3rd Race [3rd Aqueduct, Daily Racing Form, 1922-06-17

past performance


view raw text

3ni PAPLT K-8 MUie. Haalawa StaLes. 2-year-olda. Allowances. July 3, ill 11AL1U lra;; — z~ 4-5 — 2 — lis. MABTI nALE, b. c. 2 115 By Martinet— Lady Inna, by Sempronins. Trainar, W. Garth. Owner, J. S. Cosden. 62515 Belmont 5-8 3t M%Caat 4 3 115 1 2 1» 1* C Ku-nmerl2 Prarua, AutnronBpils, Park Hill C2391 Belmont 5-S st 59 fast 41 110 1 1 E» 3* C Kammerll Ke.-.mket, St.Valtine, M.Smith BEITEB LUCK, b. c, 2 115 By North Star ILL— Grail, by Atheling. Trainer, A. Bimena. Owner, Orleans Stable. BUS? Bowia 1-2 M%taat 43-M 113 4 3 3J lJ C Kummer I Fors.iala, Kork, TheMuleskinner 61157 Bowie 1-2 iN.fast 7-5 115 111 lJ C KunmerlO Wdld, CmenPtages, FaithW. 6109fi Bowia 1-2 Ei.tiil 1 116 8 8 64 3* C KumnierlL ForsUaia, CPantagee Eliz Bnce BMMP.Onda 3-8 35=V.fH at 13-10 IM 1 61 3| F Cltllettll2 P«t.Rrown. Bil.Gibson, T.llster MBM r Gn-ls 3-8 37%hvy 12-5 116 4 34 2i F ClUlattlU HitRhle, TheMulcgkinu.-r, Lealia B9372 F.Gnds 18 SfiVifast 15 DA « 8* 2» E Barnes 12 Daniel, Hut-hie, Old Top CHEEP.Y PIE, b. c, 2 130 By Claclo — Cherry Kalotte, by Orlando. Trainer. S, P. Karlan. Owner, G.oentree Stable. 62431 Bclmt 51 f MC l:05%fast 1! 10 115 3 11 l»k L Lyke 8 Cresta. Canaqne, Vigil 62125 Balmont 5-8 st B*efaet 8-5 115 7 6 4* 21 L I,yke 13 McKee, Ccnaqne, Park nill 62U05 Belmont 41 f st 51*/„fa3t 8-5 116 4 3 1» 1" L Lyka 7 Pennon, Iravus, NewHampshlra SADY HATCH, ch. c. 2 H2 E7 ITIIaii Cbaijaam. by MaatbaM. Tr?:ner, r. BL Tayior. 0 vner, J. E. Wadden. C2597 Belmont 5-S st M%faal 4 115 1 1 1J 1* C Kummer 9 Stockmar. Humboldt. Cyclops 62431 Br Imt 51 f MC l*-«f;ist 12-6 112 7 8 8 8» C Kummer S Cherry Pic. Craata, Ttniiaaa C2331 nabwaat 6-8 st MUM— 9-. U5 4 1 11 2» E Sande 9 Ambler, B* Bai "atlaal. Ilamwit BUD LABNEB b. c, 2 ISO E7 The Finn— Dreamsome. by Superman. r? err, £ . II. Taylor. Owner, J. E. Hadd-n. 5J2f5 *m*Jc* 51 f 1:06V f.-.st 17-10 116 4 2 1* 1* B Panda 7 Frank G., Blanc Reimr. P.-nnon CIb.3 Jamaica 5-3 1:01 mud 7-10 115 3 2 2* U E Sande 7 Certain, Koseatc II., Clinkerlna WCUWDTl*, ch. o, 2 115 By Ultimus— Samia, by Jacquemaxt. [Zxaiaar, j. C. K-ldreth. Ovnor, Eancoc-ts StaMe. «55S ? Xm nt C"S 8t 57-r ast 2"9 U» « 2 U S F, Sande 8 Prin-e Bcsent, 7ev. Valador B14SS Jamaica Ml* faat 3 6 lis 1 1 1* v B Sand. f ■■■■Balay, FiaTbaliliai. Oaan Zy.lr.c. 2 OK 112 By The Finn— Iliis Kearney, by Flacudes. drac-r, B. C. Hddreth. Owner. Bi.ncocas Htlbla CS8SB Belmont M st E7«£aat 2-S MB 2 3 3* 2» L Fator 6 Vr Jbwjeet, Wblrtwlad, V«lador ?2:f"- aEG2"H7- £"h-. * 2 UJ Cy laaaiBb Trince H.