7th Race [7th Dorval Park, Daily Racing Form, 1922-06-23

past performance


view raw text

7 + U Dfipr- 1 1-1 :ilo«:. .l-.voar-oldx and upward. 1:» iuiinji. Juue l.I, 1 1414 I 111 li/VvC St08 :i 12A.J ROTTEN. B. t. 6 1C8 By St. Amant— Kaffir Fowl, by Gallinule. Trai: ir. A. Brent. Owner. A. Eret. •2733 Dorval 11-4 220 hvy C 109 5 2 2 2 • .1 BTtaaaaa • PeggyRlvea, Austral, Hecdrie ! •2706 Dorval 1 1-8 2:06hv 2| Ml l l Fl F J Hunmerll K.Trojan, Anter.SohVer, DollyO. I 62672 D • ! 1 1 -0 ;-7 :7-10 111 6 4 4s 2si W or-an S Berbian. Editk 17.. Wat. Wiiiow ! i «..• I 4 n ■• bine 1 1-S l£6*tslop 9 112 6 2 V Fl C Turner 7 Baaarty. Aastral, Miaa Fontahao i 617S2 M IPghta ImTay l:43%teat 4 112 4 i .1 Maiben g Magician. Serbian, Cant. Hums j | 61302 Tijuana 13-4 3:44 tent 0-5 IM 4 5 Z- I] C Duggnn 7 Montana, B*haaOr*n, UL*hnian4 61364! I 1-2 2:37*4fast : 5-li IM s 3 :•■ 4 Duggan 7 Mlsaoola. Ulchnnrad, F.N::il 61249 1 ma 1 1-2 27%faat 17-3 IM 6 2 1" 1« C l v.~=:an 7 Andrey K.. Miaaonla, Rhyaaer 1 61209 . Im74y 1 ;.-...- 21 1!6 8 7 7 FJ W Organ S YkLaaaie, ILBorgoyne, Fiueert 1 61 t 1*5 ;; ... I 1-14 l:47*4fost M 116 « 7 6« Sj B Taylor H Fiedtn, Waller Dnnt, Franklin j j 4.1«oU 2 2:19 fast - ll 6 5 4- Fl J liunru-r 9 Fast Indian, IUiario. Veteran I BOOJiEVIEIE. br. *. 5 103 By Eutlihorn— Cutpurte, by Meddler. fTxniser, P. E. Eitzg-erald. Owner, J. H. Shay. j 62700 Dorval 1 1-S 2:96**hvy 19-M IM 6 4 4 :,- R Bricka*nll K.Trojan, Aaier.RoKier, Roncn j j 62I6K Connght 1 l-s l :■ ■ ■. iteat 19 10 HI 7 4 61 F* H TSrlcka*n 7 Bxhorter, O.Faitafal, Firearartkj , 6 1S90 M.H hta ImTSy 1 : 53*4bvy I l1 .1 Pevle 7 Serbian, Short Step, Am.Soldicr •17S2 M H ; 1: s ImTOy l:43%teM 17-5 lt 4 5s Q Wiiiims 8 Mapirian, Serbian, Cap:. Barm «;k;::i M. Heights 114 11 good 3 loi 1* G Wilirma 0 MhajFanlaln*. T.Locaa, McAdao I CHUT Tijuana Ian74y l:47«4teat i US l 5 Fl F* G **"" — t T Tr*Tni4i. Miaaonla. TsmTlaian j •1111 Tijuana 1 l-M l:49*Ateat 4 212 3 5 a- 4: G Wilirma 7 4Iov.Junia, D*tyLody. Caamanci ! I 61085 Tijoana 1 1-16 l:4*%teot 27-5 112 7 7 41 4s J WUtraaa 7 rerncak. Audrey K., Rhymer iMMMJCAM SOI-riEB, br. g. 5 103 By Duval— Mary Hunter, by Orisoa. l"rr-iner. J. S. Baldwin. Owner, T. Hedge. ! C7.".8 Dorval ImTSy l:.5hy • 104 9 3 2: •■ ,1 ChalanerwlO Stannch. V."akefi!d, W. Willow i «;27»!j Doral l 1 8 2:Wi!ivy 40 1 jS ll 6 Mi .- i-2 Atkinsnll KingTroJan. Bmrn, Dolly C. 4.i." 29 B.Bnneta 1 1-S 1:."£ goml A. Ml 12 10 9 M" C Thnaon IS Austral, V."ar Fox, Iron Hoy 1 61890 M.FTgbts lm70y l:"2M,hvy 21-10 102 4s It Fiynn T BooneviOe, Serbian. Short Stop 61822 ■ Hghts i 1 li T-QTqqUw is -!