6th C.D, Daily Racing Form, 1943-05-04

past performance


view raw text

1 116 1VHLES Lady Madcap May 24 1922 144 4 113 Purse 1000 3yearolds Claiming Nonwinners since April 9 Weight 115 Ibs Nonwinners in 1943 allowed 3 Ibs Claiming price 1200 if for l000 allowed 2 Ibs Best time made at distance of race Chart Book Todays Chart Book Todays Index TodaysIndex No Horse Date Track Rec Wt VVt Index No Horse Date TrackRec Wt Wt 39902 Active Nov42 CD 149 113 112 39464 Dina Flag M 100 39716 Termite Mar43 OP 146 111X105 39857 Atafa Jan43 FG 149 108X105 39857 Alagnes Apr43 CD 149 112 110 39505 Bar C M 112 39905 James Me M Apr43 CD 151 105 105 39716 Buena Ventura Oct42 Kce 151 104X105 39905 Akrontown Oct42 Kee 150 112 105 105Active Active 119 Ch c 3 by Arie Rosern by Mad Hatter 1 Breeder Mereworth Farm 1943 1000 Owner E A Carney Mrs K Ramsey Trainer K Ramseyl200 1942 8301 J2 350 Apr30435CD 350Apr30435CD 78126ft 23 105 3 5 6 = 54 DrennD3 Allw 74 Ubiquits 112NellicL110 ChppySea 6 Novl3427CD 1ft l49ft 10 113 8 4 44 1 GarncrW 1500 69 CamsFstlOSWinnprl 108 Sw Ckes 12 Nov6422CD 6i f 123 m 235 115 9 9 1 1 ScurlkO4 1500 60 BlieStar 110FIorSaml07BISkmer 12 OcLl4425Kce 34 l15ft 84 114 12 12 1212i = SniderAi 2250 57 MityLucky 106Hugabit 109BethB 12 Aug 1422AP 34 113 sy 10 116 9 9 9 78i SniderA6 Allw 76 ValSol HlLiberatrll6SnyPortrs 9 JuL17424AP 34 l13ft 6 116 6 6 42i In SnidcrA3 Allw 81 BullsEye 116TcdwynlllAfrknSun 8 April 26 CD lmftl44h April 22 CD 58 gd l05b April 10 CD 12 m 54b Termite 54bTermite X Ifi Ch 9 3 by Hard Tack Little Nymph by Bull Dog 1 WJ Breeder Mrs R J Murphy 1943 11 0 1 1 200 200Owner Owner Murlogg Farm Trainer 0 Clelland 1000 1942 16 1 12 625 Apr2643CD 625Apr2643CD lftl49ft 18 1055 6 44 4 MadnLi 1200 61 Magnesm 113RxAvisll4MyRewd 7 Apr21437CD 1ft l49sl 12 110 8 8 8 832 MaddnL 1200 36 MiSpgs 115StCakesl07SnnyOB 8 Apd6438CD 1ft 151 gd 39 105 2 3 42i 5 MadnL2 1200 51 RexAvis 110SgDreamll2MiSprgs 8 Apd343sCD ll43m 23f 108 8 5 63i 6si MaddenL2 1250 53 SwgDream ll RexAvisllSKnebis 12 Mar26436OP 1ft l50m 13 112 4 5 54i 54i ClarkS 125053 JokerWild 114BeCalm 109Portlieht 8 Mat2343GOP 1ft l46ft 5 111 2 3 42i 43 ClarkS4 1000 77 Bit ofSrllOMrMacGnllOT aLr 12 May 12May 3 CD 34 ft l21b April 26 CD 12 ft 54b April 12 CD 12 m 54b AlaaneS 54bAlaaneS Aiuyuca 110 h 3 by Stimulus Foxy Agnes by Gallant Fox V Breeder A B Hancock 1943 6 1 1 0 700 Owner 700Owner A C Ernst Trainer J H Skirvin 1200 1942 9012 975 APr2943CD 975APr2943CD lftl48ft 4 112 3 2 2 44i AdamsJ3 1500 67 Magnesmll6CpsFirst 114Shkins 7 Apt26434CD 34 114 ft 10 113 7 9 43 2H AdamsJ3 1500 79 BeCalm