Second Race [Second Fair Grounds, Daily Racing Form, 1921-01-24

past performance


view raw text

I 5 ■ B S 5 . 1 [ 5 - - - - J i * ■ j " a 5 S if 5 ! I i B I l * ! 5 . 5 £ 11 s " " M !! -. -, ? , j 4; 17 47 4: C B V 5i ."- 61 al C - 12 !" !: ~ q 52 ,-] 52 52 51 T — -". - fg K is r.- DR. - - l ,r - s "• - 51 :l: " """ [ .j: si: 51 jo: SECOND RACE— 5 1-2 Furlongs. 4-year-olds and upward. Claiming Feb. 19. 1916— 1:05 3-5— 4— 129. SANVClv %4 . Ey Harrigan-Beatrice Soule, by Peep oDay. Trainer. F. Farrar. n Owner. t-10! F. Farrar. J -;!" !"-■. "" •- 11. last i; Ml I :: :: 2J ;,... |. An,,, l:j Murphv BfcUat Mi- Minks I .U.11 -:!: ,:lM : :"; l « ■ "" -" • Anm sDiomed. On.c. ■, „ . the Mark ■-■ ;". t "- I aaf-f0" « Toa-baota. Hidden Sh.Stanbi. -.- ,, •irK-urh ..-1 l l r- .-,:. is. 19-5 163 o 3 a | ■_- 2" L Aroa 12 Lonely, Saaaa M rarne-t KSeflS Va :i1*S-t %*£ !I ]M"n "aman. Caller HiirrinEleve ..I. lh lift.- ,-4 it, st 9-5 148 :: 1 1. Aron 11 Deckhand, Dancer. Haatreaa """"Kls"r •:-! 1:1- last Ll M8I 6 I 4 7. i I. Aron in ,amTIaSe. S, ivuno. FirstPullet "*£££ ZandL*. Owner, ™ Reuter. * "» ** *"**-**- »»*«. * Or.inL ::;u I;-.!"n,ls ** !iiiSKMI ,"1 :: ■ fi 7" 1! ": L *cD-ottl3 I«« K«X. BTujw OWL Cartlaeg is: sj f ux, - 1 1 sajj-waa»AssBi ■l-l- ••.sc" 6-4 1:15 last 4 VA ., 3 1 2 4« .1 J Mnev 8 KatieaCab Burcovue O Sinner atrmiTWrtll Hfl* fast m 4 t 5 6J j»h OregorylO Barest. Sedan I. H untn-s" JEAN BULLANT b g. 4 109 By Ecouen-Padoue II., by Ajax. Trainer. R. A. Smith. Owner, Su.invland Stable. -i-v- !"; "" .o"!-! UK1M 1 ]l: - " " ** M Boxto« IS B.Borgoyae. Ragasaa CtlcLaaa -,--;;:: l ?:S ..:vv,T- "« :| ] l IlLMorrla 7 M.noevr;, Jeaa? BaUant. TflitT J485Bowbi 6, f :j -,u,,od 1, in:; r, :, J.l*. r. Morris 6 V.McOee. Chasaeur. 6 Fmblem 61473 Bowie I l:43%faat 70 MS .11 I I 9* L Morrla 9 B.Dancerll B Ba ng SandyBeal ttTOWSoe Via*!** -St JS lilt LMorri. 14 Sundial II.. KinK iSm V ,m .fll? F 1::° hvy • *• » 1 * 1 IJl1 I.Morris 8 LordWn.ck lavmore Wickfort 46661 Dev re „ 3-4 IM hvy 37-10 106 fa, L Morrls 5 Cob,,u JJJ Dionied Maralta MISS KRUTER. b m. 10 108 By Transvaal-Lillie Kruter, by Orimar. Trainer. B. Hitchcock. Owner. B. Hitchcock. -Ms. rs;!! :,,-T- f"""i !i I r. 7" G"***!© Vausylvin. J tlceOoebcl. Oe-eral "is ii ■ ::" : ;/, " "- i - S 53 H °"f« 13 A.Oalley. Marmtte. Wlnnecoone ■"■"" r - ""- "-rr" -V" : ,; l - -; • u Gregoryl6 Anna Gallup. Lonely, L Mildred :::.; ■,frs"n HJiS"1*1 I1;6 1W ~ i " v *u 1«*g»ryl6 General, Lonely, Poultnev eson " V ? ■"•Vy -"° "-- , ; J K V H Gr"*or 7 K!1"s ".closure. Annie kdgar 51724 Jefson „-4i:is hvy | Ml I t 3 V * . Roberta IS Dr.CbelL B.Braael IL, A. Rose YAPHANK. b g, 4 m By Aeronaut— Sand Bank, by Rock Sand. •»•"«. Trainer. 0. E. Pons. Owner, E. Loh. :Ke!r"!; "■] :]:T":ll ]V1:- i l l V~ l H"U!- l- A.....