Seventh Race [7th Tijuana, Daily Racing Form, 1922-02-24

past performance


view raw text

KKVKVrtl h*«i: — ::-e ytn -. ft-year a lata and ninvanl. Claiaalma;. « !«-c. I •j:u. iv u; — i:ii 2J-S — :. — mo. i NEFLIE HARPER, b. t. 3 9S By Harrigan— Beatrice Soule, by Paep oD»t. Trainer. H. TulJeU. Owr.yt, T»m o Bhanter Stable. 0*2»t Tijuana I I :."■: «.-.liv; 3 »] I S :. f. 3" 1" P Hurn ft Vie, Pueblo, il-! VTricbl 9*156 Tijuana "-! 1:17 slop 5 » : 6 -4 3 ::l 3" T Wilson 7 .MoKinv, Ulympo. II Wi el»1 i EMW9 Tijuana Si f 1:11 slow 11 ]■■! I -i 4 •-, T W:!--on 8 Lit.PIoreaee, Tabloid, U tile Lean j 68715 Tijuana Ei f 1M faal -1 92 9 8 7 4J 3«J C Studer ! Rabberll., Q-ofTaipa, H.Boyae BM74 Tijuana 1 1:42 l"is; l*-S 12 :: 4 6 4 Ii S*i P Hurn 7 Perck, Mabel Rale, Frnnium B98M Tijuana E| f i W.-.faM 13-W 102 6 « 6 4J 4i C ktuder 7 PLBteel. Tluiller. Traaipet Call I BaJftl Tijuana "-1 i:L2shv E| 88 7 5 4 9J 8* p Hurn 7 Boaea. Caralvadrll.. Csardaa POACHER, ch. «. 7 107 By Svar Snoot— -Partridg-e. by LonefeJlow. Trainer. S. Poik. Owner. J. Price. 8858 Tijuana 1 3-16 ::""-;,.s! :. HM a fi 6 61 •."■; U Fator R Ceaader, Raetrflle, W.H.Pearee 88265 Tijuana 1 1-16 l:5H*good S M8 1 3 1 3 3 B*i E Fator 7 Roaea, P.Blosaoai, BnekiM-m II. ! 8MI29 Tijuana 1 1-16 l:49 ,ia;ood 5 96 6 8 8 8 :?, 8" M Pator ft Fr.inkiin. BobBaker, P*kPo4rarty BPtftS Tijuana ! 1 8 I .:. ;. -fast 6 112 1 1 1 1 "- :!5i B Fator 7 F.NaP. W. Haven. RdsTbrvas*a 69 ;i2 Tijuana 1 1-8 l:55«andfa«t U 1"6 I 4 4 5 6| 5«i K Fator ft Kor.Rabta, DoaDadse, ran. Sail E96E4 Tijuana l 1-16 l:49%faat 3 l« 3 4 5 4 4* 37J A Jacoba •". Caval*«t*rII., G.K*bert». Bnoville 695*3 Tijuana InaTOy 1 23 -.hvy 28 MS s 6 h » 9 8«* R Plata* t» PThsIow, Bkart Btan, Pjroaartj BJ39ft Tijuana i i in ] £3%mud 6 li 5 122 2 21 2 E Fator ft JakeBebaa, BaaaPenrll., ttmond i.AUKA COCHRAN, b. f. 4 M 102 Bv Leonid—Helen Print, by Argyle. Treinct, W. L. Stanlie.ld. Owner, W. L. Stanfield. i 66441 Tijuana ".: f 1:11 : ■-,. I! IU6 I 1 G Willi" ma S CsardoM LyBourboa. Ola ** i.« ;;. Tijuana •" f 1 :! i..- 3-2 1*7 •■ 2 ! :; ::"■ i Ilunmerl2 Tamilian, Circulate, MsoatyJr. j 60*25 Tijuana 3-4 l:17%sood 42 186 M 1 E 8 3 K DonbnelS ..l Porter, Vie, Cooaaba EftftU Tijuana E| f l:0S r,i"ast 1:13 H8 7 7 6 6« K»J E Donhne 3 Fe-.Mai lin. Fond Hope. R. .Smoke j TAkTBlAN oh m. a 110 By Irish Exile— Betula, by Rel del Sieriaa, Trainer, L. A. Scully. Owner. J. Wilson. 