6th Race [6th Dorval Park, Daily Racing Form, 1922-06-23

past performance


view raw text

Crh QSPr 4 Mile uts] TO Ysird.M. R-jear-oRls and upward. Claiming. Auk. 4 DUI nrtL»C «7, ISttM 1:43 5 L14.1 I FRANC XIXEVB, ca. g, 5 104 By Free Lance— Latifa, by Hamburg. • Tr-.ncr. J. Allen. Owner. F. Serio. M S27S3 Dorval 3-1 1:1 r*clr*y !:•:, Mi 4 1 2* 1»* n Stir.intr i Phr. n!om Fair. Chow, UttteFatay 6*700 Dorval 3-4 l:l?h.y 12-tf M 8 7 71 3* F WdatcklS Mam it#, Mad Nell, P.y Jove ! • :403 B.Bnrteta 3-4 l:U*Ahi y l 107 i ij Si ! Poller IS W.Ftower, li.White, T.Decfal«h | 6227 1 Connght imOy l:47*«faat S IM 2 2 4 4«£ !. Gregory 0 H.M.£tevena, AlPhcr •-. Plant*** 02832 C«*raght InvTOy 1:47V;"- 11 P7 5 3 ,1 3 | i, Gregory T Clem, The Pla.aue, Watikeag ; S2133 Connght lm70y l:4TVtfast i 1,7 I 1 1 * 3" U i.Tv-ksn • AantLln, Anmut, PhuiAarodfl ■ •CISC Conoghx 3-4 1:1! test 17 110 5 I i F F Watotck i Wrecker, Glenn. Dancer S30S7 111 :■• aJ 3-4 1:1 1-. teat IS 113 2* C Riley 7 Spring Vs!o. Jap: , ltr*ad Lane C1954 .*.!! [toyal k-41:I5%test IS no 7*ir l:.;:y II Jaca, Daacer. Hrtad i.::ir- fil430 1! I • 8-41:12%fast Sf lil 6 4 4 3* D SUrteur IS I/KTtere, Ar.GaOa, i lihtjxihl i Clli:. II • . -1 l-ll l: 7%faat *M MS 8 i » I" 11 ThaaaaalS Btaaara, Oaaajricbt, Auiaite Mil Jetraoa I S-M t 10 mod 12 M S i l 2 f .* Wilaaaj M Fhelaa, Baaahaat, Warlike MM JeaTaon I l-li l:iOgnod M io 2 3 2 2 3* 4* A ilajun-i lu Au.a,., M:- i;aukin, atocaatraal CRIJtSON EAMBirR, b. f, 4 102 By Pebbles— Climber, by Voter. Traaaar, C-. S. "Wilson. Owner. A. G. Dualap. 6?7«9 Dorval 1 1-M 2:u-c.l-vy ii-C 5» 4 l i» 1 p Wails • T.Dreaaar, PlaatareaV, CtHavk 62«io B.Bnneta ll:41%faat 7« Mi 13 r, l l 3*| P Walla 14 PaacePaU lLEahta. H.M.«ter*— fi!il3 B.Bnseta 11:4 faat fir M 13 :o tl 1! - v Boajaki :l I.. Aaaaae, Peace Pal, BUaaeh .."J»1 ".i: Royal I l-II IrAlfctest i" 112 cj I. Grerory 7 BpeetalarCirl, DoHyC, Cliaaifri «.2024 Ut.Royal 5*fl:C3 fast R 1! o- F Hoat S UIU*k8heep, Bettaat, BlkBahy ■ MO* F.Gnda 1 1-13 1 :47v fast M IM 2 4 4 fi M* li" E Barnea It Trailna, Pirate MeGee, laiKraH! iMM F.Gada 1 1-S 2:06 mud 40 IM 3 2 2 6 i P» VI Schwta 8 8kUgatIIL, J.Ai-bor, Ait.Mwtr MMi F.Gcda 1 1-16 1 :G0 good 20 1."2 11 3 11 11 11 li!