Seventh Race [7th Tijuana, Daily Racing Form, 1922-02-21

past performance


view raw text

MK.VKVTlf RACK 1 1-S IIJ«-s. .:- eai-.ll» ami aawari. l:iiiniim. I I Mareli 27. l!»iSI 1 tSS 1 117. 1 BOURBON GREEN. 1. g, 6 108 Bv Bourbon Beau — ETeigreen. by Ornament. Trainer. L. T. WkitaUH, Owr.er. L. T. Wbiteniil. .1 Tijuana I -M I : •» ..fas; 2|f MW v ; i 2 :- 2*1 J Har.merlO P.BVmbi. Faa.NaU. H.ltursoyae 1 1 1 :7r. 4 w.ibine i 3-M VS faal 24M "OH ii n ii 11 »" rt Romemil Aoatral, Booea, Triekster II. j h 67333 Cangttt 1 1-4 ZSitroodlS-M 169 2 i 2 ! 2 , -1 ?•■- n K ILinyM Stov.-ns. /oi. . I:r. worth | 1 : I 7,50 *onnht 1 l-l l:47*andiaat 7 M9 7 7 i 4 ii 5:; I. Atkin -n B Walkip. Ckiaaera, H.alJMereaa W29S andBrnta I I-S liRLalow 31-M 199 B S 4 3 1- l« » -Muriiiu T Humj, fftrtfT Upplc. Bdltk K. 69129 B.Bouta l t-S l*%faal 7 Ml :t - I .s :; :;? H Marieili s etiefa. BarrykLBtereaa, Iiir-cord £«:» 47 Dorval 1 3-10 2:«l«zfast t MB 9 6 B 3 9» 9*| IT i?tparn Jt Hay. z«ie. Back Kail 9992T Oarval tal79r l:4fi%atop 91 107 ii 9 6 2 lJ :- H Bkantaa U Maeari, Baaaaaa II.. t!y Home YERMAK. ch. g. 9 108 By Ortnondale — Lady Alicia, by Sir Dixon. Trainer. W. Walker. Owner. W. Walker. i MB Ti juaitM ■ I..:..:.-; 11 4 : i I] !■ 11 B Bwer R M.Dalr, raaawaader, Canloek aMM Tijuana 1 l-io : :4:.:. t .-i 117 4 3 2 2 -■ 2» C Thpson 7 Mis- Kruter, I r. Baatarl, Petlar itfifT Tijuana i 1 -10 ;:.".:;, nvy 6 113 14 4 5 t;* oH B Bwer 7 CaaVder, B*nerille, OJiklekaek MASS Tijuana I 1-8 2tW»elop a-5 112 _• l i || 9 C Studer R W.al.Pearee. Baerille, irtaOirl MV72 Tijuana I l-l« i».::i;t S 117 l : 1 I it laa D Hum ■ Madraaa, Rkyaaer, ffkraaaJiak 6M*f:i Tijuana lni7 l.v tivy 4 110 4 fi 0 7 7 7»i 11 farke 7 Comui r, Hap. Valley, S;.lt;eorge MM Tijuana I 1-M 13%itl«a 1 117 4 3 4 3 P 1» P Martinez « Clovci.funia. BahyCal. Vk!,sss!e C983S Tijuana l 1-8 1:07 ta t 22 1*1 .. o « c f.l :0 v Hum 6 BkartStap, Raakotak. B.lUkerta 597-iO Trjaana lm7" 1H9 fast 7 lit I I I I l IHP Martlnei H C, Mbarb. BThiough, T. Otte BOONEVILLE. br. g. 6 108 By Buekhem— Cntpuraa, by Meddler. Trainer, J. A. Parson. Owner. J. A. Parson. 69U2 Tijuana Irai ■•:-• .:.;:- ■ ,.■ I B| 6*1 G WTllanw 7 Gatk, Praaklia. Lauin Laduauad 99339 Tijuana I 3-19 ..-.-.!.•:-. :•■- Ml 4 • 2 2 l 8 Wlianma 8 «aa*der, Vr.H.Pearre, Kkynier 99B7 Tijuana 11-16 fchvy M-B 113 4 3 1 2 r% 5« C Studer 7 Comder, G.M*klebaeh, MIst-PTy 9MBB Tijuana l I 8 0%aiop 27-19 113 14 3 1 3-: M B B B*w«r I W.B.l aree, Tertaak, MtaGbi 999Z7Ttjuana lm7m l:-j.s ".-poo.i ::-5 113 1 9 4 2 Vi 1*1 E Xoble 7 CVkBkley, Sla-uandh. Nebrka Mlft Tijuana i M :-u."..«ion 21-M Mi 4 I S I i1" il E Nobte 8 Buekkarall , Btkyaeer, MH. Polly M933 Tijuana lm79y ll%alap 11-M 197 ■"• 4 I :! i-J I5 E N"obl« 7 LawMB.. W.H.r.