First Race [1st Havana, Daily Racing Form, 1922-02-19

past performance


view raw text

PIRBT RACE B 1-- Parlonarx. :i-«:i:--« l«ls :in:l n : -•. :i rd. l:t i in ; fi •.. . Ju, 4. ID17 ItOB 1-3 ."» 132. lades Course Dist TirueTckOdds Wt Bt i % % Str Fin Jockeys Started Order of Finish INVINCIBLE, ch. g, 5 110 Hy iJataud— Lady Vincent, by St. Blaise. .Trainer, J. A. Reatle. Owner. E. A. Burke. 1 1 il. • • 1 1:13 : .. 112 ; . : ■ ., WhirM rill, Catertia. Ilmnpv I! ■■ 1. :: 1 l:M faal ■ 112 • " W 10" . . F 11 ml 11 Uaraa, Frank Knrfce, Shy Ann « 1: H:. a: , 5-4 I H-... •■■: i 112 i 1 S 4" V .1 Mr, ith 8 liakeyB., WliiteCrowa, Bysvae . i;m !! a mi u.i 51 i I . 7:: ... :.-i. U IM S 4 7 l 8* .1 Smith 11 Mi.L..n, Kenim. re, Aatef-.Kafle I .7.1 Havana H f l:06%faal I Jul o 6 7 7 7M J Smith 7 Carreacy, Baaruae, B.lly Baata IS121 Havaaa ;;-U:i" faut M HC 11 I S l! M" J Smith 11 ISadMaa, B.Garriaaa, UoLCaaan C20B Jam.,.- .i 3-41:14%faat :.j Ul and 7 4 44 P|L Fator 12 T.-n-l.iug, s.rin.1. LBaJolear MM8 Bar*toca J-4 l ■..:■ ..: ■•••t t 116 7 C c Gi S«J J CaaapbeB 3 Pericoardlae, Pahaafca, Fluff CATOCTIN, br. g, 6 110 By Ileasian— Sister Jeauie, by Midlothian. Trainer, 0. Merritt. Owner. F. Broaddus. Havana .: : i . ml -t 12 G Stone m Whinorwlll, lariacible, llaatpj i ! Havana ."•: f 1 :■• ■-.-:: t C 110 4 ... 5*5IC Ston. 9 Major Uoato, like, rruant •■el Ha-.. it, a ::-4 I 1 • ■ . US 1 i.om rider. 8 htcGrawl2 Pickle Paaey, JapMaaui, l.ailai.y ■■■.., Havana 3-4 l:13%fast I 113 7 -1 ! .". 5*| H Myers 8 Oallou-Berry, Baraa, BevBUaa i.»703 Havana T, t l:iv-:.fust 12 112 7 7 7 7J r.» F kferl— a 8 Toea Cooae, Keataaere, Mike .. 16 Tim* ura Ab 3-4 1:11 fast 41 no C" c CrawTrd ; Ihilryaaaa, RaperamaJd, Toot t hTneva Ah 3-4 1-25 mud 21 112 8% W P*mroae 9 Dr.Caaaphell, Lewla i*... Hairn.-k MOM Dorval H-4 l:16%alo« I4f Mi 11 11 11 1J* ll1" 1 Stone 12 lit Aasie, Xoe the Mark. Blakw C4a36 Mt.Royal 8-4 l*J3%faat 31 1- i C OMahy 7 M. Euretta. It. Angle. Iluutrei,* LADY IVAN. b. m. 8 108 D Handsel— Bewitct.cd, by Frankfort. Trai:.tfr, C. J. Whatlay. Owct,-, C. J. Wbatley. 00292 Havana ".:i. .. ■■•■ 2J 114 1 I I |a •. 