68488 Tijuana l l:43*faat r7-5 |«fi :: 2 1 1 2" 3*5 G Ralla ft Wise Jnufte. Petlar, Cisale i 88379 Tijuana :.: IM fan! 27 :-M I : 21 1*J C Ralla 12 Cirlate. UCochraa. MlgoaayJr. I 88249 Tijuana :, s l :"-..tri,.„i :•» KM I 6 v 7- 8*t P Caroa 6 RllaWaklo, VeraRlta. CicelyKay 88224 Tijuana 51- f I : :•; !i y 22 MM 8 8 s 7- 8 il B B*wer s Al Porter, Roaa Atkia, Infiebl 88881 Tijuana 61f1:13*ihvy 32f 188 98 7 7 63 6*| B B BwerM Kenrard, Fiispie. Ven Rita I1 8M82 Tijuana 1 1-16 1.7 mini Ml 184 C, | :i I V 33 H B B*wer 7 Lewia B , Balarood, Miss Krater 8U35 Tijuana 1 IMI.... aloa l".f 111 1 4 4 4 ::i I1! R 1f.rire ft Canute, Thrilb., Marie«; keti E98E8T1Jaana 1 I -1 : 1:57 hvy 24 1"* 7 5 7 7 9 9» A Jacobs 10 Petlar, M. Conneil. Mis- Kruter SADIE D., ch. m, 6 110 By Ormondale — Ballynahiuch. by Goneral gyanoai Trainor. L. T. Whitehill. Owner. H. Van Rooy . or Araoon. 8*3*8 Tijuana 3-4 1:16 faat 21-lft 1*3 3 l ! 2" I" .1 HunmerlS Era.Hargaa, Balaaa, BaJeader 6f 153 Tijuana 5J f l:12*ialop 12-5 i*6 1 1111 :" -i Htaaner 12 Mike Mxoa, Kiaaaae. C. Caaaell E8E86 Tijuana 11-8 1:5., fast 52 MS 4 ft 4 n ti4 6,40 Willis H Neaaeraaa, Sasin, Sam Hm 18888 Tijuana ll:42%faat 4 106 9 6 8 7 7» 1* .1 Htam« rl1 Tok.Marrft, ftJonLery, Pat.Mael 63423 Tijuana 1 1-8 l:R5%faat t 8a 5 .", I 6 7 77J J Htanicr 7 Little Giak, Cork. Dickie W. ES38S Tijuana 1 1-16 1:50 fast 17-5 105" 11 5 3 1 t* 1-i J Hlamor U M-Looar, R.Josepliine, F.Irinr» CZARDOM, b. h, 6 115 Bv Royal Realm — Zoara, by Matchmaker. Trainer, J. Steward. Owner, Neal A B«.rtholomew. | 6«111 Tijaana ."• f l:ll 4siop W 118 6 ; S V I] B MoRera 8 L.Ceebraa, LyBoarbaa, Otalee , 6"27 » Tijuana 5 f 1:11 cnnd 8 116 2 5 S 6 7» P Marttnesll Gree* Min. 4nneion. BBaftnW , "f-791 Tijuana hnTfty l:1r!-r,tast 5 113 7 6 io 6 9- S-1 A Jaooba 11 Zamloeh. Mrs. Pat Petlar , 69«.ni Tijuana laaTfty l:t7-r.faet S Mft 9 ft 4 4 ft 6" A Jarobs I Cafeteria, Man. Topaz. Kafferty , B9E31 Tijuana :%1 l:::i-hy 11 107 2 4 2 4J 4* a lacot.