Tijuana Entries and Past Performances for Thursday, February 23, Daily Racing Form, 1922-02-23

entry


view raw text

TIJUANA ENTRIES AND PAST PERFORMANCES FOR THURSDAY, FEBRUARY 23 AV i:riIKR CLKMt: TRACK HEAVY. Baring atarta al 1:55 p. at, Chieace time StS5. Q Su|.ei -i-.r mud raaaer. X Goad mud ranner. :.: Fair mud raaaer. M Maidens. •Appientiie mIIiiv an i . l Bliakera. First Haee — 5-8 Mile. Pane |SW, E-year-hh aad onward. Ciaiarias. Track record: Ma] 20, lt20— 3 — * — 1W. Todaya Itni. Bane, Wt. Bee. A.W1 Baa. MEM Valentin.- lady ....1©4 1 :t»2" . •". 11! 7.:. r.n".-ii Km ] ias Aana 11* 1:0-., 8 111x720 i i;in:.:" Kl no Ml :■ 99 715 I r,t.J7t Can. am :|i7 Mi- 5 !•». .715 f.n:.-. *Vodka 10! 1 :;:; ., 7 1M. .711 :.w:-2 bBlaaer Ml 1« 1«! ■-, .". ill 71i t»Sn Trim. pel Cal M l: i:;-„ 8 99.. 710 MOK1 •Qneea Lead 11. M 4 t*4..7Mj 6U325 Bojnlrrel Hawkiaa M l«f 1 01 4 ill. .70.". t"i •, *Maxinw Mi 5 108, 7oi Im! -i H« ten tat ion* le»; l:05%ml3 1 MX70° HI271 MeCroan inr, i :ui .. 8 li:i..70J Second Race — 5 1-2 Furlongs. Pane |SM. 9-year alda and awward. Clabnina;. iTrack record: .lime 58, l»16— 1;85%— *■ H. R»158 *MarJorte Minima ,.MlA% 1 144X725 fttrtM »Dcwy Kidd Ml. . .1*7 1:10!.-. :i 83x738 Mtiti •Ckroaae los 1 :t»7 :. K»sx71."i coi.-.i Cuuaj Cnrl IM lzlSandayl* 111x715 «it:;7.i Poeauia 110 1:070 11113x710 6044M Vera Bita M IM 1:M 4 100. .710 r.u.jr. *Roeie Boxon 110 1:10 8 100. .7*0 :.:Hl7 I V. Harper U4 IM 7 H3..74JS 59048 *I!ar A. Mi 108 1:11% 4 1*8. .700 HJ3H0 SlilpniMi 100 1:10 H 113. . 700 50104 Kin- Van lu i :• :» „ 7 li:...7io CamptroUer 7 liu lh::d T.ace — 5-8 Mile. Pnrae *."oo. 8-year-olda aad upward. Claiaalas. Track record: May SO, i*MI ■il I 107. UO440 t ri-pie 110 1:01.. 3 111X723 i.Mii7 *l!.-.-:e Mack II. . .M* i :"-•-.-. B MSX720 • "Ho *H.iisy N 110 1: 1 3 MS X 715 0H3H1 Mixaoula M 1:mj„ ."i 111.. 71* 110440 Vera Wood 18* IM I 100. .710 OM87 Montgoanry Jr. . .114 1 :01-., B 113. .710 iii-.mi Mi-, lark 1011:0".,-, 12 108X78* iarj.N0 *Mi-- Kroi IM 14 11 100X705 r.insi; tBonnel » BloeM N IM% I 10B..783 i.iiL-2:; »Art Biek 11 10S:;:700 B0133 V.m Bet 0.. 1 :il?..-. 5 111.. TOO 00209 Craee V. M ...111 1:00., .» 1 1 1 . . 7»0 i K. it. ii u in entr . Fourth Race — 1 Mile. Paanc It**. 