Seventh Race [7th Havana, Daily Racing Form, 1922-02-24

past performance


view raw text

si: i:iij it ui: — i m:i«- and ~ * Vaardbs. R-year-olala nasi npvrard. Claim- i in. I March ;. IBtt i:li — S — 117. LOYALIST, ch. g. 6 111 By Tbe nTansnar — Anosast, by Oonarlan. Traiaar, J. Haperty. Owner, Roscdale Stable. i r Ha van Ino I I ■ .. ■ ■ 113 2 3 3 - IJ I 8 I . ■ lol • s, U . I n :. Maysville i 18 ii. , i ., .. f l:M- fasl 7 IM . S 1 3s 3 ; Fields 7 Amer.Eagle. M.tiamer, M.Hins M i H..ana l ! l :0.s--,s..i w n l«3 a 4 4 fi1 SIC, Pie Ids 8 Diacaton, ShootAwny, Nor.Belle i.Wl Havana ImMy 1:43! -last 4 111 6 2 2 2 f 8*1 W Kelaay 8 Jacobean, Blaseawsy, Wise Man M728 Havana ImMy l:44Hfsst :i 105 4 6 5 6 6 «-1 G Fields 7 Jarebcaa, Mine Man, Hsrnlr M I Havana I 3-16 2:O0",fast 3 104 3 1 1 1 2* 2" G Fields S MJMrSd, Dolph. Polk MM4 Havana ImMy l:43%fast M7 3 11 1 Is i» N Swart S JaehHasley, MJ.Baker, B.Fanpi MM* Havana lin".;y 1:44 feat :- IM 1112 2J 2! J Chahnern S Pol. Lit. BsyPsnst, W.O.MeOft ; PLURALITY, b. o. 3 93 By Pluvious — Farewell, by Ossary. Trainer. W. J. Daly. Owner, Harlora Stable. MISS Havana l:l»*ib Mi 1 7 7 »| Malben . Fictile, Molly IMif. Naviaco BS4M Havana Si t 1:0 I tat •"• M4 7 s 7 7«» 8* R Joaiah 11 Butler, Mike, Machine Gunner MM3 Havana l l:40Hfast IS M* ■■ • E n 7- S1 D Prible 8 Diversity, Cahalto, itonnee EKM Havana 1-4 l:14%fast I US M 9 9 9"1 71! D Prii.le IS Ran Oirt, Banaee, 891m O. M424 Havnan 1 l:41%fest S M 7 6 6 6 I* 5i L Penman 7 P.AIichiI. WhoCaniell. Oahalta MtM Havana 81 f 148 fast r, IM I I 8 8- 9ri S Boyle S CokChile, Tsasahoi. Force Ahead H27S Havana BJfl:ll%alow 2 US 1 111* i"i . Penman 7 Ensue. The Roll Call, Loveliest MM7 Havaaa II f 148%fest -- IM 1 B 4 3 2J W Kei-ay IS Bit. Bi.inc. Amer.Lelon, Aleso ACOSTA, br. g, 3 95 By Zeua — Nsntura, by St. Sicioiiian 11. Trainer. W. B. FlnneRan. Owaer, M. Aoosta. a i , Havana 3-4 l:19%hvj 112 I J V 4 . Robsbn 7 Fictile, Molly Puff. Kavlare MM3 Havana .".. f l:ll%sjpw 2 103 fi 4 S 8 l»l B Scheffel B I-i -tile. Sum ;irl. l-oi.l Wealiier 6 hi-.1 Havana 3-4 l :!!-. last :: IM 7 5 3 ?.* 2| B Scheffel 8 Whispering-, MaWiaha, Caaeara MM Havana 1-4 1:14 fast 7-5 110 4 4 4 U I* B Bcharfel 8 Old Folks. Keltoi. Kin? B. 5:02: Havana Fi£ f 1 MHfest B-S MS S 3 4 3"* •* B Scheffel 8 Kavtsca, Tliistlelirii, Wl.oP.Tell • M64S Havana S| t l:o7".