— Understudy, by Star Ruby. Tiascer, E. A. S.mth. Owner, W. M. Jeffords. r!5?.2 SeJmOB! .fi** ****** • MB 1 1 2* 1» L Morris r, Z,.T. Whirlwind. Valador .:.-. 9 I.-lm.at 4 t at E£*4cood 20 US 5 4 54 B*l b Morris 14 Tba Kis-s. vlgfl. Paartlff PABXmi. b. c2;ii UJ By Taw Tnaa OMBaa, by Th9 Camioner. rrairer, R. V. Bayla, Owner, F.-rnbrook Eta la. IfZlll !:mon? ,i8t S*?- 6 115 8 7 r| 4"? 1. Penman 12 Marttacak Pravaa, Act BcTM 6S20S Belmont II f at B%*Mat 1-2 115 6 5 24 34 T Rice 9 BlkMoakey. Nnhonr, BenWood 62 125 Belmont 5-8 st BT%taal 50 1:2 s 6 H s* T Rice IS MeKee. Cherry Pie. Canaqae B14B2 Jamaica HIM fst 15 115 4 7 8* tm g W Cart* • Wbirld, B.Seins, Gen Tliatchei UurECLDT. b. c2 frt H2 By Ataaliaa; IX Oalaata, by Bampraaina. iv-isr, P. H. Burch. Owner, N rana Stock Fane] 63SB1 Belmont 5-S st H%faat 2 IM 5 4 3* BH B Parks • SandyHatca, Btnlii. . B2321 Belmont 5-8 st M%alaw 6 IM I 4 3« 4 G Dyson B Ambler S.Hatch. K .-.,: ,,l DtrSTABOUT br c. 2 M 112 B/ Bweap_-Xapje. by Kraaattai. ■ x-aier, S. P. HMlait. Owror. Otaaataae Stab . 6SB15 Betaoat 5-8 st M%faM I IS I 8 I* $• L Lyke 12 Marttaaak Pravaa lot Belli BLA3T0 SEOre ch. c 2 115 By Berth Star III.-BeJ of I2c.cs. by Canard. Trainer, A. G. Elake.y. Owner, W. Daniel. 5J5S TMnaS i ■■■" [lAt J* r-s J * 4 3*1 I* McAtea T Bad Lamer, Frank C. Pennoa ■;,U"a "-;■• l3 "l1 S 3 2 2 lE U " 8 CerUln, Naaaan. Mnxiel Von Dei 61 669 Jamaica 54 rw f 1 : Kfefaat. 45 104 2 3 3 3* t. McAtea B Bat. Tree rttar !!!?! ,ir;KVl 1,! :ls: 1 Vl i 2 2 2 l M ,Atee • Wbirtwlaa, G«,.Tb*U*er, Oaasa 9lZ4* • ■ 1-2 M Caat 53 1-7 t, 3 BJ tH B Parka 7 Cartoonlat. Roaie £1.. The UUte« SUiirTRENCE ch e 2 M 11J By Sua Briar-Coherence, by Back Sand. Trainer, E. Wayland. Owner, W. 8. Kilmer. rfi J!,;mon* J:6- ■* Ul*x 7; "• - - v **A otownl I Kewm-ket, B1 v. Ftine Uarraia 6»64 Bermont 4|Cat E2%sood • IK « I PI * A Johnson 14 The Klaa */bjil Boldier IL SALL5TS ALLEY b. f. I 112 V/ Ai.;,.ou,~ c-voiatiie. by Manis. Trainer, E. Wayland. Owner, W. S. Kilmer. ----- C2431 Belmt 5J f MC 1 o:-..fast IB 112 5 G 7* 61! A Johnson s fa... . o:„ ,- . t. , , 6253 Belmont 41 f st EZ«taat 8-6 ME I 2 14 P» O W CH 8 TbeiT abS U £52T P2233 B-hnont 5-3 st H«mod 5 103 7 4 «««, A Johnson 1 1 tI.8rJ.J, ■■•SXt.U Pit at start for the fethrwtac: WLLLIAH TELL, blk. c, 2 M 1!2 3y Bask View_A-.-ow.haft by 7 0«d_ 9m*m Trainer. G. M. Odom, Owner, K. L. G3rry. SPOT CASH, b. 2 ■ 112 c, By Tuaailhai rajMnal by AH God. Trainer, J. Rowe, Owner, H. P. Whitaey. *


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922061701/drf1922061701_10_2
Local Identifier: drf1922061701_10_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800