* 7 Rouen. N.Harper, CavYauoor II. t 5P1V6 Tijuana ft] f 1:14 flop 13 114 2 2 2 23 ft] A Jacobs « BoauGtManaa, Nel. Harper. Tbrlla 69230 Tijusna 5i f 1:11 slop 70 108 8 6 8 4» l*| M STghter 7 Mad miRyng Review, BluvBell* , HAL vniGHT. b. g. 3 05 By Ormondale— Hattie Mo, by Orden. •Trainer. G. Neal. Owner. G. Neal. 86881 Tijaana 8-4 l:154fefaet 6 s*7 9 i« 7 B| 5*| H Long 11 ;.xiiin?. Blaek r..p. Reeellla 882*4 Tijuana 1 l:51%hvy 6 88 I 3 I I 4- f*| W Miller « Nellie BarfCT, Vie. Pueblo 88868 Tijuana 1-4 1 17 slop 13-5 113 2 .". 6 4- 41- B Taylor 7 N.M. Kiny. Olympd. N.Haiper 59881 Tijuana 5.. f 1:1" slop 88 112 7 7 7 7 5" K Taylor 7 Haz.Dale. Phedodn, MissMliek 69777 Tijuana ft 1 148 fast 80 110 !t 9 8 7J 67J K Taylor ft N.M.-Kiny. Torsi.ia, Trpetfall 597rrf» Tijuana 5J f l:07%fast 152 ion 7 9 10 10 9»V H B RwerlO CocaCola, Mayflower, M.Man.iee 67146 Ha sfK.i Ab S-8 1:02 mud 14-5 11 2t W Meinre 7 Lit. Florence, Aleao, RAVillmms I SAMPLE, ch. k. 3 95 By Brummel — Seemly, by Torpoint. ; Trainer. V.. T. Anderson. Owaei, San Diego StaMe. 69086 Tijuana ::-i I:14%faat 132 95 1 I I ih 5* C Studer 7 BilXaae, IflaaMaaace, Boe.Star E8S89 Tijaana 5-8 1:02 fast 32 112 10 7 10 8*1 ft** C Studer 12 IncognVe. S.Rreeze, TneCigarte 54068 Tijuana 4J f 57 mud 2i 103 V% J Majestic 7 Eninie Williama. It. Nel. Harper 5394S Tijuaan 1-1 48«f,fast 17-10 888 3= J Majestic 8 I,iU!eE*ss. Tabloid. Nel Harper EST81 Tijuana 1-2 49 fast 3-2 103 1 1 1=J I* J Majf-tic 7 Mid. Stories. Br.Tabba, R.KIor ee 65719 Tijuana 1-2 49fast 44 111 4 3 3- 4i T McCullh fi Aprleot. PlowSteel. L. Florence BftJftl TtSwana 1-1 49*ast 15 if* i 5 7 fi J Ma«"ptic 7 HaiWrimht, O-Cloear. Oaadacan BASSANO BOY, ch. %, 12 112 By Red Earle — Fort Simpson, by Fort Hunter. Trainer, A. J. Christie. Owner. A. J. Christie. BflBft Ti.iuana I l:44r5fast 27-10 Mft 3 4 1 :; P 5»J r, WiHims I Lola. Tom Brooks. Salgeorge 57857 WillowK I 1-16 151%faet 9-5 104 8«i II Jones 9 Heokhund. Sht Stop. Nasliufuli 67708 Willows 1 1-16 l:51%fast 8-5 188 V C Willitna 7 Pierrot, Tokal. March, MyFitller 577"0 Willows 61 f l:22%faat 2 116 915 H Jones 10 K. Fhentham. J.Sclias. FullMoon E7143 Haataa 1 1-2 2:42 food 9 99 lJ Q Willlms « Raatnwah, Pf. Direct. Tok. March 66»27 Hast ifa Oil 1:26 slop 15 101 4* G WUlims 7 Magician, Carabosse. Short atop


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022401/drf1922022401_10_2
Local Identifier: drf1922022401_10_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800