lllMissAdvice 110Kathy 12 Apc20437CD 6ifl21sl 18 1127 6 52i 4 Adams J 2000 64 BoldCapn 112SunFTrl09MissMonh 10 APd4435CD 78128sl 14 1127 7 66 6 AdamsJS Allw 60 Swiv 115 Thisisit 115 Fair Tip 8 Mad3434OP 34118 hj 1310 111 2 2 I2 14 AdamsJ Mdn 61 DbyDoc 116PosRockll6AmbrosE 7 Feb22432OP 34 l12ft 53 111 4 7 8 8 ClarkS Allw 79 Bu ofMinell3KgEpitll6ModtLd 11 April 11April 18 CD 38 m 36h April 12 CD 58 ml06h April 5CD 34 ft l18h JameS l18hJameS MC x Greenockx M lfl B 3 fay Broadside Aunt Myrtle y Greenock VJ Breeder Miss E B McAtee 1943 3 000 Owner E B McAtee Trainer J G McAtee 1000 1942 1000 f Apr30438CD 1ft l49ft 63 105 2 7 53 6 DrennnD3 JOOO 60 Fag 113 Troth 1104 MinnieHaCha 8 APt27437CD lftl52m 88 105 2 8 9 922 ReevesRi 1000 30 Gcklme 112SwgDrmll2Homerd 10 Apd9432CD 34116m 60 112 7 9 9 3 8 AdairR4 1250 54 Kathy 109BoloWay 105LadyDuane 12 Mayl6424CD 58 l01sl 78 108 12 11 121211 ScurlckOS 1500 63 BgSandsll4SgeSailorll2AeriITdo 12 April 22 CD 1m gd l48b April 14 CD 38 si 37b April 11CD 5 8 ft l04h AkrOntOWn l04hAkrOntOWn in B by Jamestown Fair IUW NegofolIUW UJ 9 Vanity By Negofol Breeder H C Ragan 1943 3 00 0 25 Owner 25Owner A T Simmons Trainer R E Wingfield 1000 1942 28 2 3 3 2 380 APr30438CD 380APr30438CD 1ft l49ft 125 112 3 6 42 5 i AdamsJ 1000 60 Fae 113 Troth 110 MinnieHaCha 8 Apc21437CD 1ft l49sl 115 115 6 5 6 6 LngdenJ8 1200 50 MiSpgs 115StCakesl07SnnyOB 8 Apd343sCD ll43m 40 1132 S32 44i PariseS7 1250 57 SwgDream 112RexAvisll3Knebis 12 Oct22423Kee 1ft l50ft 245 112 4 3 2h 3 ClarkS8 1250 61 RealSad 106 TimeWas 110 Galorita 10 OcLl7423Kee 34114ft 23 113 6 7 853 42 ClarkS8 1250 73 ValdaDisco 107Fagn3LeosBrndy 12 Oct8425Haw l70146ft 4 112 1 1 I2 1 ScurlkO3 1200 71 Tn Victory i07ElcinaP109 Recalling 9 Oct5422Haw 6ifl22m 16 110 4 5 4 4 ScurlkO7 1200 65 RexAvis 113WhoKanllOWheatsw 12 April 27 CD 12 ft 51h April 20 CD 12 hy 56b April 17 CD 34 ml22b ml22bDina Dina Floa fM VITI 1 00 Cn 3 by American Flag Sudina by Superman iuy vu Breeder J B Hurst 1943 2 008 25 Owner 25Owner Alexander Young Trainer T B Young 1000 1942 1000 I APn9432CD 34 l16m 6 10310 10 86 5 ReevesR8 1250 57 Kathy 109BoloWay 105LadyDuane 12 Apd6431CD 78129gd 19f 10610 8 64 44 ReevesR4 2000 63 DefManll6Unhmperd 1134Gainer 12 May26422LF 58 l01ft 91 116 11 8 7 87i HaskellLS Mdn 74 BoIoSis 116Hi Murt lllTimocracy 12 April 12April 29 CD lmftr44h April 25CD 12 ft 52b April 23 CD 38 m 39b Atafa 39bAtafa X 101 B f 3 by Halcyon Azuca by Nocturnal 1175Owner UJ Breeder J N Camden 1943 10 2 1 1 1175 Owner Miss Bobbie JJeWitt Trainer R J Rossi S1200 1942 16312 2 iOO Apr29437CD iOOApr29437CD 1ft