* G Breaiasll s.l/i-:lll.. M.F*taaae, Borrtaite I t MStt F.Gi.da i l-.C l:i4%mud 1 Vi2 2 6 8 8 8* S « J Mailaca 10 Terity, UttleJH, BeaehLightLll rOZST B.. k, h, 6 137 By Chdrlvari— Helen Burnett, by Allan-a-Dala. Traiae;. G. P. Sherrnan. Qiajat, G. P. Snerm an. , ! r.272S Uonal 2-4l:2J-hy is IM « 4 is r M Eriik.Vn 8 T.Beclaloa, Preteader, BaaBna i *;J10:» B.Bnaete S-4 l:tt%hry 126 ru 11 10 Cl and» P Pai--:»r l.". v..ri wrer, at.White, T.PLClaiaa StMi Mt.Boyal 3-4 1:16 bat 74 i;-5 W J SimnaaoalO Sky Maa, Bnarcae, Bibaler ; Cl 400 B.deGce imTOy 1:46 fast isf l-i 12 13 13 12 ■ J ClaaJaaeralS Bpiaade, Flaaey, WiJ. UeAatta •1SII ICdeGce 3-4 l:l0.iroi.«i M 10 li 15 li 14 r I Fletrker 15 Hole, Dare. Tltaaia C0876 Uaruaa 3-4 1 :lS--5n:ud 3 113 10 8 5;i 11il Fletcher la Meat Kit, K. Worth. Servtec Flap] I «I884 Bavaaa I ldMikTy 5 112 3 i 4* 4" I Fletcher G i?iil UaaJey, H«e«, llatrack »ilal Hd.a: * 1 l:43Vfcmud 8 .OS 1 1 1 1 4* 4* I Fletcher 7 Balfaar. MaJaiDaaaa. Geo.J:imei l PXANTAP.ZDF. b. g. 6 102 Bv Ga-toBed or Gerjorita— La Folosa, by Viniciua. iTrr.ir.M-. H. W. Plant. Owr. H. W. Plant. i 62760 Dorral 1 l-w 2:C .hv 14-6 Ml 2 6 P4 3* W Bor/ski • Cr.Kaaraacr, T.Dreaaar. OtHaark ♦.;-..•:» i: linnota 1 l-si:" :•.. I :- !7 10 1 Si 7*1 M AndaoaU Aastral, War Fax, ir.n i*.. y 1 SSM4 ConnfjM 11-16 1 :4S-_s.i-.. ll-M MU 4 2 S 3i H T: Bwer • Ftrewth, Baee.Girl, OakloBellc t;2274 Connebt ImTOy 1:17 I 13 6 4 2 .;" S Boyle 9 H.lf.Stereaa, AlPterce, F.TIreBf htttS Connght 1 1-M l:481fcfaal 22 104 6 2 2 2" H Ertcka*a 7 Staaach. O.Faithfal, Uttle Dear I C219.", Coandacht ImTay 1 :47V.-,f .. - • 23 M7 I 4 4« 4*1 W Bocafcl f. AaatLia, Aaaaat, Fraac Tirear ; 4.20S9 lit. Royal S-4 l:Mafaai 3 IM UM C Groae 12 M.liataay, RaaaaaalL, Primltlra CI9:»S Mt. Royal 11:42 teat M lis 11*4 F Cada»*tal2 MJorlell., Thia.Qaeea, LaKroaa C1700 Mnearve Ah 3-4 13*4tea4 17-i 117 bjJ Bmaraaa C Bahhler, KaaeOcM, Mary E:b ilMi M iva Ab 3-4 1:30 good -3 111 3 C iianin G BeyBaaia. Beta.Stararart, Hataa I 6 771 ilav«:,! Imfltj 1 30?sdlo w S ill i « 4 J S!l 6* W II •:.«■;■ I A-ulrey A., Ivciloi, Say When . ARCHIVE, b. p. 4 i! 92 Ey IV:, Ml Jail J — Quair, by Onae. . [TraJaer, D. WcmeMorff. O-.ver. W. D. ahatakardt. 