3-yaar alda and npaanl Claiaiiaf Track record: Inat i- 1*1* • •• :! **J 00442- »Hot P«4d .".10". X 72". j I I 00143- bond Hope 5 110X7 i I j I I 80412 »Swi i On 1" 1,:! n 00443 1*1 : am 1"1 1:14*3 ■"• 1"7 7!". OHO.i- •IMantageaet 110 1:43=3 10 109 710 U0469 bM is take 110 1:42% 8 112X710 r,il ! C.in i-h:ul- 109 1:43% y - 109 7" C0225 Country Ml 32 1:48% :. 01. .700 Fifth Race — 1 Mile. Pane S70. S-jwi-nM-. Handicap. Track record: -Tune 17. 1*18— IM— 3 331 6041] INDIAN" PRIXCB K»»". 1:44 101 725 i;m::hji Wcddins Prince ..120 1:43% 121X715 OOl.Vi Nan llcKinney .. 111. .710 C0159- flattie Plorence ...118 1:44% 119 C710 00302 tiap:. Clover Ill 1:43% 113.. 710 00413 Tom Cwven 10*.. 705 ;iii7l Doctor Tubba 103 1:45% ■»:; 700 60302 Sotita Brecxe 103 l:4v.:n 10*.. 700 -Mir. Loveil entry. Si::th Race— 5 -1 Furlonss. Pi !■■!■ s .mm :i j •■.!,• aid ■ aad n w rd. Claii il i| Track n rd: Jane 23, 1*18- 1:03%— 3 118. i.mMii *Ve!.e: 112 1:07% 8 188x723 00407- liBlack Top 104 V.HT1. 1 185X720 00382 •Clear tbe Way . . . 107 1 «7" . 5 107X713 0iil,7 *!"-ie Gorman 32 1:08% 4 108X715 00468 •lobelia 112 1:07% 8 108 710 c.nii;7; bTom Can Hi 1*8% 9 112 710 01117 Koaa Atkta 183 1 : «»-., 4 108X703 80408* bCover I | 115 1:0?% 6 110. .700 80353 •bMcMurpUy 110 1:08% 11 110.. 700 6040? bMcrry Law 188 1:07% 7 113x700 Seventh Racp — 4 1-2 Furlones. Pone 8508 :- eai-ciN and upward. Clabaiax;. Track record: Jan. 8, MM— ".3 ".-,— 1 »— 10".». 80410 •Slater Susie 0 113x725 80413:*bC. A. Comiakey...lU :34% 7 118x725 iai!!7i Kinalike 8 120®720 W4t7- Haael Dale 107 :•"."■-:. 0 11 OX "la 60358 Mian Dnnbar 104 :3«% I 90..710 80235 • Ronen 8 11 3.. 70.". *:.:.,!.. i ll •". ltc Efckck F.ace— 5 14 Furlongs. Plat *0. 8 vear-dd- and upward. Clalaniax. Tnck record: lane 28, ri.o---1:0". fc— 3— 11*. 60208 •Harry I 10. 1:OtH. 8 112X723 80222 tbRalferty 1 »7 1 : M» .-. 8 117X720 80474a2bHarry Burgwyne ..til 1M*% 7 107X715 80400 •Manncliea 110 1 :0 ::.-, 8 112X713 80181*Mack Led! 112 1:00 4 110X715 804*6 -;i.;:.ulviii.r:i 114 1:08% H 117X71.. 80339 JPlow Ste.I 163 1 KM 3 102x710 80327 *iar lake 16*1:07 8 10*. .71* IMMK0 •Ubnir Ma-ei .. . . lOd 1 17 % 7 112*710 60332 * 1 i i 1 1 Head 1l:;i:i 0 6 1U8X705 r. 1.17 *! I err!i 11" 1:01 .. 7 110x700 10056 •Wafeterfa .V I :J8j • ii I " vi". U. Il win mil rj . pi, 1elk .-un* .


Persistent Link: https://drf.uky.edu/catalog/1920s/drf1922022301/drf1922022301_8_2
Local Identifier: drf1922022301_8_2
Library of Congress Record: https://lccn.loc.gov/unk82075800