Seventh Race [7th Fair Grounds, Daily Racing Form, 1922-02-24

past performance


view raw text

SF.VRXTH RACE — I l-» Milt- «. 1 - :ii-.»I In nnid npreard. Llaiantaa;. I | March ii. i:m»s — liSI 1-.-% — :: — --j..i OLD FAITHFTTL. br. g. 4 109 By Horron— Smirr. by Canige. Trainer. D. MDermid. Owner, D. McDermid. • •7- F.Grda I 1 -M l : I :; . si I* 112 It » «* 1 7 "- .1 I Mney 16 Brttlal Uner, Bond, Paula V. io.:4i F.Gnda 1 l-B 1:51 faal i". IM 1 S t 1 . I« M Garner 7 Pit, Bxhorti ■, Current Brenta di.170 F.Gnda 1 1-8 1*1 fast o Ml I I B f- P 8™ B Marts 7 Taatalaa, Bxhorter, .ce BBM8 F.Gnda 1 3-M TzUMhry ::o Ml 2 8 I 3 I .47 A Wilson 3 Waukeaj:, Madawot taa Last 09784 FGnda 11-8 248 mud M MB : I 8 .1 2 8» G Brenlas Wadawot taaLaat, BeotcnTerdlri BB7M F.Gnda 1 1-M l:47*4a;oad M 107 8 8 8 7 7* tJ Q Brening 8 Toe Wit, Bay Lilly. Mane John. 69342 Jeffson 1 1-M l:47£faat 10 ]o4 1i 1111 9 51 li U McUottll First Pullet, Ureal Qnll, otir!i» 6S27i .ieif-oii 1 1-2 8S%Taat 3 MB| 12 3 6 4« t K Scoblp 7 Grmaud, Attur.MuIr, Caalleagei MM7 JefTna* 1 t-10 1 :4vv..faHt b loo 7 8 7 I Z2 V L McLolt B Biaterflo, LacjRate, SummyJaj MBMJofraaa 11-8 1:54 fast o 101 9 8 S 7 £1 4JC Lang 11 Coiilla, Z.d..i uiee. Al t..rvMulr WALK UP. br. f. 4 100 By Cock o the Walk— Keadean II.. by aaluanla. Trainer, C. Buxton. Owner, C. BuxtoaL I | 9t F.Gnda 3-4 l:17%hvy 1" 10413 •*■ 0 B* 51 A Gantner 8 Kirah, Baadalarood, Philanderer j ES81S K worth laxity 1*2 slop 21-5 MB .li l Is V A Gantnerll Sheer Face. Balfeorge, Chhaera J ! E7338 VVdblne 1 1-M 1:49 fast 2 1 6 8 0 7 7 8* " M Buxton IS Beeretary, KhnrTroJan, G.Frinsc I I 67247 Th cliff e 1 I:4o%aoodl7-M 88 8* A Gantner 12 Bhteh Top, P.toadview, Bhena I IMS* Connht l i M i:472 fast ::j l » 211 t l5 1* A Gantner B Chimera, 11. M. Stevens. Warlike | ! M855 B.Bonta l l:40%aat ::-2 99 2 f. :: 3 3.J 3:J A Gantner 8 Btaaonrr, Chow, Ladydranite i ES5C7 iJshire 1 1-M 1 :4«;--fasi i 97 S 4 3 I ] V A Gantner 12 BtrJ.Vergae, K.SIiann. Bore ate 66407 Wlndaor I l-M l:; : v M Bo 7 I 7 7 •:» », .a . mtner S GoMtea sphere. Old Chap. ;uy EMM Windsor 1 l-M l:S2*fcalop 16 94 2 1 2 2 22 V% A Gantner 7 Antinhoa, Sundtiria, Boaeata J01IK ARBOR, ch. g:. 4 105 By Bowman — Pnnte Rosa, by Bridge of Canny. Tialaar. J. ligue. Owner, F. St. Johnl. BB2M F.Gnda l 1-2 2:43%hvy I Ml •" 4 o 4 ?,s ■."■ .1 Owena B AlexJr., Attor.Muir, laehVbeere* | | 6eni7 F.Gnda 1 l-M l ."