627., i Don l 2-11:0 hvy s MS 8 8 C| 6*1 J Rowaa i WraekPaat, MadNell, liiecrEyea 42274 ronnght IrnTOy l:47*itesl M M ? 8 •* : ■ N Swart • U.M.8tereaaL AlPleree, Paaat*aa ! 6219; Connght 6j f 1 iMfttet rt ■ i5 S 6 6» "l N S.vart S Mease, tteiactaat. Dancer C2t».".t Mt.Ro al 3-4 1.17;.r -i : 1-5 Hi 6* F ChTeUall CleaaBweep, 1 .;,!-. str-j:nt Pnot , «!404 ;!.? •;■• 1 1-M l:4t%faat 31 Ml 8 S 5i 4" .1 Meiimoc-11 Loach Bed, Phalaria, Doreh i C13.* ; H.deGcc lmTty 11 teal 3 1-77 5 Il !• C l.ans 14 Tocdlea, Brifting, Wd.Btraacei 1 C12H Bowie 1 l-s 2:02 nr-i Da Mi 9*9 f T Kolaa i Locy Kate, Walk Up, On Ulch | ittM Boa Q f l:a%faa4 u K5 s 6 r,s 6** T Nolan 13 CJ.Craisaalle. Bryngar. L.Grse 61211 Bowie 1 1-16 1:51 fast 5 .O 10 8 ll5 19»» C Lang 12 Aause. Baaarty, Xacqaea •11M Boale 7-4 l:38«4faat 21-10 111 3 S V B« T Nolan 19 Or.keed, VTel .Stranger, Swagger ] i;i0: S Havana 1 1-14 l:49%teat ?i i1* 2 4 41 F L, Paaunaa 9 Hum, ITaapnm will, ile.i.-laaips | 60! 9 » Havana H f i-wlivy 2J Ml 8 8 7 | s • M Garner M Jeaalea F„ DVaaaMan, Markadea r,ttj::: Havana it f l:0trtsrood a h 7 6 5 Kl i; l Nolan i F. -Boodle, MaaaJeaahe, Oratlaa 60872 Havana 54 f 1 :07«sfast U Ml 8 8 7" 9! T NoUa 10 Ruddles. Ual.ou lierry, llniler AL PIERCE. Ir. g. • 102 By Dick WlBaa tkjlo. by Kingston, Trainer, A. Eennstt, Ovvii«r. J. J. Crrisonl. C27« 0 L"-,..i 3-4 l:l?*.livy 22-M Ml 2 I 3 ?. *? T "o:i-y 12 Jbirmilo, Mad N !1, Frain-Tiretir .2:«o:; Connplit 1-4 l:144salow H MS 2 3 4* 6*1 I. ••..:u-y I Little Patay, Allah, Black Baby C227I ■ ■!. ImMy l:«7%test s 3W 4 1 2* !« L Coney 9 H.M.Steaa, P*tarede, Fr.Tireur ! 62219 CTonnghl 61 1 l:07«*faat l*-5 Mt 6 3 V 2 |L Coatay 7 Relaetant, GrtHawk, BagerXyaa C21I0 Conngkt 3-4 l:lt%faal 41 IM 2 2 2J S"! L Coney i fharlea J. Craigmile, lago, Allah l .n; Bowie l 1-15 l:S4*4aIow 13 IM 4 2 4 6 C:» 6s- .1 Rowan 7 llaccaate, B.Throngh, Siv;iUlini ! F-S1S7 I.a ::•■•: 1 l:42 i.fart EM 111 6 7 I S •» moKJ aj TOrlor 11 Miss Filley. Trautula, Etlaliij C72M c oiight hi t IM good i-S ill 1 2 2 i» l» W Bogfakl 1 Kinetic, Bib, Tbyford S7174 Connht 3-4 l:14*«teat M l: 4 4 3 3 3s ?.J W Bogakl 6 Uaslto, Plain Bill, Taraaran STMXConnhl ImWy 1:M