Tijuana Entries and Past Performances for Friday, February 24, Daily Racing Form, 1922-02-24

entry


view raw text

TIJUANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR FRIDAY. FEBRUARY 24 "XVI; VTIIIHt CLi:.K : TRACK HIIAVV. i Racing atarta al 1:39 |. m. Chirac* time 8:55. 9 Superior bmhI runner. Goad aand rnaser. :!; 1 all mad mnner. Mi Maidens. Apprentice allowance, b Blinkers. First Baaa — 5 1.2 larlsna*. Pin •• 8300. S-year-okls and upward Claimian. Track record: June -s. IS16 l :03! . - 3 1181 Tedaya lad. Horse. Wt. Ree. A.wt Ran. j liORSl buttle One . 88 1."7-. •" n» 7l.. ::« 1 1 *Rockl : I:: ■ |M. 103 1:11*5 : lnS. .Till WCT7IH •Bookwonn 1 I 1 ..11 1:10% I loi:;:71. • RJ Modis*. ins 1 :ie. 1 . Ill 71.. I»C» K11 .:■ of I--, tin. i- 112 I 0H»j 10 1 13*71.. Il I3.i 1 102 1 80 6 113 .713 • ■■• "■ 1 1 • ■ nil :«7 13 : 13 ■ 7!" IflOIWl I V. Harper 114 1 :IS 7 113. .7] l MM ■ ; you Bet 3 111.. 70." !7 : »Ri i| t i. ..-. I «i His ;n.i IMM42 .1 1.-..1 . I Ml MM l:12%ay «; 111 .7" 1 ■!•■-•; • M ludie Ill 1:14% :» ill- 7i"J lobs 112 ill. ti lia. -7iMi Scco"d Race — 7j-8 Mils. Pni 8300. :: 3 1 ai ol th at rt ■ wnnl. Claiming. Il rack v. ■ ■■ : ! Mi;. SO, 1928 38 I 1071. 1 t.ni:»; t*Ci lap 1 10 1 :i i ] , ti lo; 725 ni_i :- Clianaanl 103 !:"!. 1 |«ISX720 ImU.mi- *l rotby Ill 1:08% t 104 713 8l 0;7 Little Pr aress 1 13 1 ": . 7 1" . 71 laOHl Perfect Bay 104 1:02 fi ." lll 7i.". BO300 1 ! ar the Way 108 1:01 3 113X710 K030U vi:..-.i Atkla ! •.". IMS 1 108x710 IWIS27 Itlcidy lone 112 1:03% 3 111x710 lailHI *:.!a-t.-:- Pranklia ..ISO 1:03 Hi IOSX703 IHC..I *Hattie VFilld i ..1" 1 . ! : ;iir. 71m «;■■" - Mars! 1 Tilsliaian.112 1:04% 13 mv TOO 1 . ::. Ira .11 hi i Thirl Raoe Si Mile. Im e 8300. S-ycar-olds and upward. Claiming. Track r ml: Ma] 20, 1020 39 I 107 1 . ,1. ;... 82 1 :04%i»y :i SI 7J . I! ■!•; • • , ■!■ Raj 108 1 :•! . ■"• 10 i2 I Ili:, 1 1 m 1 iro H3 1 :ni ■ , 8 113 7 ■ :■ ir Lake IOB 1:00 . H IOS. .713 BOI-11 •Alajah 105 1:01 % I 104. .713 W»«a Mtinte m m Jr. ..1111 : »1 - . 8 Ins. ::.i 300S7 A liton I a. 111 1: H V. 7 111 703 «;n_i:i Calway 110 1:01% 8 117x701 00321! a -tie Crowa 1 .1 1 . !»7 1:03% :; S3. .700 .•. 1 Kail 1*1 H»; 1 :04% I 108. 7ui» Fourth R?ce — 1 Mile ami 70 Yards. Purse 85SS. S-year-oWa and upward. tlainiins. Track n cord: Feb. 1. 1820 1 . 