-,fast 6 101 3 11 t*| 2| B Scheffel 7 ArUeleX., Paeifier. Cosiorron ESSSl Havana 5 f !:4S%C*od 4 M 7 5 4 3* 3i B Scheffel 11 Fictile, Last Girl, Hitler Biting ; 18219 Havana 6; f l.;:;i?lo«v » 110 7 8 3 2a 2i J Gmher 7 SunCJirl. OldKolks. MargetNasS MAYSVILLE, b. f. 4 104 By Cavalcadonr— Hill Top, by Clifford. Trainer, A. Thomas. Owner, R. L. Baker. 6" 77 Havana lm..Oy l:44%fest - 97 7, 1 1 1 4: I3 1 Prible S P. Hollers. 1-oyalist. W.TumhSW 6ol.2 Havana 1 l:29%fast 2 IM 6 2 2 "• 8*1 8* P Wilson 7 Ioihi, TafOhfn. P.rynlimali M847 Havana i l:4H«feat ::-2 102 423 3 3J 2« F vFtlsaa • M.I8nn, M.I.Baker. II M aTiana IS8S2 Havana 1 l:44Hmud "-2 Ml 4 4 4 4 4 437 H Penman 4 GoldenCliaii.-e. Poilu, tioodHope R:i742 Havana 1 1-16 l:4S%feat I 98 3 1 1 1 lnk 21 L Penman • Rssasant, H.uloi-k. IxivelinesB M61* Havana lnsMy 1:48 feat 8-3 105 I 1 1 1 l1 1* L Penman S T .Blosin. W.d.M-Cck. B.Faust 18648. Havana IssBSj I tfltfeat 31 loo 5 1 1 1 1* 1* E Penman 10 Counsel. Cork. Silex II. MESS KIT. b. g. o 11" By Tracery — Moneta. by Spearmint. Trainer. H. E. Davi-,. Owner. M. E. Thompson. 8MM Havana Si f 1:07 feet . IU fi fi 6 •"•- l*i D Prlbhj 7 M astir. Perplexity, W.ofCbce ... ■ Havana 3-4 1 1 H-.fast S H2 .". :: I I? I* F Hunt 10 Qasker, Msch.Guaner, J.J.Casey »:1M Havana 1 1-16 l:48%fast M 107 I 5 I S i 14" ; R SmwodlS Ntf, An Revoir, Reri.tla • BMM Havana 3-4 1 14%fest -i M7 6 3 I 4 S*| J Malben i Haraa, Berretta, Mia or MM MMS Havana 3-4 l:14%fest 8 US 6 - l M4*|F Moore 8 Twenty Seven, Molasero, Barns SS828 Havana 3-4 !:l|i-.fast 12 115 I 11 lnK 6-J F Moore 11 Win ac Quit. Molinero. Zindo M7M Havana H t l:07V-,fast 6 112 5 6 6 5i 7!J F Moore I Tacola. Beu«alese. Huntress HUNTRESS, ch. m, II HI By Allan-a-Dale — Miss Gussie. by Chorister. •Trainer, J. J. McCafferty. Owner. J. J. McCaffcrty. I Havana 1 1-16 1:4 W»feet ■ . "" 111 l I £ I Keandy 8 Dolly C, ■T.G.McClistock, l.Kzt Havana UnSSy l:43%fsst 3 MS 16 i E 4 fat S*! B Ktir.il 1 1 Misericde, .tea Hawk. BibMer MtM Havana UnSSy I:44%feat :: lofi fi 3 2 2 2h :- B Kepntty 7 W.Tnmbow, GrtHawk, SUrhey 8*838 Havana M I M fast 6 M2| I 6 fi 4- 4 i Q Fields 8 Bagaiaat, Perplexity, W.OfOhee ;,:811 Havana lm7K l:44fast 2 M 8 5 3 2 V 4J N Swart 11 A.Vezina. Bhanaln. H.M.Stevs • MM3 Havana SI t lr97%fest 3 109 6 7 6 6» 6»| W Kelsay 8 SssssSsVsrng, WarMitp. SiiKarmint 59704 Havana £• f l:87%fest 3 109 7 8 7 «» 3" W Kelsay 8 Tnoola. Bengalese, Sugarmint WHIPFOORWILL, ch. g, 7 111 By Olambalft— Nightfall, by Voter. Trainer, D. Montour. Owner, Brickyard Stable. 