4th Jam, Daily Racing Form, 1944-04-26

past performance


view raw text

3-4 MILE. King: Saxon, April 20, 1935—1:10—4—118. Tou-/IfU Lim jours Purse. Purse ,100. 3-year-olds. Fillies. Allowances. •♦Til JQITI Weight, 120 lbs. Non-winners of 5,000 allowed 5 lbs.; of ,900 ■ or two races in 1944 or ,000 at any time, 10 lbs. Chart Book Todays 1 Chart Book Todays j Index No. Horse. Date. Track Rec. Wt. Wt. I Index No. Hor e. Date. Track Reo. Wt. Wt. I 563313JI.as ie Sue Mar44 Trp lXt% 108 110 56249 Smart Sheila Dec43Trp 1:11% 110X115 1 j 56058- Miss Drunimond Sep43 Aqu 1:13 113 110 56330 Cattachiptico Apr44 Jam 1:13% 111*110 I 1 56330 Vienna Sep43 Aqu 1:12% 113 110 52604 Peppy Miss Sep43 Nar 1:12% 114X110 563301 Leaving Aug43 B.-l 1:11% 115X1151 I ziccjo 110 1 1 fl h- • » °y Stimulus — Parco. by Omar Khayyam. l-U *ie JUC I W Breeder, Mrs. R. A. Van Clief. 1944.9 2 2 3 ,300 Owner, W. W. Crenshaw. Trainer. J. Wallace. 1943. . 8 3 0 1 ,570 1 Aprl9 44Jam 3 -4 l:12Vt 7 110 4 3*i 3? 3i PhelpsR2 A1«C 85 IrishTar 108.CartusFootll6.Freezout 5, ; IbrS -44-"-Trp 3 41:10%ft 8-5 ♦108" 4 6T 6*" 6T4 PhelpsR" AKC 90 VcesAce 107.G"dGo"gll3.MvMaIclia 9| Mail7-44Trp 3 41:12%sy 12 120 4 Pi 4:i 2* EadsW* Allw 84 Tv tTear 118X"u,nBmbl06.PsvMiss 7 1 Mar 3-44-Hia 3-4 l:13%ft 10 106" 3 P|2 I1 PhelpsR3 Allw 77 SpdStreak Hl.Bibelotl03,MvMalcha 8 F,J,28-44*:Hla 1 1-8 l:55%ft 21-5 115 3 2- 22 Pg EadsW Allw 57 StepAcross lOO.Directorv 109.Canee 5 i FW.14-44Hia 7-81:27 ft 10 113*1 4| 3" 33 ScthnK10 Allw 71 Canina 118,PrissyMiss 104,MyMlcha 10 Apnl 16— Aqu— 5-8 sy l:04h April 5— Trp— 3 8 gd. . . . :36%h April 1— Trp— 3 4 ft 1:19b kAicc wrummunu Driimmnnrl 1 1H Br. f, 3, by Pharamond II.— The Drum, by Sir Gallahad III. rvil b •■ v Breeder, S. D. Riddle. 1944.1 0 1 0 00 Owner. Edwin D. Levinson. Trainer, G. Clausen. 1943. 12 2 2 2 ,415 AprlO 44lam 3 4 l:13%tt 24-5 110 1 1J •* 2*4 StoutJ1 Alw 83 Leaving 103B"ldAnnal08Catch:Ptico 5 0.t28-43Mam 3-41:13%m 8 116 4 2l -44i 57i WrightVD6AIIw 74 SeaRgh 112.PPNMissll4.M.BrkOut 6 0.t21-43"Jam 3-41:12%ft 31 113 1 21 6s 612 V"rightVVD6Stks 77 Miirlabtll4.Thd oG*ldll4.DraD,r 6 O-t. 3-43iBel 3-4wcl:10%ft 11 116 1 luk 48 4* WritWD10 Allw 90 Th. oGdll9.JhnsDerl08,Vhirrbt 10 Se,»24-43iBel 3-4wcl:ll%ft 14 115 2 42i tt Vi WrightWDiAllw 87 MsBl.Out HS.Da.RsellS.DkMdn 13 Sepl3-434Aqu 3-41:13%ft 9-5 fM15 4 32 1 42 StoutJ* Allw 78 GdThine 115.MsBlVkOut 115. Flash 9 I April 24 Aqu— 12 sy.... :48%d April 22 -Aqu-3 4 ft....l:17%b April 20-Aqu-l 2 ft :50b *Vipnnn T,c,mu 1 lfl Dk- b- f- 3- Menow— Valse, by Sir Gallahad III. I ,v Breeder, Belair Stud. 1944.1 0 0 0 50 Owner, Belair Stud. Trainer, James Fitzsimmons. 