Fourth Race [4th Tijuana, Daily Racing Form, 1922-02-19

past performance


view raw text

POITRTH Krj; — 1 i-h; Miles. ::-y ear-ol.K ami ■avarard. laiminu. • Juno X4, l»l« — It48 :: — lio.i GORDON ROBERTS, ch. g, 9 112 By General Roberts— Woolen, by Woolgthorpa. Trainer, W. Short. Owner. P. L. Short. E40ES Tijuana I 3-K iM%taai 7 Hi ! 1 1 1 .., Tkpaon 8 r aa*d r. BaeTiBr, W.H.Pcaicc 643 1 Tijuana I 1 14 l:49%fast 6 r. I f 9 I 8a l«C Thpson 10 P.BkMm, Buur.tircea, l.-n.Nail ,.7.; Tijuana 1 I- 1 :64?i f. .-1 7 Ml 8 :; I I 73 78 P Hum 0 Bnnra. Our Mad, Fannie Nail EM47 Tijuana 1 J-M 244%atOB 7 111 I f. r. E 5* 4« LI Parke 7 H.Valley, M.vruller, Don Dodge M434 TUuana 1 1-8 1*7 fast I 107 12 2. 2- 4U H B Bwer • Slh.rt Slop. Na-:io1ali. Vtiinnk C977G Tijuana li:i7"y 1:41 fast 6 114 7 6 6 I 6-J 4i C .Studer 7 M. Fuller. Nasholali, Sheimndoah 59712 Tijuana 1 1-4 i:.V.ViJast -i 109 3 2 2 2 2| 1:J C Studer 8 Do;. Dodge. lannieNail. Comder 596.".4 Tijuana 1 1-16 1 :49-fast 21-10 110 12 2 2 2 9 B Parke • Can!--ndrII.. P iac-lier, Bneville KI8S KRUTER, b. m. 11 110 By Transvaal— LilUe Kruter, by Orimar Trainer, C. Manlcy. Owner, H. T. Palmer. 443*3 Tijuana 1 1-14 l:49*4faa1 »-3 I"-:. 2 11 1 II 1" C Studer 7 Y.-nmik. Dr. Saainel, Petlar E403 Tijuana 1 1-8 i:"»-r 1 S !• . ! i 1 I 1 - c Studer 8 Sippara, AIbu B., Pftlar MttS Tijuana 1 l-ltil:T.7 mud 22-."i 110 2 11 J H 4%C Thpson 7 I -vis 1?.. Dalaroad, Tamilian •MX Tijuana 1 l-Mlii atop 24-M M4 4 ] 1 ] 1- ;,«-: p Hur.i • Caante, Thrills, MarM"nell ■E4M Tijuana ■ 1 1 M ;.f.f-t 2 MS I 1 1 "■ 4» C Studer I NoWder, TatjrSerea, Harl.vmn EtaBITUaana 11-14 1*7 hvy 4 MC ill 1 lj Il B Noble 19 Petlar, M.Coaaell, MarJ.MIgaoa .■ M4 Tijuana 5i f 1 :ii. alop 4 M i 3 1 1 V C Studer 4 Laraca, BralraUarsraa, T.Care 595.72 Tijuana E| f I 14 hvy 3J M4 1 2 2 53 C1 C Studer 7 Bestial, lufieid. Ilea MADRONO, ch. g, b 112 By The Manager — Fancy wood, by Prince of Monaco Trainer, R. BaraeU. Owner, Z. Barnett. 54 TUuana la ■ I II 5 111 • 1 3 -:1 *■ C Studer 8 If.Duaaar, B.Hill, BdgrTarttacli B404 Tijuana Im74y l:49%t;ood S 113 3 E 6 C :.- E* P Carou • Zaarioca, Clinta, CIikBarkley •MRS Tijuana 1 l-M l:4i"0fast ..l-io M4 4 E :: 3 1*1 Ja* ■ Noble B Yemak, Rajraaer, Sbeaaadoata EMM Tijuana i 1-14 i :" n;,fa.st 2t in 2 2 2 ! 2 - tf A Jacobs 7 AuareyK., BabrCal, Bilr/Stuart 69774 Tijuana 1 1-t l:6%iast 27-M 112 2 4 4 3 3J1 2-J A Jacobs 7 Balaraaa, Sea BearB, Blivuier ; HClt Tijuana latTay l:471afaat 2-2 ill 2 11 l P 3" A Jacobs 4 Baby Cal, fthraaaaaaa. Balaraaa 1 EM72 Tijuana 1 1-14 l:49%taat 3 lit 4 S 3 :; V 2*1 B Noble S OurMaid.. AudreyK., Sbeaaada 69612 Tijuana laaTOy 1:41 faat 21-.1 111 4 4 5 6 61 3*» C Studer • DoaBodge, AudreyK., Baeaaadt 692J0 Tijuana 1-4 1:19 plop 16 ill 5 6 C-i i B Patk" 7 Mu.