1: AtklnsnH Acclamatn, F. Lassie, Aato.Bed ••:■-! Havana "ri" taa M 103 6 :: :; ■_ ■■■■ 11 B rdseal2 LeeEafield, CyMerrick, Counael Havana .V. 1 1 "• .good 12 J.ki s Hi :i Sak %t BrydCCaM Fraseue!... Bed, Baby Faust ::. ■■. Havana K 1 1 a ■. tast 10 109 .: 2 :: 8" IiA Pickens S Two Fy.s, Lyric, Lat-Meaae Kamptoa fi t l:13%hvy 33-10 ll.i ."1 .1 Kennedy 7 Ol.Iiiin.s. .1 ileal, y, Altaaaaha . 6 ,1! Royal ;.-x 1" bhvy . ill -» O Atwell 11 Qleaa, St. Just. Truant Mi Royal 6-8 l*03%hvy 41-10 113 4" O Atwell 11 CUeaa. Bafferty, Daac.Palrhaaln LAhT GIRL, ch. f, « 92 By Cock 0 the Walk— Lida Thrtch. by Bayal rius;.i Tratoar, I". J. Kearas. Owner. A. Allegra. III. • _■ Havana 1-4 11 .: 1 102 1 ! ! :" 1 Barru 10 Tat tine, Thlatleblm, Wrecklesi . 093 Havana i 1 1; slow I Ml 1 1 1 l,s N Swart 8 Acoata, Fictile, Sun »;irl 1 ..•.;.;, Havana ." 1 i ■ tast 2 MM 4 2 1 1* 2" T Burns 8 Coacorroa. Wi.-kless. BlasgPin Havana 51147%faat 3J 100 1 2 2 Si C« T Burns 7 Article X.. Acoata, Pacifier bkSn Havana H f laW%a*ood 2| Ml 4 2 :; 2i 1 |T Barna 11 Ki.-tile, Acoata, F.itter Bitiug M4M Bavaaa 3-4 IdS tat. z MB :. 1 1 P l» i T Baraa 7 Moanapn, Mud N. 11, BTaviaea f :-j Havana C f 14t%faat 8 KS € 6 and and• 31 ■ Atkh*a*a •; Mary D., laoareaaaja, Athaarvaa ■ 1 Havana andi f 14f%faal 4 112 6 4 3 3i" t»l B Atkinsn 8 Baaaea, Naviaeo, Mad Nell I andUt LASSIE, b. f, 4 103 By Olambala— Mary Sellars, by Uncommon. Tro.ii.tr. D. Hammond. Owner, D. Hammond. , w 92 Havana : 1 1 ; M ■ I aat 2 Ml 8 42 : ! | N Barser 11 AecJaaaaCa, AatoticBed, P*laa •... Havana ::- liri...-: 1 17 • ; 4 :; OH B Bcbeffel 11 Raraa, Frank Burke. Shy Ana . . ■::, K worth lm7oy 1:.2 slop Mf 102 !l in M :» 9« ■»• T Borna 11 Walk l*i . Sheer Face, Snlge..rge ■ n; Kv.itli lni7oy 1 I." fast :!tf Km 12 11 9 S H1 7s T Burns 13 Crni[.sa".I, W. Smoke. M.BoaelL I Wdbtna 11-10 1:1j fast Ut 95 0 12 12 12 10J 11" K Purton 13 Secretary. KingTiojan, QJPriasa 11 Thcllffe l 1 n; 141 mad 7u 92 : lx K Parton •; Baoeaed, Brisk. laoaadaa .]•. Thclitfe ! l t 1 :12"riiii l 14 H 07 L McDott 7 ietEm. Humpy, Oenerul . 7 Dufrin Ab .7-8 1:02 fast 17-5 105 4» W Taylor 8 Lura. Lady lone, James G. t 4D BETTY, b. m. 8 105 By Yorkshire Lad — Lapenza. by Lofrasco. Trainer, G. Nibbs. Owner, G. Nibbs. jx Havana 511 l:u6%laat £ KO 7 ". 