Regret, by Bufilinl Trainer. F. Hopkins. Owner H. P. Whitney. ..SS16 Jeff s..!i . I l:li.:.!VH.U 7-.". 1« 1 3 I f - F Cltii.-tli * M odc-ty. linage, ■..iambi BS7B Bowie 6J f l:22%mud J7-M V4k 1 - 2 2A l" L M.uris 19 If ir.Cooper, Ptorky, Tmmgtirtmt .ft.l Bowie ::-4 1:li; hy M H2 :. i 5 4J f1 J P.owan S Elemental. h iniplaiir. iTItfla— CS2SS i:mpire 5J I 1 :OC4. last 4 114 7 3 4 7 61." Rot.Yon 7 MyPali i.la. Picni.-, BepkafStM MM ir—iiho 51 f IrOfttfast 1" M7 1 2 3 Q l" C l**aee « HaryPatrlcto, Katotloa, r*KlHd« f.M.to Empire Ab 2-4 1 .OHVfa.st i". 1*:4 I 4 4 5- 6"J V CKUcttl ti IC.iii.inlell, Kui Bajjay, Kui..;n.u HTIt Ftl-rTf—l 5J f l:««,i„fast 7 111 1 1 2 I* 6si L lemuiiu 0 L.P.all mi. . Bc«*aWaX, It.Paf* L7LS0 Jamaica 5j r 1 I.71 Just 2-2 M 7 If 1L 2i L. Peiimau I Sl.ivcud AI.mI. si y, LyRaliliiirt I BRILLIANT RAY. b. g. 3 115 By l%aaaat — Sutfelow II., by S.imlride;o. Traiuer, M. Smith. Owcer, M. Smith. r..7 E».Q*Bda i I His I i"- • 1 1 1" li •• Coney !» Moneaty, Bt.lfanrice, K Bra ! BS894 Jeffson •: t i 7 fast 15-28 1 1 » i l 1 ii i- L Coney 7 Ashlami. Uannralile, Btaaaa BfBN Jeffson 5j f l "7 ant 2 M j 12- l | L Coney 12 Aabland, Fie, i Uaney, GriaeMa •176 Jeff m n 3-4 l:14%faat 10 Hal 1 2 2i 4 B KinK 7 WoireCry, atoieary, O.MeMeekia MM Jeff son 5;. f l:ll mud :;J 113 2 IIS1 1*1 C Laas N lloAeaty, GraacTree, JakeBercet r.Ssir.4 Jef sun 5 t 1 :0S f..st 7 lli.;J .1 1 1 2* 2* K Barnei 12 Br.LightH, UallaatTae, Wrecker Ct45r* Pinihco 3-6 i :iGM,rrmd 19 Ml s 6 9 9 •»« a Allen u Tangerine, Simplicity. Caaanaa aajaf laaml 6* f lsiandtaat 17 no 3 i l l*j **i I* Caaay 13 Clan— an, Meee, Ptarky f.7j!6 Lai re 1 2-4 lJ5%taat 5 112 1 1 1 14 f 1 Coney ■ Q Mayers, lansinnu, .kliieu 8. TOM HARE JR.. ar. c. 3 10H By Vuluain— Moonct by Donald A. Trainer, i. V. Barnej. OnaaaT, C. V. Glkra. SSaal Latonia I Boad 49 n.4 i i 4 6 4J r.-j B Parka 8 roaalml, B. Maale, Bill and Oaa Van Latonia 2-4 1:13 fast 30 110 9 5 7 P 8"i T Murray 9 Cr..Vare, M.WIaaar, yu.Gardeu 57462 Latonia 1-4 l:IS%Bvy 41 106J 6 4 2 4J 4J J IJ alaey «, Violinist, F.Phauloni, Johuliun EXtfl. Latoala 3-4 1:15 fce.w 45 109 8 7 9 4» Z* T Murray 12 Carpenter, Jauku. Giaalta Ware 57116 Latonia J-4 l:13%faat 25 Ml 5 4 6 61 8SJ M Garner in Carpenter, Washington, BJtraak 56821 Latonia 5i f l :"7 -slow r:i-io 113 5 4 4 P 6ia W at T*lar 7 Bmeaalaaae, Carptar, Yoshiml 5i;715 Latonia 5J f l:l0?thvy 4 115 3 ft 1 1* Is W W Tlor 8 SmilinIid, Tulnne. Salamander 5.6«9 F.Gnds B-l aVfcfaat 4 115 7 5f tbl M Grelner 12 Bre. White, Mawreorou. B.Trach TRED KINNEY. Lr. g. 3 113 By Towtoa Field— Maud McEee. Xrfciner, T. J. Carroll. Owner T. 3. Cnrrol! BOB? J.