-hen. Cl.tl.eWay, M.Slathtm CHICK BARKLEY, b. g, 7 117 By Toddington— Mary Le Bus, by St. Savin. Trainer, S. J. Kelley. Owner, S. 3. Kelley. • •„".". TUuana ln»70j i:.-1 ihm 3-3 114 3 3 ! ! :-: I" C H Miller 8 YkLasnie, Uaakiall., LewisB. C"274 Tijuana lm74y l:lf*«;ood27-14 114 111 11- "i C Thpsoa iiz.ii.li.ii. i..nni.i. BdsTbrcn ©102 Tijuana lm.Oy l:47Kfart 3-M 114 3 2 2 - 2- .- II Saladin Hi K .ILng «ii. Vkl.assie, Z:.rn!o -!i •4427 TUuana lm74y 1 :4S igood :i Hi 2.1 : 9 P|B Baladia 7 Bneville, Sbenaadoah, Nebraaka E4MB TUuana 3-4 1 1 •■..-!. .v 7 IM .: • 7 7 7-: B McEwea 8 K.Harrieaa, IViaeJodce, b.i;,i 69:67 Tijuana UuTty 1 .M-uiud 7 IM .11 I 21 1*1 H Baladla » Labi, Bheaaadoaa. Rajnaef 6922b TUuana 61 f l:Maalop 22 111 7 7 7 7 7:- 11 Saladin 7 Baffertr, Bnailaaa, DFaabtaa EMM TUuana 1 I M l:4f%faat t IM I 1 1 1 li .! it Saladin • Zetetle, Camilla Mailer, Pierrot 69066 Tij 1. an a 1 t-14 l£0%faat 7-5 no 2 11 1 11 li JI Saladin 7 Da tweed. Audrey K.. level City 69046 TUuana S-4 1 JSftfaat 8 11and :i 6 « 7a 7:4 J Metcaif M WebUaad, Sea Beach, Qadluaj . J3K. SAMUEL, br. g, 11 J14 By Bryn Ma.wr— LardeUa, by Laekfard, fTriiaar. 11. Higglas. Owner, B. Lewial. i G4234 TUuana I l-K n i 4 • : 1 Il 1| C ■ ■ « H GnteCJr.. Uaakiall., P.afSteel I »:••. Tijuana 1 1-14 I •J-..i. - 1 9 MS .".4 4 4 . C Urosa 7 Ulsx Kruter, Veraaak, IVilar EMBS TUuana 1 1-16 1 :M-..fa.st M 112 14 4 2 -- 3* C Gross 10 SSamloeb, UoeaeviUe, LewM B. ■EdBS Tijuana ll-si:.r.7 fast 25 113 4 4 6 5 li 2» C Gross 8 rlc.Jiini.i, Pierrot. Billy Stuart E44S2 TUuuna 1 t-M i.i.i-st s US 7 6 5 .". 4% 4- Gro.ss 7 Buaeeraft, leiir:i. Bill Bparka I •4444 TUuana 1 1-14 i:.«i-.-ra.st 6 110 3 6 6 5 6-J 5" J B McEwea 7 CVkBarkley, iMlwowa, AuareyK. I j I IMM Ti.-iiana 1 1-4 lTtafaat 2 106 13 3 3 6J 5S« J Hta:ner B Balaraaa, Ulaceace, MiaCPoUj I • DORA, br. f, 4 105 By Rock View — Carolyn B., by Lamplighter. i Trainer. A. Brent. Owner, T. J. Elward. 1. •:•.".:. Tijuana Im74y l:48%faai 6 C .". •. •". a I E .1 Hunmer 8 C.Bkley, V"kLaaaie, Maakinll. j e 179 Tijuana ::-4 l :i9:biiiid 7 104 2 14 3 -I I Htamer 7 Mhttake, Al Porter, I lot Foot I •MM Tijuana lm7iy 1 :4.". ..fast 10 ME 13 4 4 81 7*1 J Htamer ID Ev.lLu gnu. C.Bkley, V.I ;i-sie ESMB TUuana 3-4 1: 0%slow G H 6 4 3 1 l" M J Htamer 8 Nekraaka, P.Teaay, Aahtaa Ulrl 1 ES4EB TUuana 1 1-14 1 :.".!