• M4 i* .1 Wnlhace 10 .lolin Arbor. Cant, Bnmn, aJhaaa M78I M. Heights 11-8 1:51 fast M i"7 2 W Ba«r*akl i DanateUa, lacaacrnw, Wodan S1093 M. Hghts InaTOy l:44Vtfast 11 IM ll R Andson S Dr.S.hafer, TheFaitao. BaaBovS SlanTS M. Hghts ImTOy l:47*4atow 4 112 -■ g Wida 8 Vvalt.Tiirtityjw. Taraseon, Truces WldtY, ch. m, 5 113 By Garry Herrmann — Sunflower, by Rock Sand. [Tiaaani. J. Alien. Owner, F. Seria. i S2SSS B.B*nncta 1 l:4S%«;ood M 107 7 S 5J i» F Wdstck 9 AJnanWaaner, Natural, hhvaaaanik 62441? B.BnneU 11:42 fait T VO 14 11 F S*| F Wdstekll U Ammie. leaee Pal, Stannch 4:209:1 alt. Royal laaMy l:41!«teat 31 IN F F Wdsfck R Boasaaavt, FgoAhead, CoLChnnco] 6202:; Mt-Royal 11-8 1: ■.■.-•. 23-3 no 4* C Riley 9 MaryJ. Raker, hTingTxoJaa, haaa 6189:; Mt Royal laaTOy lJ0%alow 13 114 ! _ C Riley lit Laay Ijhi, Boaahaat, Pretender j •1436 H.deGoe I 7 II f iFJifanl r: 104 12 13 12 I3« H Thiaaai IS Anveraary, J. of Ate. tOKyKatal 1 1 61222 Bowie 11-4 2:11 Band IT 10 Ml 8 7 TJ T-- II Tru.rnas i AOOtral, Atton:ey luir, On High ! 61162 Bowie 11-8 1:58 teat SI in 4 4 •■• 3*1 H Tk aanna 7 Attar.Maar, La Kross. Little Kd 611241 Bowie ImMy IM teat 3 MS I 6 41 U it Thooana 7 Maize, iioreb, IhMhnanta I 6S233 Laurel 1 1-16 l:4S4faat 16 112 2 4 4 6 7* 7" F Clliletti 8 Frauklin, Osgood, Suromrr Sigh LITTLE DEAR. b. g. 4 102 By Oiambaia— Ma "Wee Dear, by Love Wisely. Triir.er, E. Holman. OnTtr, A. G. Rcbertson. 62706 Dorval 1 1-i 2:06*.-.hvy 21 10". M M 0- l«i McX/lhall K.Trojan, Amer. Sol-Jicr, Roaen 62529 B Bnneta 1 14121 good 71 Mi 3 fj IF U«« X Swart 15 Austral, V ar Fox, Iron Boy 222:; Conr.gh I 1-14 l:0F«fast 18 M4 7 6 Bj -I1 N Swart 7 Staunch. riaalBllil. O. Faithful 621CS Connght 1 1-S l:66*4fast 24 MS 7 • • F M Swart 7 Sailor. Spee.Girl. MyJaneBaker «.;o.»n MLRoyal 1 1-1 1 SSHfaat S3 1 C I" U Evans 9 Mary.1 .Raker, KinrTrojan, Zoie 1 61895 Mt. Royal 1 l:45-Tslow 19 117 Ol A Evans • Dairyman, M.J. linker, Salgeorge • 612.76 H.deGcc 1 1-4 2«7%teat ISf 93 13 10 10 V 1 N Bornat 13 InnjTaaj. AttorneyMnlr, Roseate I 61309 H.doGce 1 1-16 l.OO.igood S£f 10114 14 12- «• M Swart 14 Roseate, IronRoy, VanityDresr JOHN ARBOR, ch. g. 4 112 Ey Bowman — Ponte Rosa, by Bridge of Canny. Trainer, J. Crofton. Owner, J. H. Crofton. 