l48ft 19 106 6 7 76 66 MilliganPS 1200 66 Magnesmll6CpsFJrst 114Shkins 7 Mad6438FG 1ft l48ft 8f 110 3 12 ll12 GivensC1 1000 58 FtalHour 103Prmintc 103Kenbis 12 Mac 243 0 1ft l51m 145 115 9 5 47 5 BevrlyA7 1000 43 TopStraw llSPeggySilver HOPaille 10 Feh23437FG 1ft I53hyl310 UO 9 7s 5 RieniJ7 1000 43 CryStylellSCr oWarlOSDorJkie 12 Feb 4433FG 170 l46ft 6 115 5 5 63 77 BeverlyA 1250 68 MagnesHn 120VentCapllOEsterita 8 Jaa28435FG 170 l49sl 2710 1107 6 44 3 HauerDS c250 61 BofSugar 105Cumshawll5CoWar 7 Jaa22433FG 1ft 149 ft 225 1086 4 42 I2 BeverlyA c250 70 Bit ofSugarllSRealManllSKhmcia 7 April 28 Dou 12 gd 49h April 25 Dou 34 hy l25b April 24 Dou 12 m 53b 53bBar Bar C V M TI 117 iz Gr 3 by KievTylene by Dress Parade Breeder D M Davis 1943 2 000 Owner H D Cornell Trainer B Mclntire 1200 1942 12 001 75 Apt2043 75Apt2043 CD 1 l43sl 58 110 2 10 1018 924 LaytonJRS Mdn 35 Evapate 105Cideamll2VacCrner 10 Jaa l433Trp 34 113 ft 42 116 6 7 76i 88 LaytonJR3 Mdn 75 SwdBnd HlVacCrrll60rGden 8 JuL15423Det 5ifl06ft 58 108 4 7 84i 862 CafellaMi Allw 86 Eugene lllChorsie ill 0 KJoe 8 JuL13422Det 58 59ft 47 108 9 6 73g 88 OliveraG2 Allw 83 ValPnch 108SideOrdrl05SthDve 12 JuL 6422Det 58 l02hy 29f 119 4 3 44 67 PrehmW Mdn 72 Jaykay 105Havahtll6SwiyWirigy 10 Jual7425Det 58 100 ft 29 105 7 7 7 = 3 78 PrehmW3 Allw 82 GolnManllSAllGood 113SeaMarge 7 Jim 8423Det 4i f 53ft 7 f 119 2 7 7 i 97 PrehmWS Alhv 88 Thisisit 119Crt oWarl06SideOrder 12 April 28 CD 1m gd l48h April 8 Kee 1m ft l44h April 3 Kee 7 8 ft l31h l31hBuenO WM BuenO InscoWM IIU Ventura TCIIIUIU X 105 Ch 9 3 b Bold Venture Seldina by Insco vJ Br Ctry Life Fm W J SalmonJr1943 2 000 Owner Tall Trees Stable Trainer L ODonnell 1000 1942 6 1 0 0 850 Apr26437CD 850Apr26437CD lftl49ft 107 1051 5 57 5 DrenanD4 1200 56 Magnesm H3RxAvisll4MyRewd 7 Apd7433CD 78129sl 44 1051110 94 818 DrennanD3 1200 48 TrMaid 108WhMan 120BuCtcher 12 Oct20426Kee 1ft l47ft 17f 104 8 10 12 1220 BashamC 1250 57 Spartiate 1U5 Fag U3 lue Button 12 Oct 6423Det 34 117 hy 3 fU7 7 2 2 I3 McCobsK4 1250 68 LikeNcyll4yRedDstrl09PpleMgic 10 Scp29422Det 34 l16hy llf 117 4 6 53i 462 KnottK8 1000 65 GbodFun 114 BusVZ 117Red Ted 11 Sep 5425Was 34 l12ft 167 10310 9 9 920 DrennnD 2250 65 Cstlmn 116EbnyEdgcll5DrRush 10 Au53142sVVas 34 l13ft 121 10212 12 122210lfl DrennD 2250 64 BoloTie llOBIckOrhidllSTimeOut 12 April 21CD 3 8 si 38h April 16CD38 ft 38h April 11 CD 58 ftl05h


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1940s/drf1943050401/drf1943050401_14_3
Local Identifier: drf1943050401_14_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800