-ffson J-4 i:i. -.fast 7 lie I :: ! »* 2" I. Coney • GriaeMa, Pnaee, Birdie G. l j.-f i s an I I ■ • laal I 111 •"• 2 l I] P B HoPwayl2 Brilliaat Ray Ashland, GriaeMa 59134 .icffs..:: 3-4 1:16 ;.;oid .". 115 12 7 : P v Marpby 12 Rimplirity, Birdie :.. Kirtle ;■.•. Jeffson I ii--.tist 8 lOS i i i i° i4 H Therber 12 Bartered, LaekyGirl, .-. a* GoiO Win Jeffson 61 t l:"sVandiast I 113 1 7 ! 4J 4s .1 G Pats 14 Dorms, Brush P.oy. V o«er:a 586.K Jelfson 6-8 1:02 fast !: i i 4 4 ! 1" TJ J G Peta 73 Leaf, Piuribt lie. Execution 58120 aaapira 1 f l*«%laat U 1!5 9 9 9 9 97 J Pitz 12 Awning, Mir. Man, Forge Ahead 58025 Jamaica 6| t lsOtifcfaat 12 111 4 6 « 4« 4* J Pitz 12 CUachfleld, Awnlna;, Pramaaaa 576.14 Jamaica 6 f l: i7Ifas. 8 li3 12 11 9 Mi 711 J Pit7. 13 Com. Song. Mir.Mai:, ForgeAiiead OMNIPOTENT, ch. f, 3 110 Ey Hilarious— Anna L. Dr.ley, by Lissak. Trsiner. H. McMahon, Owner, J. L. Pontius. ■ -■ p.;; Bda *l I iiOVVifasl i lMl 1 3 2 ih ■■2. II -l Bnrke ! If.-im Bay, Uodeaty, Bt.Mxmire I I ..", JefTaoa . I K sfaat -". 101 1 .4 4 4 • P Werner «; LdAllen, KnotGraaa, Simplicity £6362 Lex*ton PC l:ll%alow 2] Ml I I V I* V Weiner 12 PdarPeel, LncleSonny, Br.Leaf 1294 Lexion FC l:10-fast 36 Ml I I 1 Il ll F Wetnet ! Rill and Coo, College Girt, A.off .i:;4 Church! 7-1 1:26"ifast 24 112 8 5 7 9 M* M** F Werner 11 PraciaaaLala. Bonus. Tldkodaax BUM Churchl 6-4 l:13%Taat 13-11 Ml 4 2 3 BJ 1" J Kedeiis 15 ReruiceK., SuavePrin.-e, B.Halr 57625 Latonia 1-4 l:M%hTy l.l 1«4 5 4 ;i P 3 J G W Carll 7 Mar. Fallou, UaaCIark, BirdietJ. 69 2.8 Latonia H t 1 :C8 fast 9-5 111 5 4 3 Sj 3J J Francis 12 BriphtLeaf , HoliMe, LittlePelly 57.40 Latonia Bj t 1:08 Rood 11-3 Ml 5 4 4 3J 2 J Franc-la 8 I.inaClark, BrtLcaf, LyMoth.-r re»4S Latonia 54 f l: »72;,fast 4 112 3 7 6 61 6 J Francis » .ljn, LinaClark, Waywardljidy EAGER EYES. ch. f, 3 103 Ey Vuicain — May Orsini, by Orsint. Trainer. D. Viiito?. Ouni:, C. Choos. • i.i, 8ar*toea ■ 1:1! faal • • I ,; a I* !- Pator 12 Deagfcnnt, Dw urooat, Aen.lor , I sur toga I K n oa 16-3 99 S I " I* .1 allahanll Carpenter, Talwar. 1 1 i jr ti Ifafrie 56243 Bartoaa. :.. I I ■ ■■. faat I ■-•. 112 6 •" 4 21 :- .! Bod"",-.: 7 Paatorat, LckyGirl, l..iy.Mother • : i Bartoaa 5-1 in1 faat * 111 4 4 3 P 43 C Knmmerlfl V..:. Early Bird, Citntiaa ...•170 Empire 5-8 J:«Hislow M 114 1 7 7 6| 6*2 .1 Rodrez 7 KaotGraaa, Vealaelaa, Shaffer SMPt Aadact r.-s l .0-,rast SI 112 M 12 9H Pf, J Roda/ezlS Kennotta, Gleaaella. Bountiful .v.145 Aadaet 5-s Bfttfaat 60 Ml 6 12 12- i.14 L Fator 14 Badaaa, Penitent. Lucky Huttoa LIEUT COLO:!EL. a. g. 3 108 By Light Brignde — Yoianda. by St. Fiorian. .Trainer. K. Spence. Ov.ner. Hontfort Jones . 