faat 6 1U 4 1 2 2 ■»;• H Thnrtirr t rnaaatl. OratalPark, I lllli ITaai 6K791 B.Bonta I l-S IrM slow 7 106 5 I 3 3 3* 41! H SHKirns 7 Warlike. Chiaaera, Seta SM27 Dorval laaTTy lliTalTf IT IT **1 9 11 1 »* 87 W lic-jj" skill BboaGreen, Daacard, Ramonall. EDITH H.. b. r.i. 5 100 By Crmondale — Ka:n:e Worta, by Et. George. Trainer, E. S. "vVaUact. Owner. ,T. C. Mayes. 62lo 5 Dor-, il i I s i:"t.ir. ;. 23 Ml s 8 I* s J Wallace il K.Trojan, Aaaer. ..i.ii.T, Banen C2672 D r : : 1-16 l:57%alop 23 ll 1 6 f.J ■:c .1 Wallace s Serbian, Banco. Water W, How «.-:.v;«j la 11-3 1:3 good it M 1 7 11 ;:.-■ A Alien 13 Aastral, Mar Fox, Iron Hoy t24li4 B.Bnn .:; 1 1 n-ifast at : -J 9 13 10 1" .1 Wallace in Net Man, Asterisk, 1oiiu 68696 ...v:-. I l-M I 121 105 Id 14 M M F *=• J Smith 10 Sataan, G.Waahgton, H.IarJner i SM7S Bowie 1 l-M !:.V.„lny 10 IM 7 8 9 9 9 » . - .1 Faalth 1« Faatoehe, Batana, Medusa 6M60 Bowie i 1 -U 1 :Kv!n y i:f IM 11 U 11 13 12 12" J Bmttk 14 Kings Belle, toia.Watoh, Allah IMM Lanrel 1 1-14 l:4t*Ateat 1 i UH 8 7 8 8 8 I 7 B Uarhne 8 Franklin, Oagoad, Boaaaaer Sign COMKEBT, ch. g, 4 102 By Battle — Siiratoea Belle, by Henry of Navarre. rraiear. J. S. Fryno. OTrE€r. J. S. Elym. 6275 Dorval 3-4 l:liJa M MS 7 I I F» H Stoarna B FrancTirr, PhaateaaFaJr, Tkow •26 !• R.Baneta I l:41*4teal 7f no : 13 14 14 II Schwtxlt PeacePal. M. Roberta, F BwntMtr r*329 a 1 1-8 l:.u good 4f Mi 8 i: 13 12" W Bogakl IS Aastral, War Fox, Iron Day 62443 :■■ : ■ 11:41 teat 64 Ml 1 6 H U» A Claver 14 L. Anunie, Peace Pal, BUaneh 62028 :.:■ Royal 3-4 1 :l*%fa* M H4 2- W Itogski 7T.BeIg.IL, MtleCrown, SeviUa 67742 .; mpn ImTOy l:54*alow 1 : IM i« 11 iii on r, BICorooel, Kilkenny, Whiprwill 67612 .. v 1 :":■-; hvy s n 1*1 C White • ConaterbalaBce, KdithK.. Astec I 67441 lii R i al 3-4 l:lS*4s!ow 44" Mi M»l B McAl*eyl2 Split Mik, Oartex, Jack Eedi 674M Ml .. 3-4 l:14%faai 19 144| IF* J Smith ID Iewaukee, O.J.uik-s. Ch.li.irkley 64J.j7 onnht lm70y 1;4J fast 43 IM S S I I t S-1 B Taylor u jir. Btanuntel, latillaa. Kakiui


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922062301/drf1922062301_8_1
Local Identifier: drf1922062301_8_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800