1943.. 7 210 ,085 Aprl9 44lam 3 4 1:1215lt 5J 111 7 4 4 : 4* StoutJT AlwC 86 I.eavina U5.Hoodoo 116.TeasSman 7 Sepl7-43Aqu 3-4 l:12%ft 11-5 4113 5 612 57 510 GilbertJ Allw 78 Dogg*ne U3.P?pvMissll4.ChicSh?lev b , Sep. 3 43rqu 3-41:12%ft 2i f 113 6 3J lh l2 StoutJ2 Allw 87 MsDrWd 113,MicHlsl08.PceDst 9 Ai.,.24 43"Bel 3-4xvc l:10%ft 4e 110 4 27 4i 664 StoutJ Stks 86 FireStkyl08.Mrs.Amsl24.Th. oGd I ! Aiigl8-434Bel m wcl:06%it 3-4 fM15 3 1 3»k 32+ StoutJ* Allw 78 Peimburseme 115,Napll5,PeaceDust 9i ■fPlared second through disqualification. fuK 4-43"Bel5ifwcl5%tt 7e 115 2 2 1* l2i StoutJ Mdn 87 JohnsDrll5,PceDu5t 115,LtleMIv 15 Apnl 14-.qu— lm ft 1:47b April 11 — Aqu— 7 8 ft l:28%h April 7— Aqu— 7 8 sy 1:35b * Nominated for 1944 Kentucky Derby. I LCU pnvinn X 1 1 Ch- f- 3- ** Cohort— On Set, by On Watch. 3 ■ ■ J Breeder, Charlton Clay. 1944 . 4 4 0 0 ,220 Owner. Grant Thorn. Trainer. G. C. Winfrey. 1943.. 7 14 1 ,470 ApcH-44Jam 3-41:12%n 9 5 ?115 3 2 1* 12 IraricsS* A1«C 90 Hoodoo 116.TexasS*dmanMe.Vi«WM 7 AprlO 44;.lam 3-41dS!6ft 1-5 103 2 2, 1* 1» 1 PeraneH2 Alw 85 Mi sDrumd 110B"ldAnnal08Cat-tiro 5 J,..M44H.i 6ifl:22%m 1 ♦KB 2 2J, 1» 1 AtkinsnT3AlwC 64 Don.Mler 100i.D"trJeepl09.Q"kDrw 5 Janll-44«Hn 3-41:14%ft 4-5 flOli 4 32 2" 12 AtkinsonT4 Allw 72 ReneB. 110.Liseus,ttel02.Camp,nula 6 ! Aug23-43"Bel 3 4wc l:ll%ft 8i 115 3 2 21 22 BrooksS5 Allw 88 FaroQuen 119.Messarill5.MsConnie b A.igl4-43Bel 5f wcl:06 ft 5 113 6 2" 21" 2i LindbgH10 Allw 81 Bellwether 116, Tambo 116. Morani 13 Apul 16-Jam— 5 8 ■ 1:04b April 12-Jam-5 8 lt....l:02%h April 8 -Jam— 5 8 tt l:03h Cmnrf hpiln X 1 1 C B. f. 3, by Jamestown— Ship Ablaze, by Man o War. jmart jneilO / • J Breeder, Samuel D. Riddle. 1944.7 2 1 0 ,445 Owner, Mrs. L. Lazare. Trainer, W. 0. Hicks. 1943.. 