5934a Jeff aon 31 1 l:*6%faat I 12 7 7 73 7s F. Bcobie 8 ColoredBoy, CapePillar, ByGosh ..•294 Jeffison 5; f :.7"-M.i • I 4J 112 7 7 7 7 - 11 Stmts 7 Itriln! Ray . Aftfclaad, Honorable .: iLl Churchl 5. f l7%aat 6-5 112 2 5 6 2i ll K Beobia ■ BdtnMaid. Br.John, Can. Lady 5MC9 Church I 3-4 l:13%faat B 116 2 5 4 2i *| F Keogh 11 Urea surer. Settle. PiaeaatJa B7944 Ckarckl 7-s f-S.fast 6-5 Hi I " !1 2 2- 2 M Garner S Maximac, lfojul, Fincast!e 67171 Latonia 1 l:46*«Caat 5 112 2 3 3 3 22 -» M Garner 8 Taihadaat, Blue Deep, CaaiUaa .;ij43 Latonia 6-41:14 goad 21 115 7 7 7 61 48 H Lunsfdio Badflakar, Traaaarar, Bra.laha U Latonia 5-4 l:17;0hy 6 11 3 6 5 6J 4** ■ Sfoljie 10 lulatie, Clotigh.lordau, Maxima 67424 Latonia 3 4 1 :; ;-„hvy 13 1:5 4 4 4 31 P| at Garner 1 Deaaoa, Lugs. Bajal . I Latonia 6-4 l:M%ary 27 115 5 7 7 7* 71* M Garner S Pindar Peel, Demos, [aaaa ...442 Latonia 6ft f lPiTaat 7-5 112 I 4 6 6» 6» H I unsfd • B.aodBoota, BLHaaae, Hepbto* Ht "altar* 6a t ltlaCaat 46 i" * » 7 • » * »iT M Oaraar 12 PrfABaa. WaydLadj, B.H-t IMAGE, b. f, 3 103 Bfy McGee — Mirror, ty Sir Dixon. Tn iner. J. H. Baker. Owner, Treacy and. Walker. ... .1,. it ..,,., -, , • 1. 109 3 I " PIC Laas 8 ColoredBoy, CapePillar, P.yfio-ii .. 11-. J.-iTson . : 1 1! inuil 4ft 108 4 4 4 .".- !• A Wilson 8 Voasaria, Lit.Iolly. If . liainlica u B99W Jeffson 5 f 1:12 hvy 6 K4 I 4 4 6 S" A Wilson 11 Simplicity, l.aslKf toil. F. Qaeua B8IM JefTaoa S-4 l-.MaV-ood 16 H 7 2 2 2 1» 31 A Wilson I Modeaty, Penitent, Calaaea :*: jeffson 5 f 1:11 hvy 10 94 3 3 3 4" 4" J Wallace 8 Bweepy, KUner K.. Birdie Q. 6681S JafTaoa 1-4 1 landtifaat :i P7 3 1 1 2s Pi M Onmor I BrnaaBoy, WarBelief, li Buxton 1-7iL Jeffson f.-8 Lonitast 20 MB 6 4 3 l| P| M Gamer 8 Bweepy, Knot Crar.s, ftfaduaty I Laataa FC I ITaal»~r M lo» 2 I 2 P P A Wilson 12 Tlalip, ftf.Creat-rd, W*d,fTkak COMIC SONG, br. c. I 118 By Black Jester— Ch.r.a Sock, by Santel-Trair.c-. G. Z.-igler. Owner, G. Kongswald. .; P.Qada .V f l:07 /2fasi 8 MSi I I v 74 7s C Turn-r ! Ilanl Ray, Modeaty, St. Maurice . 8225 Fmpire 6 t l:i6ofast II 121 2 1 1 81 !■• C Tarner 7 Mylatricia, Picnic, llephaistos v]",i Krnpire 6] C 1 7 laat N B-" i 6 6 6 6-u C Turner »! LiiUyII..ur, Myilay, B. Aiiuuu 5ko03 Jamaica Bi f l:06%faat 6-5 110 2 11 t* I1 "Turner B Piian.Blue. Tacerlae, BtaQraM 62763 Jamaica 6ft f l:06/sfast 10 109 2 1 1 1J P C Turner 11 Lecaotn, Modesty. Knot tiiuus 576:4 Jamaica 6ft f 147%faat 10 112 1 11 1« 1» C Turner 12 Miracle Man. Perse Ahead, Juno F.77.K Aqduct 5-S 1:01 fast 25 104 9 7 7ft S«ft C Turner M Ntejalaaat, Attoo. Miracle Mao STOCK PIN, ch. c, 3 108 Ey Peter Quince— Stick Pin, by McGee. Ttaiaar, P. J. Fouhv. Owner, P. J. Lavia. ;■ in Jeff s..n ■ f i:.ii; „f: st M 11.. ". •; s S and- G V. "roll s Color. dPoy, CapePillar, ByGosli i"-. 