-an-e, P.Teuay H9BS TUuaua 1 1-19 l:»l%Caat 13-M 113 3 7 7 6 4 • E Taylor It taaaMck. Hr. .Samuel. Lewis B. f.%54 Tliuana 1 1-10 1:49 -.fast 1 104 4 6 4 8 31 4;J H B Bwer • Oivfildrll.. G.Rberta. Poaehar POACHER, ch. g. 7 106 By Star Shoot— Partridge, by Longfellow. Trainer. S. Polk. Owner. J. Price. | 9MB1 Tijuana I 3-M 2 •■ ■- K ; 1 S I « 61 9*| M Rator R C««a*4er, Bnerllle, W.B.Pearee 993B5 Tijuana I 1-10 IcUlfaroad n M9 I 3 4 " 3 r,8: K Kator 7 Bauta, r.Bk.ssom. Buekkara II. 9999 Tijuana l l-ia l :49i3 f"»i 5 N K I I 7i o" M Fator 9 Praaklia, BoMteker, P*kP«carty ..•.95 Tijuana 1 1-3 !:"ti;. fa.-.. 6 112 1 1 1 1 3- BH ■ Fator 7 F.Nall, W.Haveji, BdgTkl DU9fk 1,9712 Tijuana 1 1 4 11 :5."*if;, st 11 V«o 1 4 4 and and1 oj ffi Fator ■ Oar.BaVta, PaaDeape, Fmi Nail 69064 Tiinana 1 1-1 : 1 :4f ■ last 5 1*18 3 4 B 4 4« 37i A Jacob* »1 CavalMi II.. G.Kbei la, B*aerfll9 69502 Tijuana lm7iy 1 :.vt--.,hvj 1-6 1j5 80S 9 9 98 K Kator 9 Fbelow. Short Stop, K.KoRarty 69270 Tijuana I 1 M laBSKjBBUi t MB 1 3 2 J 21 2* E Futor ti JakeShas. San-ilViirll , Oiuond WALTER H. PEARCF. b. e. 8 114 By Sain— Loyal irta, by Loyalist. Trainer. L. T. Whitehall. Owner. L. T. Whiteh.ll. akSfig Tijuana l 3 l 243%aal 27-M ."T 13 3 :J 3] .1 li:. «*r I Coataaaader Baaaerille, Rhymer] HttBBTiJuaaa 1 1-9 249%al«p o l r** 4 2 2 2 l"Mi .1 Ruaaur I Yeraaak. Baeaerille, MtaiaOIrl 59987 Tijuana 2-4 1:20 ..slow 7-5 113 :: 8 7 0- GX2 * Hall S Dora. Nebraska, Pink Timiiiv MM Tijuana lm7y 1 :51- slop 5f 110 4 1 1 2 3» 2« L. Hall I Bneville. LewwH,, Pink Tenny 5i*S17 Tijuana lmCy 1:91 fast Bf 111 8 4 4 4 7= G»* L Hall • ltk:.i.rull., OurMaid. MikeDaly 6S715 Tijuana H 1 1:91 f:-st 20f 114 !* 9 II. 10* H«ib Hall 11 B.L.0wen, Mistake, Q.ofrrumpsj 69431 Tijuana £-41:34 mud 92 113 I 5 I 6 6»1 L Hall • BtaffcrtJ, PlimBIosm, M Kills | GEORGE MTJEHZ.E3ACH, b. if. 6 108 By McGee — Stolen Moments, by Kingston. Trainer, J. Mannale. Owner, Mannale and Baumstook. 69393 Tijuana l i-io 1 :49 .... it 22 117 o .". 5J 4P» C H kUUer 7 MtaaKruter, Tenaak, Dr.Samuel 90227 Tijuana l 1-14 l:53%hvj M M7 S 2 1 I 3| I* C Thpaon 7 Gaunaaatter, B*ncriBe, Mi t.l"ly 99M4 Tijuana 1 1-M l:49%faat 74 114 4 .". E 5 74 7 A Jacobs t HJBtBuijae, Sgtarpe. taatder BMW Tijuana ::■! 1:.0 slow 12-5 :I4 7 S a 41 li A .larobs 7 Ni.kklein, Maater9*raaklla, l da M9X7 Tijuana Ua79y 1:49 fast 10 HO 4 6 0 8 8 7» R Carter 8 I.khfrnll., OurMaid. MikeDaly EV744: Tijuana lna 9y 1:41 fast B| 109 8 B 4 2 1| 1» J Htanrter B B.Tklwaak, Yennr.k. T.Ckfaretta 59710 Tijuana I I l-tDfcfaat 9 ill 11 lo 8 6i 5« J HunmerlJ taWanaar. SBeuci. Nepparkaa j MIKE DALY, br. g. 8 107 By David Tenny — Dewinnee. by Green. Trainer, J. J. Murphy. Owner, Murphy It Cloning*?. 