9 13 3 ,740 Aptl7-44Jam 3-41:13%m 8£ 106 1 T- l2 l2i JemasN1 HcpO 85 BstRisk 120Anthemioii 122VliatNot 6 Apr M4*Jaa 5i f 1:06 gd 10 108 7 3 3 i 5*£ JemasX12 Alw 81 FoxB«nie 117NurTa!ell4BudGrev 13; Fe.2l-44"H.a 1A le l:46%ft 7e 106 3 2i 8: 93 AtksonT» AlwC Shamokin 107. F. B. Eve lll.Mv AH 11 ! j Fet».10-44"H.a ll-81:53%ft 11 109 1 4* 813 817 AtsonT* A1«C 51 Grpslmge 110.SpookShipll4. Resale 8 Jan25-44 Hia 3-4 l:13%ft 4 105 2 3i 34 42 AtkinsonT3 Allw 77 Jimmie 107,FireStickyl08.VaMalden 7 I Jan21-445H1a 3-4 l:14%ft 8-5 |W 1 23 2 l2i AtkinsonT Allw 74 SpookShip 111. MseHolell4,BudGry 9 Apnl 22-Jam-34 ft...l:18%b April lb -Jam— 3 8 m.. . . :3725h April 13— Jam— 3 4 ft. . . .l:17%b CattachJDticO * -v 110 Ch f 3 by Sunador— Nituma, by Cherokee. VUHUUiipnuu IW Breeder, C. T. Chenery. 1944.2 0 0 0 50 i Owner, C. T. Chenery. Trainer, T. M. Waller. . 1943.. 14 3 2 1 ,850 I Aprl9-444Jam 3-41:12%ft 37 111 4 3 33 5*i GilbertJ ilwC C Uarkg 115.Hm*m Ub,T*i*andmm 7 ApclO 44iJ..iii 3-41:13%ft 9J 108 3 4 | 44 4* IlWllTT Alw 78 Leaving 103MsDrum-d HOBIdAnna 5 Nwl0-43:,Pim 3-41:15%sl23 5 120 5 2» 62 592 McCrrvC* Allw 65 BrnPluV 108.My.Mchalll.BirdHk 7 ■M 8-431 3-4wcl:10%ft 33 113 7 8* 8M 815 TmpsonB3 Allw 79 Th. oGdll9.JhnsDerl08.Whirrbt 10 i Sep25-434Bel 3-4wclK»%ft 94 114 11 lOi 8421318 BrooksS» Stks 81 Boojtnall9.Tlil oGldll9.BldAnna lb Sep j PM I 3-4 l:12%ft 12 114 2 lJ 1* 2»t TrentH Stks 86 Com. Peak 115.Val.Craftll2,Eternity 7 fOwi heat. Apnl 24 -Bel-3 8 sy :39h Apnl 17-BeI-l 2 sy. . . . :52%b April 3-Bel-12i« :49%h Ponnv iyiim Mice V / 1 1 1 0k 9r- f- 3. by Bull Lea— Some Pep, by Stimulus. reppy •» W Breeder, Calumet Farm. Owner, A. E. Munyer. Trainer, F. J. Kearns. 1943 20 8 6 f 4,175 Sov.l5-43*BeI 3-4mcl:12%ft21-5 112 11 8« 522 ln SchmidIA* Hep 83 DceTem 122.TitTjtToell4.Nur.Tle 11 NovlO-43"*Jain lh l:45%sl 24 -5 110 3 4j 2+ 2 MrtensW2 Hep 77 Stymie 120.Doggone 105.Smolensko 7 Nov 6-43"Jam 1-70 l:43%sy 9-2 108 3 2* 2 2 AtkinsonT* Stks 80 Whirlabout 112.anina lOS.SeaReigh 8 Oct28-43"-Jam 3 4 l:13*f,m 9-5 ♦lH* 6 5 33i 2l PermaneR* Allw 81 SeaRgh 112. MsBIkOutlLS.Campla 6 Oct.l4-435Jam 3-4 l:12%ft 17-5 110 5 4-« 41" LindbergH3Allw 88 Whirlabt 119 WstwdBlel05,Doge 9 Sepl7-435Aqu 3-4 l:12%ft 13-5 114*2 33 33i 23 KirklandA3 Allw 85 Dogne 113.ChkShirUyll6,Vel.GIv« 6 April 22-Aqu— 1-2 ft :52b April 21— Aqu— 3 3 ft.... :37%h April 18— Aqu— 7 8 gd...L3l%h


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1940s/drf1944042601/drf1944042601_11_1
Local Identifier: drf1944042601_11_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800