•■"- li S .|V- •"• t I 8* V • Owens 7 UttleEd, B. Peddler, K.dAraree , it 18831 IVC.iids 1 1-s _:ii; nnid 12 97 4 S 4 I M F .1 Owns | S.Eightlll . At.Muir, M.Bappold MBM F.Gnda 1 1-8 2:S4**Bnry 8 M8 r, r. 4 2 I* 2* n Thomaa ." Little Kd. Tntom, l ahabiah II. 6Wi82 F.C.nds 1 3-16 L:00-fast 15 101 7 6 7 7 61 6«i A Wilson S Brit. Liner. AlexJr., HomedBnd | 6!t,x8 FGnda l 1-8 l:B4%raat 15 lo7 4 6 6 6 61 6lg A Gantner 7 LoreaaMaaa, .i.ti.ertun. P.MeOea i 59009 F.Gn. la 1 1-8 1 ;00,slow 12 110 11 11 li 8 81 8" bl Scobie 11 LazyLou. LenaMoss, H.Pardnet I I MMSJotTaaa 1 1-M 148 slow 8 MS 7 9 10 9 8* 8" A Gantner B» x"Adaai, Mtaafoatalne, Verity | BjnjB Joff aan BaTBjr 1:M fast « MB T I T T f 5»l A Gantner B Coriiia. LaryKate, MaaaTontnlna LEGACY, ch. K, 6 109 By Hilarious — Helesia, by Martinet. Trumer, R. Colston. Owner. C. E. Walker. o.4t," F.Gnda i 1 ii faal M W8 i i • 6 n H ". Ambraell raraoa, Attor.Muir, CnrtETeata S 4o| F.Gnda 1 l-M l:0:; hvy M MB 5 :; • ~: • s " Thoniaa B MhatBTanlila. XapthaUiw, Pattera 63785 l«: in.. 1 l-M l 1 ti. ml I M4 5 3 7 7 7" 7** B Scobie s B.Pardr, IaBoy, llomewdBnd £7..2 KCuds 3-4 1:14 K« d 10 111 ■ 4 6 7* 9n H King 1 J A«-e of Aces. S» rhian, .lao MB62 F.Gnda 1 1-M 1:47 faat 8 MB 4 13 6 10 lo« E Scobie 10 P. snon. M.PonUiae, Tster II. £9472 F.;im1« "4 1:16 mud 7 MB 8 9 9 lo hi-4 K Scol.ie 1» Mic.Mre. Ihilandr MlnaHaalfM i £5160 Connht 1 1-16 l:47%fnnt 7 IM 7 7 7 7 8" V K ParrU.n "J Brisk. Kuklux, Gilt Fringe I SHE DEVIL, ch. m, 6 102 By Peep oDay — Meddlesome She, by Meddler. Tialaai. J. H. Baker. Owner. L. M. Reuter. •MM F.Gnda UaTtr l BSKfaal 15 M8 I - 1 1 U H A Wlhmn 12 B.ofGreea, K.aBelle, Bxeeatioa , 68318 F.Gnda 1 l-M l:48%faat 12 MM 3 3 4 4 5* 6 ■■ .1 Wallace n Ihelau. Pie, Klnaa Belle L".".i FGnda l 1-8 1 o.-sinw 15 l 4 M s 10 M* M** G Breatnsll LazxLoa, LeaaMoaa, B.Pardaar j 68518 FGnda 1 1-M 1:04": mud M MB 127 7 B** »*• L Coaey 10 Verily. LittleEd. Baarhf MhtllL I ; t::;s .• ll: ,n I 3-M LOl.last 41 1"4 2 3 3 1 14 2» C Laaa •LflJC* Kate. .Maize. Machiavelli i ; 6M9K JotTaon 1 1-M l:47%faat I 104 8 11 2 2i ::» C Laac 12 BtnaaUL. Jutraw, IVyUtaatn „liv lecTaon 1 1-M l:4714faat 20 l"4 8 R 4 9 8* 8:* H McVtahll Barry.shnn. Sol. Buck. BjraaataV, BflMJafTaon 1 l-M liM lire 8 M I I I I «i 7* M IlarsonlO YlrAdani, Mis-Kontaine. Verity CURRENT EVENTS, br. g. 4 109 By Wrack— Votes, by Voter. Trainer. G. C. Winfrey. Owner, C. P. Winfrey. h.460 FGnda l l-s i :04 fast 7 "4 ;« M l" I 81 " A Wilson 11 Ooraan, AttorneyMnir, LaayLmi in 41 FGnda 1 1-8 VO* fast 8 188 2 1 4 I :::1 3* 17 Barnes 7 Pit. Exhorter, Old Faithful i,.jv FGnda i l-it; l 17- t.tst 3 i"4 I 4 4 .! 