62671 Dorval 1 l-M l:S4**alop 15 110 7 7 7* 3,TW Bogski 8 LiLAmmle. rrosptor. K.Trojan 1 6253C Dafferin 1 1-16 l:St%teat 7 112 6s K Pollard 8 Dst.BuM. Salgcorge, Capt.Kvacs 1 62375 Dafferin 11-16 1:37 fast 7 Ml 3» E T Moore C Handfull, Capt.Evans, Mis.Polly 62101 -l.agri:i lm70y l:5iVf.slow 13 112 71* T Rae 9 Short Stop, She Devil, WarClnh » 62033 Chagrin. Ln70y 12C%naod 1 109 ll 41 Wiiiims 7 Kailbird, Reneeia, Capt. Tom 61965 Chagrin 1 1-16 1:59 fast 8 110 3* T Wayt S Shortstop, Capt.Barna. Crncea • 1889 M.H»ights 1 1-8 2:02%hvy 41-10 104 3" T Wiiiims 8 ThePortugse, J.OConll, Crncea I 1 U 14 4 I I 4 I M ! ; ■ BELL HITNLEY. ch. g. 7 108 By Sothtck— Homesick. b7 Deutsohlaad. Trailer, B. B. Rice. Owner, H. E. RiLxci. . C2794 Dorval 1 1-lfi I Majklf 17 11 I 4 2 3: N Swart I Asterisk. Nntnral. Duke Huff 62727 Dorval S-4 l:2Hshvy 68 107 8 8 7 7" I Stirling ►» Ullina. Rtdy Luxury. Jage CI31C ll.deflce 1 1-S Idgfejaaod 125 IM 8 S 73 PN Swart 10 On llith. I.utyKaie. Auslusl glOM Havana haaBSy l"*THfaat 10 las 7 7 7* €° W Pod 8 Pibtock, The anatnanac. Hush 61035 Havana 1 1-8 1:55 fust 8 11a 6 8 6 i~i V Fool 8 AvaB., Mliaaonilllll Sui.Mv.oey :o!8l Havana 1 1-15 1 :5F-mu.l 4.J 106 2 4 3J 8" | R BfiVofod I Handel. Hnvn, Risod: a 80034 Havana 1 1-S l3*Ateo4 15 Ml I 5 F 7" R Srnwod 7 nlley. PoiJu, llnrrrUa Pny 60SS4 Havana l I Mltkaj 7-5 105 6 4 3* iJ N Bnmrt t: klnon, Botaack, Pokey It. BM3f Manraoaj lSilsMKfaa4 3 105 I I | 6 l1 F M Bwort i Trtaanahnod, ITbaaU, Zu:a KEBO. b. p. 8 irs By Ojden— Creome, by Carlsbad. Xtnbaar, M. J. Eiramor.s. Owner. Mt ire?.1. Sta biel. 6192 1 MLBoynl l 1-16 1:51": ..fast 24 IM «"5 F ch.avt-i • M. J. Baker, a.-, rugadaa •1803 Mt. Royal l i:45".;,sl ,%v 18 lis • ChTetta I Barrriraa, M.J.BaX" . Igeorga GK171 M*aouoa llJ%gaod 8 vn F« F Ruilman 8 BillaLnck, si_-:. •1310 B.deG*ea 1 1-8 l:56%otd 91 105 I I M M ;T A FrteshonlO Oa High, Ijbcj 61269 Rowie 1 1-g 2:ClV..r;vj.| 12 Ml I fl fl- F* T Brooke • Bmarty, : . C122:; Howie 1 1 M I tffMininl J 9 107 7 I Bj F T Brooke .l P.Ri r, . ALJUNO. b. g. 9 u By Dr. Lasso—Borjano, by Brutus. Owner. Col. W. Gambrill. ;1005 MBeanm Ab3-4 1rM hvy 11 113 Pulled op C WhH I I ilea :l B ■■ . :. ■ 1 4.1208 Bowie ll-8 22 mud i-2 hti 6 I 6 | I ■ L Coaey I U IMMBoorae l l-is I72i Klaay 131 IM Loft at the aoot a Babin 14 Kings l • 1 :. . w - 58577 Ma pi el I. 1 l-M l:S4*4alop 12-5 113 6 5 4 3 _• . • j Daentch ■ MJIke, U.1 H r H agta EMM Lonaol 1 1-S 2:01 fast — 170 4 1 4 3 F 1 l.t BPSacTh 4 Le Garden, la] Bird lerraeana SSB4 Boaria 1 l-M 151*«teot 7 112 Wheeled. J Rodga -z • Oreaaa if imore, " huaki


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922062301/drf1922062301_8_2
Local Identifier: drf1922062301_8_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800