First Race [1st Fair Grounds, Daily Racing Form, 1922-02-23

past performance


view raw text

1IHST RACE — ::-s Mile. 2-year-eldJt*. Maldeats, Clalaalatsr. Jan. I», IUJ.-J. — :ti at-s — x — t 1 1. index Oearaa Dist TmBeT*ekO0da wt St V* V% Htr Fin Jeckeya Btarted Ord -r ef Kinlsfc LiFARIK, b. f, 2 M 109 By S 7. rep— Experience, uy Knight of the Tiustle. Trainer, W. Wooilard. Owner, tf. Woodald. 0*981 P.Gnda S-4 1 MM 1 A Wilson 12 Prince K., Anita Hampton, Rork BS238F.Gnda ■-• I5%fast S 113 2 1. Morrla 12 M.Ocba, KewpieS., Baa.Dacrow 8M48 F.Obmm hB1 : -.: t U 118 I 11 2;i I. Morrla ISM m tt . GoldeaPork, Bpartins 1887$ P.Qada 1-8 38%kry H 111 5 7« 1*1 L, Morrla 8 LadyBoas, BCAngelina, Macotte and77I F.Oada hB8 8k%mad I 113 I j1 2" L Morris 11 Anita Hptoa, Bdaatve, Ithl te RM38 F.OBMls 3-8 £4,fast lh-D 114 7 7» 7» JL Morris 12 M.Mimrva, KpieS.. St. Angelina LILAC TIME. ch. f, 2 tt 109 By Master Robert— Welcor, by Dick Welle*. Trainer. A. L. Kirby. Owner, Waldeck Etable. i CM P.Gnda 14 8%hvy 15 M8 5 !" Welner 12 RosieH., Hughie, AnitaHampton ■■ F.Gada l-l E raai l" 113 •• 6| • 1 Weiaer 12 Allie Ocha, Dearie, Kewpie B. £9779 P.Gnda hB8 %mud 4i 11311 11 ll7 11 .1 Barke 11 AnitaUampton, Dearie, Deiaetn EattS F.Gada 3-8 M slow 15 114 9 82 8" V W,in r 11 Daster, Carta, Kewpie 8 ■889 P.Gnds J8 30 slow 15 lU ."» t,u r Weiaer 10 dime K.. Delaslte. Old l .p TAYLOR HAY. ch. c, 2 M 112 By Fain -Col— Emma Star, by Solar Star. tTrauier, J. M. Goode. Owner, C. W. Hay. • 1$ F.Gada J-l ■ ■• «ood S3 114 1 2* V E Barnes 12 Rockabye, P*l oSaa, MisaClaire [9888 F.Gada 3-8 %kry IS HG 2 ni 12*1 M J BarkatS Uagfete, Ket.l.uck, r.Maa*na«i E945$ F.Gada 08 St", slow 15 115 9 T 8" M earner 10 Prlaca K.. Uelnsive, Old Top l.M.USIONIST, ch. t, 2 M 109 By Von Tromp— IUuBion, by Mesmerist. drainer, G. Mayberry. Owner. G. Mayberry. P8149 F.Gnda S-8 .-last 8 lit; :: 7"" 7:ij 11 J BarkelS Maacotte, Dearie, t;. 1,1,11 Fork 08 F.Gada S-8 ::%V.,livy I. 11:. 4 8; B*l i CoaaUy 12 JptlaeC., Atklete, TJIahwklai HTM P.Gada hB8 17 h.v 2 118 5 8* 8»1 1. l.si.e 12 MmrJ.Wood, B.AgeUaa, CpiaS. •688 F.Gada 3-8 31%f:ist 7 11and 12 11» 11" L Lyke 12 M.MInei v.i, K piS., 8t.An?ellii« 1 • ..;.: F.Gada 3-8 "», slow 20 114 3 6 4"! M Harsonll Dllhter. Corfu. Kewpi - 8 JENNIE C. b. f, 2 M 109 By Jack Atkin— Duchets of Savoy, by Uncle. Trainer, H. Neustcter. Owner, H. Neusteter. CU F.Gada .•■ •■•• i ■■« ill 4 .",. V P Weiaer 12 Rockabye, Pl oPan, TaylorHay 9P119 F.Gada hB8 M%sloai SI 11211 a- Pf H .1 BarkelS T.Malklar, L.tiaffy, Patlmn BMS8 F.Gads hB8 88%Caat IS M8 11 10l 9S J D Mneyl2 K..mcII., A.Hton, MarJerleWeaa ■li. F.Gada hB8 sV%faat M 114 vi U 122" N Barrett IS K. Williams. LaapBeaa, Naarats CARMEN PANTAGES, br. f, 2, M 109 By Sandy Hook— Eluina, by Yankee. Trainer, 0. Ryerson. Owner, G. Chnos, 0M48 P.Gnda S-l S5%Caat M 11$ 8 8J 8-J F Wefcaer IS Maacotte, Dearie. Gold»-u Park MISS LADY, cb. f, 2 M 109 By Pataud— Elizabeth Paytoa, by GoldcreU. Trainer, J. S. Own..cy. Owner, J. S. Ownbey. • in F.Gada I 8%aloat IS 11210 n- N • R McIPatt IS T.Malklar, L.t;affy, Pattma ONdtl P.Gnda hB8 tvjr 40 MSI 7 8* e:J R McDott 7 lu-ter. Prkaea K., Peter Brews E P.Gada 1-8 14869%hes B M8 I 11 11" R McP*ottl3 JpttaeC.. Athlete. T.MuIe?kiu*r EENTARIA, ch. f, 2 M 104 Bv Vulcain— Dainty, by Golden Garter. Tniaar, C. w. ChaptalL Oaaai, C. w. Cltappell. 