21 F L McDott 11 LaayLoa, Borah, fohnnyO*Oaa*B b 148 FGuds 1 1-M l:4B%faat ifi-3 IM 2 4 s 4 31 M M Garaat • Solid Maeh, Orehreach, Paula V. BMM FGnda 11-16 147 fast 5 106 8 8 8 8 61 6*1 A GantnerlO B. Snon. M.Kmitaine. Tster II 6S57S FGnds 11-16 150 good 6 1 »4 2 11 6 6 71 6»J A Gantnerll S.LhtllL. M.Ktaine. Encrlnitt tBXlBFGada 114 207 fast 13-5 104 2 6 6 6 6 5;| L Coney 8 Royal Duck, Lany L.u, Coiilla EBMSJatraaa 1 1-16 l:46%fast 4 M 5 3 I 4 31 3»1 C Lang ■ Klibtyuibt. SiRterFlo. Cote d 0.197 leffson 1 1-16 1:48 fast 15 98 5 7 7 7 61 V G Breninjr S Ace. Cote dOr. Joe Joe f*919 Jeffson 1 1-16 l:6 B4BOod M 112 8 6 6 8 7« 8" T Rowan tt Sasacity. Mr. X.. Koi« d» TULSA, b. g, 5 107 By Ivaa the Terribbs — TJseeit, by Bonnie Joe. Trainer. H. Neustetcr. Owner. H. Neusteter. BMM FGnda I 1-M "-01 ■ hvs- f ill 2 2 2 3 3 8*8 C Laaaj • LaKroaa, Kftaher, H. .me Bound 68825 FGnda I 1-8 2:«4Vbhvy 8-6 11" 8 11 I F 3:« E Scobie B LittleEd, J. Arbor, DahahhaahlL 69785 FGnda 1 1 16 1 0]i-r.iud 11-0 PC 14 4 4 4»k 45 A Wilson B H.Pardr. 1uBoy, BoBMWdBai •id FGnda 1 1-8 1 ...Afant 12 105 7 8 8 8 8 8« H Thomaa ■ Cam ad, Ace. Wads»orthsBast C.08 FGnda 1 1-16 l:M*JfeMow 6 105 6 5 6 7 4 3» E Scobie 8 Pavtn, Oaklawn Belle, Waukeag EaSMFOBda 1 1-M l-.r.3*fcmud 15 109 7 7 6 6 6" 4« A Wilson 8 W.Cares. Bscarpolelte, DayLilly 61 4.»0 F«lnds IVM fast 00 104 6 7 7 7 7 6»| A Wilson 7 Irish Kiss, Valor. Runzaf r«336 leffson 1 1-8 I 02Vpfast 10 101 2 5 6 6 6 6;o A Wil?on « Pimlico, Wynnewd, MasterJack 6MM Jeff s..ti 3-4 l:14iifast 15 106 6 6 6 6* B" F Smith 7 Panaman. Sea Cove. Eternity ANNA GALLTTP, b. m. 6 106 By Ogden— Oriental Queen, by Greenan. Trainer. A. Swenke. Owner, A. Swenke. - .. , _ . __ 60343 FGnda 1 1-8 1 "4 fast 1« lot 6 6 B 7 7 7" FJ Martz 7 D l. v Lass. LyLillian. .„. DarkHill ■aaM PGnda 1 1-8 ,:o7 hvy 7 1"6 2 4 4 4 4 4»8 J Owens 4 BmP.dd «r. S.Lightlll., AlexJi BhVm FGnda 1 1-16 i:06hvy H 107 6 7 7 7 6» 7M M Schwtz 7 MadfteP.. Wdtlirush, H.Pardner • £••80-, FGnds 1 1-16 l-rdVfchvy 12 106 4 4 6 7 6« 6IT M Schwtz 8 KgTrojan, Woodthrusb, Ettahe • £9012 FGnda 1 1-16 152V,hvy 12 105 2 4 3 2 l»k 4» H Thomas 10 Pickwick, Serbian, Alex