8 leffaoa S-4 1-MHfaat 25 MS 6 6 5 I 6"J ; W Carll •". Modesty, Coai.MrMeekia, C.Bar 9 59148 Jeffson S-4 l:16*s!oW 1". 112 7 7 7 7 6 - Q W Carll 7 Grisel.ln. Pol. I. ,1 Hair. Trier, "h.vj leffson 5 f 1 08 good M Bf 6 5 8 h- •»• Q W Carll B WalFaCry, Bunplle*y, BaaJBab .•.675 Empire 6_-8 1 «2%slop 6-6 112 3 4 3 2» 2 F Weiner 14 Atla Gal, Siinjj, Grass I ree ■ M6 taduct 6-8 IdPJataat 7 Ki4 4 I 21 2* F Weiner la Badaaa, Dftek Deadaya, Zealot 5r.3"2 Aoduct 6-1 lJUftaaod I 1 3 4 1 1* 1* F Weiner 13 Sweepy, Mad Nell. Whirligig BOB] A.Fduct 5 S 1:01 Iftfaat I Ml 5 2 2 .J L Kusor 11 Mais.lale, Hillsdale, GraMTraa 6aanaaj*daat M l.wi-fast 20 lo7 13 17 17 17" F Weiner 17 Zealot, MirianoCooper. TaeWas MVtt Belmont 41f bt 62i.faat 15 115 9 4 1ft 7« M Buxton It at. White. Juao. 4oiu. McUceie HAPPY BUXTON, b. e, 3 112 By Dick EUinell— Cynthia, by Oddfellow. Trainer, C. Buxton. Owner, J. Dundee. -.,7 leffson :.» f l-os fast 12 M2 y 6 6 81 R° A GantnerlO Parent Qaeen, Bartered. Paaea 68915 J.ffson S-4 1:15,: fast 7 102 1 2 4 4 4A Gantn. r S P.ru-liiloy, WarBelief, liaa-.-.. 61274 Conaat 6ft f 14PAaat 4-3 112 2 2 2 52 5«» A Oantner « Nariaro, Nellie Harper, Mary I. eWMiyahtra 6ft f l:10%mud 16-5 loo 2 1 1 lJ 1- A Gantner i Ev. Whit-. Veiled Colleen, Orris SASMFtBMo 5. f 109 fast 13 5 111 1 I 4 53 PI M Buxton 7 M.Cai tis, OoLaLa. AnntAanea IBM Hamton 5-S l:01fa.st 4 112 1 4 4 4* 22 M Buxton 12 Cnloaane, PepperTea. W iirltelief . 64*» Belaaaat apTat 69%raat 8 IN I 4 r.J «J M BaCtaa 14 lu-fgion. Mar.Wh.te Hyp bole MBB Jamaica 5-8 LOlUaxt 5 112 1 111" li M Buxton 11 Zeunotla, K. Briiniml. StoetlJn • FLY BALL, b. g. 3 M 108 By Garry Herrmann— Joaninna. by Voter. ; TraineV. L. Johnson. Owner. P. Knebelkamp. ; ., , -i;la-onli 6-4 l:l2%faat 7-5 l -7 3 I 1 V » B Parke ,,,,„„. 12 IHUP.etty, Piacaatle, ,.- ,- PlefdEark ,1 „, . Et.368 Bartoaa 1-4 liutbtaat 12 115 3 4 4 3J 4« F KeoKh 1 Bea.llo.-k, FkFurBl. CheHterPra 64214 Bartoaa 6ft f 19Htaat 12 103 3 3 4 4 4" J BaeDer IB WhisUaway, Pegasus, K.Lrus* 6C047 Bartoaa 6-1 IPACaat 20 1« S Lost rider. J Zoeller 12 Oil Man. Bigheart, Peensua , 65:85 A-iduct t-8 l:01Vk«loa 90 108 5 2 2» 2* J Zoeller • Morvi.h. Oecideutu, Fi:mlriend ,


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922010501/drf1922010501_5_1
Local Identifier: drf1922010501_5_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800