1041$ P.Gada -:-s SS%Caat 20 111 1 18jll" B MartaeUilS K.WilHsaai, faijBnaa. Nowata ANTONIA. ch. f. 2 M 103 By Tony Bonero— Pretty Dale, by Hinsdale. Trainer, J. L. Taylor. Owner, IiicGowan and Taylor. • _M P.Gada 3-8 :— -hv 12 11$ 7 I : " H .1 Barke 12 RonieH., llughie. Lilac Time MtSI P.Gada hB8 14869%ata «i 1$ 112 12 12 l.;7 H King IS T.MaPkJar, L.tiaffy, Patlran HAMBONE, blk. c, 2 M 112 By Sir John Johnson— Oenone, by Sam. Owner, J. A. Carruba. B 119 F.Gada hB8 st%alear IS 11". 4 B »|11M B Barnes IS T.MaPkJar, L.r.affy, Pstlms H88I P.Gada 3-8 35%fasl 7 115 9 12 12" E Scoble 12 Iet.Riown. Bil.tihVon, Bel. Luck l-ATROLMAN, b. 0, 2 M 112 By Uncle— Little Tee, by Galveston. Trainer, G. W. Coburn. Owner, J. A. Coburn. I US P.Gada hB8 K%aloar I 115 5 8J " 1 Morris 12 T.Mnl.-skinr. L.Gaffy, Jt.Clre ..:77"t P.Gada 3-8 38iinud 10 111 10 StJ 10»J B bcobie 11 Ahitaliampton, Dt-Hrit, Deluylvt- EOSoS F.Gada 3-8 36Vofast 6 107 6 41 4« E Scoble 12 R.,sicll., A.Hton, MarjorieWood E.G*ad6 3-8 377ihvy 15 116 7 »i| ;, K McIFettlS Hagbia, Bet. Link I.MFkinner :,a:72 F.Gnds 3-8 SGVtfast » 118 8 «i «»« R McDott 12 Daniel. Bett. r Luck, Hughie LADY MONMOUTH, ch. f, 2 M 104 By Uncle— Anna Ray, by Peep oDay. Trainer, C. A. Applegate. Owner, C. A. Applegate. S87SI F.Gada 3-8 H%aaad U 1I3 9 S g*| C Peace 11 AnitaHampton. Dearie. Delusive E68S8 P.Gada 3-8 36y5faKt 20 109 8 7J 7J c Ponce 12 BosleU,, A.Htea, MarjerieWead B88I F.Gnds 3-8 36%hvy 7 115 11 9 9" C Ponce 12 Nowata, Rosi.-H., ataiJatteWtSal B4t$ F.tinds 3-8 Safast 20 114 7 71 64 C Ponce 12 K. Williams, LadyBoss. Nowata B00G-A-B00, ch. f. 2 M 109 By Magic II.— Biscuit Tortini, by Mauvezin. Trainer, W. Hurley. Owner, E. R. Bradley. ..!..".:: F.Guds 3-8 36 slow 10 lit lo 10» 9" B Barnes 11 Duster. Corto. Kewpie S. 5::412 F.Gads 3-8 85%tast 8 in s tj 71 ■ Barnes 12 8 WIBIaaaa, laityBaaa, Nowata SUrERBUM, h. f, 2 M 104 By Su] erman— Dolly Bultman, by Alloway. Trainer. H. T. Giiffin. Owner, H. T. Griffin. C887$ F.G*BjdS hB8 :: .livy lit 4 VI 4»5 F CltBettl 8 LadyBoss, St. Angelina, Mseotte k*Bf F.Ctids hB$ "7 hvv 12 111 fi r, 4* .1 D Mney 12 MarJ Wood, S.Agelina. Kpi -S. la881F.G%a8a M M%faaB 00 114 10 10* 10» B Ambrose 12 M. Minerva. KpieS., St. Angelina I ; - MILDRED LORRAINE, ch. f, 2 M 109 By Ballot— Miss Mooney, by My Boy II iTainer, T. J. Carroll. Owner. T. J. CarrolU. 88119 F.Gads hB8 M%slea 20 112 I I 18*11 Aaateae 12 T.Muikinf. l.Cafix. I.ifimu ktRa F.Gads M 88%knrs 25 IM 7 t * 7- M Schwrtz 8 ladyBoss, St. Angelina, Mscutte AMOLE, b. c, 2 M 112 By Vulcain— Washerwoman, by Earla Mor Trainer, F. P. Letellier. Owner. F. P. Letellier. 8M84 F.Gada hB$ 8 %tvy 81 805 M »i 8" G BreesaplS BaafctH., Battle, LUae TUaa 89881 F.Gada :.-s %faa :io 110 12 ll 11" P CttUetUU Allie Oeka, n.-aiie K.-svpi»- 8 C,i078 F.Gads 3-8 38 hvy 20 115 G tti €»3 E Ambrse 7 B.Whkers Atklete T Males**! 59840 F.Gads 3-8 37-fhvy 20 110 C 61 6:s J D Mney 7 Corto. Daniel, Priace K M8M K.Onds 3-8 37%hvy 15 116 12 12 11»J E Ambrsel2 Hughie, Bei i,in k T Makinner


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022301/drf1922022301_4_3
Local Identifier: drf1922022301_4_3
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800