Jr. 69036 Jeff son lm70y 1:48 slow 8 110 3 4 2 4 41 4«» M Schwta 8 Courlbs, Verity, Gloomy Gut-68974 Jeffson lrnTOy 150*imud 10 106 6 4 8 7 7 7" L Coney 7 SUterFlo, YngAdam. Eacarptta i M761 Bowta 11-16 1 63 mud 7 104 7 6 7 4 H 1» ■ Harhne 11 Ettahe. HelioPardner, Burfoyna i I j I j j j I j I j I ■ , | j j j U , I I 1 i | I I I DICKIE W.. br. g. 7 109 By Bick Finnrll— Brllcgarde II.. by Beauclcrc. Trainer, E. J. DovIp. Owner. J. WakemanL 69318 F.Gnda 1 1-M l:48%Taat 6 lot I »; s 7 f #•* A Gaatacr II Itrlan Pta Kiaara BaMa gll? ZQ*** H_-B.l:4s-,last M IBS 5 0 7 7 P 6* KBan.es ;, TlVkater II.. Phelan. Nord-ck 5.,9o8 Kempt n lm.Oy l:50%fast 7 110 4» R Pauley 8 LeBalnfre, MnsCoat Rosefielt 50409 Deimr 11-16 1:51 fast 27f 104 8»J C McCkle 11 Ockioach Dewitt Stir CD 55014 Connht 1 1-16 1 :48%fast 49 109 12 13 11 11 10 ll5 E Denny 13 Jackstraw. TomLogan Dairyma. 54S28 Dufferin 7-S l:34V6fast 5 110 4«1 H B Bwer 8 Dancer. Pret. Ba *v, aH VVxiiit NORDECK, b. h, 6 109 By Sain— Bashford Belle, by Falsetto Trainer. C. W. Chappell. Owner. C. W. Chappell. MM FGnda I 1-| 1:54 last 15 MB 1 I I 4 6 8" M Garner 7 CtyLaaa, I.vi.iiiiin Dark MM 60236 F.Gnda 1 1-M l:48%iaat 8 110 1 Lost rider. J D Mney « Huouec Phelan Pirate MeGee 60171 FGnda 1 1-M l:4B%faat 12 no i :: | : f 3- J I afney • Trkaterll i-heian attar lnlr B88M F.Gnda 1 1-M 1 :0.:-,hvy 12 Ml 2 4 4 4 6* B»* L, McDott 7 Hello Pardner Ph. i-in Bond ♦J878 F.Gnds 1 1-16 L:01-".hvy 17-10 112 4 1 1 0 6» 6- J D Mnev 7 La Kn.ss Eiarflaaer TuNa Mm F.Gada 3-4 l:18jhvy 4 I14| 8 5 4 4 4" L Lata 10 Jj,go. Betsinda Back Bay 09752 F.Gnds 3-4 1:14 good 5 109 10 7 7 6 8* E Scobla 10 Ace of Aces Serbi in Jajro HBM F.OBda 3-4 l:!5V5slow 6 104 9 8 7 3 3 C Lang 9 Bond. Philanderer Flviue Orb 6:514 F.Gnds 3-4 1:17*imud 60 109 7 11 11 6 « A Wilson 11 Burtroyne. HelenAtkln," B.sWina QUITO, b. h. 7 109 By Free Lance— Mytilene. by Falsetto Trainer, J. Carney. Owner. J. Carney. BMM F.Gnda 1 1-M l:«7%faat lo MS 3 I 9 8 S] S*| A Mltooa 11 TraWna, Pirate MeGea I i Kross BMM F.Gnds lm7iy l:47:.niud 10 107 4 4 4 f. 6- 6;E Pool » LiahBoy, Serv star MaraVaL 60230 F.Gnds 1 1-16 1 :48«.iast 10 102 6 6 0 4 21 8* J McCoy T Corson. Mark West i. Eietiet BMM F.Gnda 1 1-M l:4B%faat M 103 7 7 6 6 7- :■" 3 McCoy » aottd Boek, Cockroach C Kreatti 8MB] F.Gnds 11-16 1:5:: hvy S 107 2 2 4 S S 8«» L McDott 8 MissRankin, Napthalius Patter* BMM F.Gnds 1 1-M l:62%Bvy M MB 4 6 6 6 7 7" L Mclrotl 7 WcluntH Bal Wheel ThVvVu 09682 F.Gnds 1 3-16 2:00,fast 15 106 5 1 1 6 8 8" L McDott 8 Brit. Liner. AlexJr HomedBail MBM F.OBda 11-16 1:48 fast 20 103 6 6 9 9 l!