-.«;:.ii„p. Btgldea, Bargayae : I" i- , - , V. l"St • " •"■ N Bmmti ! I;..leans. Lov.sLanelL. OnHigh --•■ •-"!! -■ ;n-""-a V" I -- :- N Barrett 10 U. Perkins. p„il„s. Midiun sri • ,1! :S" v. " . S ; N I:a,-r »ll ton Kay. Wlnneeonne. Oatway d • - - ±SJ .•■ lm :rf!lSt L X " 6, / 6 C°J HeUpel 7 8ogarmlnt -Madrono, Shortcut 59224 H.deGce -1 1 :1 . .fast J7 110 J MM S* 9* J Heupti 1.3 F.Pullet. S.Kinl.let,,. PhaiimPalr TOE THE MARK b h 5 111 By Oxford-Tippetoea, by Long Island. Tratner, W. A. McKinney. Owner, E. T. ZolH coffer. ■"iV" !- "Is ::" !:!iJ;!":,sl 3 "J ,; 8 ; B ■ " ThwberlS Midlao. Loya, OM Sinaer ± f;"ls ::" v i; , ■ : : s] f.1. S Ir?110 »7. bm Btft Mmm ■W~ -l ]?- : 53 5 ■"" ■•■••" Approval. Hack Bay. Pullux 51935 Jef" son .,-4 l.l H-ifl ...-.fast e ■ IM .. a - I -1 7 ; II Tburberl2 Murphy Jock Scot lladnaaa MM JeCson 51 f l|68%alow 3-5 115 4 4 4 Q I] H Thurl-r .3 Roseoe : loos. . Murphy l7on Bo, 51767 Jefson 51 f 146%aaod M 1116 6 5 5 | 5»J H Thurber 8 Talboaaa imcirkSZ EAFRTY- b- 6, 5 111 By Harrigan— Pickaninny, J by y Ceaarion ve,arlon- Trainer. A. H. Vivell. Owner, E. G. Vivell. •"llL! Bowie 81 t 1:.-- .fa-: -I IM :• 7 7 7 :,■■■•• lick-on 13 T i-nrt,,.,,, . u ,n- . ., -M-- 1 n ■ - ; " I " " •"*« «« u ri.antom Fair, .lock Scot. Kirah 50166 ILdeOce 3-4 l...,,fast 4tf Ho 6 7 7 *] C"l C Jackson 12 C.Summy. Betty J., Ply.Wahiuiin PUEBLO, ch. j. 4 109 By Roekton— Oriska, by Clifford. *■ Trainer. W. Birnie. Owner. W. Birnie. -!; j!?"" -V i J:,I:. !,VJ: * SS, 2 T 7 7» 7«JH Klna; S Lonely, Lancelot. Onklawn Belle IV ■|,f s,n " f!:" "-i - 1 1 1" V .1 Roberta 8 Ablaae Murray Rovden "Conirht 3-4 1:15%alow 11 1116 6 4 | s- C Hunt 12 Apple Jack Kmis Ma, W «9842Congfat 3-4 1:14 fast 17-10 101 5 I 4 71 6-], ron ,- i, r , , ii, , o u Mr,3 Conght :: 4 l:l«tal0w 12-i 104 l I 1 and U R BeDl . BrJSST LITTLE MAUDIE ch. m 5 106 By Trap Rock-Highflown, by Peep oD.y. Trainer, J. Arthur. Owner. J. Arthur. " 4676. cS a 1;!, ir Si J .- S A « SSS- ,8o .5SSS WSa K,,, JEWETSrChH?Randolph. oar.. H. F12,r. * Jlm ««-*— arl. by Star Shoot. 47829 Belmont 1 l:42%mud I 115 4 3 1 5 :. ::- Barrett I rti.o.. m ar.i ... r ■m 17196 Pirnl co 3-4 l:17Vfchvy I M3 f 3 I* 2-J Soeller 10 A.ofAces B Mclean W TVdotta 12749 Belmont W at l:12%n.ud 88 86 0 3 5 5*i II 10rh.[s „ iJ k. pfdSi. Sap, j * s!l VALERIE WEST br. m. 7 103 By Bannockburn-Sinfi, by LoyalUt. •j »»»••.. Trainer. J. Robertson. Owner, J. P. Lyons. , ,.:".!"!s :; ; !•-,. 12 103 1 « » l I i: Mortlu IS ILBurgoyue Ragaaai LtlcLaaa TxSamt Owtr. JG. Chaney R~ e. by His Highness. " J2li u * r • O "". l ~ U - AN Doyl" s -lake Schas. Mollv Pot-cus U*01 •v";- Hagera. Ul;,rS- v Ab7-8 -s l:21%faat 1 "I " - IM • :: W I"-v|- » Ua. Peiaens. Celtabel w QargaulO Lobelia. Tit for Tat. Little Boy CIRCULATE, ch. g. 8 103 By Hanbridge— Helma S., by Ooaarloa. "■ Trainer, M. Smith. Owner, M. 8mith. :-"• !;-,;/:!" 