6 71 :t7 J CfcaliaeralO LaUahy, WhlpoaotwUi, Lyric ••l Havana B| f 14t%faat 15 100 4 3 4 71 SaJ D Prlble 8 V.W..;.ls, R. Funis, TueKnginan :■•. I Havana i| 1 I 01%feal 20 102 7 7 8 *° and6i J Uamiaaan 6 Kialani, L. Oeatry, Jamea -0 Havana 3-4 1:14 faat 15 102 6 3 3 4i 56j J Chalmers 3 Bchuiialu, J.Ofonll, L.F*tastic , ■• -n Havana 5i f l:0S%fast 25 109 4 4 5 61 7* J Chalmrs 8 BlaekBahy. M.Hollins, Huntress •"•Mi Havana t»i f l:09%fast 2 107 1 1 1 ll 14 J Chalniersll I. Fairbanks, Lullaby. Pokey B. .. 1»*.NIY VAN, ch. g, 6 105 By Charles Edward-Rushwater, ty The Commoner. Trainer. W. McGinley. Ov.ner. F. R. Doyle. ,1, Havana 1 -: 1:1 : -* 81 112 11 11 11 M] V% C McCkle n Bataaa, Athcarvea, Mr. Krater • :: Havana 3-4 l:15%faat I 112 M E S i s:;*. PieMa II Jul. Red. Wreefcleaa, Proa.*aBaby ..., Havana 1-4 l:13%faat 8 112 10 lo 8 8l 10" 4 Fields 11. Unman. Wre.-kl.-ss. Norma .1. ■ I Havana u-4 l:1.7%slow 10 110 4 4 2 41 CJ S Boyle 12 Fickle Fumy. Jai-Muma, Lullaby 3334 Havana 3-4 1 :lS25fast 8 110 7 8 6 4 ij B Josiah 12 O. James, Pful Star, Altamaha :..-s Havana al 1 147%faat 30 10,"j 6 7 S »3 9°J R Dov le 11 Miilian, Ktutmere, Amer.Eagl. «73S Havana 3-4 1:14 fast 20 112 11 11 11 » 6 ! R Doyle 11 Hatraek, Win or Quit, Bevttttaa i • 14 Havana 5|fl:08%fast 24 109 4 7 6 B" 6J Q Fields 12 D.MantielL., MaryErii, W. Crown DF.AGOON, b. g, 7 110 By Cunaxd— Mn. F. G. Hogan, by Sir Dixon. Trainer. B. B. Rice. Owner. B. B. Rico. I ii. na 3-4 1:15 ta-: 112 1 1 1 2* SJ W Keb ay 13 Whlpnrwttl, Invin.il. |e, Ca tact la 1 •vi Havana ::-4 lJ4%faat 3 110 .". 1 I 1s 2* B Ktnndy 12 J. J. Casey, ShyAnn, Acclaniation 1 ■v.i Havana 3-4 1 :i:.-0fa.st 8 110 I 11 7 Rok 63 B KennUyl2 O. James, Pful Star. Altamaba I I Havana 1 l:42fast o ]!» Ill 3 8* ll:u i Fields 11 Suez, Caraway, Navajo retW Havana 1 I 8H.fa1 10 Ul 5 2 2 3 6nk 917 q Fields 11 Elias O., Felix M., Marcella Boy Havana 1 l:48%slow 7 Mff768 8 8 3**D Prlble 8 ahahnr, DmThrnsh, Meadoworth ! RJJUUvat, b. m, 5 105 By Dalhousie — La Primera. by Joe Hooker, a Trainer, W. C. Kennedy. Owner, W. C. Kennedy. u ■!:• Havana 3-4 1 : .•■•.-,f ast ::l Ml I B ti 1*114 ■ Atkson 10 Hnen. S| MyLady, Smil.Tlirousii m • :". Havana B| f laOVfctaat 13 BO 1 3 4 41 5=3 K Atkinsn 9 Major It,, mo. Mike. Catoetin » 127 Havana 5i f l:08%fast i 107 10 8 0 Sl 6"! F Wilson 12 M.luff, Acclamatioa, M. Nash • . 1 Havana 3-4 1 :14--fa.st S 102 .; 8 8 8» 81* .1 Mailen 9 Pok.yB., WhiteCrown. Bystoue .. : Mlboro nMBt I4ffetaat 25 108 4* P Madeira 0 Arbitrator, WarMap, Racontuse ■ ■-. ; Mlboro Ab.r.