« 9" J D Mney 10 Plan J, Ballot British liner 51727 Jef son 11-8 2:03 hvy 2 111 2 3 3 4 f, 6" W WriKht 7 Spenrl-ne. Hai- Suiarr Warlik. S16C0 Jef son lm70y 1 4«V,fai,t 8 114 3 7 7 6 6« 5" W Wright 7 J.Price. H.C.Ba-ch. BHauip-on BLACK WATCH II., b. g, 5 M 104 By Macdonald II.— Black Venus, by Kantaka Trainer, W. Woodard. Owner, W. Woodard. •;:427 F.Gnds l!n7u 1 M :as[ 4 IM 8 8 I 3 V F| T BajtWell M Mechanic. Iattern BlondBii.l«T MMS F.OBda 1 1-M l:48%taat --0 112 5 8 7 8 F 8-L Morris 9 Solid Rock Coehroaea c Btvuia MEM F.OBda 1 1-8 2:00/„hvy 40 112 6 6 6 7 B* V* L Morrla 7 Richelieu. Pickwick vneAdam 5?:197 F.CJr.ds 1 1-16 1 :4V fast 20 109 7 6 6 5 6» 5» L Morris 8 Encrinite, Pickwick Great Gull 59212 Jeff son 1 1-8 l:00%fast 10 110 6 6 6 6 6 ;1 5»1 L Morris 7 Lavaga. Toreador Montague 58493 MnnloH. 3-4 l:21Vr,nvy 6 lo. I 7 7 7 7" P Long 12 Bermont, Louis Adair Doyle 5*360 I,exton 3-4 1:16 slow 43 115 7 7 10 10 10« R Harton 11 Kimpalonjar. La roudre FrankF 5829:j Lexton 1 1-4 2:05*fefast 85 112 8 10 10 10 8» V B Barnes 10 Flypaper. Maria R.-ippold. Plato CAPTAIN TOM, ch. g. 5 109 By Fair Play— Florin, by Hamburg. .Trainer. J. J. Troxler. Owner, J. J. Troxler. [68172 F.Gnda 1 1-M l:471ifaat JO M4 0 I 7 8 8:» F Weiner 8 Zone dArmee. Corson OtlieWd 60088 F.Gnda 3-4 1:17»;.hvy IS 100 7 9 9 8J v:6G BretiiriKll Iron Bor Cre-t Capers SB812 F.Gnda 3-4 1 :17 hvy VS 103 9 7 7 81 7" G Breningll Twoaair, BrowaBBl, ServiceStar MBM F.Gada 3-4 1:18 hvy So MBM 8 8 91 9" L Coney 12 Rustler. BeesWing Helen4.tkln U888 Wlndaor 1 1-8 l£S%faa6 ",o 108 7 6 4 6 78 8« R Hartonm BMMIedM PreahP GlaetiBawa MBM Kworth lmOy 1:47 good 59 111 3 7 8 8 »• 104 J Willlamsll Franklin. Yg Adam LltUa t* 5-r,293 Iatonia 1 1-4 2:07%fast 127 109 6 7 * 11 10* 10" R Hartonl2 Virgo. Briish Liner, pit HOMEWARD BOUND, br. g, 7M 104 By Cherry Pit— Home Truth II.. by Charlottesville Trainer. E. C. Anthony. Owner. F. J. Douglass. 88421 FGnda 1 1 IS i.:7-.fast 15 18 M Bl 7*1 E Aathoayll Troiius. Pirate MeOca La Kreaa 59878 F.Gnda 1 1-16 2:01 „hy 12 M4 I 8 o 4 4" 4:: E Anthny 7 La K;..