2-4 l:13%faa1 25 in ". i :, :,. .-,■■ J W MphylS Murphy. 8audy H Blaise - I. :e - iu,..y i:i". ...st ,:. i io : i , i 1, lVi H Thurber 11 Colonel Ut, Walk Up. Mab 5£76P.Gnda Da76y l:46%good 2E 112 2 2 1 ! V I J WMphyUon High, Salute. McAdoo V-"s ■ ; su" -I i:is hvy 4] US 7 7 6.;* 45 H Thurber 7 Ivanmist. M.Ggham Stboeatal ..us.. ; son 6-4 1:14 foot 13 168 4 I 8 fi PI H King 11 II. OT,v. H„r „r v Z ,18Sr, Jet son H:4J fast 10 Ml 7 3 3 II H 7 II Kinff In Lt.Perkii,;. SViVm,,". CdywSrd JAY THUMMEL. ch. g. 7 166 By Harngan-Alice Commoner, by The Commoner. Trainer. E. C Anthony. Owner. F. J. Douglas. *W| IF,; ■" 3-41:19/jhvy :o Ml 7 7 8 9«J 9» E Antbonyl.t Kirah. Th day Xiahter Trackatai .;:--• [.-■ mm ,.,st I MS 8 II 11 II ii.. e Anthonyll H. ODay.Har. ffioyo? EnSs l-1-1" -41:14%fa«t 20 105 M 12 12 12 12" E Autbnyl2 BkBayTArchPlotte7 loTshafr .•■•-! ■ li .v- ,.,-t m MS I I :: 3 :■•• K An.lC.iy 11 RainlmwCirl. Poult . ev £kB v •mLatonM 1 1-18 l:47%faat 211 M7 t 4 7 7 S V. E Anthony 6 Capt.Reea. Cockrwcn BooWvUM WMLatonta 11-18 1:47 fast 111 164 I 7 J I 12 l.-K Anthnyl2 Harlock Dn|„i , P ,te M ,""•- «67 1-a.onia 8-ll:lS hvy 157 1,9 2 7 7 7 7- E Anthony S .iipsygueen. Kapidan MeHo CAMPBELL, ch. g. 7 » • By Transvaal-Margaret Roche, by Orimar. Trainer. D. B. Ireeman. Owner. D. B. Freeman. ■-!"!; I""" .. ! !:.,l!"!,vy 5 * ! " l» E Smith 8 lPeySmarr. O.McKeaaa. Galway --V"" ■: "■ . V - ir ::"1: »"«»» 10 DoubleVaa. Opp-rttrnity. General -■ 51776 J .sou 3-4 1 ,- i. : : . 1 3 "1, 7. E Smith 8 Vanalyvia Nebraska Keen i,„, •,7J1 ■■ ■■"■■" 1-4 1:18 hv, :; 113 1 1 ! I» 1* E Smith 13 M "rnter B Iaelll [A Itoae MSSOJeToon 55 f 1:M hvy I MS 1 I l- 2* ::• s McGraw s . -ist i-t- t , W", , l5579F.Gnda 11-16 1:521 46 1,1 13 4 I r HtJiSSvTSSff9* 85489 F.Gnda 1-4 lU3%hY, 81 1.7 I U U U U« H Th«rberl2 A.ThTxd ! D.ofi, vo,i-ln.e Bond SSLi 0,i3, By * ™»-»™ "«•• asotto. Johns,, L. Grubor 50868 Chagrin A6-8 1:02 good 44 117 . w Dkson B H.twii rt t «n ,• •■ , ™°5Srf? ?*Candt ¥ * -to-Maxguerita Doyie, by St. Maxim. Owner, F. Crist . Mili;.-, Jefson lmTOy l:4«%faat 25 Ml I 16 7 V U 1 7« j Conway 7 J. Price II ■ ;. ,, p Ii ■ mnsou 594 Jefferson n; f , :„u,hvy 4n M8 6 6 | r| ««• J Coaway 8 auTwV HiddeV8biVA.LaaS« 1533 Jefaon 6] f l:08Vifaat 100 MS - I E V f." r CaaaallO D«ln r t i . ,,u., •,+,, I138S ChorchM 3 l:14%,ood 164 113 11 i, r; 11 J. j fSgTw 5? s BtabaGloriTftK 51133 Latonia 3-4 l:12Vafaat 89 110 I 18 8 I - T Mama s m,i„.c i. i,..n m , V" ,0710KWrtb 3 4 1.i:.Waat ,1 Ml 11 U 5 J £%% U OltllTlS


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921012401/drf1921012401_3_3
Local Identifier: drf1921012401_3_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800