68*21 Havana 3-4 i:!5".f:ist :: no 7 ". 4 31 I* 1 Malben B Invlneifrie. Caloctla, Rasany 1.0.1. Havana E4 f 1 ais.fas* i i v, :: s | . 7 Swui: S .Major Ikuno, Mike, Catoctia 6SUS Havana 8-4 1:15 tost 4 10s 10 8 7 5- vj N Swart 10 J*nyO*C*nell. CBoHa, Wo: Qui l fiitnts Havana :.;. t" . .iwvf.fast * 105 I 9 3 6| 2| N Swprt lo IaRaby, Lyric, y Merrkfs 6SS77 Havana lm7. . l:4S%bvy 3 HI 74 4 4* 4•-■, F. Atkini-n it t:.-!.inns, .1 OVouell, I l.Hogsai 59S:» Havana lnP.Ov 1:47 fast 8 11» 12 1 I 41 5i E Athins*nltt Ureal Hawk. Little Dear Zoie |. 597U Havana |njMy I;lG=4fast 8 IU I I I I I f*J Connorg 7 Lit.Giuk, Uab/Fau»t, DixieGlrl I i I I 1 1 1 1 ■ SEORGE JAMES, ck. g, 4 104 By Deutschland— Purre Rose, by Orsini. Trainer. C. Burlingame. Owner. Brighou-e Stable. MpaHavana lmSOy 1 :l 3*tfaat 16 IM 14 4 4 3" B*J Q Plalda S Poilu. llrvnlimali. Blazearar c.Si7 Havana lmSOy l:19 .hvy 6 Will 1 Q h t Prible S J.OCoall T I n"8an tV7iU Vl 55!5*Vmn* SI Hl-..U-ast 8 110 1 3 2 2 4 1" DPHI.le, 12 PfulStar. Altamaba. Bette.lo.i MTM Havana 1-4 1:11 fast IS HO 9 9 8 10* PP F Merlmeell Haliaek. Win or Quit SevllUaii 59057 Havana 3-4 l:15«ifaat 5 1 2 3 3 3 44 P Menui.-e 10 O. Palmer, Fellv M Dandy Taa MM Havana IxaMy l:47Vsslow 7 102 i f # 9 9«» J Heupel 9 C.Holtera, T.J.Hogaa, Misei-lcMe BIANCA. b. m, 6 108 By Assagai— Alpaca, by Tremont Trainer. R. B. Allen. Owner, E. P. Baxter. 60377 Havana lmSOy l:44%fest fi MS 7f J 7 7: 8*1 B Kenady S CHaltfeis, Loyalist M.Tnrabsa 80091 Havana 1 1-16 l:4»%slow 1 M8 3 I 3 3 4s I • H BrydRBS S TonvBeau. Mny.l Bskei BroSta 2* Havana lmSOy l:4$%hry I M 2 1 1 1 1" 1* Il Brydgs 9 Bulger. Medusa. Miss Hilarity 59831 Havana lmSOy 1 :P-..fast S-5 105 6 4 3 3 5i 5: I. Penman 7 Sihola. Baby Faint Sh.-z 691S4 Havana lmSBy 1:9 hvy 8-5 log 4 5 4 4 3 3i AV Kelsay « t:andle Light forbid Allivan 59137 Havana 11-8 1:54 fast 2 99 3 3 2 2 2* ft* T Burns 0 Crump.all, H M St.-vs Sum Sigh SM 62 Havana ImMy l:44*if;-st ?J 107 7 7 6 7 6 3i N Swart 9 Brynllrnah, Sibola. Wise Man I0HNNT OCONNELL. b. o. 4 109 By Adams Express— Devotion, by St. Avonicus. Trainer. C. R. Smith. Owner. F. Dclbarrio. 60377 Havana UnSSy l:44«kfent 1". 