~.. Klnsfiaher TaJaa 58920 F.Gnda 11-8 246 mud 10 BB 0 4 0 7 6- 6« E Anthony B 8hLlahtIIl., J. Arbor Att Mulr 59785 FGnda 1 I-M 1 MM -mud IS Ml 7 7 6 o 6* 31* E Anthony 8 Hello Pardaer, Iron Bay Taaaa MBM F.OBda 1 3-M 2:0O-fast 15 103 3 7 6 4 H 3J E Anthony S BritlshLiner. AlexJr UreatGaO 0964- F.Gnds 1 1-8 1 :51.-.fast 100 102 I 3 3 7 6 8* E Anthony B W.H.Bachaer, Shilaghll Maize 58S68 F.Gada 1 1-8 l:50%slow 50 10: 9 7 7 11 11 II*1 E Anthony 11 Lazy Lou. LenaMosv u Pardner 59.!98 F.Gnds 1 1-16 l:47%faBt :» 104 9 9 9 8 61 7;» E Anthony 11 J.Overton, Machiaveill. Iron Boy 5!-2a5 Jeffson 1 1-16 l:47%fast 30 112 10 8 12 11 10s 9T E Anthonyl2 Ernest A.. JaCBBllBW. She Derll SAMMY JAY, b. g, 4 107 By Garry Herrmann — Sissie Ida, by Aviugton. .Trainer, J. Freters. Owner, L. Sperling. ;-" F.Gnda 11 il •,.:...;.st 25 IM II 11 n 11 n »»1 F Wdatchll Treilaa, PlrawMcGca, ri Kraw ••172 F.Gnda 1 1-M 1 : ;7! -.fast M Ml 8 I I 8 7 6 ■* H Thomaa I Bane dAiaate. Coreoa, OilleWd 59879 F.Gnda 1 1-M 2 • 1-,hvy 6 110 7 7 7 7 6 C Ponce 7 La Kn.ss. Kinpflsher. TahM 68920 F.Gnda 11-8 2*6 mud 20 100 S S 7 8 71 7-FWdsfck B SiiLiglitlll., J. Arbor, Att Mulr 159757 F.Gada ItnTBy 1:48 good 15 112 111111 11 11 9«1 F Wdsfckll K P.rtiml, W.H.Bkner. At Muir ISM F.Gnda 1 3-M 2.-80%fast 6 105 4 8 8 8 7* 7T1 F Wdstck 8 Brit. Liner, AlexJr., HomedBnd aSM F.Gnds ll-Ml:64%mud 15 112 M M M M F riL Morris 10 Verity. LittleEd, BaaehLbrhtfU 584SB F.OBda 1-16 2:04 mud 15 J10 3 6 6 7 7 7»F Wdsfck 7 Richelieu, YngAdain. ; .iirman!t PATTERN, b. c. 4 M 102 By The Picket— Hawklet. by Hawkswick. Trainer, S. Williams. Owner, W, Overton. 60427 F.Gnda Im70y . : ; : fast 12 US 6 7 6 ■• t: 3" I. Coney 10 Meehanie, B.WatehlL, lVlludd* 80166 F.Gnds 3-1 l:14Hfaat 30 113 11 12 12 1- I2*» E Ambraelg Btlatoa, Archive. BtoaeoalJeare 88861 F.Gada 1 1-M 1:53 hvy 8 108 17 7 7 6* :.-E Pool 9 M. Rankin. Nthalius. D.ibiahil. BMM F.Gnda ImTBy 12%hvy MB 99 i 6 6 6 6 6" .1 Wallace 0 Sea Cove. Run/af, Rip SrStSJeCTsoi 11-4 2:07 fast M 10414 4 5 6 4= «*| L Coney Son High, Ci.urmand, Bevildog BMMJefraoa 11-8 1:04 fast 20 will 11 11 11 B| 8" L oney 11 CartJJa, Z.dAnuee. AtK.rvMtllr VJ102 JefTaon 1 !:42%*rood 7 1"7 loll 11 11 71 5" N J Brnesll Dam. iris. Daaalnna, rijaaaa* .9000 Jeff not! 1 3-16 2:02-fgood 20 1"4 6 6 6 5 41 ?i X J Brnes T Oldraitliful. 0B High. Blaioory


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022401/drf1922022401_6_1
Local Identifier: drf1922022401_6_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800