Havana Entries and Past Performances for Tuesday, January 25, Daily Racing Form, 1921-01-24

entry


view raw text

HAVANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR TUESDAY, JANUARY 25 WEATHER CLEAR. TRACK FAST. THKSK i:TKIKS AKK 1411 TUESDAYS RAC1VG: HACIMJ I4 M AY. Baring atarta al 2:3n n. m. Chteaan tbne l:3T. ® Superior mud runner. X iood muu runner, sfc Fair mud runner. M Maidens. •Apprentice allowance, b Blinkers. First Race — 3-4 Mile. I v. ar i Ida and upward. Ilaimiaaj. Track reeerd: Jan. -V ISCSO 1:11 8 102. Todays Ind. Horse. Wt. Ree. A.Wt.Han 5SS10 Aasbamndor III. ..104 l:l2,;.-.li .". li7-72.". 7.27.31 Superior 107, 1 ; I f i lllt;..72i. 7.2.M1 Terrible Bnaaa M.10J 1:1... 1 104. .71". .-,-_4.lM Frank Burke 102 1:13-. 0 ln!i 717. 7.-21II3 bllarbaire 1 13 1 :!•. . 0 113-717. 7.27.111 I. II. in- ;.-.,r-_-,- ...UM 1:l:. 7, loll 71o 7.22M *.Iohn J. Kil.-.v Mi. 112 1:1c..-. I 101.. K 7,27,111 i.;i 1 1, . itsnM in; 1:13% t; lop .;n:, 7.21IIM Short CtiaUKf Ins ] ; 1 | - . | 11:;. To;, 51SOB Oee l . Ml lot IK;.. 1 IO4..T08 7.27.11 *IMn-k«-1 10!* 1:17. 7, 1is:;:7ni 7.27.11 Tiiomphaii! 113 1:1SH 3 1U..7W Set end Race— 3-4 Mil.-. I Mar o hi- ami upward. lalaiillg. Track record Jaa. B. I*S4 I II U 102 . 1 •i!ic.7". Cryatal l»a. :n 1:1.:.. .; 111-72:. 7.27.11 •Onwa lit; 112. 7 1O5X720 7.27.1. ! *Afarrctle M7 1:11-. 5 100X71 1 5S3U* n-trentj S,.n 108 1:13% 7 lo7:;:717. 7.-j.-.:n- *hi..ii.i. 1 ISO 1:12.-. 7. 107. .713 ..27.11- Han, an 100 1:15% 1100X710 7.241:; Misori.oi-.l,- 10B 1:14 7. 107. .710 7.27.1:4 Mi-- BweefJ 105 1:13% 0 111x710 53S11 i:.l Clarriaoa 1UI 1:12% 7 I0OX7U.1 50377 bOrderly 117 1:14% K 113. .70." S1430 *l.en..ii.ih 110 1:11-. s 10i:;:7iK 51107 Back Back 1MI...IOI l:24%k 5 109. 700 Third Race— 5 1-2 Furlongs. :! • -ar-olds. Maul. 11- I l.iiiiiinj:. Track record: Jan. 21. 1017 1:05% .". 1o-j.i -".2 172- »l.l I..- i:ii.|iiir..i ...1o7 1:00% 107. .725 52450s •Jnlleanae 105 1 : m-. 102 • 72«. 52327 •Kentmere lti 1 :ii!i 87x715 7.2:41:7 •rk»«itif|] 83 1:10 8S..715 7.241IO- M0I11010 107 1:00% 108. .713 BSW7 Bcotty 104 1:40 105. .710 Todaj - Ind. Horse. Wt. Bee. A.Wt.Han. a. 5K305 II. |. -a In, a- Ill 1:00% us 705 ■• 7.1217 *T.il.iil 112 1:11-1-.-. 107. .70,1 !*•* 7.2201 .1. hiin. »••.■!. 11. -II ..108 1:10% 112. .705 Ki 72l7.il Mabel I:..m...].i- . .10:! I:25%b HIS.. 700 i 52450 BaccbauaUan los i:ii I07..7111 0 10130 Kaynian 100. 780 1*0 Fourth Race— 3-4 Mile. :i y.-.-H-ohl- and upward. Allowance*. Track record: Jan. 8, U60 1:11 8 102. 52514 RANCHES 117 1:12.. u 113. .750 -ll 5Z3SO i.l-iitlii 110 1:12% :t .»s..7to „, 52207 hCromwell 04 1:11% 5 112x740 uj 52553 l-l ! ■ I ■ 1 1 in ik.- ...100 1:12 7. I117 - 735 - -".2:.il7 M. -- Kil 100 1:12-. I 108.. 735 ;-, 52453 Idirotbcr liadeaa ..113 1:13% 5 ".o7 7::u ,, 52358 I.n.-lope 112 1:13% 1111 730 in Fifth Race— 5 1-2 Furlongs. I . ar ohl- ami upward. Claiming. Track i.-...nl: Jan. 2. 1017 1:""-, 5—102. 7.22UI,- Rhetor Su-ie 112 1:05% s 108 x72a -" 7.27.12- li.i-h His 1:07% 1 100.. 720 -" 7.2I1U- l.Mililary Oirl . . . .103 1:07 I In", 71- •J 52553 •hRyrne 110 1:07% 5 101 71" !. 7.27.7.3 hlolar lull 105 1:00% 1 107X715 7.2173 •Osgood 107 1:00 % 5 101®710 50050 l.l-ir-t on-ill los 1 :«1T . I 102 71o 50017 *Sah.. 104 1:00% 7, 101*70*1 I 52308 *l. Happy :.. Luck; ,.ni 1:07-.. 0 104. .705 52302 *t hiniera lot 1 :i|s . 7, 102 71m Sixth Race — 1 Milo and 50 Yards. 1-year ..hi- ami upward. Clalaainic. fiia.k record: ktarck c. mis in 5 117.1 52451 I. Mi— Ii-.m-pi si 1:42% S 100X725 2". 7.27.37.- Silver Sandals ....110 1:43% 7 110X720 21* 52550 *l.l unolhy .1 II. man. 111 1:43% 1 1o7:;:71-. ". 53404 Kinxoal Ml 100 1:40% 0 lo- 71.". 13 52404 I.Wa: Tax I0S1:43% 5110 717. J 52484 Cadillac HI 1:40% 7 111x705 50007 *M. Ada 1M1 I BO . 7o", 50801 *i. lar.- Bootbe Ml.. 7. Iu1 700 7.27.37, Uliadaiiie- 100 1 I". C 100. .700 || 52404 Il-i.-: Jaeea Ml. .103 1 . In 3 100 Tim


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1921012401/drf1921012401_7_2
Local Identifier: drf1921012401_7_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800