13 „ 6 122.1 c.l7 hMiatre«a Pally 113 1:43% 7 118 7_ j ROMS •lata Im* 1:48 . B 1M 720 K040S- Petlar 115 1:40% « t 1 1 1 - T I "• 80252 •Sippsra 11:: 1:48% 7 111 7H i;im;s *i,Si..i Bearb 10S l:31sj 8 112X703 RO40S Italwood 11_1:17 7 180X703 08855**bMsnnikia 11 105 1:40% S1S6. .708 Fifth P.ace— 3-4 Mile. Purse Sinn 3-year-olds and apwnrd. Clahniss Track record: Dec. 20, 1910— 1:11%— S— 110.1 r.i.-.ni *SISTEII srsi;: 102 1:11% 8 108 723 150302 ■ Pollj Wale S3 1:1 1% :; ! ; 71 60113 i: ;• ! Agr in nte 10H 1 :13 . 1 110X71 ■ 59S25 Wild Flower 113 1:13 tj 3 1S4X710 B01K3 Mklla 105 1:14% 3 108 7n 80499 Little Plarence ...113 1:18 :; 181x705 Sixth Race— 1 1-1C Miles. Im -• 8300. 3-yesr-olds sad epward dsiaaias. Track record: Jane 24, 1916 1:45—3 IM. *.0!7 l »I..1iii.i B 97 I M . H 180x723 ro7n »Bab2 Sister IOH 1:48 V- 11 |«8®72»l i;n.;:; i *Marie Coaaell ....108 1:48% i H»s:;:71". •i-;i Mrobrili 103 1:49% 7 113X715 60494 .Marjone Mieaoa ..101 l:57%b -I 103X710 iMNKbl •Dchra 103 1:49 9 108X710 H03.11 Ulndse BavM 107 1:40% 8 1 13X707 60443 Montona .". 115X703 K0497 ».Mi- Krag 11 108x700 :ais; - i./.,,,ii.i,- 103 1:48% 11 119X700 60323 bLadj Josephine ...110 1:50% t; 113x780 60443 Argents 117 1:49% 8 115X798 Seventh Race — 3-4 Mile. Parse 8590. ! year Ms and upward. Cteisaissr. Track record: Dec. 29, 1910— 1:11%— 3— 119 602O1 Nellie llarper ....188 1:13 . 3 SSdji723 n03S bPoacher 193 1:12% 7 107X7J" 1*411 I...;- 1 Cocbraa M10S 1:17% 4 102X713 MHOS *Tamhlan Ill 1:13 6 110.. 715 h:i.::Iii s r:, ■ |i 97 1:13% ..1 10. .71". 00411 |*htsardoni 118 1:14% 6 115X710 »i "i Hal Wright 47 1:1*% :: 83. .70.", ■• :i. .- 1 iple ..". 1:1*2 :: :, -i» :,-■;•. ::. ssami b j !_• 112 .•" FJlghth Race — 3-4 Mil-. Pur •■ ..11 :, . ,;,,• .,., and nil ird 1 laiai aa Track n rord l - • - . I9I« 1:11 3—1 191 60302 ■•;:,.! rn ly 10* 1:11% s 1 17 .. . i.u.o • :: : :-. mora 1 U 1 :17 1 1 117 72 1 61.6134 i;ad!iu2 112 1 .!■• .. 3 II.. . 1 , fltM6S *l»Ilappy Valley I Hi 1:11 7 113 71. 6tMii9 -11 iMiir Maater Ill 1:14% 7 ilj:::7io 60273 liki Dixon WH 1 13 8 1I1:;:7J| i.iin:;ii *!.i ..I. Mnrpby , 196 1:13% 3 112X7U3 60408 »Dora lit 1:14 1 104 70»l 60273 V. 1 Dual] 11 111. •! 188 7"/ . It. Irwia and 11 w altei ■


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022401/drf1922022401_8_3
Local Identifier: drf1922022401_8_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800