-. fast H| Ml 7223 r.; .". J Htamer 1© Eaaalaea, Dr. Samuel, BwoaeriUa E97U TUuana ltn.-y l:47«ifaat 34 104 4 5 6 6 «5J J Htamer 6 Baby C:il, Skeaaadoak, Madraaa 1 MBt TUuana laaTVy L..C.hvy 6 l"5 6 C 5 5 2i :;• J litatner •; Bbymti, flask ef Sic*!. D*wao4 I 1 PLANTAOEKET. a. •_, 10 112 By Ogden— Mamie Worth, by St. George. Trawi«r, J. W. Slioclilcy. Owner, J". W. Shockley. • 3E Tijuana 1 l.vvhvy r, io 111 1 f 3» p Hum 8 Lavaca, MiaUke, Keeaba D.ile ■ lACTiJusita •"• !••. hvy -0 149 4 42 4-* ■ | P Hum 7 llarrj l» . Uayflower, MeLaae C41SI Tijuana S-4 1 l-.- mud li MS I 4 .". :;- ::- M 1-ator B Jack Ledl, K I Hope, iladliag •M91 TUuana El f 1 -.: •■ K :6 l** :• s s 6- :.- T Wilson u Vw Dp, Kenward, Bmstoaoet ISMB Tijuana S-4 l:K%alow 4 114 2 ;: :: : 4*i H Parke 8 R.Harrisaa, ffmrJadce, Lavaca EMS] 1 iuaaa Ell 1 II dlop Mt E • • E* 4* P Hum ii Cbow, Caadecrey, taafllki LOVE PINE, b. g. 5 114 By D6utschland — Pepperwood, by Eddie Jones. Triiaer. h. Iticuaia. Own»-r. s. Kiajuara. iCTUuana 1 i;..i. .-■. i" il 1 | .1 Maje tic n Caamaaa. T.Oweax, Traaholtalr a :: ! 1 ]■• lop 21-5 113 :t .". 5»J :i E Fa tor 7 Cot.Kaider, CbinaJi Dyli.l.l EB217 Bene 5-4 l«%faat H ill :." S Hbruera !i Val.Lidy. Keeaajulktle. Ballateaf EE132 !:■ 1 • lm24y l:44iandfaat in 102 I » s Hkjruera 8 I. laaoeeace, Cork. CatfeeJoba 64041 Tijuana E-8 1 :0j :,.sl..p 1 If 111 p." A 7.-V, 1. r 18 Sir .lolui Jr., Squash, lipbui M» Tijuana :; -4 1 --. faat »f Mil IfT MXJullfa 12 LadySt.PaL, Buuaab, BrowaBee . M4 TUuana E v 1 :"!■. mat H-rt lit •• " perry 14 Careen. Squaab. Baetar Paarlay CLERK, b. g. 12 110 By The Scribe— Graziella, by Aintree. Trainer. C. B. Irwin. Owner. C. B. Irwin. ..:: Tijuana :■ 1 l:14%cood Mf 113 k 7 7 s- K«l P Martines 12 Coombs, LyBoarbon, Caavaabk •.p.! Tijuana Im74 I •..!-! : IM 1 7 in io in Ml* P Martinez 14 Ev.Harcaa, C.Bkley, r.Lasaie ■" ". Tijuana 3-4 1:24 alwn l» 107 i 2 2 :■":.» .1 Htamer 7 G.Muebleb*k, N.KIeia. M.Paktia .••■•-.•hi TUuana 11-14 1:57 hvy n.-f M 9 7io Pulled up. B Parke Id Petlar, M. ConneU, MkM Kruter Eand732 Tijuana 1 1-14 1 .."•". ,1ast 124 112 7 6 7 7 7 7" P Martinez 7 Audrey K., Baaetrafi, XeteUt EkC2S TUuana 3-41 1 10H,;.Ht E4 IU S 4 4 4 . ■$ J Htamer 7 O. Homestead. Eriiiitann, IMataM ESS*; TIJ .ana E-4 1 • i...-t 255 IM I h s S :: | Ef P*mroaa 8 HamBtonA., KaWoadar, B. Beach BTJf* TTJaaua l| C lin.fast M 114 8 8 8 71 7* J Metraif lo El sable. Amer. MaM lliwrlrk


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922021901/drf1922021901_7_1
Local Identifier: drf1922021901_7_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800