-8 1:11 fast 29-31 114 21 P Madeira 3 Lucie May, Scotch Kiss, Saviila rttOBPnora Ab".-8 1:11 fast IS-S lOS 31 P Madeira 7 KittyJolmson. Ahara, AlfVezina ui-vO iitown Ab 3-4 l:3448low 18 112 6" P MmPtra 5 Trusly. Bieriimu, Rey Funis BRIZZ, b. g-, 9 110 Bt Peter Pan — Attelle, by The Coinmor.fr. Trainer. G. P. Sherman. Owner. L. F. Sherm an. 89M1 Havana S-4 lJ3%taat 13 no i 7 0 M* V I Fletcher 11 Haaaaa, Bfiachleaa, Norma *. MR7 Havana 6J f i:07%fast 15 U4 10 10 10 10 1011 I Fletcher io aUMareBoy, Baraa, Hal If n 69440 Havana 54 f l:06%fast 6 114 7 6 7 • « 9» I Fletch. r 10 War Map, Memphis, Maysville 58822 Havana 54 f l:08J,ifast 15 113 2 2 2 S« 3«4 W Kelsay 7 Bil. Boots. Rlposta, WldteCrowa 50006 Tim. Ab«*fl:24 slop K HI 44 R Rvan 7 Clip. Botier-Na-BreeLa BH.bler 4S940 Tim. Ab64fl:20 fast 40 113 3e4 R Ryan 8 Thrills, I.eoma, Clip 8MM Tim. A3 Oaf 1:21 fast 7 Ml 6" R Ryan 8 Leaaaa, Hupermaid, Tor.|iiato II. BELLE WRACK, b. f, 3 93 By Wrack— Trojan Belle, by Hamburg. Trainer, 0. L. Foster. Owner, 0. L. Fo:ter. 1*173 Havana 3-4 l:15%faat io «.::a *• n M Sl 7C2 D Irible ll Col.lte.!. WrackJeaa, Pr.. Baha S8840 Havana 3-4 l:17%raod 5 i"- ■ ; : 7 7-i H CPaaeata 7 stonewall, Arngnrvea. OMiTaika D9643 Havana a] f 147%faat 13 108 6 7 7 7 7,f H Clments 7 Article X., Acostu, Cailfiei H834 -M neve Ab 5-8 1:01 fast 16 114 5| Atweu 5 H.Major, Navisco, Baby Vauip 54925 B. Bon ta 6-8 l:02%fast 28 110 « I « I «"H Stearns « M.Curtis, Swtcricket, Lvlto.-r 547G2 B.Bonte 6-8 l:ol fast 64 106 2 8 7 7» 61T F Murphy 8 L.Loraiue. LyRoehter. Ashland ONOTA, ch. m. 9 105 By McGee — Radiance, by Onondaga. Trainer, W. B. Cross. Owner, W. B. Cross. MOM Havana 51 f I47%faat 12 Ml ! ■ 7 9? io»i J MeBrlde 12 TaasUa, WarTax, UchtPaataatie IM MapleH. 6-S l:01%good 63 113 I 7 8 9 9" J McBride 3 SweepCpIL, Trdwell, VioluU. BS3S Reno 5 f 1 :07faat 19 113 6« M Clampt 7 Lit. Jake. Mlu. Jim. L.Innocen.e 43M2 Cheynne 5-8 141%Caat 22-5 in? 4ai I Iregory 7 L. Gentry. D. C. Girl, Ram W 12482 Cheynne 6-8 l:01%fast 12 112 6"i B Kopmn fi G.Ina. 1. W. Harper. Scallywaf 43405 Cheynne 6-8 l:01%fast 32 M8 9" J McBride 9 Di.-kleW.. Mo .uliBl!ter, OMCata


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922021901/drf1922021901_4_3
Local Identifier: drf1922021901_4_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800