107 6 8 8 8 9 8* T Bums 8 . Holters. LaysJist WTnrnhsar M1M Havana 11:41 feat 2] M 7 7 8 :: 3l I* T Bums 8 Ol. Pa later, B.Panat GrasssSs 60129 Havana 3-4 1: la fast M |M 7 8 fi 3- IJ T Burns IS WpaafwIM. C. Boris vj,, „,- Dolt 60646 Havana :-4 l:l4%feat 20 11 : I .". fi f,i 4J Q Stone S Hnnin. Berretta, Win or Quit 6PS77 Havana lmSOy l:4Mihvy 2 MS 4 2 2 2 t» IS L Penman 9 P.. .lames, T.J.Hogaa Wblprwl 59741 Havana lm..Oy !:45*£feat 4 102 7 6 4 3 B« 46j T Burns 7 Lit.tiink, BahyPanst DixieOIrl MM Havana lBSSOy l:4:;%fast 8 100 1 6 4 4 44 8*1 t Burna 10 Pteague, T. Blossom Forbid E96U Havana lm50y 1:13 fast 4| 102 2 4 3 8 Bl 5" T Burna ■ Maysvle. Y.Blosm. W.G.McCk TATTING, ch. f, 3 90 By General Roberts— Frill, by Burgomaster. Trainer. C. W. Ross. Owner, C. W. Boss. M436 Havana 3-4 l:19%hvy • M7 1 I .". 6 fi" | L Penman 7 Pi. tile. Molly Puff. Rariats 66320 Havana 1-4 l:lS%faat 4 IM 2 •". I 4- IJ D Prii.le 10 ThistlebPiu. Wrklr-ss Cmmlmtf 80264 Havana 3-4 l:14%feat 1 M 3 2 1 l"» t| H Prii.le 8 Osteite, Keltai, Maraaret Nas., 60173 Havana 8-4 li..fnst I 97 6 4 I 5J 4 3 L Penman 11 Bol.Red. Wie.-kless. Fn.s.sBaby S3S06 Havana 3-4 1:14 fast 8 1"S 5 6 6 7« 7»1 F Wilson I Acosta. Old Folks, Keltoi 88581 Havana 5J f 1 :09 f.pood 20 M 8 M 11 V 6*3 J Heupel 11 Fictile, Last Girt, Acosta S7841 WilTws Ab 5-8 l.OlVtsleW 17 115 61" C Gross rt HermosaNecra. Aleso. Mrs Pat .6114 Hastings 4J f 57:5r,fast 21 113 6»i L Mink 7 M.Strics. H.Wriclit. BLWlUlaani SSZU Reno 1-2 49 fast 25 107 Pf M Mthewa 8 Lit. Florence. Dr.Tubbs. Alassn LITTLE GINK, b. g. 9 103 By Tim Payne— La Poeta. by Honduras. Trainer. B. E. Duffy. Owner, J. A. McPherton. 6C297 Havana 1 l:4o%fest • IM S 8 . I I I" J Smith S Jacobean, Haraa, Mildred 6C097 Havana 1 1-16 l:4SKslow 12 M8 fi 5 I fi fi 8*» J Chnlnaers S TfcnyBean. MaryJ. Baker, Bianea SS947 Havana ll:4P-,fast M 11! 6 fi ■ t;15 «"J .1 Smith 7 W.Man. Maysville, M.J Baker :.9-,:»i Havana ImMy l:43Hfast 20 113 7 5 4 4 1- 6*i .1 Smith s Jseohesn, Biases way, LoyaBsi S9741 Havana lm..Oy l:45%fest 18 115 5 7 7 4 2J 1 J Smith 7 BahyFnust. T . ;irl." J Ofonnell 59668 Havana lm50y l:43*4feat 25 109 5 7 7 S 8* I** Nr Swart 10 Cteague, T.Bsuiu, J. OCounell


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022401/drf1922022401_8_2
Local Identifier: drf1922022401_8_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800