99385 Tijuana 1 l-s • :"J. fi.-- 13 M9 I I 7 ■". t! v» R Harton s Yeraaak, CaamauiBder. Kamlaek B9*tl Tijuana l I M 1:4 ■-.last 14 14914 Ml* M 7- 9*| R Rar*tanrk p ,Bkta*aa. Baur.Oreen, Fan. Nail 99144 Tijuana 1 1-19 1:49 fast 2 IOC 8 6 B 0 9| C*i C Stvder ■ H.Hui-sroyno. Salgeorge. Couider .70 Tijuana 11-8 1 S9" fast 24 MS 9 9 9 and 4: 4 R Harton 9 Baaaa, our Maid. Faaat- Sail 99929 Tijuana 1 1-M l:4P%COOd IB1 93 s 9 : :» !• 9*« M Currett f« Krankliu. BakBakCT, Kr.Kiignrty I M997 Tijuana 1 3-19 2 ■-•- .lop 17 1«.»* 7 7 7 7 ol 0:» R Harton 7 H.Valley, MyFuller, Don Dodge i 6iSJ7 Tijuana IrnT"- 1:49 fast ;.i 111 7 7 7 9 3t" 3;J R Harton S BkhornlL, OurMaid, 1iv.luitia «.m.95 Tliuana r.i f 1 At%ifaat KB 10C 8 8 8 8 81JM Qarrott % Marflawar, l .I».Ml«e. C.tka Wa» i KErTWARD, ch. h, 8 115 By Alvescot— Baluoid Belle, by Falsetto. Trainer, D. Dennlscu. Owner. D. Deaulaon. *i£i Tijuana i l-s i ..•■. t.ist 22 112 3 2 • 1 5- B*J R Carter I BokBaker, Fiklin. L.Laektaaa4l ■ 0C29I Tltuana 5 f 1:13 " hvy 1-2 l.S 5 2 1 If 1* B Carter 14 Criaple, Vera Rita, Iota « mo i BMBI Tijuana E t I:l0~fcalop l 114 I 2 l l3 l" B Carter 11 MJaaClark, MaeJekaaaa. Cl.Curl tt.x.71 i;jiaiia .,. t i ■■■ Istaat 4 ill 5 I I 2 2i B Carte* • Carer Dp, BtnarJcader. Billy Joe BPiki Tijuana :;-4l:.7 !foo Ki-l i no I l l i!i B B Carta* 1" Hot Paac, IBaarpcrrl, Alaaaa BrTM Tijuana Ci f i:fe taat B F2 11 ll 11 11 ll,s R barter 11 R.L.Ow.n, Mistake, Q.ofTmuip* j 69.91 Tijuana 2-4 ITfUgnafl II 1"9 3 4 6 8 8!« R Carter I M.Mnulsby, Nashoiah. Sht Stop , LOUIS LACHMXTND. b. h. 8 108 By Tony Fauat— Princes* Viola, by Kiamet. , Trainer, L. Galbraith. Owner, L. Galbraith. 09112 Tijuana ImTOy 1:17- £aal i i"7 4 •. .", 4 .-i .1 Hanmer 7 Oath. Praaklia, Careaaaur II. 99937 Tijuana 1 1-lfi 1:49 f.sl Jt US .. ; 0 0 B 6l" C H Miller 7 Oini.nd. l.aih. Baa Bafla* 99394 Tiiuana 1 1-8 1 M%Caat o 113 2 5 4 4 ::: 3*1 C H kfiUer t; PohBnker. Praaklia, shortstop ■ U229 Tijuana 11-10 1:3; liw 1.2 MB 7 7 7 7 7 7i: H B Bwer 7 Verdi Loon, Ptettra, Glaa Well | 69338 Tijuana 1 1-14 l :52 sloj. 23 M S 5 S S E B*| W Oeaa :. w.pn.-e. Capt-Crer, W Mgery M9B4 Tijuana 1 1-8 l:55Hgood 64 H 3 5 0 0 6 B «1J A .Tacobe 6 Roisterer, Yorkist, Gra«e MPS! Tijuana I 1-14 1:54%* vy 92 HO 7 7 7 7 7 7: W Dean 7 S. Stop, B.Baker, W.Montgomy 69ts« Tijuana 1 1-10 1 51 slop 70 96 7 7 7 7 7 1-" W LVan 7 W.Montgomy, Baltcur, Yorkiat


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022101/drf1922022101_10_1
Local Identifier: drf1922022101_10_1
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800